Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Noret, Leksand
Planer finns för uppförande av ca 300 bostäder i Noret.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen.
Nybyggnad av förskola i Leksand
Avser nybyggnad av förskola med fyra förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök samt samlingstorg i ett plan med tillhörande markanläggning och parkeringar. Färdigställande för mark och lekplatser: 2018-11-30
Nybyggnad av landskapshotell, enbostadshus mm i Plintsberg
Planer finns för uppförande av 11 kabiner för hotellverksamhet, bostad för värdfamilj, ateljé m.m. som kommer att byggas upp på berget. Byggstart avhängigt finansieringsfrågan.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Leksand
Ca 40 bostäder fördelat på villor och flerbostadshus. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.
Nybyggnad av restaurang i Leksand
Avser nybyggnad av restaurang vid skidanläggning Granberget i Leksand.
Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Ombyggnad till bostäder i Leksand
Planer finns på ombyggnad av en befintlig utomhuslänga till 8 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Avser nybyggnad av 12 kV ställverk vid anläggningen i Leksand. Uppförande av byggnad och kontrollrum finns på projekt ID 1550473.
Ombyggnad av korsning vid väg 70 i Leksand
Breddning av väg 70, nytt vänstersvängfält.
Nybyggnad av bro över bäck vid Helgnäs
Bro över bäck 0,1 km nv Helgnäs inklusive anslutande väg.
Nybyggnad av kall-och varmförråd, Dala Energi AB, Leksand
Avser nybyggnad av kall- och varmförråd samt kontrollrum till ställverk vid anläggningen i Leksand. Nybyggnad av ställverk finns på projekt ID 1550475.
Rivning av industrihus i Leksand
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av hotell i Leksand
Ändrad användning, hotell/bed and breakfast.
Ombyggnad av gäststuga i Leksand
Ändrad användning, utvändig ändring, gäststuga.
Ombyggnad av lägenhet i Leksand
Ändrad användning, förråd till lägenhet, Stengärdet 4, Stengärdet 12.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Leksand
Tillbyggnad av omklädningsbod.
Rivning av uthus i Leksand
Rivning av uthus/förråd, brandmur.
Rivning av garage i Leksand
Rivning av garagebyggnad, brandmur.
Installationer inom fiber och elverksamheten, Dala Energi AB
Dala Enerig AB avser förstärka sin arbetskraft inom fiber- och elverksamheten.
Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garagebyggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Leksand
Nybyggnad av golfstudio/träningsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation, projekt 18218.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation, t9209, projekt 18217, helgbo-djuptjärnbo.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation, t9226n, projekt 18217, helgbo-djuptjärnbo.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad av nätstation för eldistribution, t9054.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad av ostagat kommunikationstorn, 42 m, med teknikbod.
Nybyggnad av altan i Leksand
Nybyggnad av pergola i trädgård, samt uppsättning av staket.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad av uthus/förrådsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Leksand
Ändrad användning, del av församlingshem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad användning, flerbostadshus, utbyggnad av våtrum, brandgräns flyttas, anmälan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad användning, flerbostadshus.
Upprustning av lekplatser i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Renovering av Siljansvallen i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Byte av belysning vid gångbana i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Upprustning av Insjöns IP i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: