Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
167 meter lång tunnel. Utbyte inklädnad och förstärkning.
Nybyggnad av bussdepå i Ludvika kommun
Avser anläggande av ny bussdepå med plats för ca 24 bussar, verkstad, tvätthall och personallokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Huvudsyftet är att möjliggöra för fler bostäder och för centrumverksamhet i Ludvika centrum. Andra syften är att ge skydd till byggnadsverk med högt kulturhistoriskt värde och att möjliggöra parkeringsanläggningar på kvartersmark.
Sanering av industriområde/rivning av byggnader i Ludvika
Avser sanering samt rivning av byggnader på Fredriksberg industriområde i Ludvika.
Nybyggnad av hyresrätter vid Biskopsnäset, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av 32 lägenheter i hyresrättsform.
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Nybyggnad av vindkraftverksanläggning på Orrberget
Vindkraftsanläggningen planeras att bestå av 10 vindkraftverk med en totalhöjd om max 150 meter från mark till rotorns högsta punkt, förväntad årsproduktion 77 GWh. Byggstart och byggkostnad uppskattad. Planerad driftsättning årsskiftet 2016/2017. För ytterligare information kontakta inkopplade företag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Nybyggnation av 10 lägenheter intill Walla herrgård. Storlek 64-73 KVM. Antal rum 2-3 ROK
Nya reträttplatser längs järnväg sträckan Ludvika-Norrköping
Nya reträttplatser för transformatortransporter från ABB i Ludvika.
Förberedande markarbeten inför ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
Bandel 324. Förberedande arbeten som till exempel markavtäckning, skogsavverkning och byggvägar.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av äldre industribyggnad till förskola med sex avdelningar för ca 100 barn.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Objektet avser ombyggnad av 3 förskoleavdelningar samt om- och tillbyggnad av befintligt tillagningskök. Ny ventilation, belysning och ytskikt. Nya utvändiga lekytor.
Schaktning av mark för parhus i Ludvika
Avser schaktning/fyllning för 4 st parhus med carport/förråd.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Jansbo och Lilla Snöån
Avser ny överföringsledning mellan Jansbo och Lilla Snöån.
Byte av transformatorer vid lasarettet i Ludvika, etapp 1
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 1 består av bytet av transformatorer. Etapp 2 finns på projektid: 1572020.
Byte av reservkraft vid lasarettet i Ludvika, etapp 2
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 2 består av byte av reservkraft. Etapp 1 finns på projektid: 1533695.
Byte av värmesystem i Ludvika
Avser utbyte av oljepanna till pelletsanläggning i Sunnansjö, Ludvika. Detta är en del av ett EU-utvecklingsprojekt som kallas EnergiMatching.
Ombyggnad och anpassning av värmesystem på skola i Grängesberg
Avser ombyggnad och anpassning av värmesystem från dagens oljebaserade uppvärmning till värmepump för bygghallen på Malmenskolan.
Ny ventilation, Nyhammars förskola
Objekten avser tillbyggnad för nya ventilationsaggregat på förskolan i Nyhammar. Byggnaden innehåller 3 avdelningar, personaldel och ett tillagningskök. Varje avdelning omfattar ca 20 barn och ca 4 personal.
Ny ventilation vid Håksbergs förskola, Ludvika
Avser tillbyggnad för nya ventilationsaggregat på förskolan i Håksberg. Byggnaden innehåller 3 avdelningar, personaldel och ett tillagningskök. Varje avdelning omfattar ca 20 barn och ca 4 personal.
Nybyggnad av ventilationssystem vidreningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system.
Renovering av bro över Hyttsjöns utlopp i Ludvika
Förstärkning av rörbro. Betonggjutning och betongsprutning.
Rivning av grupphus i Ludvika
Rivningslov för 11 enbostadshus/industribyggnad Ingenjören 6,8,Verkmästaren 10,Taxen 11,5,Verkmästaren 11,Verkmästaren 9,Taxen 17,Banvakten 1,Banvakten 4,Banvakten 3.
Nybyggnad av hotell i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för ventilation.
Nybyggnad av barack i Ludvika
Bygglov för uppställning av manskapsbod.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Ludvika
Bygglov för container + skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av förskola i Ludvika
Bygglov för fasadändring/utrymningstrapp på junibackens förskola.
Nybyggnad av plank i Ludvika
Bygglov för insynsplank.
Utvändigt underhåll av butik i Ludvika
Bygglov för montage av dörr.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ludvika
Bygglov för ny dörr och skylt på affärshus.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av 2st tält.
Rivning av parhus i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Ludvika
Bygglov för platta dieseltank + tak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Bygglov för ställplatser för camping och parkering säfsen resort.
Rivning av garage i Ludvika
Rivningslov för två hela byggnader garage.
Anläggande av bangolfanläggning vid Väsmanstrand, Ludvika
Objektet avser leverans och montering av bangolfbanor.Anläggning ska omfatta 18 banor med tävlingsstandard för nationella och internationella tävlingar.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för industribyggnad by 597/rivning av upplag för provisoriska oljetankar.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för 2 industribyggnader Bilen 2,1.
Rivning av bensinstation i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad industribyggnad/bensinstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av resecentrum i Ludvika
Bygglov för ombyggnad.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Bygglov för ändrad användning av lokal björkås skola.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus-/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning/ombyggnad/lägenheter.
Ombyggnad av cafeteria i Ludvika
Anmälan om ändring av vatten och avlopp/ombyggnad i cafedelen.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i förskola.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.
Renovering/byte av hiss i församlingsgård i Ludvika
Hissen i församlingshemmet i Ludvika är i behov av renovering/byte.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: