Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anrikningsverk, nya gruvlavar mm i Grängesberg
Projekteringsarbetet startar under 2016. Byggnation i samband med återupptagande av gruvbrytning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark.
Nybyggnad av multihall i Ludvika
Den stora hallen byggs i ett plan och intilliggande ytor blir i två plan. Byggnaden möjliggör en gemensam entré tillsammans med ishallen.
Nybyggnation av industrihotell vid Lyviksberget, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av industrihotell.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 1
Huvuddel 1 – Från korsningen väg 50/länsväg 609 till korsningen väg 50/Magnetbacken.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 2
Huvuddel 2 – Från korsningen väg 50/Magnetbacken fram till cirkulationsplatsen väg 50/väg 66.
Nybyggnad av Radhus-, och flerbostadshus i Ludvika
Avser nybyggnad av 23 bostadsrätter.
Nybyggnad av kedjehus i Ludvika
Planer finns för nybyggnad bostäder på Laggarudden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Planer finns för rivning av tryckeri för att ge möjlighet till nybyggnad av flerbostadshus samt tillhörande parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation Vid Ludvika Lasarett
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation M1 och M2 HSP och LSP skall utföras för att säkerställa elkraftsförsörjningen vid Ludvika Lasarett. Utbyte transformatorer vid station M1-M2 vid Ludvika lasarett. Komplettering av LSP-ställverk inkl tillhörande kablage, HSP-kablage samt ny Styr och regleranläggning för elkraft/reservkraft, SCADA.
Förläggning av fibernät i Ludvika norra
Fiberutbyggnad i Ludvika norra.
Förläggning av fibernät i Skallberget
Fiberutbyggnad i Skallberget.
Förläggning av fibernät i Stormatsbyn, Ludvika
Fiberutbyggnad i Stormatsbyn. Entreprenaden består bland annat av schakt och nedläggning av kanalisation, blåsning och svetsning av fiber samt slutkundsinstallationer i bostadshus
Åtgärdande av fuktskador i Grangärde kyrka
Projektet omfattar bl.a renovering av golv till följd av fuktskador.
Förläggning av fibernät i Kåsen, Hällsjö, Björnbergs
Fiberutbyggnad i Kåsen, Hällsjö, Björnbergs.
Ombyggnad och anpassning av vs-system i Ludvika, etapp 2
Avser ombyggnad och anpassning av befintliga VS-system inom byggnader genom att anpassa och renodla funktioner för direktanslutning till fjärrvärme. Detta avser etapp 2. Omfattar bostäder belägna på Björbärsgården 1 – 3, Hjortronsgården 1 – 14 samt Förskolan ”Lärkan” Lärkvägen 23.
Ev. nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Ombyggnation av luftledning till kabelnät i Ludvika
1069441 Semla - Kolpebo 10kV, 1069443 Kolpebo - Dalvik 10kV. Ombyggnation av Luftledning till kabelnät 12kV.
Nybyggnad av padelhall i Ludvika
Avser ny padelhall i Östansbo, Ludvika. Hallen består av 3 dubbelbanor samt 1 singelbana.
Anläggande av fibernät i Ludvika
Avser fiberförläggning i Kullen, Gränsen och Nyhammar.
Rivning av pappersbruk i Fredriksberg, Ludvika
Rivning av ett f.d. pappersmassabruk i Fredriksberg i Ludvika kommun. Ca 20 st byggnader av varierande storlek och skick, samt utomhusinstallationer (cisterner, ledningar mm) samt en ca 60 m hög murad skorsten.
Ombyggnad av gata i Ludvika
Avser ombyggnad av Jägarnäsvägen ca 1300 m samt parkering och busshållplats vid Jägarnäsbadet.
Ombyggnad av parkering i Ludvika
Avser ombyggnad av Skuthamnsbadets parkering. Omfattar 8 ställplatser med tillhörande el och vattenlösningar. I arbetet ingår markberedning, elinstallation, VA-installation, plantering, anläggande av parkering mm.
Anläggande av bangolfanläggning vid Väsmanstrand, Ludvika
Anläggningen ska omfatta 18 banor med tävlingsstandard för nationella och internationella tävlingar. Avser även uppförande av klubbhus. Huvuddel 1 innebär markarbeten för golfbanor och ska vara färdigställt vecka 27 2020. Huvuddel 2 omfattar klubbhus och ska vara färdigställt till 31 mars 2021.
Ny ventilation till förskola i Ludvika
Avser ny ventilation med nytt aggregat till köks- och personaldel för förskolan Hillängen. Aggregatet placeras i nytt fläktrum på taket till köket.
Rivning av skola i Ludvika
Avser rivning del av Vasaskolan samt återställning av mark för uppställning av moduler. Uppställning av moduler kommer att ske i ett senare skede.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / blåmesen 2 och 3, timmermansvägen 8-10.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad /padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av bryggeri i Ludvika
Rivningslov för del av byggnad , p12 gränden/spendrups bryggeri.
Rivning av skorsten i Ludvika
Rivningslov för del av byggnad rivning av skorsten till före detta pannrum.
Rivning av förråd i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad förråd /komplementbyggnad / hus nr 7.
Rivning av telestation i Ludvika
Rivningslov för teknikbyggnad.
Nybyggnad av friggebod i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av friggebod.
Rivning av enbostadshus i Ludvika
Rivningslov för byggnad enbostadshus.
Nybyggnad av kallförråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av mast i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av mast/torn.
Nybyggnad av telestation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för ombyggnad av förråd takkonstruktion.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Bygglov för parkering. asfaltering, markfyllnad. domarevägen.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov för va-utbyggnad/pumphus i brittsand.
Ombyggnad av lägenhet i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i kontorslokaler till lägenhet.
Ombyggnad av butik i Ludvika
Bygglov för ändrad användning till lager, logistik med butikslokal.
Rivning av industrihus i Ludvika
Anmälan om rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i skola/förskola.
Ombyggnad av pizzeria i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov bullerskärm för uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för annat bullerskärm för uteplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för annat flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för bullerskärm för uteplats enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för bullerskärm för uteplats flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för bullerskärm för uteplats förskola.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov för bullerskärm för uteplats.
Utvändigt underhåll av kontor i Ludvika
Bygglov för fasadändring av affärs-/ kontorshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av industribyggnad/montering av port.
Utvändigt underhåll av nätstation i Ludvika
Bygglov för fasadändring av transformatorstation/nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: