Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av bostäder i Noret norra, Mora
Avser nybyggnation av flerfamiljshus på Måmyren i Noret norra, Mora. Arealuppgifter är ungefärliga och preliminära.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Byggkostnad m.m kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform. Etapp 2 finns på projektid: 1481621
Upprustning av markytor i bostadsområdet Hånåkni, Mora
Avser markarbeten för bostadsområdet Hånåkni-Svedjärnsvägen. Områdets innergårdar, entréer, vägar och parkeringar (inkl. carportar) behöver rustas upp. Detta då ytskikten har skador av slitage, tjälskjutningarna och sättningar på många ställen. Nya planteringar ingår även i dessa markarbeten. Ett internt kulvertsystem innehållande värme, varmvatten och vvc ska bytas liksom kallvattenledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser uppförande av inglasade balkonger från de franska i ett tidigare skede. Detta kan ses som etapp 2. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Uppskattad kostnad.
Ev Ombyggnad av simhall i Orsa
Avser ev ombyggnad av simhall byte av ventilation och reningsverk.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Nybyggnad av studentlägenhet i Mora
Avser nybyggnad av studentbostadshus med 2 st lägeheter.
Ny pelletspanna till panncentral i Mora By
Avser komplettering av befintlig anläggning i Mora By med ny pelletspanna.
Utbyte av lufbehandlingsaggregat samt nya canalisskenor, Mora lasarett.
Avser utbyte av luftbehandlingsaggregat TA/FA171 samt nya canalisskenor för försörjning hus 01, 04, 05, 07 och 09, Mora lasarett.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov ombyggnad och ändrad användning av butik/lokaler till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mora
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Mora
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Mora
Bygglov nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av hallbyggnad.
Utvändigt ändring av fastighet.
Avser för ändring av byggnad.
Nybyggnad av verkstad i Mora
Avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av två tälthallar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av kanotförråd.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av trasformatorstation.
Nybyggnad av skola i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modul.
Nybyggnad av ishall i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av träningsishall.
Nybyggnad av förråd i Mora
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola i Mora
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av bostad till skollokal.
Ombyggnad av gata i Mora
Marklov för ombyggnad av gata.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Morkarlby skola i Mora
Omfattar bortkörning av schaktmassor och leverans av grus för arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Morkarlby skola. Leveransmängd ca. 2000 ton 0-90 bergkross och ca. 500 ton 0-30 bärlager. Bortkörning av schaktmassor i samma mängd till Motorgården Vinäs i Mora Kommun.
Utvändigt underhåll av kontor i Mora
Bygglov för utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning av bostad till kontor, Noret 86:20, Noret 86:19.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: