Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flygterminal och garage vid flygplats i Sälen
Avser nybyggnad av terminalbyggnad och garage vid Scandinavian Mountains Airport samt anläggande av vägar. Yta på terminalbyggnad + garage är ca 10 000 kvm.
Nyb av hotell i Stöten
Totalt ca 950 bäddar. Kommer att bilda ett separat bolag som byggherre.
Nybyggnad av hotell i Stöten
Malung transtrands Kronopark 1:337 Uppförande av 70 lägenheter, 300 bäddar. Projektet vilar för närvarande.
Nybyggnad av stugby i Sälen
Nybyggnad av 5 fritidshus på Västra Sälen 7:315,7:316,7:317, 7:321,7:322.
Nybyggnad av skidnära bostäder i Sälen
Blandad bebyggelse. 30-40 byggrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse i form av lägenhetshus i tre våningar som beräknas rymma ca 30 lägenheter med totalt ca 250 nya bäddar. Suterrängvåning föreslås vara tillåtet utöver angivet högsta våningsantal.
Sluttäckning av deponi och nya lagringsytor, Malung
Objektet omfattar utförande av sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall (IFA) på ca 6,5 ha och anläggnade av nya lagringsytor på drygt 1 ha kring anläggningens återvinningscentral med erforderliga arbeten.
Nya krafttransformatorer till nytt ställverk i Närsjön, Sälen
Avser leverans och montering av 2 stycken 55/22 kV, 20 MVA krafttransformatorer till det nya ställverket i Närsjön. Ställverk finns på projektid: 1486248.
Nybyggnad av frididshus i Sälen
Detaljplanearbete. Avser planläggning för ett 50-tal nya fritidsbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Malung
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av andelslägenheter i Sälen
Avser nybyggnad av 16 andelslägenheter i Sälen.
Nybyggnad av personalbyggnad och garage i Sälen
Avser nybyggnad av personalutrymmen samt garage/förråd.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 12 st fritidshus, 33 lägenheter.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Malung
Två anbud. Ett anbud med Ny takkonstruktion, ventilation, delvis fasadbeklädnad samt ett andra anbud lika som det första med tillägg för hissinstallation och nytt trapphus. Endast ett av anbuden/alternativen kommer att antas beroende på styrelsens kommande beslut.
Uppförande av vindkraftspark i Malung-Sälen
Planerat projekt. Antal vindkraftsverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 st fritidshus (flytt av bef, byggnader).
Uppförande av avloppspumpstationer i Malung
Avser inköp av två avloppspumpstationer. Leverans, lossning och montage av rörgalleriet och överbyggnaderna i av Vamas utförda schakter enligt angivna koordinater ingår i entreprenaden.
Ledningsåtgärder i Tandö
Ledningsåtgärder CL26 S3-4
Om- och tillbyggnad av förskola i Malung
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Hästen i Malung.
Nybyggnad av klubbhus och maskinhall vid golfbana i Stöten
Planer finns för nybyggnad av klubbhus och en maskinhall vid golfbanan i Stöten.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 5 st fritidshus samt installation av braskaminer.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 5 st fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 6 st fritidshus.
Nybyggnad av hotell i Malung
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus (24 st lägenheter).
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus (44 lägenheter).
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus (8 lgh) på Västra Sälen 3:23 & 3:113.
Nybyggnad av skidlift i Malung
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av lift.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Malung
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av automatstation i Malung
Rivning av truckdieselanläggning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Malung
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinninsstation (5 år).
Ombyggnad av förskola i Malung
Tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av HVB hem till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Malung
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt av postlokaler till försäljningslokal.
Nybyggnad av sophus i Malung
Uppförande av miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Malung
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av bod för aktivering/reklamplats.
Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation (NT 528) (NT527) (NT 526).
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation (NT 531) (NT 114) (NT 529) (NT 530).
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Rörbäcksnäs 32:1 (NT 395) Rörbäcksnäs 17:4 (NT 115) Rörbäcksnäs 31:4 (NT 532).
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Malung
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Malung
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av byggnader i Malung
Avser rivning av byggnader samt återställande av mark. Avser fastigheterna Albacken 16:1, Tällbyn 15:22, Mobyarna 10:34 och Handlaren 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: