Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orsa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenhetshotell, Lodge Grönklitt
Avser nybyggnad av lägenhetshotell i 5 våningar med 63 lägenheter, konferensutrymmen och restaurang mm.
Nybyggnad av överföringsledningar i Orsa
Avser VA-utbyggnad från anslutningspunkter i Orsa till Grönklitt.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. Etapp 1 avser uppförande av ny biobädd med erfordeliga mark, ventilation, maskin, samt el- och styrarbeten, samt rivning- och anpassningsarbete i befintlig anläggning
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Orsa
Avser ommålning av 7 huskroppar, Brf Råtjärn i Orsa.
Tillbyggnad av lager i Orsa
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Orsa
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av biobädd.
Ombyggnad av industrihus i Orsa
Tidsbegränsat bygglov ombyggnad och ändrad användning.
Tillbyggnad av fritidshus i Orsa
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Orsa
Marklov för schaktning och uppfyllnad.
Nybyggnad av förråd i Orsa, etapp 1
Nybyggnad av redskapsförråd samt asfaltering av en närliggande yta med montering av stödmur som avgränsning för sophantering. Uppdelas i 2 etapper. Etapp 1: Färdigställd förrådsbyggnad. Etapp 2: Asfaltering, montering av stödmur samt målningsarbeten förråd. Detta avser etapp 1.
Nybyggnad av förråd i Orsa, etapp 2
Nybyggnad av redskapsförråd samt asfaltering av en närliggande yta med montering av stödmur som avgränsning för sophantering. Uppdelas i 2 etapper. Etapp 1: Färdigställd förrådsbyggnad. Etapp 2: Asfaltering, montering av stödmur samt målningsarbeten förråd. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1586269.
Ombyggnad av flerbostadshus i Orsa
Anmälan installation av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Orsa
Bygglov ändrad användning av bostad till kontor.
Utbyggnad av skärmtak på butik i Orsa
Avser utbyggnad av skärmtak mot befintlig byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Orsa
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: