Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att göra området för fler bostäder så att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses. Området bedöms vara attraktivt för bostäder genom att det både är sjönära och ligger inom Ludvika tätort.
Anläggande av mötesfri väg mellan Ludvika-Smedjebacken
Mötesseparering, säkrare passager och busshållplatser. Säkra gång- och cykelstråk för oskyddade trafikanter.
Exploatering inför nybyggnation av bostäder i Ludvika
Avser exploateringsarbeten inför kommande byggnation av bostäder på Stora Hillsänget i Ludvika.
Nybyggnad av bussdepå i Ludvika kommun
Avser anläggande av ny bussdepå med plats för ca 24 bussar, verkstad, tvätthall och personallokaler.
Nybyggnad av mindre handelsområde i Ludvika
Planen medger ett mindre handelsområde i den södra delen av Stora Hillsänget.
Nybyggnation av industrihotell vid Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av industrihotell.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 1
Huvuddel 1 – Från korsningen väg 50/länsväg 609 till korsningen väg 50/Magnetbacken.
Nybyggnad av grupphus på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.
Nybyggnad av kedjehus i Ludvika
Planer finns för nybyggnad bostäder på Laggarudden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Planer finns för rivning av tryckeri för att ge möjlighet till nybyggnad av flerbostadshus samt tillhörande parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Nybyggnad av kontor i Ludvika
Nbyggnad, tillbyggnad, ändrad användning av flerbostadshus-affärs/kontorshus. Specifik omfattning för projektet kan idag ej anges.
Förläggning av fibernät i Kåsen, Hällsjö, Björnbergs
Fiberutbyggnad i Kåsen, Hällsjö, Björnbergs.
Förläggning av fibernät i Ludvika södra
Fiberutbyggnad i Ludvika södra.
Förläggning av fibernät i Stormatsbyn, Ludvika
Fiberutbyggnad i Stormatsbyn. Entreprenaden består bland annat av schakt och nedläggning av kanalisation, blåsning och svetsning av fiber samt slutkundsinstallationer i bostadshus
Ombyggnad och anpassning av vs-system i Ludvika, etapp 2
Avser ombyggnad och anpassning av befintliga VS-system inom byggnader genom att anpassa och renodla funktioner för direktanslutning till fjärrvärme. Detta avser etapp 2. Omfattar bostäder belägna på Björbärsgården 1 – 3, Hjortronsgården 1 – 14 samt Förskolan ”Lärkan” Lärkvägen 23.
Ev. nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Fiberutbyggnad i Ludvika
Ip Only kommer att bygga fram stamnät till området och kommunen förlägger fiberrör i området. När grävarbetet är färdigt påbörjas det fibertekniska arbetet, så som svetsning och att blåsa in fibertråd i de nedlagda rören.
Sanering av VA-ledningar i Grängesberg (Spendrups)
Avser sanering av VA-ledningar i Grängesberg.
Anläggande av fibernät i Ludvika
Avser fiberförläggning i Kullen, Gränsen och Nyhammar.
Ramavtal avseende besiktning av ventilation, OVK ,anbudsomr Ludvika
Avser besiktning av ventilation (OVK) till Region Dalarna uppdelat på fyra anbudsområden, Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation Vid Ludvika Lasarett
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation M1 och M2 HSP och LSP skall utföras för att säkerställa elkraftsförsörjningen vid Ludvika Lasarett. Utbyte transformatorer vid station M1-M2 vid Ludvika lasarett. Komplettering av LSP-ställverk inkl tillhörande kablage, HSP-kablage samt ny Styr och regleranläggning för elkraft/reservkraft, SCADA.
Rivning av pappersbruk i Fredriksberg, Ludvika
Rivning av ett f.d. pappersmassabruk i Fredriksberg i Ludvika kommun. Ca 20 st byggnader av varierande storlek och skick, samt utomhusinstallationer (cisterner, ledningar mm) samt en ca 60 m hög murad skorsten.
Byte av ställverk på Ludvika Lasarett
Byte av ställverk för robust och säker drift.
Anläggande av bangolfanläggning vid Väsmanstrand, Ludvika
Anläggningen ska omfatta 18 banor med tävlingsstandard för nationella och internationella tävlingar. Avser även uppförande av klubbhus. Huvuddel 1 innebär markarbeten för golfbanor och ska vara färdigställt vecka 27 2020. Huvuddel 2 omfattar klubbhus och ska vara färdigställt till 31 mars 2021.
Ombyggnad av parkering i Ludvika
Avser ombyggnad av Skuthamnsbadets parkering. Omfattar 8 ställplatser med tillhörande el och vattenlösningar. I arbetet ingår markberedning, elinstallation, VA-installation, plantering, anläggande av parkering mm.
Rivning av skola i Ludvika
Avser rivning del av Vasaskolan samt återställning av mark för uppställning av moduler. Uppställning av moduler kommer att ske i ett senare skede.
Ny ventilation till förskola i Ludvika
Avser ny ventilation med nytt aggregat till köks- och personaldel för förskolan Hillängen. Aggregatet placeras i nytt fläktrum på taket till köket.
Renovering av golv i sporthall i Ludvika
Avser nytt sportgolv i A-hallen i Ludvika sporthall.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad /padelhall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / blåmesen 2 och 3, timmermansvägen 8-10.
Tillbyggnad av fläktrum i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av frisersalong i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus/kontorshus till nagelsalong.
Rivning av enbostadshus i Ludvika
Rivningslov för byggnad enbostadshus.
Rivning av förråd i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad förråd /komplementbyggnad / hus nr 7.
Nybyggnad av kallförråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av lagertält/industristängsel.
Nybyggnad av mast i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av mast/torn.
Nybyggnad av telestation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärshus/kontorshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov bullerskärm för uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för annat bullerskärm för uteplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för annat flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för bullerskärm för uteplats enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för bullerskärm för uteplats flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för bullerskärm för uteplats förskola.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för bullerskärm för uteplats.
Nybyggnad av cistern i Ludvika
Bygglov för containerpanna samt tank.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd/innergård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Anmälan om installation/väsentlig ändring/förstärkt självdrag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Anmälan om ändring/ installation av ventilation i flerbostadshus.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: