Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flygplats i Sälen
Avser nybyggnad av remotetower (flygtorn), meterologiutrustning, banljus, glykolreningsanläggning samt elinstallationer och infrastruktur under mark vid Scandinavian Mountains Airport.
Nybyggnad av flygterminal och shoppingcenter vid flygplats i Sälen
Avser nybyggnad av terminalbyggnad och garage vid Scandinavian Mountains Airport samt anläggande av vägar. Yta på terminalbyggnad + garage är ca 10 000 kvm.
Ombyggnad av Flygplatsvägen/Väg 1053 i Sälen
Objektet avser utförande av ny väganläggning Väg 1053 (ca 6 km) inkluderat två nya broar över Stora Tandån och Sittan i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Sälen
Tidiga planer. Omfattning oklar.
Sluttäckning av deponi och nya lagringsytor, Malung
Objektet omfattar utförande av sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall (IFA) på ca 6,5 ha och anläggnade av nya lagringsytor på drygt 1 ha kring anläggningens återvinningscentral med erforderliga arbeten.
Nybyggnad av fritidsbostäder i Kläppen
Nybyggnad av 2 fritidshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Hundfjället, Sälen
Nybyggnad av 4 fritidshus (16 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar + loft.
Nybyggnad av fördelningsstation i Närsjön, Sälen
Avser nybyggnad av fördelningsstation 50/20 kV, 2x0 MVA i Närsjön, Malung-Sälens kommun.
Nybyggnad av restaurang mm i Malung
Planer finns på flyttning av infartsväg, nybyggnad av restaurang och skidshop.
Nybyggnad av frididshus i Sälen
Detaljplanearbete. Avser planläggning för ett 50-tal nya fritidsbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av stugby i Sälen
Nybyggnad av 3 fritidshus med 13 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus (17 lgh).
Schaktning och förläggning av nya optokablar m.m i Sälen
Avser förläggning av ca 20 km 24 kV kabel, kabelskarvning, optokabelförläggning och rörförläggning på en schaktsträcka om 5,5 km.
Nybyggnad av hotell i Malung
Nybyggnad av hotell och restaurang.
Nybyggnad av andelslägenheter i Sälen
Avser nybyggnad av 8 andelslägenheter i Sälen.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Nybyggnad av avloppspumpstation och kombostation i Malung
Avser nybyggnad av prefabricerad avloppspumpstation kombinerad med tryckstegringsstation i Vallerås samt ny prefabricerad avloppspumpstation till Gärdås i samband med överföringsledning Malungsfors - Malung.
Utbyggnad av va-ledningar Flatfjället etapp 3 Malung-Sälen
Projektet avser utbyggnad av det allmänna va-nätet. Ingick tidigare i projekt 1318757.
Nybyggnad av vattenreservoar i Sälen
Avser nybyggnad av dricksvattenproduktion vid Sälens Vattenverk.
Maskinell utrustning till vattenreservoar i Sälen
Avser leverans av maskinell utrustning till vattenreservoaren vid Campingen.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Malungs ishall
Avser nybyggnad av omklädningsrum i Malungs ishall. Yta: 13,5 x 9 kvm.
Tillbyggnad av personallokal i Malung
Avser tillbyggnad av personalutrymme.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Malung
Två anbud. Ett anbud med Ny takkonstruktion, ventilation, delvis fasadbeklädnad samt ett andra anbud lika som det första med tillägg för hissinstallation och nytt trapphus. Endast ett av anbuden/alternativen kommer att antas beroende på styrelsens kommande beslut.
Utvändig målning av flerbostadshus i Malung
Avser utvändig målning av träfasad.
Ombyggnad av kontor i Malung
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus med 39 lgh. (Solbacken 3 & 4).
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 12 st fritidshus, 33 lägenheter.
Nybyggnad av skidlift i Malung
Uppförande av 2 st liftar och lifthus på Lima Besparingsskog 1:4 & 1:18.
Tillbyggnad av restaurang i Malung
Till- och ombyggnad av restaurang.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad med butik, kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad.
Rivning av restaurang i Malung
Rivning av del av restaurang (rådhuset).
Rivning av garage i Malung
Rivning av garage/förråd.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Tillbyggnad av 10 st. förråd.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus samt takkupa.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av restaurang i Malung
Tillbyggnad av restaurang med entré.
Nybyggnad av lager i Malung
Uppförande av tält, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av gäststuga i Malung
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av ställverk i Malung
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus med 2 lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av garage, ny placering av bränsletankar samt upplag och anläggande av bullervall.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Malung
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av carport i Malung
Nybyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Malung
Fasadändring av fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malung
Anläggande av parkering med 150 platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malung
Anläggande av parkering på storbyn 25:17 och 25:7.
Nybyggnad av garage i Sälen
Nybyggnad av garage/personalrum.
Tillbyggnad av restaurang i Malung
Tillbyggnad av restaurang med personalutrymme och publika toaletter.
Tillbyggnad av gruppbostad i Malung
Tillbyggnad av gruppboende.
Rivning av bilhall i Malung
Rivning av bilhall.
Ombyggnad av affärshus i Malung
Om- tillbyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Malung
Uppförande av 5 balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: