Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orsa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Orsa
Avser nybyggnad av särskilt boende med 108 boenden i Orsa.
Nybyggnad av överföringsledningar i Orsa
Avser VA-utbyggnad från anslutningspunkter i Orsa till Grönklitt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Orsa
Avser ommålning av 7 huskroppar, Brf Råtjärn i Orsa.
Tillbyggnad av lager i Orsa
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Orsa
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av vårdhem i Orsa
Bygglov för ändring och ombyggnad till hvb-hem.
Nybyggnad av pumpstation i Orsa
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Orsa
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av biobädd.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Orsa
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Orsa
Marklov för schaktning och uppfyllnad.
Ombyggnad av industrihus i Orsa
Tidsbegränsat bygglov ombyggnad och ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Orsa
Anmälan installation av ventilation.
Nybyggnad av förråd i Orsa, etapp 1
Nybyggnad av redskapsförråd samt asfaltering av en närliggande yta med montering av stödmur som avgränsning för sophantering. Uppdelas i 2 etapper. Etapp 1: Färdigställd förrådsbyggnad. Etapp 2: Asfaltering, montering av stödmur samt målningsarbeten förråd. Detta avser etapp 1.
Nybyggnad av förråd i Orsa, etapp 2
Nybyggnad av redskapsförråd samt asfaltering av en närliggande yta med montering av stödmur som avgränsning för sophantering. Uppdelas i 2 etapper. Etapp 1: Färdigställd förrådsbyggnad. Etapp 2: Asfaltering, montering av stödmur samt målningsarbeten förråd. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1586269.
Utbyggnad av skärmtak på butik i Orsa
Avser utbyggnad av skärmtak mot befintlig byggnad.
Ombyggnad av kontor i Orsa
Bygglov ändrad användning av bostad till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: