Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk Ripfjället i Malung-Sälen/Torsby
Wpd undersöker möjligheterna att bygga en vindkraftspark om 30 vindkraftverk på höjdområdena runt Ripfjället i Malung-Sälens och Torsby kommuner. En parklayout med 30 stycken 6 MW-verk skulle ge en årsproduktion på ca 670 GWh och skulle räcka för att försörja drygt 130 000 villor med hushållsel.
Nybyggnad av stugby i Malung
Ombyggnad av 8 st fritidshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Nybyggnad av lägenhetshus i tre våningar som beräknas rymma ca 30 lägenheter med totalt ca 250 nya bäddar. Suterrängvåning föreslås vara tillåtet utöver angivet högsta våningsantal.
Nybyggnad av stugby i Stöten, Sälen
Nybyggnad av 7 st fritidshus (28 lägenheter).
Ombyggnad av hotell i Sälen
Avser ombyggnad av befintliga lokaler. Omfattar SPA-bad, konferens samt restaurang fördelade på 3 våningar.
Ledningsflytt och justering av ledning i Sälen
I samband med stationsutbyggnad i Sälen måste Ellevio flytta några av sina befintliga ledningar till nya fack i ställverket. Ledningsflytten innefattar L1871 (72,5 kV) och L46 (130 kV). Ombyggnationen innefattar sträckan från Sälens ställverk där L1871 är sambyggd i dubbelportalstolpar med L46 Sälen - Åsen (145 kV). Syftet med ombyggnationen är att bygga isär de båda ledningarna för att öka driftsäkerheten samt att möjliggöra plats för planerad utbyggnad av 145 kV-nätet. Ombyggnationen innefattar en sträcka av ca 1,1 km för L1871, mellan ställverket i Sälen upp till den avgreningspunkt där L1871 slackas ner i en säng och viker av från L46.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Projektet omfattar 16 lägenheter som kommer att delas upp i två etapper fördelade på 3 eller 4 huskroppar. Tidigast byggstart hösten 2020.
Nybyggnad av bostadsrätter i Sälen
Avser nybyggnad av 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Avser nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh) på Transtrands Kronopark 1:445, Transtrands Kronopark 1:446 (4 lgh) och Transtrands Kronopark 1:447 (4 lgh).
Leverans av transformator till kraftledning i Sälen, Dalarna
1 power transformer to substation Sälen, Sweden. The transformer will be connected to the 130 kV network on the HV side and 50 kV on the LV side. Size is 150 MVA. Delivery on site in Q3 2020.
Nybyggnad av industrihus i Transtrand
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800 kvm.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Sälen-Kläppen
Avser att säkra tillgång till kommunalt dricksvatten i Kläppen område enligt nuvarande och kommande Kommunens översiktsplan. Objektets läge: I Västerdalälven mellan Sälen by och Kläppens skidanläggning.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sälen
Avser påbyggnad av plan 3 med ett våningsplan 6 lgh + vind. Tillbyggnad för installation av hiss, nybyggnad av carport innehållande 6 bilplatser, ny till och frånluftsventilation.
Inköp och leverans av underjordsbehållare och anpassade överjordsbehållare, Malung
Inköp samt option på inköp av underjordsbehållare och anpassade överjordsbehållare i storlekarna ca 3 och 5 samt 2 m3. Avsikten är att köpa in ett antal behållare under 2020, för att prova funktionen och se hur det fungerar ihop med Vamas tömningssystem. Om det fungerar bra kommer ett större antal behållare att köpas in under perioden 2021 – 2023.
Nybyggnad av väg och gång- och cykelbana, Malung
Avser ny väg och GC-bana inklusive belysning. Vägen ska vara grusad senast 2020-11-30 för att sedan ligga över vintern 2020-2021. Slutbesiktning 2021-06-30.
Ombyggnad av Mekanopannan-Värmeverket, Malung
Utbyte befintlig retortinmatning, ersättes med ny rosterkasett.
Dörr- och fönsterbyte samt ny ytterpanel på radhus i Sälen
Avser fönsterbyte, dörrbyte och ny ytterpanel på Brf Sälenstugan.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Malung
Avser ombyggnad av värmesystem på Postgatan 14 i malung. Omfattar demontering av befintligt värmesystem som ersätts med nytt radiatorsystem.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Malung
Avser ombyggnad av värmesystem på Storgatan 32 + Postgatan 16 i malung. Omfattar demontering av befintligt värmesystem som ersätts med nytt radiatorsystem.
Inköp av 2 avloppspumpstationer i Lindvallen
Avser 2 nya avloppspumpstationer. Leverans, lossning och montage av överbyggnaderna och eventuellt slutligt montage av rörgallerierna.
Utvändigt underhåll av radhus i Sälen
Avser ommålning av tak på BRF Sälenstugan.
Nybyggnad av lekplats/utemiljö i Malung
Anläggande av utemiljö på Ungärde skola
Ombyggnad av omklädningsrum på badhus i Malung
Avser bland annat uppfräschning av omklädningsrummen på Skinnarbadet.
Nybyggnad av stugby i Malung
Bygglov för nybyygnad av 7 st fritidshus på Västra Sälen 8:17 .
Nybyggnad av affärshus i Malung
Nybggnad av handels och industribyggnad.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 10 st fritidshus (flerbostadshus 30 lägenheter).
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av 2 st fritidshus (10 lägenheter).
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 5 st fritidshus (30 lgh).
Nybyggnad av industrihus i Malung
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Malung
På- och ombyggnad av hotell.
Tillbyggnad av fjärrvärmeverk i Malung
Tillbyggnad av fjärrvärmeverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter) samt installation av braskaminer.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus på Transtrands Kronopark 1:409, 1:410, 1:411, 1:412, 1:413, 1:414, 1:415 och Transtrands Kronopark 1:423.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt installation av braskamin.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av carport i Malung
Nybyggnad av carport samt rivning av bef. garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Rörbäcksnäs 2:11, 17:10, 11:116 och 26:5,.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malung
Tudsbegränsat bygglov för parkering.
Ombyggnad av fritidshus i Malung
Ombyggnad av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Malung
Rivningsanmälan för rivning av bostadshus på Rissätra 19:7.
Rivning av förråd i Malung
Rivningsanmälan för rivning av laduhus på Östra Ofors 3:2.
Nybyggnad av förråd i Malung
Strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av 2 st vindskydd på transtrand 1:8.
Ombyggnad av markanläggning i Malung
Marklov för schaktningsarbeten.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 8 st förråd .
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Malung
Bygglov för tillbyggnad med entré samt anläggande av parkeringsplats på svetsaren 1.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Malung
Bygglov för uppförande av höghöjdsbana på Västra Sälen 5:3 (flytt av befintlig bana).
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av fritidshus på Transtrands Kronopark 1:410, 1:411, 1:412, 1:413, 1:414, 1:415 och 1:423.
Rivning av avloppsreningsverk i Malung
Avser rivning av avloppsreningsverk
Nybyggnad av omklädningsrum i Malung
Bygglov för moduelbyggnader för omklädningsrum på Västra Långstrand 1:5.
Nybyggnad av ställverk i Malung
Bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad ställverk och sabotageskydd för transformator på osanden 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på mornäs 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på sörsjön 10:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på transtrands kyrkby 4:8.
Nybyggnad av återvinningsstation i Malung
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på ungärde 3:17, 8:8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: