Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Noret, Leksand
Planer finns för uppförande av ca 300 bostäder i Noret.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 52 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 20 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkerö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 50-tal lägenheter. 2 bensinstationer behöver rivas innan detta projekt kan komma till utförande. Rivning finns på projektid: 1542703 och 1542705.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total ca 40 lägenheter. Entreprenör för betongtrappor är UBAB.
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av utställningshall i Leksand
Avser nybyggnad av utställningshall vid Leksands folkhögskola.
Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av krafttransformatorer, Dala Energi AB, Leksand
Avser inköp av två nya krafttransformatorer (55/11 kV, 31,5/40 MVA) för att ersätta befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i station M10 Övermo. I sidoentreprenad upphandlas anslutning av primär- och sekundäranslutningar inkl. kontrollkablar och anpassning för uppställning och idrifttagning av nya krafttransformatorerna. Denna upphandling omfattar uppställning och montage till driftfärdigt skick av de nya krafttransformatorerna. Anbudsgivaren skall efter beställning från köparen leverera, transportera och montera på plats båda transformatorerna till driftfärdigt skick. Leveransen består av två 55/11 kV; 31,5/40 MVA transformatorer.
Ombyggnad av korsning vid väg 70 i Leksand
Breddning av väg 70, nytt vänstersvängfält.
Reparation av bro över Dalälven vid Tunsta
Reparation lager och ommålning.
Byte av rörbro vid Limsjö utlopp
Avser byte av befintlig rörbro (W389) vid Limsjöns utlopp mot en ny. Objektet är beläget i Leksands kommun länsväg 929 vid Norsbro.
Anläggande av löparbanor vid Siljansvallen i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av restaurang i Leksand
Nybyggnad restaurang.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad uthus/förråd.
Nybyggnad av förråd i Leksand
Nybyggnad utsiktstorn.
Nybyggnad av gäststuga i Leksand
Nybyggnad, gäststuga.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad, tälthall för sand.
Nybyggnad av fritidshus i Leksand
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Leksand
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av personallokal i Leksand
Nybyggnad personalbod.
Nybyggnad av plank i Leksand
Nybyggnad plank, bäverhyddan, Nybyggnad plank, vattenreningshuset Noret 54:1.
Tillbyggnad av servering i Leksand
Avser tillbyggnad av restaurang på ca 300 kvadratmeter. Restaurangen kommer ha plats för 85 sittande matgäster
Utvändigt underhåll av affärshus i Leksand
Utvändig ändring, utrymningstrappa.
Tillbyggnad av garage i Leksand
Tillbyggnad garagebyggnad.
Ombyggnad av omklädningsrum i Leksand
Ändrad användning, utvändig ändring omklädningsrum, Nybyggnad plank Noret 62:28.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation "t9015 tibble svinåkersgattu".
Tillbyggnad av skola i Leksand
Tillbyggnad av skola med ett fläktrum.
Rivning av fastighet i Leksand
Rivning av hela fastigheten genom sanering och sedan selektiv demontering för att slutligen riva hela huslängan inklusive källardelar med tillhörande bortforsling inklusive dokumentering av vart samtligt material lämnas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad planlösning, flerbostadshus, anmälan.
Tillbyggnad av hotell i Leksand
Tillbyggnad pannrum, hotellbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad användning industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: