Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Leksand
Avser nybyggnad av förskola med fyra förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök samt samlingstorg i ett plan med tillhörande markanläggning och parkeringar. Färdigställande för mark och lekplatser: 2018-11-30
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av restaurang i Leksand
Avser nybyggnad av restaurang vid skidanläggning Granberget i Leksand.
Ramavtal avseende slamtömning och ledningsspolning för Dala Vatten och Avfall AB, Dalarna
Avser ramavtal avseende slamtömning och ledningsspolning i kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.
Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.
Tillbyggnad av skola F-9, Leksand
Tillbyggnad och utvändig ändring av skolbyggnad. Projektet omfattar en profilskola årskurs F-9 med internationell inriktning där språket är svenska och engelska.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Avser ombyggnad och anpassning av ventilation inom 6st flerbostadshus om 72 lägenheter. Idag med system med självdrag till system med till- och frånluft.
Rivning av parhus i Leksand
Rivningslov för 8 st parhus. Etapp 1 finns på projektid: 1503422
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 14 stallplatser.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerbyggnad, uppsättning av skylt.
Nybyggnad av grupphus i Leksand
Nybyggnad 5 enbostadshus, grupphusbebyggelse Övermo 16:54,16:48,16:45,16:47,16:46.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad av avloppspumpstation, borrning nödutlopp i siljan, schaktning/fyllning.
Nybyggnad av bastu i Leksand
Nybyggnad av bastu, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av maskinhall i Leksand
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall.
Utvändigt underhåll av hotell i Leksand
Installation av solceller på tak, 360 m2.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad av uthus/förråd.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Leksand
Tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak över trappnedgångar.
Tillbyggnad av tennishall i Leksand
Tillbyggnad, ny entré.
Tillbyggnad av campingplats i Leksand
Tillfälligt lov campingplatser, ändrad användning omklädningsrum till servicehus, marklov, rivning av pool.
Utvändigt underhåll av butik i Leksand
Utvändig ändring, nytt skärmtak, nya fasadskyltar.
Rivning av parhus i Leksand
Rivning av 2 st parhus. Etapp 2 finns på projektid: 1400365
Nybyggnad av gym i Leksand
Nybyggnad av gym och träningsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: