Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Sälen
Nybyggnad av hotell med 5-7 våningar. Totalyta 18 600 kvm. Hotellet är beläget nära skidbacken i Hundfjället byggs ihop med ett befintligt hotell på platsen via en gångbro. Förutom 157 mindre lägenheter, med fyra till åtta bäddar, ska hotellet också innefatta parkeringsgarage, restaurang, butik och skiduthyrning i markplan.
Nybyggnad av flygterminal och garage vid flygplats i Sälen
Avser nybyggnad av terminalbyggnad och garage vid Scandinavian Mountains Airport samt anläggande av vägar. Yta på terminalbyggnad + garage är ca 10 000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Stöten
Malung transtrands Kronopark 1:337 Uppförande av 70 lägenheter, 300 bäddar. Projektet vilar för närvarande.
Ny- och ombyggnad av väg 66 delen Östra Tandö-Bu
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder på en ca 7 km lång sträcka.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sälen
Nybyggnad av ICA-butik i Sälen
Nybyggnad av skidnära bostäder i Sälen
Blandad bebyggelse. 30-40 byggrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse i form av lägenhetshus i tre våningar som beräknas rymma ca 30 lägenheter med totalt ca 250 nya bäddar. Suterrängvåning föreslås vara tillåtet utöver angivet högsta våningsantal.
Sluttäckning av deponi och nya lagringsytor, Malung
Objektet omfattar utförande av sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall (IFA) på ca 6,5 ha och anläggnade av nya lagringsytor på drygt 1 ha kring anläggningens återvinningscentral med erforderliga arbeten.
Nya krafttransformatorer till nytt ställverk i Närsjön, Sälen
Avser leverans och montering av 2 stycken 55/22 kV, 20 MVA krafttransformatorer till det nya ställverket i Närsjön. Ställverk finns på projektid: 1486248.
Nybyggnad av stugby i Sälen, etapp 1
Nybyggnad av totalt 5 fritidshus på Västra Sälen 7:315,7:316,7:317, 7:321,7:322. 3 etapper.
Nybyggnad av stugby i Sälen, etapp 2
Nybyggnad av totalt 5 fritidshus på Västra Sälen 7:315,7:316,7:317, 7:321,7:322. 3 etapper.
Nybyggnad av stugby i Sälen, etapp 3
Nybyggnad av totalt 5 fritidshus på Västra Sälen 7:315,7:316,7:317, 7:321,7:322. 3 etapper.
Nybyggnad av lager i Malung
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av personalbyggnad och garage i Sälen
Avser nybyggnad av personalutrymmen samt garage/förråd.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 12 st fritidshus, 33 lägenheter.
Uppförande av vindkraftspark i Malung-Sälen
Planerat projekt. Antal vindkraftsverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Ledningsåtgärder i Tandö
Ledningsåtgärder CL26 S3-4
Om- och tillbyggnad av förskola i Malung, etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Hästen i Malung. Etapp 1 omfattar tillbyggnad av nya avdelningar samt hall 200 samt grundarbete för ny väg och parkeringar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Malung, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Hästen i Malung. Etapp 2 omfattar till- och ombyggnad av ny köksdel, omklädningsrum, lekhall och avd. Hagen.
Om- och tillbyggnad av förskola i Malung, etapp 3
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Hästen i Malung. Etapp 3 omfattar ombyggnad av avd. Spiltan.
Nybyggnad av klubbhus och maskinhall vid golfbana i Stöten
Planer finns för nybyggnad av klubbhus och en maskinhall vid golfbanan i Stöten.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Malung
Avser inköp av 2 avloppspumpstationer med överbyggnader, APS P220 & APS P805.
Ombyggnad av kontor i Malung
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av omklädningsrum på badhus i Malung
Avser bland annat uppfräschning av omklädningsrummen på Skinnarbadet.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 5 st fritidshus samt installation av braskaminer.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 5 st fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 6 st fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 7 st fritidshus (28 lägenheter).
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus (44 lägenheter).
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus (8 lgh) på Västra Sälen 3:23 & 3:113.
Nybyggnad av skidlift i Malung
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av lift.
Nybyggnad av återvinningsstation i Malung
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinninsstation (5 år).
Ombyggnad av förskola i Malung
Tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av HVB hem till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Malung
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt av postlokaler till försäljningslokal.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus med carport och förråd på Transtrands Kronopark 1:416, 1:417, 1:418, 1:419, 1:420 och 1:422.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av slakteri i Malung
Nybyggnad av slakthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation (NT 528) (NT527) (NT 526).
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation (NT 531) (NT 114) (NT 529) (NT 530).
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation på Rörbäcksnäs 32:1 (NT 395) Rörbäcksnäs 17:4 (NT 115) Rörbäcksnäs 31:4 (NT 532).
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Malung
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Malung
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Malung
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Malung
Marklov för fotbollsplan/lekplats.
Uppgradering av larmsystem vid äldreboende i Malung
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Upprustning av utomhusbassäng på camping i Malung
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Byte av belysning i ishall, Malung
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: