Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av bostäder i Noret norra, Mora
Avser nybyggnation av flerfamiljshus på Måmyren i Noret norra, Mora. Arealuppgifter är ungefärliga och preliminära.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Byggkostnad m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Utökning av psykiatrins lokaler på Mora lasarett
Omfattar en utökning av psykiatrins lokaler vid Mora lasarett.
Ombyggnad av väg samt nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70 samt nybyggnad av bostäder på f.d busstationen.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flera bostäder i centrala Mora och att den kulturhistoriskt värdefulla Komministergården värnas. Planen ska även möjliggöra centrum och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 7 våningar samt källare och vindutrymme. Totalt 39 lägenheter och ca 90 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Mora
Projektet avser bostäder på Zornska barnhemmet och Morkarlby nedre skola. För att avgöra om det är möjligt att spara Folkskolebyggnaden behöver dess skick klarläggas. Ev kommer skolan att byggas om invändigt till bostäder och bostadskomplement, kontor, samlingslokal eller centrumverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Etapp 2 avser nybyggnad av 14 lägenheter i radhusform. Option på byggherre från projektid: 1455989 (etapp 1)
Nybyggnad av bro över Österdalälven i Oxberg
Bro för både väg- och järnvägstrafik, blir ev 2 broar.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Nybyggnad av gymnasieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola på Broåkern i Mora.
Nybyggnad av högstadieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av högstadieskola på Broåkern i Mora.
Exploatering inför kommande nybyggnation av handelsområde i Mora
På uppdrag av Mora Kommun ska ett nytt handelsområde för skrymmande varor byggas. I detta projekt ska vägar, VA och belysning anläggas. Objektet är beläget vid Färnäs kvarn, Rödmyren ”Biltema rondellen” i Mora.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Uppskattad kostnad.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Nybyggnad av dagvattensystem vid Siljanssågen, Mora
Nybyggnad av dagvattenkulvert samt förbättring och omdragning av befintligt dike vid Siljanssågen. Utbyggnaden består av ca 680 meter dike och ca 600 meter dagvattenledning.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Utbyggnad av VA-ledningar i Mora
Avser utbyggnad av VA-ledningar för 3 fastigheter vid Dryttvik.
Åtgärder av markföroreningar i Mora
Avser miljösanering av markområde vid Ströms f.d sågverksområde, Saxviken. Mestadels dioxin. 29 000 kvadratmeter mark och 32 000 ton jord måste tas bort. I bostadsområdet handlar det om 4 200 kubikmeter eller 6 400 ton jord. Området som skall saneras i Etapp 1 är till ytan ca 10 300 m².
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter.
Tillbyggnad av församlingshus i Mora
Avser tillbyggnad av församlingsgård.
Nybyggnad av carport i Mora
Avser nybyggnad av carport vid Moravattens återvinningscentral för förvaring av redskap. Carporten skall byggas som en tillbyggnad på befintlig byggnad.
Utredning om framtida strategiska lokalbehov i Mora
Detta avtal omfattar en utredning om framtida strategiska lokalbehov på Strandenområdet.
Tillbyggnad av affärshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Mora
Bygglov för nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av torn och teknikbod.
Ombyggnad av klubbhus i Mora
Anmälan för ändrad planlösning.
Ombyggnad av va-ledning i Mora
Anmälan installation av va.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Mora
Anmälan om tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av parhus i Mora
Anmälan om tillbyggnad på tvåbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mässtält.
Tillbyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av två lagertält.
Rivning av servicebyggnad i Mora
Rivningslov för rivning av servicebyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Strandskyddsdispens för p-plats.
Rivning av busstation i Mora
Rivningslov för rivning av busstation.
Ombyggnad av kontor i Mora
Anmälan för ändrad användning av förråd till kontor.
Ombyggnad av lager i Mora
Bygglov för ändrad användning av lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Mora
Bygglov för ombyggnad av affärshus.
Viltstängsling av två skogsområden i Mora och Orsa
Stängsling med viltstängsel på Fuxandersknallarna omfattar cirka 25 ha, yttergräns ca 1900m. Tenningbrändan är ca 10 ha, yttergräns ca 1500m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: