Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av bostäder i Noret norra, Mora
Avser nybyggnation av flerfamiljshus på Måmyren i Noret norra, Mora. Arealuppgifter är ungefärliga och preliminära.
Nybyggnad av skola i Mora
Planer finns för ny skola.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Byggkostnad m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flera bostäder i centrala Mora och att den kulturhistoriskt värdefulla Komministergården värnas. Planen ska även möjliggöra centrum och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform. Etapp 2 finns på projektid: 1481621
Upprustning av markytor i bostadsområdet Hånåkni, Mora
Avser markarbeten för bostadsområdet Hånåkni-Svedjärnsvägen. Områdets innergårdar, entréer, vägar och parkeringar (inkl. carportar) behöver rustas upp. Detta då ytskikten har skador av slitage, tjälskjutningarna och sättningar på många ställen. Nya planteringar ingår även i dessa markarbeten. Ett internt kulvertsystem innehållande värme, varmvatten och vvc ska bytas liksom kallvattenledningar.
Ombyggnad till dagcenter i Mora
Avser ombyggnad av Mora utbildningscenter till lokaler för daglig verksamhet (Arbete & utveckling).
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser uppförande av inglasade balkonger från de franska i ett tidigare skede. Detta kan ses som etapp 2. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Uppskattad kostnad.
Ledningsåtgärder Kättbo - Borgvik
CL1 S4 statusåtgärder
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret, etapp 2
Option från projektid: 1328552. Avser resterande del på Lasarettsvägen. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret, etapp 1
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret i en första etapp. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Nybyggnad av studentlägenhet i Mora
Avser nybyggnad av studentbostadshus med 2 st lägeheter.
Ny pelletspanna till panncentral i Mora By
Avser komplettering av befintlig anläggning i Mora By med ny pelletspanna.
Utvändig målning av bostadsområde i Mora
Avser utvändig målning av Kv Djos.
Utvändig målning av trygghetsboende i Mora
Avser utvändig underhållsmålning på Noretgården.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Takrenovering på kyrka i Mora
Avser takrenovering på Sollerö kyrka. Byggtid beräknas till 10 månader.
Rivning, flytt och återuppförande av kallförråd i Mora
Avser rivning, flytt, och återuppförande av kallförråd, ca 330 m2, från Mora brandstation till Mora/Siljan Flygplats.
Ombyggnad av butik i Mora
Bygglov ändrad användning av banklokal till butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov ombyggnad och ändrad användning av butik/lokaler till bostäder.
Nybyggnad av verkstad i Mora
Förhandsbesked nybyggnad av lagerlokal/verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av hallbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast och två teknikbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokal till lokal med tillfällig övernattning.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov nybyggnad av enbostadshus, rivning del av bef byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov nybyggnad förråd, rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov nybyggnad transformatorstation, rivning bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 2 stycken transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av trasformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mora
Marklov för bullervall.
Nybyggnad av skola i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modul.
Nybyggnad av förråd i Mora
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola i Mora
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av bostad till skollokal.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Morkarlby skola i Mora
Omfattar bortkörning av schaktmassor och leverans av grus för arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Morkarlby skola. Leveransmängd ca. 2000 ton 0-90 bergkross och ca. 500 ton 0-30 bärlager. Bortkörning av schaktmassor i samma mängd till Motorgården Vinäs i Mora Kommun.
Tillbyggnad av restaurang i Mora
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Invändigt underhåll av kontor i Mora
Anmälan väsentlig ändring av planlösning och ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Mora
Bygglov för utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Viltstängsling av skogsområde i Mora
Stängsling med viltstängsel på Fuxandersknallarna omfattar cirka 30 ha, yttergräns ca 1900m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: