Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
E45, korsningen Älvgatan/väg 70-korsningen E45/Fridhemsgatan. Omfattar nya busshållplatser, ombyggnad korsningar, vänstersvängfält och in- och utfarter, ny planskild passage, gc-vägar och gc-passager.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
E45, Noretbron-Älvgatan/Vasagatan. Omfattar nya cirkulationsplatser, gc-vägar som ansluts till befintliga, planskild passage mm.
Nybyggnad av gymnasieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola på Broåkern i Mora.
Nybyggnad av högstadieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av högstadieskola på Broåkern i Mora.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70 samt nybyggnad av bostäder på f.d busstationen. Ombyggnad av väg finns på projektid: 1554912
Nybyggnad av bostäder i Noret norra, Mora
Avser nybyggnation av flerfamiljshus på Måmyren i Noret norra, Mora. Arealuppgifter är ungefärliga och preliminära.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Byggkostnad m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Utökning av psykiatrins lokaler på Mora lasarett
Omfattar en utökning av psykiatrins lokaler vid Mora lasarett.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 7 våningar samt källare och vindutrymme. Totalt 39 lägenheter och ca 90 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Mora
Projektet avser bostäder på Zornska barnhemmet och Morkarlby nedre skola. För att avgöra om det är möjligt att spara Folkskolebyggnaden behöver dess skick klarläggas. Ev kommer skolan att byggas om invändigt till bostäder och bostadskomplement, kontor, samlingslokal eller centrumverksamhet.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Etapp 2 avser nybyggnad av 14 lägenheter i radhusform. Option på byggherre från projektid: 1455989 (etapp 1)
Framtida evenemangsområde i Mora
Avser evenemangsområde med en mindre byggrätt för kommunens kulturförvaltning.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Uppskattad kostnad.
Ledningsåtgärder Kättbo - Borgvik
CL1 S4 statusåtgärder
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret, etapp 2
Option från projektid: 1328552. Avser resterande del på Lasarettsvägen. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret, etapp 1
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret i en första etapp. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Nybyggnad av dagvattensystem vid Siljanssågen, Mora
Nybyggnad av dagvattenkulvert samt förbättring och omdragning av befintligt dike vid Siljanssågen. Utbyggnaden består av ca 680 meter dike och ca 600 meter dagvattenledning.
Utbyggnad av VA-ledningar i Mora
Avser utbyggnad av VA-ledningar för 3 fastigheter vid Dryttvik.
Utvändig målning av bostadsområde i Mora
Avser utvändig målning av Kv Djos.
Utvändig målning av trygghetsboende i Mora
Avser utvändig underhållsmålning på Noretgården.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter.
Nybyggnad av carport i Mora
Avser nybyggnad av carport vid Moravattens återvinningscentral för förvaring av redskap. Carporten skall byggas som en tillbyggnad på befintlig byggnad.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus, Mora
Anmälan för anordning av ventilation, Anmälan om installation av ventilation Stranden 16:3,16:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Mora
Bygglov för nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Mora
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av affärshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av butik i Mora
Bygglov för tillbyggnad av butik.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av isolerad lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Nybyggnad av nätstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av servicebyggnad i Mora
Rivningslov för rivning av servicebyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Strandskyddsdispens för p-plats.
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast och tre teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av slogbod.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Mora
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Mora
Bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för ny/tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av filterstation vid vattentäkt.
Ombyggnad av klubbhus i Mora
Anmälan för ändrad planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Anmälan installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av va-ledning i Mora
Anmälan installation av va.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Mora
Anmälan om tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av parhus i Mora
Anmälan om tillbyggnad på tvåbostadshus.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mässtält.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall.
Tillbyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av två lagertält.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Anmälan väsentlig ändring av byggnad.
Ombyggnad av kontor i Mora
Anmälan för ändrad användning av förråd till kontor.
Renovering av hiss vid Rosa huset i Mora
Avser reparation av hiss vid Rosahuset i Mora. Hissen är av märket DV Schinder och är i behov av att uppdateras till ny teknik och utrustning.
Ombyggnad av affärshus i Mora
Bygglov för ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av gym i Mora
Bygglov för ombyggnad av butik till gym.
Rivning av busstation i Mora
Rivningslov för rivning av busstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokaler.
Ombyggnad av lager i Mora
Bygglov för ändrad användning av lagerlokal.
Viltstängsling av skogsområde i Mora
Stängsling med viltstängsel på Fuxandersknallarna omfattar cirka 30 ha, yttergräns ca 1900m.
Förnyad tillståndsansökan för reningsverk i Mora kommun
Avser konsulttjänst för upprättande av tillståndsansökan avseende förnyat tillstånd för Solvikens reningsverk i Mora kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: