Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
167 meter lång tunnel. Utbyte inklädnad och förstärkning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark. Byggnation för parkeringshuset finns på projektid: 1486836.
Ombyggnad av järnvägsbroar över väg 50 i Grängesberg
Reparation av bron vid Stubinfabriken och rivning av bron vid Dalporten.
Ombyggnad av specialistmottagningar på Ludvika lasarett
Projektet avser ombyggnad av medicinmottagningen och psykiatriska mottagningen på Ludvika lasarett, byggnad 01 och 03 plan 4.
Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage med plats för ca 34 bussar, carportar för mindre fordon samt förrådsbyggnader. Byggnaden inrymmer även verkstad, tvätt/städ samt kontorslokaler, omklädningsrum etc. Objektet är beläget på Björnmossevägen 1 i Gonäs.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Oklar omfattning på denna etapp.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig lokal för att inrymma 3 nya förskoleavdelningar med tillhörande personalytor. Lokalen ska även inrymma ett tillagningskök. Ny ventilation, el och nya ytskikt.
Utveckling av Väsmanstrand, Ludvika
Avser utveckling av stadsdel Väsmanstrand. Uppförande av strandbrygga, ny belysning, ny aktivitetspark och så småningom nya bostäder finns med i planerna.
Sanering av mark vid Väsmanstrand, Ludvika
Avser sanering av marken inför utveckling av stadsdel Väsmanstrand.
Uppförande av vindkraftverk i Grängesberg
Uppförande av 3 vindkraftverk med minst 3 MW effekt per verk.
Nybyggnad av LSS-boende i Ludvika
Avser nybyggnad av LSS-boende, och personalutrymmen. Förråd utvändigt för boende, parkeringar för personal samt markarbeten.
Optoförläggning i Ludvika kommun
Förläggning av optiskfiber inom Ludvika kommun. Samtliga sträckor skall förses med en styck DB4 20/14 kanalisation, en av kanalisationerna skall förses med 96 fibers optokabel typ GRHLDV singelmode. Skrav/drag brunnar ska vara med körbaralock som minst skall tåla 12,5 ton.
Signaltrimning sträckan Ludvika-Frövi
Ban- och signaltekniska åtgärder på Vedevåg, Lindesbergs och Kopparbergs bangårdar samt angränsande linjer.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Objektet avser ombyggnad av 3 förskoleavdelningar samt om- och tillbyggnad av befintligt tillagningskök. Ny ventilation, belysning och ytskikt. Nya utvändiga lekytor.
Ombyggnad till äldrebostäder i Grängesberg
Avser ombyggnation av gamla kommunalhuset till lägenheter för äldre samt en samlingslokal för PRO.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Denna etapp avser 4 parhus med 8 lgh.
Nybyggnad av förskola i Ludvika, etapp 2
Etapp 2: Kvarvarande markarbeten efter att rivning av modulbyggnad, personalparkering, resterande delar av gatan och omgivande ytor. Etapp 1 finns på projektid: 1460018
Byte av ställverk vid lasarettet i Ludvika
Avser byte av ställverk för robust och säker elförsörjning.
Lyviksbergets Industriområde
Avser iordningställande åtgärder för exploatering av industritomter, med tillhörande vägar och dikesgrävning. Ostyckade tomter. Total yta 10-11 hektar mark till försäljning.
Ny ventilation vid Håksbergs förskola, Ludvika
Avser ombyggnad av ventilationen vid Håksbergs förskola i Ludvika.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 2 i Ludvika
Projektet avser fasad- och fönsteråtgärder, ventilationsarbeten, målning mm. Ingick tidigare i objekt 917568.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad/fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus/kontorshus.
Nybyggnad av nätstation i Ludvika
Bygglov för kopplingsstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Ludvika
Bygglov för plank vid kv gränsen 4.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Ludvika
Bygglov för fasadändring av bensinstation.
Ombyggnad av lastkaj i Ludvika
Anmälan om ändring av bärande konstruktion på lastkaj.
Ombyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov för schaktning/fyllning flerbostadshus.
Ombyggnad av taxistation i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation/brandskydd i taxi huset.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation och brand, Bygglov för takterass Loke 8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärslokal.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Ludvika
Avser installation av solcellsanläggning på Ängsgården äldreboende.
GC-väg vid Gräsberg-Malsjöns badplats
Avser åtgärder för gc-väg mellan Gräsberg-Malsjöns badplats via riksväg 50.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: