Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Utveckling av Strandenområdet i Mora
Mora kommun vill pröva två olika vägar för utveckling av Strandenområdet. Den ena affären bygger på att en privat aktör uppför och förvaltar alla lokaler på området och kommunen hyr lokaler för skola, idrottshall, lokaler för kulturskola & fritidsgård, kulturscen och bibliotek. Den andra affären innebär att den privata aktören endast förvärvar byggrätt, med i detta skede öppen användning, samt ansvarar för att uppföra och till kommunen hyra ut bibliotek och kulturscen. Mora kommun i sin tur uppför skola, idrottshall och lokaler för Kulturskolan & fritidsgård i egen regi för egen förvaltning. Avseende den öppna byggrätten vill Kommunen få förslag på inriktning. Tänkbart är kontor, tillfälligt boende eller någon form av aktivitet. Den öppna byggrätten beräknas kunna bli ca 7000 kvm BTA,
Nybyggnad av fabrik i Mora
Tidiga planer. Avser nybyggnad av naturgasutvinnings fabrik.
Nybyggnad av bostäder mm. i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70 samt nybyggnad av bostäder på f.d busstationen. Ombyggnad av väg finns på projektid: 1158381
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus.
Nybyggnad av radhus i Mora
Avser nybyggnation av 12 radhus i norra Noret i Mora.
Anpassning av avdelning på Mora Lasarett
Ortopedmottagningen har hittills delat lokal med kirurgmottagningen som finns i den parallella korridoren på plan 3 i hus 04. Med hjälp av den utökade ytan, tillskapas framförallt undersökningsrum i form av gipsrum, ortosrum, mottagningsrum för läkarbesök och expeditioner för telefonrådgivning och annat administrativt arbete i den omfattning att verksamheten kan bedriva den vård som uppdraget kräver. Upphandlas tillsammans med projektid: 1650428.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Samtliga befintliga lägenheter i de 2 översta planen byggas om till 7 st nya lägenheter med nya planlösningar.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Anpassning av avdelning på Mora Lasarett
Ombyggnad och förbättring av befintliga endoskopirum samt tillskapande av ytterligare ett endoskopirum, samtliga med nya takhängda pendlar. Nytt desinfektionsrum tillskapas med en ren och en oren del. Förbättrad ventilation och ny el på stora delar av avdelningen. De mest omfattande åtgärderna berör desinfektionsrum och skopirum, men anpassningar och ändringar förekommer även i ett flertal andra rum. Upphandlas tillsammans med projektid: 1650430.
Ombyggnation av VA-nät i Mora kommun
Avser omläggning av VA-ledningar i Våmhus, Mora kommun, Dalarnas län.
Upprustning av yttre miljö i Mora
Avser markarbeten för bostadsområdet kv. Valhall, som inringas av gatorna Vasagatan, Hantverkaregatan och Millåkersgatan i Mora kommun. Utöver restaturering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån. Dagvatten- och fjärrvärmeledningar ska bytas ut.
Ombyggnad av gata i Mora centrum
Avser ombyggnad av Moragatan inom centrala Mora. Moragatan är idag enkelriktig på delar av sträckan och ska nu byggas om till dubbelriktad trafik, 6,5 meter bred med trottoarer på båda sidor samt längsgående parkeringsplatser och trädallé.
Åtgärder av markföroreningar i Mora
I etapp 3 kommer resterande parkmark ut med sjön Siljan samt den vid behov befintliga gång och cykelvägen att saneras.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Anbud besiktning fastigheter och vibrationsmätningar, Mora
Avser besiktning kontroll inför anläggningsarbete och uppföljning under arbetets utförande. 1. Statusbesiktning byggnader 2. Vibrationsmätningar
Nybyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Bygglov för nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av gc-väg i Mora
Strandskyddsdispens för anordnande av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Mora
Bygglov för nybyggnad av två carportar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Mora
Bygglov för ändrad användning av förskola.
Ombyggnad av vandrarhem i Mora
Bygglov för ändrad användning från hvb-hem till vandrarhem.
Ombyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov för ändrad användning till fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, samt rivningslov för rivning av fritidshus.
Nybyggnad av klubbhus i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av klubblokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.
Ombyggnad av tvätthall i Mora
Anmälan för installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning och brandskydd för industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Mora
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation.
Rivning av bostadshus i Mora
Avser rivning av Lejonvillan i Mora.
Nybyggnad av båthus i Mora
Strandskyddsdispens för 10 båthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: