Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus i Ludvika
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 220 parkeringsplatser i 5 våningar i Ludvika Centrum.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Projektet avser ombyggnad av reningsprocessen och en ny mottagning för slam.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Totalt planeras att bygga 56 lägenheter i två etapper. 28 lägenheter byggs i varje etapp.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Totalt planeras att bygga 56 lägenheter i två etapper. 28 lägenheter byggs i varje etapp. Första etappen finns på projektid: 1336378
Uppförande av vindkraftverk i Grängesberg
Uppförande av 3 vindkraftverk med minst 3 MW effekt per verk.
Bärighetsåtgärder på väg mellan Ludvika-Köping
Bärighetsåtgärder för tunga transporter.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Nybyggnad av flerbostadshus med tre etagelägenheter.
Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika
Avser ny ventilation vid Lorensberg skola.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Avser nybyggnad av industribyggnad, by 730 oljecentral.
Ombyggnad 145 kV L15 sjökabelförläggning i Ludvika
Avser förläggning av 1 145 kV kabelförband 3x1x800/95 mm2. Alternativt mellan stationen Hyttbacken och kabelstolpe 25 vid Bårudden samt på hela sträckan samförläggs optorör.
Ombyggnad 145 kV LL13 kabelförläggning i Ludvika
Avser förläggning av 1 stycke 145 kV kabelförband 3x1x800/95 mm2. Alternativt mellan befintlig kabelstople vid Högbergsgatan och kabelstolpe 30 vid Knutsbo skola samt på hela sträckan samförläggs optorör.
Ombyggnad av ställverk i Ludvika
Avser ombyggnad av GT8 Malmen och 31489 Lomberget i Grängesberg. Omfattar byte av 12 kV ställverk med tillhörande kontrollutrustning och likspänningssystem samt reläskydd.
Ombyggnad av skola, Ludvika
Avser ombyggnad av skola samt ny ventilation. Hus A: Tillbyggnad med nytt fläktrum, nya undertak och belysning. Hus D Tillbyggnad med nytt fläktrum. Hus E nya spjäll på bef ventilation, nya dörrpartier. Ny gångväg från personalparkering. Utförs i två etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1481058.
Ombyggnad av skola, Ludvika
Avser ombyggnad av skola samt ny ventilation. Hus B: Tillbyggnad med nytt fläktrum tak. Nya kontor och personalutrymmen på plan 1, nya ytskikt. Hus C: Nytt fläktrum i bef soprum. Ombyggnation av plan 2, nya klassrum, grupprum, wc och personalarbetsplatser, nya ytskikt. Utförs i två etapper. Etapp 2 finns på projektid: 1501807
Ombyggnad av äldrebostäder i Grängesberg
Planer för ombyggnation av gamla kommunalhuset till lägenheter för äldre. Först måste flytt av biblioteket (942279) ske innan detta kan planeras.
Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika
Avser ventilationsarbete med nytt FTX-aggregat i Stensvedens förskola.
Ny ventilation, Nyhammars förskola
Avser ventilationsarbeten som omfattar nytt FTX-aggregat.
Lyviksbergets Industriområde
Avser iordningställande åtgärder för exploatering av industritomter, med tillhörande vägar och dikesgrävning.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor.
Ny grusplan i Epadalen, Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad luthantering.
Rivning av förskola i Ludvika
Rivningslov hel byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
bygglov fasadändring/solceller.
Ombyggnad av lager i Ludvika
Bygglov flytt av tält by 734, verkstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation Stensbo 1:34,1:43.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.
Ombyggnad av lägenhet i Ludvika
Bygglov ändrad användning till lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov tillbyggnad affärs-/kontorshus.
Nybyggnad av restaurang i Ludvika
Bygglov nybyggnad av pop-up restaurang.
Utvändigt underhåll av restaurang i Ludvika
Bygglov fasadändring, restaurang piren.
Ombyggnad av va-ledning i Ludvika
Anmälan vatten/avlopp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Anmälan ventilation flerbostadshus tre krokars gata 11-15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Anmälan ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Anmälan ventilation i affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan ventilation industribyggnad.
Ny värmeväxlare & nya ventaggregat, Parkskolan
Taget ur kommunens investeringsbudget 2016-2018 Uppskattad byggstart
Ombyggnad av GC-väg i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Ny belysning vid GC-väg i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Dräneringsarbete vid Ljunghällsgården, Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Upprustning av skolgård i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Tillgänglighetsanpassning vid fritidsgård i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Uppförande av staket mot järnväg i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Byte av fettavskiljare på kommunala verksamhetslokaler, Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Ombyggnad av GC-väg i Jägarnäs, Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: