Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
167 meter lång tunnel. Utbyte inklädnad och förstärkning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark. Byggnation för parkeringshuset finns på projektid: 1486836.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 46 1-3 rumslägenheter modell mindre. Ettor och tvåor och ev någon trea samt parkeringsplatser för bil och cykel. Innan byggnationen kan påbörjas, måste befintlig fastighet på tomten rivas.
Nybyggnad av bussdepå i Ludvika kommun
Avser anläggande av ny bussdepå med plats för ca 24 bussar, verkstad, tvätthall och personallokaler.
Nybyggnation av verksamhet/industri, Lyviksberget, Ludvika
Totalt 4-5 tomter som ska säljas av. Hela området är på ca 20 hektar.
Nybyggnad av hyresrätter vid Biskopsnäset, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av 32 lägenheter i hyresrättsform.
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 1
Huvuddel 1 – Från korsningen väg 50/länsväg 609 till korsningen väg 50/Magnetbacken.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Avser nybyggnad av en intagsbyggnad för avloppsvatten inklusive nödvändig maskinutrustning för mekanisk rening av avloppsvatten samt en mottagningsstation för extern- och brunnsslam. Objektet avser även vissa ombyggnader i befintligt verk, främst rördragning, håltagningar och igengjutning av betongväggar samt installation av nytt luftningssystem för det biologiska reningssteget. Ingår gör även byte av styrsystemet för den befintliga anläggningen och installation av det nya styrsystemet för intagsbyggnade
Nybyggnad av grupphus på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.
Nybyggnad av vindkraftverksanläggning på Orrberget
Vindkraftsanläggningen planeras att bestå av 10 vindkraftverk med en totalhöjd om max 150 meter från mark till rotorns högsta punkt, förväntad årsproduktion 77 GWh. Byggstart och byggkostnad uppskattad. Planerad driftsättning årsskiftet 2016/2017. För ytterligare information kontakta inkopplade företag.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Nybyggnation av 10 lägenheter intill Walla herrgård. Storlek 64-73 KVM. Antal rum 2-3 ROK
Förläggning av fibernät i Ludvika norra
Fiberutbyggnad i Ludvika norra.
Förläggning av fibernät i Skallberget
Fiberutbyggnad i Skallberget.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av äldre industribyggnad till förskola med sex avdelningar för ca 100 barn.
Förläggning av fibernät i Ludvika södra
Fiberutbyggnad i Ludvika södra.
Förläggning av fibernät i Kåsen, Hällsjö, Björnbergs
Fiberutbyggnad i Kåsen, Hällsjö, Björnbergs.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Objektet avser ombyggnad av 3 förskoleavdelningar samt om- och tillbyggnad av befintligt tillagningskök. Ny ventilation, belysning och ytskikt. Nya utvändiga lekytor.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Denna etapp avser 4 parhus med 8 lgh.
Schaktning av mark för parhus i Ludvika
Avser schaktning/fyllning för 4 st parhus med carport/förråd.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde, Etapp 1
Omfattar ett nytt bostadsområde med 20 tomter uppdelat på 2 etapper, varav 10 tomter ingår i etapp 1. I exploateringsområdet ingår även en GC-väg, lokalgator, belysning, VA samt viss markanläggning. Etapp 2 se objektnummer 933293.
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde, Etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.
Byte av värmesystem i Ludvika
Avser utbyte av oljepanna till pelletsanläggning i Sunnansjö, Ludvika. Detta är en del av ett EU-utvecklingsprojekt som kallas EnergiMatching.
Byte av transformatorer vid lasarettet i Ludvika, etapp 1
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 1 består av bytet av transformatorer. Etapp 2 finns på projektid: 1572020.
Byte av reservkraft vid lasarettet i Ludvika, etapp 2
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 2 består av byte av reservkraft. Etapp 1 finns på projektid: 1533695.
Ombyggnad och anpassning av värmesystem på skola i Grängesberg
Avser ombyggnad och anpassning av värmesystem från dagens oljebaserade uppvärmning till värmepump för bygghallen på Malmenskolan.
Nybyggnad av ventilationssystem vidreningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system.
Renovering av bro över Hyttsjöns utlopp i Ludvika
Förstärkning av rörbro. Betonggjutning och betongsprutning.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad och ändring av affärshus.
Rivning av grupphus i Ludvika
Rivningslov för 11 enbostadshus/industribyggnad Ingenjören 6,8,Verkmästaren 10,Taxen 11,5,Verkmästaren 11,Verkmästaren 9,Taxen 17,Banvakten 1,Banvakten 4,Banvakten 3.
Nybyggnad av hotell i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av markanläggning i Ludvika
Bygglov för platta dieseltank + tak.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av 2st tält.
Nybyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för container + skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av förskola i Ludvika
Bygglov för fasadändring/utrymningstrapp på junibackens förskola.
Utvändigt underhåll av butik i Ludvika
Bygglov för montage av dörr.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ludvika
Bygglov för ny dörr och skylt på affärshus.
Rivning av garage i Ludvika
Rivningslov för två hela byggnader garage.
Rivning av parhus i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av barack i Ludvika
Bygglov för uppställning av manskapsbod.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Bygglov för ändrad användning av lokal björkås skola.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus-/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning/ombyggnad/lägenheter.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för industribyggnad by 597/rivning av upplag för provisoriska oljetankar.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för 2 industribyggnader Bilen 2,1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för nya inglasade balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Anmälan om installation, väsentlig ändring/ ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Ludvika
Anmälan om ändring av vatten och avlopp/ombyggnad i cafedelen.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i förskola.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.
Renovering/byte av hiss i församlingsgård i Ludvika
Hissen i församlingshemmet i Ludvika är i behov av renovering/byte.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: