Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Utökning av psykiatrins lokaler på Mora lasarett
Omfattar en utökning av psykiatrins lokaler vid Mora lasarett med ca 2000 kvm.
Nybyggnad av gymnasieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola på Broåkern i Mora.
Nybyggnad av högstadieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av högstadieskola på Broåkern i Mora.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Från korsningen Rv70/Vasagatan-E45 till Noretbron. Omfattar nya cirkulationsplatser, gc-vägar som ansluts till befintliga, planskild passage mm. 2+2 väg med mittrefug och parallell gc-väg. 5 cirkulationsplatser, 2 byggnadsverk, gc-portar under E45.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Genom Mora centrum längs med Strandvägen/Vasagatan. Omfattar nya busshållplatser, ombyggnad korsningar, vänstersvängfält och in- och utfarter, ny planskild passage, gc-vägar och gc-passager. 1+1 väg med mittdelare och parallell gc-väg på delar av sträckan. Även ledningsarbete ingår.
Nybyggnad av skola i Mora
Planer finns för ny skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av bostäder i Saxviken, Mora. Tomtens area är på 5813 m2. Detaljplanen tillåter att upp till 29 lägenheter byggs på tomten.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Mora
Projektet avser bostäder på Zornska barnhemmet och Morkarlby nedre skola. För att avgöra om det är möjligt att spara Folkskolebyggnaden behöver dess skick klarläggas. Ev kommer skolan att byggas om invändigt till bostäder och bostadskomplement, kontor, samlingslokal eller centrumverksamhet.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av bostäder i Mora
Etapp 2 avser nybyggnad av 14 lägenheter i radhusform. Option på byggherre från projektid: 1455989 (etapp 1)
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform. Etapp 2 finns på projektid: 1481621
Nybyggnad av kontor i Mora
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Mora
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av grupphus i Mora
Sökt förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenhet i Mora
Avser nybyggnad av studentbostadshus med 2 st lägeheter.
Rivning av busstation i Mora
Avser rivning av Fd. busstation bestående av väntsal, personalutrymmen, WC, städ och mindre teknikutrymmen 72 m² BTA.
Utbyte av lufbehandlingsaggregat samt nya canalisskenor, Mora lasarett.
Avser utbyte av luftbehandlingsaggregat TA/FA171 samt nya canalisskenor för försörjning hus 01, 04, 05, 07 och 09, Mora lasarett.
Planprogram för Broåkern, Mora
Planprogrammet omfattar ca 150 bostäder för elever vid Mora gymnasium. Förslaget visar 5 alternativa sätt att uppföra elevbostäder. 2 olika varianter av bebyggelse på gräsplanen på Gödslan, 1 alt finns vid Kristinebergsgatan och 2 längs med Älvgatan.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mora
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad av tio övernattningsstugor.
Nybyggnad av verkstad i Mora
Bygglov nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av verkstad i Mora
Avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal.
Utvändigt ändring av fastighet.
Avser för ändring av byggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Mora
Anmälan om tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av två tälthallar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av kanotförråd.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Mora
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av småbåtshamn.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov ändrat användningssätt av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av småbåtshamn i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av ishall i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av träningsishall.
Utveckling av Strandenområdet i Mora
Mora kommun har ett behov av utreda möjligheterna för en utveckling av Strandenområdet i Mora. Upphandlingen för detta uppdrag omfattar att upprätta strategier och arbeta fram processen tillsammans med kommunen. Uppdraget ska påbörjas snarast möjligt efter avslutad upphandling och sträcker sig uppskattningsvis till sommaren 2020
Ombyggnad av gata i Mora
Marklov för ombyggnad av gata.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Bygglov ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Mora
Bygglov för ändrad användning av bostad till kontor, Noret 86:20, Noret 86:19.
Nybyggnad av lekplats i Mora
Bygglov för lekområde.
Utförande av brobesiktningar inom Mora kommun
Mora kommun bjuder leverantörer till direktupphandling av besiktning av broar för att säkerställa att broarna kan användas säkert för ändamålet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: