Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av järnvägsbroar över väg 50 i Grängesberg
Reparation av bron vid Stubinfabriken och rivning av bron vid Dalporten.
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Exploatering inför nybyggnation av bostäder i Ludvika
Avser exploateringsarbeten inför kommande byggnation av bostäder på Stora Hillsänget i Ludvika.
Nybyggnad av ekoby i Grangärde, Ludvika
Avser nybyggnation av ekoby i Grangärde. Omfattning oklar.
Nybyggnation av industrihotell vid Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av industrihotell.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 1
Huvuddel 1 – Från korsningen väg 50/länsväg 609 till korsningen väg 50/Magnetbacken.
Nybyggnad av grupphus på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Planer finns för rivning av tryckeri för att ge möjlighet till nybyggnad av flerbostadshus samt tillhörande parkeringsplatser.
Nybyggnad av kedjehus i Ludvika
Planer finns för nybyggnad av 10-15 bostäder.
Nybyggnad av kontor i Ludvika
Nbyggnad, tillbyggnad, ändrad användning av flerbostadshus-affärs/kontorshus. Specifik omfattning för projektet kan idag ej anges.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av äldre industribyggnad till förskola med sex avdelningar för ca 100 barn.
Förläggning av fibernät i Kåsen, Hällsjö, Björnbergs
Fiberutbyggnad i Kåsen, Hällsjö, Björnbergs.
Förläggning av fibernät i Ludvika södra
Fiberutbyggnad i Ludvika södra.
Förläggning av fibernät i Stormatsbyn, Ludvika
Fiberutbyggnad i Stormatsbyn. Entreprenaden består bland annat av schakt och nedläggning av kanalisation, blåsning och svetsning av fiber samt slutkundsinstallationer i bostadshus
Ev. nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Ombyggnad och anpassning av vs-system i Ludvika, etapp 2
Avser ombyggnad och anpassning av befintliga VS-system inom byggnader genom att anpassa och renodla funktioner för direktanslutning till fjärrvärme. Detta avser etapp 2. Omfattar bostäder belägna på Björbärsgården 1 – 3, Hjortronsgården 1 – 14 samt Förskolan ”Lärkan” Lärkvägen 23.
Fiberutbyggnad i Ludvika
Ip Only kommer att bygga fram stamnät till området och kommunen förlägger fiberrör i området. När grävarbetet är färdigt påbörjas det fibertekniska arbetet, så som svetsning och att blåsa in fibertråd i de nedlagda rören.
Ramavtal avseende besiktning av ventilation, OVK ,anbudsomr Ludvika
Avser besiktning av ventilation (OVK) till Region Dalarna uppdelat på fyra anbudsområden, Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde, Etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde, Etapp 1
Omfattar ett nytt bostadsområde med 20 tomter uppdelat på 2 etapper, varav 10 tomter ingår i etapp 1. I exploateringsområdet ingår även en GC-väg, lokalgator, belysning, VA samt viss markanläggning. Etapp 2 se objektnummer 933293.
Rivning av pappersbruk i Fredriksberg, Ludvika
Rivning av ett f.d. pappersmassabruk i Fredriksberg i Ludvika kommun. Ca 20 st byggnader av varierande storlek och skick, samt utomhusinstallationer (cisterner, ledningar mm) samt en ca 60 m hög murad skorsten.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation Vid Ludvika Lasarett
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation M1 och M2 HSP och LSP skall utföras för att säkerställa elkraftsförsörjningen vid Ludvika Lasarett. Utbyte transformatorer vid station M1-M2 vid Ludvika lasarett. Komplettering av LSP-ställverk inkl tillhörande kablage, HSP-kablage samt ny Styr och regleranläggning för elkraft/reservkraft, SCADA.
Nybyggnad av ventilationssystem vid reningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system. . Fläktrum är under uppförande.
Ombyggnad av parkering i Ludvika
Avser ombyggnad av Skuthamnsbadets parkering. Omfattar 8 ställplatser med tillhörande el och vattenlösningar. I arbetet ingår markberedning, elinstallation, VA-installation, plantering, anläggande av parkering mm.
Anläggande av bangolfanläggning vid Väsmanstrand, Ludvika
Anläggningen ska omfatta 18 banor med tävlingsstandard för nationella och internationella tävlingar. Avser även uppförande av klubbhus. Huvuddel 1 innebär markarbeten för golfbanor och ska vara färdigställt vecka 27 2020. Huvuddel 2 omfattar klubbhus och ska vara färdigställt till 31 mars 2021.
Lokalanpassningar för bryggeri i Ludvika
Avser ombyggnad av en lokal för jästpropagering i Spendrups bryggeri i Grängesberg.
Renovering av golv i sporthall i Ludvika
Avser nytt sportgolv i A-hallen i Ludvika sporthall.
Ny ventilation till förskola i Ludvika
Avser ny ventilation med nytt aggregat till köks- och personaldel för förskolan Hillängen. Aggregatet placeras i nytt fläktrum på taket till köket.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Nybyggnad av multiarena vid skola i Ludvika
Avser rivning av en gammal hockeyrink och nybyggnad av multiarena vid Fredrikbergs skola.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Nybyggnad av markstation/rivning bef. markstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Anmälan om installation/väsentlig ändring/förstärkt självdrag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Anmälan om ändring/ installation av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för balkongtak/flerbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Ludvika
Bygglov för containerpanna samt tank.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd/innergård.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av lagertält/industristängsel.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/ rivningslov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Bygglov för parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för solcellsinstallation.
Tillbyggnad av fläktrum i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av servering i Ludvika
Bygglov för uteservering/bar.
Ombyggnad av frisersalong i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus/kontorshus till nagelsalong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Ludvika
Ändrad användning av enbostadshus.
Rivning av församlingshus i Ludvika
Rivningslov för del av byggnad.
Rivning av garage i Ludvika
Rivningslov för garage.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.
Renovering av hiss i församlingsgård i Ludvika
Hissen i församlingshemmet i Ludvika är i behov av renovering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: