Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Sälen
Nybyggnad av hotell med 5-7 våningar. Totalyta 18 600 kvm. Hotellet är beläget nära skidbacken i Hundfjället byggs ihop med ett befintligt hotell på platsen via en gångbro. Förutom 157 mindre lägenheter, med fyra till åtta bäddar, ska hotellet också innefatta parkeringsgarage, restaurang, butik och skiduthyrning i markplan. Leverantör av badrumsmoduler är Part Construction AB.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Malung
Del A1 under perioden 2019-09-01 – 2021-08-31 är ca 753 km varav grusväg ca 152 km. Del A2 under perioden 2021-09-01 – 2022-08-31 är ca 687 km varav grusväg ca 152 km. Del A3 under perioden 2022-09-01 – 2023-08-31 är ca 975 km varav grusväg ca 231 km.
Nybyggnad av hotell i Kläppen
Nybyggnad av hotell.
Uppförande av vindkraftverk i Malung
Uppförande av 38 vindkraftverk fördelat på 6 höjdområden sydväst om Malung. Projektet är ett samarbete med Eolus vind.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sälen
Nybyggnad av ICA-butik i Sälen
Nybyggnad av bostadsrätter i Sälen
Avser nybyggnad av 36 lägenheter.
Nybyggnad av bostadshus i Malung
Avser 6 tomter vid ett inbjudande läge mellan Sälen och Trysil. Råmark till försäljning.
Nybyggnad av bro över Västerdalälven vid Torgås
Ny bågbro i stål, ca 70 m lång och 7 m bred. Bärighetsklass BK4.
Nybyggnad av stugby i Stöten, Sälen
Nybyggnad av 7 st fritidshus (28 lägenheter).
Sluttäckning av deponi och nya lagringsytor, Malung
Objektet omfattar utförande av sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall (IFA) på ca 6,5 ha och anläggnade av nya lagringsytor på drygt 1 ha kring anläggningens återvinningscentral med erforderliga arbeten.
Nybyggnad av fritidsbostäder i Kläppen
Avser nybyggnad av 2 fristående byggnader med totalt 20 lgh samt en undercentral.
Nybyggnad av restaurang mm i Malung
Planer finns på flyttning av infartsväg, nybyggnad av restaurang och skidshop.
Nybyggnad av stugby i Lindvallen, Sälen, etapp 1
Nybyggnad av totalt 5 fritidshus på Västra Sälen 7:315,7:316,7:317, 7:321,7:322. 3 etapper.
Nybyggnad av stugby i Lindvallen, Sälen, etapp 2
Nybyggnad av totalt 5 fritidshus på Västra Sälen 7:315,7:316,7:317, 7:321,7:322. 3 etapper.
Nybyggnad av stugby i Lindvallen, Sälen, etapp 3
Nybyggnad av totalt 5 fritidshus på Västra Sälen 7:315,7:316,7:317, 7:321,7:322. 3 etapper.
Nybyggnad av bostadsrätter i Sälen
Avser nybyggnad av 16 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Ledningsåtgärder i Tandö
Ledningsåtgärder CL26 S3-4
Nytt 24 kV ställverk i Tandådalen station
Avser utbyte av befintligt 24 kV ställverk och likströmsystem i befintlig fördelningsstation i Tandådalen.
Uppförande av vindkraftspark i Malung-Sälen
Planerat projekt. Antal vindkraftsverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Ombyggnad & idrifttagande av kraftstation i Malung
Planerat projekt. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av vattenverk i Malung
Nybyggnad av vattenverk i Malung.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Sälen
Området Tomt-Eriks Väg är ett tomtområde med skogsmark mellan Orrpersvägen och Vikhansvägen som ska utvecklas till villaområde. Avser utbyggnad av lokalgator samt spill- och vattenledningar för 21 st. fastigheter.
Byte av kylaggregat i ishall, Malung
Avser utbyte av kylaggregat i Malungs ishall.
Om- och tillbyggnad av förskola i Malung, etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Hästen i Malung. Etapp 1 omfattar tillbyggnad av nya avdelningar samt hall 200 samt grundarbete för ny väg och parkeringar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Malung, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Hästen i Malung. Etapp 2 omfattar till- och ombyggnad av ny köksdel, omklädningsrum, lekhall och avd. Hagen.
Om- och tillbyggnad av förskola i Malung, etapp 3
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Hästen i Malung. Etapp 3 omfattar ombyggnad av avd. Spiltan.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende i Malung
Omfattar till- och ombyggnad av LSS-boendet Rubinen.
Ombyggnad av tak m.m på flerbostadshus i Malung
Omfattar ombyggnad yttertak, nytt fläktrum samt ny fasadbeklädnad på Hus F på fastigheten Skinnarringen 13. Takkonstruktion av typ pulpet rives ned till bjälklag för byggnation av nytt sadeltak, nytt ventilationsutrymme med nytt ventilationsaggregat och delvis nya kanaler.
Nybyggnad av avloppspumpstationer mellan Tandådalen - Sälfjällets ARV
Avser nybyggnad av 4 stycken avloppspumpstationer med sump i rostfrit stål och träöverbyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Malung
Avser inköp av 2 avloppspumpstationer med överbyggnader, APS P220 & APS P805.
Ombyggnad av kontor i Malung
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av gc-väg i Malung
Marklov för gång- och cykelbana (Stjärnvägen).
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus (4 lägenheter) samt installation av braskamin på Transtrands Kronopark 1:439, 1:440, 1:441, 1:442, 1:443 och 1:444.
Nybyggnad av idrottsplats i Malung
Nybyggnad av multiarena och förråd.
Nybyggnad av industrihus i Malung
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av kontor i Malung
Nybyggnad av kontorsbaracker.
Nybyggnad av slakteri i Malung
Nybyggnad av slakthus.
Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus och gäststuga samt installation av braskamin.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av garage/lägenhet samt installation av braskamin.
Nybyggnad av enbostadshus i Malung
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Malung
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Anmälan för bygglovsbefriad åtgärd tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av bygglovsbefriat förråd.
Nybyggnad av förråd i Malung
Anmälan för bygglovsbefriat förråd.
Nybyggnad av förråd i Malung
Anmälan om bygglovsbefriat förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Rivning samt nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus med förråd och balkonger samt fasadändring.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förskola i Malung
Tillbyggnad av förskola med 2 st apparatrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation (utbyte av bef.) på Heden 23:2, Åkra 3:19, Heden 14:12, Heden 3:11, Lima Besparingsskog s:1 och Åkra 2:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation (utbyte av bef.).
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation och teknikbod på Lima Besparingsskog 1:11 och nybyggnad av transformatorstation på Rörbäcksnäs 20:88.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Åkra 2:12, Biskopsbyn 13:27, Biskopsbyn 2:6, Heden 13:4 och Heden 20:3,.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Öje 126:1, Öje 7:12, Öje 10:5, Öje 23:14 & Öje s:26.
Ombyggnad av industrihus i Malung
Ombyggnad av industribyggnad.
Uppgradering av larmsystem vid äldreboende i Malung
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Upprustning av utomhusbassäng på camping i Malung
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Byte av belysning i ishall, Malung
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: