Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
167 meter lång tunnel. Utbyte inklädnad och förstärkning.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att göra området för fler bostäder så att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses. Området bedöms vara attraktivt för bostäder genom att det både är sjönära och ligger inom Ludvika tätort.
Nybyggnad av bussdepå i Ludvika kommun
Avser anläggande av ny bussdepå med plats för ca 24 bussar, verkstad, tvätthall och personallokaler.
Sanering av industriområde/rivning av byggnader i Ludvika
Avser sanering samt rivning av byggnader på Fredriksberg industriområde i Ludvika.
Nybyggnad av hyresrätter vid Biskopsnäset, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av 35 lägenheter i hyresrättsform.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig lokal för att inrymma 3 nya förskoleavdelningar med tillhörande personalytor. Lokalen ska även inrymma ett tillagningskök. Ny ventilation, el och nya ytskikt.
Uppförande av vindkraftverk i Grängesberg
Uppförande av 3 vindkraftverk med minst 3 MW effekt per verk.
Förberedande markarbeten inför ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
Bandel 324. Förberedande arbeten som till exempel markavtäckning, skogsavverkning och byggvägar.
Optoförläggning i Ludvika kommun
Förläggning av optiskfiber inom Ludvika kommun. Samtliga sträckor skall förses med en styck DB4 20/14 kanalisation, en av kanalisationerna skall förses med 96 fibers optokabel typ GRHLDV singelmode. Skrav/drag brunnar ska vara med körbaralock som minst skall tåla 12,5 ton.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Objektet avser ombyggnad av 3 förskoleavdelningar samt om- och tillbyggnad av befintligt tillagningskök. Ny ventilation, belysning och ytskikt. Nya utvändiga lekytor.
Nybyggnad av Conniflexanläggning i Ludvika
Avser nybyggnad av Conniflexanläggning samt ny tvätthall och ombyggnad av lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Denna etapp avser 4 parhus med 8 lgh.
Ombyggnad och anpassning av vs-system, etapp 1 i Ludvika
Avser ombyggnad och anpassning av befintliga VS-system inom byggnader genom att anpassa och renodla funktioner för direktanslutning till fjärrvärme. Detta avser etapp 1. Avser: Bostäder, Björbärsgården 1 – 3 Bostäder, äldreboende, Lingongården 1 - 10 Bostäder, Hjortronsgården 1 – 14 Bostäder, Krusbergsgården 1 - 3 Förskolan ”Lärkan” Lärkvägen 23 och Dagcenter, Lärkvägen 25.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett flerbostadshus på en yta inom fastigheten Valla 6. I gällande detaljplan finns en byggrätt placerad som en andra flygel i förhållande till de två byggnader som finns inom Valla 6, men denna har inte blivit bebyggd. Syftet med den nya planen är att flytta byggrätten till ett mer lättillgängligt område längre ifrån de befintliga byggnaderna.
Nybyggnad av parhus i Ludvika
Marklov för schaktning/fyllning för 4 st parhus med carport/förråd.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Byte av ställverk vid lasarettet i Ludvika, etapp 2
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 1 finns på projektid: 1533695. Dock ännu oklart vad som omfattas i respektive etapp.
Byte av ställverk vid lasarettet i Ludvika, etapp 1
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 2 finns på projektid: 1572020. Dock ännu oklart vad som omfattas i respektive etapp.
Rivning av byggnader i Ludvika
Avser rivning på 2 platser i Ludvika kommun. Rivning av skollokal med uthus samt återställande av mark Abborrberg S:3 i Abborrberg. Rivning av boningshus med garage och uthus Björktorp 6:1 i Björktorp.
Upprustning av yttre miljö vid Ludvika Lasarett
Anpassningar av yttre miljö vid Ludvika lasarett.
Ny ventilation, Nyhammars förskola
Objekten avser tillbyggnad för nya ventilationsaggregat på förskolan i Nyhammar. Byggnaden innehåller 3 avdelningar, personaldel och ett tillagningskök. Varje avdelning omfattar ca 20 barn och ca 4 personal.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Nybyggnad av ventilationssystem vidreningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system.
Ny ventilation vid Håksbergs förskola, Ludvika
Avser tillbyggnad för nya ventilationsaggregat på förskolan i Håksberg. Byggnaden innehåller 3 avdelningar, personaldel och ett tillagningskök. Varje avdelning omfattar ca 20 barn och ca 4 personal.
Renovering av bro över Hyttsjöns utlopp i Ludvika
Förstärkning av rörbro. Betonggjutning och betongsprutning.
Tillbyggnad av förskola i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad och ändring av fasad på affärshus.
Tillbyggnad av skola i Ludvika
Avser byte av ny ventilation på skola/förskola.
Tillbyggnad av fläktrum i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum på skola/förskola.
Tillbyggnad av garage i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av mur i Ludvika
Marklov stödmur.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av telestation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Utvändigt underhåll av skola i Ludvika
Bygglov för fasadändring av skola/förskola.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan om entresol med mötesrum på markplan i industribyggnad, Bygglov för skylt industribyggnad Ludvika By 5:27.
Ombyggnad av hissar vid lasarettet i Ludvika
Avser byte av 1 hiss på Ludvika lasarett.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Ludvika
Avser installation av solcellsanläggning på Ängsgården äldreboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: