Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Sälen
Nybyggnad av hotell med 5-7 våningar. Totalyta 18 600 kvm. Hotellet är beläget nära skidbacken i Hundfjället byggs ihop med ett befintligt hotell på platsen via en gångbro. Förutom 157 mindre lägenheter, med fyra till åtta bäddar, ska hotellet också innefatta parkeringsgarage, restaurang, butik och skiduthyrning i markplan. Leverantör av badrumsmoduler är Part Construction AB.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Malung
Del A1 under perioden 2019-09-01 – 2021-08-31 är ca 753 km varav grusväg ca 152 km. Del A2 under perioden 2021-09-01 – 2022-08-31 är ca 687 km varav grusväg ca 152 km. Del A3 under perioden 2022-09-01 – 2023-08-31 är ca 975 km varav grusväg ca 231 km.
Uppförande av vindkraftverk Stöllsäterberget i Malung-Sälen/Torsby
Wpd undersöker möjligheterna att bygga en vindkraftspark om 15 vindkraftverk på Stöllsäterberget i Malung-Sälens och Torsby kommuner.
Nybyggnad av hotell i Stöten
Malung transtrands Kronopark 1:337 Uppförande av 70 lägenheter, 300 bäddar. Projektet vilar för närvarande.
Nybyggnad av hotell i Kläppen
Nybyggnad av hotell med 30 rum och 140 bäddar. Matsal, lobby, butik och reception byggs i första våningsplanet.
Uppförande av vindkraftverk i Malung
Uppförande av 38 vindkraftverk fördelat på 6 höjdområden sydväst om Malung. Projektet är ett samarbete med Eolus vind.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sälen
Nybyggnad av ICA-butik i Lindvallen, Sälen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse i form av lägenhetshus i tre våningar som beräknas rymma ca 30 lägenheter med totalt ca 250 nya bäddar. Suterrängvåning föreslås vara tillåtet utöver angivet högsta våningsantal.
Nybyggnad av stugby i Lindvallen, Sälen, etapp 1
Nybyggnad av fritidshus på Västra Sälen. 3 etapper.
Nybyggnad av stugby i Lindvallen, Sälen, etapp 2
Nybyggnad av fritidshus på Västra Sälen. 3 etapper.
Nybyggnad av stugby i Lindvallen, Sälen, etapp 3
Nybyggnad av fritidshus på Västra Sälen. 3 etapper.
Nybyggnad av bostadsrätter i Sälen
Avser nybyggnad av 16 lägenheter.
Ombyggnad av väg mellan Fiskarheden-Evertsberg-Oxberg, etapp 1
Bärighetshöjande åtgärder, breddning till 7 meter, kurvrätning, profiljustering, trafiksäkerhetsåtgärder. Avser sträckan mellan Fiskarheden-Tennänget.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av fritidsbostäder i Kläppen, etapp 2
Avser nybyggnad av 12 fritidsbostäder samt en undercentral. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1527045
Nybyggnation av kraftledning mellan Sälen och Sälsätern i Sälens Kommun, Dalarna
Avser nybyggnation av en ny 3,6 km lång 170Kv-ledning mellan Sälen och Sälsätern i Sälens Kommun, Dalarna.
Nybyggnad av industrihus i Malung
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800 kvm.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 12 st fritidshus, 33 lägenheter.
Sälen - 30 Mvar Variable Shunt Reactor
Ellevio AB will order 1 variable shunt reactor to substation Sälen, Sweden. The reactor will be connected to the 50 kV network. Size is 30 MVAr. Delivery on site early Q4 2020.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sälen
Avser påbyggnad av plan 3 med ett våningsplan 6 lgh + vind. Tillbyggnad för installation av hiss, nybyggnad av carport innehållande 6 bilplatser, ny till och frånluftsventilation.
Uppförande av vindkraftspark i Malung-Sälen
Planerat projekt. Antal vindkraftsverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende i Malung
Omfattar till- och ombyggnad av LSS-boendet Rubinen.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Sälen
Området Tomt-Eriks Väg är ett tomtområde med skogsmark mellan Orrpersvägen och Vikhansvägen som ska utvecklas till villaområde. Avser utbyggnad av lokalgator samt spill- och vattenledningar för 21 st. fastigheter.
Nybyggnad av vattenverk i Malung
Nybyggnad av vattenverk i Malung.
Nybyggnad av klubbhus och maskinhall vid golfbana i Stöten
Planer finns för nybyggnad av klubbhus och en maskinhall vid golfbanan i Stöten.
Ny ventilation i skola i Lima, Malung
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022
Byte av golv i idrottshall, Malung
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av bensinstation i Malung
Nybyggnad drivmedelsstation och miljötvätt samt rivning av bef. byggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Malung
TIllbyggnad av handelslokal.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 11 st. fritidshus (29 lägenheter).
Nybyggnad av skidlift i Malung
Nybyggnad av knapplift.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus (16 lgh) och fasadändring/ombyggnad av fritidshus (18 lgh) samt rivning av befintliga byggnader (4 st ).
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus (8 lägenheter) samt carport och träningslokal/poolhus.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 9 st fritidshus (36 lgh).
Ombyggnad av restaurang i Malung
Ändrat användningssätt till restaurang och uppförande av uteservering.
Nybyggnad av plank i Malung
Uppförande av plank.
Tillbyggnad av idrottshall i Malung
Tillbyggnad av idottshall med förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Malung
Tillbyggnad av industrilokal med kontorsbodar.
Tillbyggnad av restaurang i Malung
Tillbyggnad av restaurang med altan.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Malung
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Rivning av servicebyggnad i Malung
Rivning av servicehus.
Nybyggnad av garage i Malung
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av förråd i Malung
Tidsbegränsat bygglov (3 år) för uppförande av förråd/kontorsbodar samt bränslecistern.
Tillbyggnad av affärshus i Malung
Tillbyggnad av handelslokal med förråd.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Malung
Nybyggnad av avloppspumpsstation på Gusjön 5:12, Transtrand 1:8 och Rörbäcksnäs 20:74.
Nybyggnad av enbostadshus i Malung
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av braskamin.
Nybyggnad av friggebod i Malung
Nybyggnad av friggebod.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt installation av braskamin.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus på Transtrands Kronopark 1:316 och Rörbäcksnäs 20:284.
Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av telestation i Malung
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Digernäs 5:13 och Digernäs 1:47.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Gusjön 4:65 och transformatorstationer på Västra Sälen 7:247.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av 2 st transformatorstationer (bef. rives).
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med installationsutrymme.
Nybyggnad av garage i Malung
Anmälan för bygglovsbefriat garage/förråd.
Tillbyggnad av skidlift i Malung
Förlängning av bef. knapplift.
Tillbyggnad av affärshus i Sälen
Tillbyggnad med lastkaj samt fasadändring av handelslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Malung
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Malung
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av tält.
Tillbyggnad av industrihus i Malung
Tillbyggnad av industrilokal med garage.
Utrtedning ang anläggande av uttagsbrunnar i Tandådalen
Avser utredning av förutsättningar att anlägga ytterligare brunnar vid dricksvattentäkt, utförande av 2 uttagsbrunnar, Br 10 och 11 med option på en tredje brunn.
Byte av ventilation i omklädningsrum i Malung
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: