Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Sälen
Nybyggnad av hotell med 5-7 våningar. Totalyta 18 600 kvm. Hotellet är beläget nära skidbacken i Hundfjället byggs ihop med ett befintligt hotell på platsen via en gångbro. Förutom 157 mindre lägenheter, med fyra till åtta bäddar, ska hotellet också innefatta parkeringsgarage, restaurang, butik och skiduthyrning i markplan. Leverantör av badrumsmoduler är Part Construction AB.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Malung
Del A1 under perioden 2019-09-01 – 2021-08-31 är ca 753 km varav grusväg ca 152 km. Del A2 under perioden 2021-09-01 – 2022-08-31 är ca 687 km varav grusväg ca 152 km. Del A3 under perioden 2022-09-01 – 2023-08-31 är ca 975 km varav grusväg ca 231 km.
Nybyggnad av hotell i Kläppen
Nybyggnad av hotell med 30 rum och 140 bäddar. Matsal, lobby, butik och reception byggs i första våningsplanet.
Nybyggnad av lägenhetshotell och p-garage i Lindvallen
Avser nybyggnad av lägenhetshotell och p-garage
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sälen
Nybyggnad av ICA-butik i Sälen
Nybyggnad av bostadsrätter i Sälen
Avser nybyggnad av 36 lägenheter.
Nybyggnad av bostadshus i Malung
Avser 6 tomter vid ett inbjudande läge mellan Sälen och Trysil. Råmark till försäljning.
Nybyggnad av fritidsbostäder i Kläppen
Avser nybyggnad av 2 fristående byggnader med totalt 20 lgh samt en undercentral.
Nybyggnad av stugby i Lindvallen, Sälen, etapp 1
Nybyggnad av fritidshus på Västra Sälen. 3 etapper.
Nybyggnad av stugby i Lindvallen, Sälen, etapp 2
Nybyggnad av fritidshus på Västra Sälen. 3 etapper.
Nybyggnad av stugby i Lindvallen, Sälen, etapp 3
Nybyggnad av fritidshus på Västra Sälen. 3 etapper.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnation av kraftledning mellan Sälen och Sälsätern i Sälens Kommun, Dalarna
Avser nybyggnation av en ny 3,6 km lång 170Kv-ledning mellan Sälen och Sälsätern i Sälens Kommun, Dalarna.
Leverans av transformator till kraftledning i Sälen, Dalarna
1 power transformer to substation Sälen, Sweden. The transformer will be connected to the 130 kV network on the HV side and 50 kV on the LV side. Size is 150 MVA. Delivery on site in Q3 2020.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sälen
Avser påbyggnad av plan 3 med ett våningsplan 6 lgh + vind. Tillbyggnad för installation av hiss, nybyggnad av carport innehållande 6 bilplatser, ny till och frånluftsventilation.
Nytt 24 kV ställverk i Tandådalen station
Avser utbyte av befintligt 24 kV ställverk och likströmsystem i befintlig fördelningsstation i Tandådalen.
Nybyggnad av industrihus i Malung
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 800 kvm.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende i Malung
Omfattar till- och ombyggnad av LSS-boendet Rubinen.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Sälen
Området Tomt-Eriks Väg är ett tomtområde med skogsmark mellan Orrpersvägen och Vikhansvägen som ska utvecklas till villaområde. Avser utbyggnad av lokalgator samt spill- och vattenledningar för 21 st. fastigheter.
Nybyggnad av vattenverk i Malung
Nybyggnad av vattenverk i Malung.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Malung
Ombyggnad av ventilation som leder till effektiviseringar.
Byte av kylaggregat i ishall, Malung
Avser utbyte av kylaggregat i Malungs ishall.
Om- och tillbyggnad av förskola i Malung, etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Hästen i Malung. Etapp 1 omfattar tillbyggnad av nya avdelningar samt hall 200 samt grundarbete för ny väg och parkeringar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Malung, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Hästen i Malung. Etapp 2 omfattar till- och ombyggnad av ny köksdel, omklädningsrum, lekhall och avd. Hagen.
Om- och tillbyggnad av förskola i Malung, etapp 3
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Hästen i Malung. Etapp 3 omfattar ombyggnad av avd. Spiltan.
Nybyggnad av avloppspumpstationer mellan Tandådalen - Sälfjällets ARV
Avser nybyggnad av 4 stycken avloppspumpstationer med sump i rostfrit stål och träöverbyggnad.
Ombyggnad av tak m.m på flerbostadshus i Malung
Omfattar ombyggnad yttertak, nytt fläktrum samt ny fasadbeklädnad på Hus F på fastigheten Skinnarringen 13. Takkonstruktion av typ pulpet rives ned till bjälklag för byggnation av nytt sadeltak, nytt ventilationsutrymme med nytt ventilationsaggregat och delvis nya kanaler.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Malung
Avser inköp av 2 avloppspumpstationer med överbyggnader, APS P220 & APS P805.
Nybyggnad av gc-väg i Malung
Marklov för gång- och cykelbana (Stjärnvägen).
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus (4 lägenheter) samt installation av braskamin på Transtrands Kronopark 1:439, 1:440, 1:441, 1:442, 1:443 och 1:444.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 11 st. fritidshus (29 lägenheter).
Nybyggnad av skidlift i Malung
Nybyggnad av knapplift.
Nybyggnad av bensinstation i Malung
Nybyggnad drivmedelsstation och miljötvätt samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av idrottsplats i Malung
Nybyggnad av multiarena och förråd.
Ombyggnad av restaurang i Malung
Ändrat användningssätt till restaurang och uppförande av uteservering.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Malung
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av plank i Malung
Uppförande av plank.
Nybyggnad av telestation i Malung
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation och teknikbod på Lima Besparingsskog 1:11 och nybyggnad av transformatorstation på Rörbäcksnäs 20:88.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Digernäs 5:13 och Digernäs 1:47.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Öje 126:1, Öje 7:12, Öje 10:5, Öje 23:14 & Öje s:26.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Malung
Nybyggnad av kontorsbaracker.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Malung
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Anmälan för bygglovsbefriad åtgärd tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av bygglovsbefriat förråd.
Nybyggnad av förråd i Malung
Anmälan för bygglovsbefriat förråd.
Nybyggnad av förråd i Malung
Anmälan om bygglovsbefriat förråd.
Ombyggnad av industrihus i Malung
Ombyggnad av industribyggnad.
Utrtedning ang anläggande av uttagsbrunnar i Tandådalen
Avser utredning av förutsättningar att anlägga ytterligare brunnar vid dricksvattentäkt, utförande av 2 uttagsbrunnar, Br 10 och 11 med option på en tredje brunn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: