Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orsa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Orsa
Avser om- och tillbyggnad till 6 avdelningar med 8 lägenheter i vardera avdelning samt samlingsrum, spabad, ny entré, varumottagning, kontor, personallokaler mm. Rivningsarbeten, nytt fläktrum och nya installationer. Avser även ny utemiljö och trafiklösning.
Nybyggnad av överföringsledningar i Orsa
Avser VA-utbyggnad från anslutningspunkter i Orsa till Grönklitt.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning.
Tillbyggnad av lager, personalutrymmen och kontor i Orsa
Objektet avser tillbyggnad av lagerlokal med kontor, fikarum, duschar och WC.
Ombyggnad av ventilation i sporthall, Orsa
Ombyggnad av ventilation i sporthallen på Bergetskolan. Ombyggnationen omfattar nytt aggregat som försörjer sporthallen, omklädningsrum och övriga ytor i byggnaden.
Nybyggnad av multiarena i Orsa
Avser nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av verkstad i Orsa
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av personallokal i Orsa
Bygglov för nybyggnad av 3 växthus med personalbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Orsa
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Orsa
Bygglov för ändring och ombyggnad av kommersiell byggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Orsa
Bygglov för ändring och ombyggnad till hvb-hem.
Nybyggnad av enbostadshus i Orsa
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Orsa
Bygglov nybyggnad av mobiltorn med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Bygglov för nybyggnad av förråd och stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Orsa
Bygglov utvändig ändring och inredande av bostad/lokal.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Orsa
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor till tillfällig övernattning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: