Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Noret, Leksand
Planer finns för uppförande av ca 300 bostäder i Noret.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 52 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 20 platser.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.
Nybyggnad av bostäder i Leksand
Ny detaljplan möjliggör för nya bostäder beläget belägen öster om södra brofästet där det idag inrymmer parkering och skateboardpark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total ca 40 lägenheter. Entreprenör för betongtrappor är UBAB.
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av GC-väg i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2023.
Nybyggnad av krafttransformatorer, Dala Energi AB, Leksand
Avser inköp av två nya krafttransformatorer (55/11 kV, 31,5/40 MVA) för att ersätta befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i station M10 Övermo. I sidoentreprenad upphandlas anslutning av primär- och sekundäranslutningar inkl. kontrollkablar och anpassning för uppställning och idrifttagning av nya krafttransformatorerna. Denna upphandling omfattar uppställning och montage till driftfärdigt skick av de nya krafttransformatorerna. Anbudsgivaren skall efter beställning från köparen leverera, transportera och montera på plats båda transformatorerna till driftfärdigt skick. Leveransen består av två 55/11 kV; 31,5/40 MVA transformatorer.
Ombyggnad av reningsverk i Leksand
Projektet omfattar bl.a. rivning av befintlig kalksilo samt ombyggnad/renovering av verket.
Reparation av bro över Dalälven vid Tunsta
Reparation lager och ommålning.
Ombyggnad av korsning vid väg 70 i Leksand
Breddning av väg 70, nytt vänstersvängfält.
Ombyggnad av värmesystem i förskola i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2023. Avser ombyggnad till fjärrvärme.
Rivning av fastigheter samt sanering av mark i Leksand, etapp 1
Avser rivning och sanering på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Byte av rörbro vid Limsjö utlopp
Avser byte av befintlig rörbro (W389) vid Limsjöns utlopp mot en ny. Objektet är beläget i Leksands kommun länsväg 929 vid Norsbro.
Demontering av cisterner och ledningar under mark i Leksand, etapp 2
Avser demontering av cisterner och ledningar under mark på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Tillbyggnad av servering i Leksand
Avser tillbyggnad av restaurang på ca 300 kvadratmeter. Restaurangen kommer ha plats för 85 sittande matgäster
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad av två pumpstationer.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av personallokal i Leksand
Nybyggnad personalbod.
Nybyggnad av pumpstation i Leksand
Nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av gäststuga i Leksand
Nybyggnad, gäststuga.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad, tälthall för sand.
Utvändigt underhåll av affärshus i Leksand
Utvändig ändring, utrymningstrappa.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation "t9015 tibble svinåkersgattu".
Nybyggnad av bulleravgränsare i Leksand
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av fritidshus i Leksand
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Marklov, schaktning/fyllning, skyddsvall.
Nybyggnad av kontor i Leksand
Nybyggnad av kontorsbyggnad. Leverans sker med 1 bod.
Tillbyggnad av skola i Leksand
Tillbyggnad av skola med ett fläktrum.
Tillbyggnad av hotell i Leksand
Tillbyggnad pannrum, hotellbyggnad.
Rivning av fastighet i Leksand
Rivning av hela fastigheten genom sanering och sedan selektiv demontering för att slutligen riva hela huslängan inklusive källardelar med tillhörande bortforsling inklusive dokumentering av vart samtligt material lämnas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad planlösning, flerbostadshus, anmälan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: