Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Planer finns på att bygga ca 30 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 924837.
Nybyggnad av lager och kontor i Leksand
Avser nybyggnad av lager och kontor för företaget Nordsign.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av utsiktstorn Naturrum i Siljansnäs
Avser nytt utsiktstorn vid Naturum Dalarna i Leksands kommun. Det nya tornet ska ersätta ett gammalt som man var tvungen att riva.
Nybyggnad av reservkraft vid anläggningar i Leksand och Säter
Avser nybyggnad av permanent reservkraft vid anläggningen i Leksand (huvudkontor) och anläggningen i Säter (kontor). Option på ytterligare två permanenta och två mobila reservkraftsaggregat finns på projektid: 1637099.
Nyanläggning av spillvattenledning i Sjugare, Leksand
Omfattar nyanläggning av spillvattenledning mellan Sjugare avloppsreningsverk och befintligt spillvattennät i Plintsberg, totalt cirka 3 km. I huvudsak i form av trycksatta ledningar. På sträckan ansluts 4 st. pumpstationer varav 3 st är nyanläggning. På delar av sträckan mellan Västberg och Sjugare ska även ny vattenledning anläggas
Ombyggnad av korsning vid väg 70 i Leksand
Breddning av väg 70, nytt vänstersvängfält.
Ramavtal avseende hiss och portservice, Leksand
Avser ramavtal för hiss- och portservice. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.
Renovering av hiss i äldreboende i Leksand
Avser renovering av en befintlig hiss på Edshult äldreboende i Leksand. I entreprenaden ingår leverans, installation, programmering, driftsättning, provning, och utbildning till fullt färdig hissanläggning.
Omläggning av konstgräs vid Siljansvallen i Leksand
Avser omläggning av konstgräs samt justeringar av sättningsskadade ytor.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Avser nybyggnad industribyggnad, skylt. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Balkong och altaner, flerbostadshus.
Nybyggnad av butik i Leksand
Nybyggnad butik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad en/tvåbostadshus och garage/carport, schaktning/fyllning.
Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad en/tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Leksand
Nybyggnad uthus/förråd, pannrum, växthus.
Invändigt underhåll av vaktmästarbostad i Leksand
Installation av ventilation, anmälan.
Nybyggnad av badbassäng i Leksand
Marklov för schaktning/fyllning, rivningslov, anläggning av pool.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Schaktning/fyllning för nybyggnad fjärrrvärmeledning.
Tillbyggnad av garage i Leksand
Tillbyggnad, utvändig ändring, garage/verkstad.
Tillbyggnad av bryggeri i Leksand
Tillbyggnad, utvändig ändring, utekök, mackbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Leksand
Ändrad användning från hus till 2st lägenheter.
Ombyggnad av vandrarhem i Leksand
Ändrad användning, från bostad till vandrarhem/personalboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: