Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Från korsningen Rv70/Vasagatan-E45 till Noretbron. Omfattar nya cirkulationsplatser, gc-vägar som ansluts till befintliga, planskild passage mm. 2+2 väg med mittrefug och parallell gc-väg. 5 cirkulationsplatser, 2 byggnadsverk, gc-portar under E45.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Genom Mora centrum längs med Strandvägen/Vasagatan. Omfattar nya busshållplatser, ombyggnad korsningar, vänstersvängfält och in- och utfarter, ny planskild passage, gc-vägar och gc-passager. 1+1 väg med mittdelare och parallell gc-väg på delar av sträckan. Även ledningsarbete ingår.
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av bostäder i Noret norra, Mora
Avser nybyggnation av flerfamiljshus på Måmyren i Noret norra, Mora. Arealuppgifter är ungefärliga och preliminära.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Byggkostnad m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av bostäder i Saxviken, Mora. Tomtens area är på 5813 m2. Detaljplanen tillåter att upp till 29 lägenheter byggs på tomten.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform. Etapp 2 finns på projektid: 1481621
Nybyggnad av radhus i Mora
Avser nybyggnation av 12 radhus i norra Noret i Mora.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av förskola i Mora
Objektet avser inhyrning av två förskoleavdelningar, ca 320 m2. Arbetet ska genomföras under pågående verksamhet i närheten av på tomten belägen befintlig förskola. Objektet avser hyra av modulbyggnader under minst 3 års tid samt montering och färdigställande av lokalerna före hyrestidens början och nedmontering samt borttransport efter hyrestidens slut.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Uppskattad kostnad.
Ev Ombyggnad av simhall i Orsa
Avser ev ombyggnad av simhall byte av ventilation och reningsverk.
Anläggande av vattenintag för konstsnöanläggning i Mora
Nybyggnad av vattenintag för konstsnöanläggning i Österdalsälven.
Ombyggnad av undercentral mm i flerbostadshus i Mora
Avser byte och uppgradering av radiatorer och undercentral för Brf Munin i Mora.
Utbyte av lufbehandlingsaggregat samt nya canalisskenor, Mora lasarett.
Avser utbyte av luftbehandlingsaggregat TA/FA171 samt nya canalisskenor för försörjning hus 01, 04, 05, 07 och 09, Mora lasarett.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter. Arbetena avser iordningställande av nya vägar, VA-ledningar, belysning samt diken.
Rivning av byggnad vid lasarett i Mora
Avser rivning av ett enplans tegelhus med källare, hus 16 vid Mora lasarett.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mora
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov tillbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus Utmeland 656:3,656:4,656:5.
Rivning av industrihus i Mora
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för förrådsbyggnad.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för rivning av byggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Mora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till idrottshall.
Tillbyggnad av samlingslokal i Mora
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov för upplag och plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av den befintliga.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov för ändrad användning av förråd.
Nybyggnad av sophus i Mora
Bygglov nybyggnad av sopsorteringsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och rivningslov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Mora
Bygglov för drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Anmälan om ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Mora
Anmälan för avsevärd förändring av planlösningen i kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av parhus i Mora
Bygglov för fasadändring av parhus.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Mora
Bygglov för utvändig ändring av hotellbyggnad.
LED belysning i Idre sporthall , Mora kommun
Avser byte av belysning i Idre sporthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: