Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av ställverk i Mora
Utbyte av utbrett ställverk 85 till ställverk 95.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Byggkostnad m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flera bostäder i centrala Mora och att den kulturhistoriskt värdefulla Komministergården värnas. Planen ska även möjliggöra centrum och kontor.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform. Etapp 2 finns på projektid: 1481621
Upprustning av markytor i bostadsområdet Hånåkni, Mora
Avser markarbeten för bostadsområdet Hånåkni-Svedjärnsvägen. Områdets innergårdar, entréer, vägar och parkeringar (inkl. carportar) behöver rustas upp. Detta då ytskikten har skador av slitage, tjälskjutningarna och sättningar på många ställen. Nya planteringar ingår även i dessa markarbeten. Ett internt kulvertsystem innehållande värme, varmvatten och vvc ska bytas liksom kallvattenledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser uppförande av inglasade balkonger från de franska i ett tidigare skede. Detta kan ses som etapp 2. Uppskattad start och kostnad.
Ny gc-väg mellan Kråkberg-Bonäs i Mora
Belyst gc-väg, 650 m lång.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Uppskattad kostnad.
Ledningsåtgärder Kättbo - Borgvik
CL1 S4 statusåtgärder
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret, etapp 2
Option från projektid: 1328552. Avser resterande del på Lasarettsvägen. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Nybyggnad av dagvattensystem vid Siljanssågen, Mora
Nybyggnad av dagvattenkulvert samt förbättring och omdragning av befintligt dike vid Siljanssågen. Utbyggnaden består av ca 680 meter dike och ca 600 meter dagvattenledning.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Nybyggnad av gc-väg i Mora Noret, etapp 1
Avser ny gång- och cykelväg efter Lasarettsvägen och Norra Bergvägen i Mora Noret i en första etapp. Ny GC-väg är tänkt att bli placerad intill, och delvis på befintlig körväg. Breddning av väg erfordras vid några ställen.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Ny pelletspanna till panncentral i Mora By
Avser komplettering av befintlig anläggning i Mora By med ny pelletspanna.
Utvändig målning av bostadsområde i Mora
Avser utvändig målning av Kv Djos.
Utvändig målning av trygghetsboende i Mora
Avser utvändig underhållsmålning på Noretgården.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Takrenovering på kyrka i Mora
Avser takrenovering på Sollerö kyrka.
Rivning, flytt och återuppförande av kallförråd i Mora
Avser rivning, flytt, och återuppförande av kallförråd, ca 330 m2, från Mora brandstation till Mora/Siljan Flygplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Mora
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av hallbyggnad.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av isolerad lagerhall.
Tillbyggnad av butik i Mora
Bygglov för tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till kontor.
Ombyggnad av butik i Mora
Bygglov ändrad användning av banklokal till butik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av studentlägenhet i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av studentbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov nybyggnad av enbostadshus, rivning del av bef byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov nybyggnad förråd, rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov nybyggnad transformatorstation, rivning bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 2 stycken transformatorstationer.
Nybyggnad av småbåtshamn i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mora
Marklov för bullervall.
Ombyggnad av vandrarhem i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokal till lokal med tillfällig övernattning.
Ombyggnad av samlingslokal i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast och tre teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast och två teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Mora
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov anordnande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Mora
Bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för ny/tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Anmälan väsentlig ändring av byggnad.
Invändigt underhåll av kontor i Mora
Anmälan väsentlig ändring av planlösning och ventilation.
Renovering av hiss vid Rosa huset i Mora
Avser reparation av hiss vid Rosahuset i Mora. Hissen är av märket DV Schinder och är i behov av att uppdateras till ny teknik och utrustning.
Ombyggnad av gym i Mora
Bygglov för ombyggnad av butik till gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för ändrad användning av lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Mora
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Viltstängsling av skogsområde i Mora
Stängsling med viltstängsel på Fuxandersknallarna omfattar cirka 30 ha, yttergräns ca 1900m.
Förnyad tillståndsansökan för reningsverk i Mora kommun
Avser konsulttjänst för upprättande av tillståndsansökan avseende förnyat tillstånd för Solvikens reningsverk i Mora kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: