Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Orsa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledningar i Orsa
Avser VA-utbyggnad från anslutningspunkter i Orsa till Grönklitt.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Orsa, etapp 1
Reningsverket är gammalt och slitet och i behov av upprustning. Etapp 1 avser uppförande av ny biobädd med erfordeliga mark, ventilation, maskin, samt el- och styrarbeten, samt rivning- och anpassningsarbete i befintlig anläggning
ROT-renovering av bostäder i Orsa
Avser totalrenovering av bostäder i Orsa. Omfattar 1 trappuppgång med 10 lägenheter.
Nybyggnad av redskapsförråd, stödmur samt markarbeten, Orsa återvinningscentral
Avser nybyggnad av redskapsförråd, ny överbyggnad inkl. asfaltering av en närliggande yta på 1700 m2, montering av stödmur som avgränsning för avfallshantering samt markarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Orsa
Avser ommålning av 7 huskroppar, Brf Råtjärn i Orsa.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Orsa
Avser byte av befintlig takbeklädnad inklusive tätskikt samt målningsarbeten på plåt.
Tillbyggnad av fritidshus i Orsa
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus Hansjö 135:180,135:179.
Rivning av förråd i Orsa
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av mast och tre teknikbodar.
Nybyggnad av silo i Orsa
Bygglov för nybyggnad av pelletssilos.
Nybyggnad av transformatorstation i Orsa
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Orsa
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och vedbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Orsa
Bygglov för parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Orsa
Bygglov för parkeringsplatser.
Tillbyggnad av enbostadshus i Orsa
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av komplementbyggnad, installation av va.
Tillbyggnad av enbostadshus i Orsa
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Orsa
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Orsa
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av industrihus i Orsa
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Utbyggnad av skärmtak på butik i Orsa
Avser utbyggnad av skärmtak mot befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: