Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 52 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 20 platser.
Nybyggnad av bostäder i Leksand
Ny detaljplan möjliggör för nya bostäder beläget belägen öster om södra brofästet där det idag inrymmer parkering och skateboardpark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av landskapshotell, enbostadshus mm i Plintsberg
Planer finns för uppförande av 11 kabiner för hotellverksamhet, bostad för värdfamilj, ateljé m.m. som kommer att byggas upp på berget. Byggstart avhängigt finansieringsfrågan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Leksand
Projektet avser schaktning/fyllning, rivning av skola, uthus/förråd, nybyggnad av kök.
Nybyggnad av utställningshall i Leksand
Avser nybyggnad av utställningshall vid Leksands folkhögskola.
Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.
Nybyggnad av krafttransformatorer, Dala Energi AB, Leksand
Avser inköp av två nya krafttransformatorer (55/11 kV, 31,5/40 MVA) för att ersätta befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i station M10 Övermo. I sidoentreprenad upphandlas anslutning av primär- och sekundäranslutningar inkl. kontrollkablar och anpassning för uppställning och idrifttagning av nya krafttransformatorerna. Denna upphandling omfattar uppställning och montage till driftfärdigt skick av de nya krafttransformatorerna. Anbudsgivaren skall efter beställning från köparen leverera, transportera och montera på plats båda transformatorerna till driftfärdigt skick. Leveransen består av två 55/11 kV; 31,5/40 MVA transformatorer.
Ombyggnad av reningsverk i Leksand
Projektet omfattar bl.a. rivning av befintlig kalksilo samt ombyggnad/renovering av verket.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Avser nybyggnad av 12 kV ställverk vid anläggningen i Leksand. Uppförande av byggnad och kontrollrum finns på projekt ID 1550473.
Utbyggnad av överföringsledning i Leksand
Avser utbyggnad tryckspillvattenledningar ca 1 400 m TS 355. Från södra stranden av Österdalälven och ansluter till befintlig självfallsledning vid Övermo reningsverk, Leksand kommun.
Nybyggnad av bro över bäck vid Helgnäs
Bro över bäck 0,1 km nv Helgnäs inklusive anslutande väg.
Demontering av cisterner och ledningar under mark i Leksand, etapp 2
Avser demontering av cisterner och ledningar under mark på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Rivning av bensinstationer i Leksand
Avser rivning av fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. Innefattar verkstadslokal och en fristående bensinstationsdel. . I entreprenaden ingår även att lyfta upp kvarvarande cisterner och tillhörande ledningssystem samt återställning av marken.
Rivning av fastigheter samt sanering av mark i Leksand, etapp 1
Avser rivning och sanering på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Installation av styr- och reglerutrustning på reningsverk i Leksand
Avser installation av styr- och reglerutrustning på reningsverk i Leksand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Leksand
Tillbyggnad, utvändig ändring, uppsättning av skylt på idrottshall.
Nybyggnad av barack i Leksand
Tillfälligt lov, containerlösning för träning utomhus.
Tillbyggnad av servering i Leksand
Utökad yta för uteservering.
Tillbyggnad av församlingshus i Leksand
Tillbyggnad kyrkolokal, nybyggnad uthus/förråd.
Tillbyggnad av förråd i Leksand
Tillbyggnad plank och förråd, industribyggnad.
Rivning av pumpstation i Leksand
Rivning av distributionsbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Leksand
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av soprum i Leksand
Nybyggnad soprum, anläggande av p-platser.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad uthus/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad, schaktning/fyllning.
Utvändigt underhåll av butik i Leksand
Ny färgsättning, bostad/butik.
Nybyggnad av kontor i Leksand
Nybyggnad av kontorsbyggnad. Leverans sker med 1 bod.
Rivning av flerbostadshus i Leksand
Rivning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: