Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 10 tomter kommer säljas av.
Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flera bostäder i centrala Mora och att den kulturhistoriskt värdefulla Komministergården värnas. Planen ska även möjliggöra centrum och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 7 våningar samt källare och vindutrymme. Totalt 39 lägenheter och ca 90 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Projektet omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 16 lägenheter samt 2 carportar med totalt 16 p-platser inklusive lägenhetsförråd samt en separat byggnad för tvättstuga och undercentral.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform. Etapp 2 finns på projektid: 1481621
Ombyggnad till dagcenter i Mora
Avser ombyggnad av Mora utbildningscenter till lokaler för daglig verksamhet (Arbete & utveckling).
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av.
Renovering och ombyggnation av vattentornet i Mora
Avser renovering och ombyggnad av vattentornet i Noret, Mora. Befintliga väggar på överdelen består av s.k eternit och har börjat gå sönder. De ska bl.a. ersättas med en belyst perforerad plåt.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 10 tomter kommer säljas av.
Uppförande av vindkraftspark i Mora kommun
Planerat projekt.Antal vindkraftsverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad på Älvstigen i Mora.
Ombyggnad av förskola i Våmhus
Avser integrering av befintliga skollokaler.
Byte av inflygningsljus vid Mora/siljan flygplats
Avser inflygningsljus för Mora/Siljan Flygplats.
Badrumsrenovering i Mora
Projektet omfattar badrumsrenovering, byte av stammar, kakel och klinker m.m.
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Leverans av avloppspumpstationer, Mora
Avser leverans av ca 140 LTA-pumpar.
Åtgärder av markföroreningar i Mora
Avser miljösanering av markområde vid Ströms f.d sågverksområde, Saxviken. Mestadels dioxin. 29 000 kvadratmeter mark och 32 000 ton jord måste tas bort. I bostadsområdet handlar det om 4 200 kubikmeter eller 6 400 ton jord. Området som skall saneras i Etapp 1 är till ytan ca 10 300 m².
Renovering av parkeringsgarage i Mora
Avser en totalrenovering av parkeringshuset omfattande reparationer av betongskador och asfalt, byte portar mm samt byte av befintlig el och uppgradering av vvs och styr.
Utvändigt underhåll av fastigheter i Mora
Avser utvändig ommålning av av de äldre delarna i område Saxnäs i Mora.
VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen
Avser VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak om 300 kvm.
Upprustning av yttre miljö vid Monumentsvägen i Mora
Avser angöringen till område med flerbostadshus och Tomtebo äldreboende. Parkeringar med primära tillfartsväar rustas genom anläggande av nya överbyggnader. Upphandlas tillsammans med projektid: 1488424
Upprustning av yttre miljö vid trygghetsboende i Mora
Avser nybyggnad av parkeringar där flertalet förses med motorvärmaruttag och genomfartsvägen rustas upp. Upphandlas tillsammans med projektid: 1488429
Nybyggnad av carport i Mora
Avser nybyggnad av carport vid Moravattens återvinningscentral för förvaring av redskap. Carporten skall byggas som en tillbyggnad på befintlig byggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Mora
Avser tillbyggnad av församlingsgård.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av butik i Mora
Tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av stugby i Mora
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 fritidshus.
Tillbyggnad av affärshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Mora
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning.
Rivning av förråd i Mora
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av campingstuga i Mora
Bygglov för nybyggnad av campingstugor.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivningsanmälan för fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mora
Bygglov för takbyte samt uppsättning av solceller.
Tillbyggnad av affärshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av personallokal i Mora
Bygglov för nybyggnad av personallokaler.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Mora
Bygglov för fasadändring av vattentorn mora.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Anmälan om väsentlig ändring av planlösning, Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält Utmeland 557:5.
Rivning av panncentral i Mora
Rivningslov för rivning av panncentral.
Tillbyggnad av skola i Mora
Bygglov för tillbyggnad och ändring av skola.
Tillbyggnad av samlingslokal i Mora
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: