Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orsa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenhetshotell, Lodge Grönklitt
Avser nybyggnad av lägenhetshotell i 5 våningar med 63 lägenheter, konferensutrymmen och restaurang mm.
Upprustning av lokalnät i Skattungbyn och Trängslet, Dalarna
Beställarens elnät 0,4-24 kV är i behov av att moderniseras och vädersäkras för att öka leveranssäkerheten. I entreprenaden ingår bland annat kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten.
Nybyggnad av överföringsledningar i Orsa
Avser VA-utbyggnad från anslutningspunkter i Orsa till Grönklitt.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning.
Ombyggnad av hotell i Orsa
Bygglov för om- och tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av bilverkstad i Orsa
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 5 transformatorstationer Skattungbyn 53:3,Torsmo S:18,36:2,Torsmo 18:11,133:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Skattungbyn 21:7,50:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och servicebod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Orsa
Bygglov för fasadändring och ändrad användning till flerbostadshus.
Rivning av växthus i Orsa
Anmälan för rivning av brandskadade växthus och uthus.
Ombyggnad av kontor i Orsa
Anmälan om ändrad planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Orsa
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av industrilokaler.
Viltstängsling av skogsområde i Orsa
Stängsling med viltstängsel på Tenningbrändan, omfattar ca 10 ha, yttergräns ca 1500m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: