Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Noret, Leksand
Planer finns för uppförande av ca 300 bostäder i Noret.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Avser nybyggnad av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen.
Nybyggnad av förskola i Leksand
Avser nybyggnad av förskola med fyra förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök samt samlingstorg i ett plan med tillhörande markanläggning och parkeringar. Färdigställande för mark och lekplatser: 2018-11-30
Nybyggnad av landskapshotell, enbostadshus mm i Plintsberg
Planer finns för uppförande av 11 kabiner för hotellverksamhet, bostad för värdfamilj, ateljé m.m. som kommer att byggas upp på berget. Byggstart avhängigt finansieringsfrågan.
Nybyggnad av förskola i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022. Byggplats okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 6 huskroppar. För kontakt: anders.backhans@gmail.com
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Leksand
Ca 40 bostäder fördelat på villor och flerbostadshus. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.
Nybyggnad av parkeringshus och butik m.m. i Leksand
Uppförande av parkeringshus med butik i gatuplan.
Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 924837.
Ombyggnad av gata i Leksand Centrumutvecklingsprojekt etapp 5
Projektet omfattar bland annat renovering av den nuvarande torgetparkeringen samt delan av Leksandsvägen inklusive tillhörande el och VA-arbeten.
Nybyggnad av restaurang i Leksand
Avser nybyggnad av restaurang vid skidanläggning Granberget i Leksand.
Nybyggnad av utställningshall i Leksand
Avser nybyggnad av utställningshall vid Leksands folkhögskola.
Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Ombyggnad av torg i Leksand (Centrumutvecklingsprojekt)
Vägar ska bland annat byggas ihop i etapp 6.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad till bostäder i Leksand
Planer finns på ombyggnad av en befintlig utomhuslänga till 8 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av korsning vid väg 70 i Leksand
Breddning av väg 70, nytt vänstersvängfält.
Demontering av cisterner och ledningar under mark i Leksand
Avser demontering av cisterner och ledningar under mark på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Rivning av villor i Leksand
Avser rivning av 3 äldre hus som i dagsläget inrymmer lägenheter.
Rivning av fastigheter samt sanering av mark i Leksand
Avser rivning och sanering på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Utbyggnad av va-ledning i Hjortnäsheden, etapp 2
Utbyggnad sker utifrån efterfrågan.
Anläggande av löparbanor vid Siljansvallen i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Rivning av industrihus i Leksand
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av bilhall i Leksand
Rivning, utvändig ändring, ändrad användning, uppsättning av skylt.
Nybyggnad av bilverkstad i Leksand
Nybyggnad av industribyggnad, bilverkstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation, projekt 18218.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad av nätstation t9026.
Nybyggnad av altan i Leksand
Nybyggnad av pergola i trädgård, samt uppsättning av staket.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad av uthus/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad uthus/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Leksand
Förhandsbesked för nybyggnad av stuga för uthyrning.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Schaktning/fyllning för utökning av asfaltytor.
Tillbyggnad av byastuga i Leksand
Tillbyggnad av bystuga.
Nybyggnad av carport i Leksand
Ändrad användning av uthus, nybyggnad av carport.
Ombyggnad av gäststuga i Leksand
Ändrad användning, utvändig ändring, gäststuga.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad användning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av butik i Leksand
Utvändig ändring, butikslokal.
Tillbyggnad av kylanläggning i Leksand
Utökning av kylrum, anmälan.
Nybyggnad av växthus i Leksand
Rivning och återuppbyggnad av växthus med ny placering.
Ombyggnad av kontor i Leksand
Byte av ventilation på kontorsfastighet, anmälan.
Rivning av parhus i Leksand
Rivning av 2 st parhus. Etapp 2 finns på projektid: 1400365
Upprustning av lekplatser i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Renovering av Siljansvallen i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Rivning av parhus i Leksand
Rivning av 1 parhus ca 60 kvm. Etapp 1 finns på projektid: 1503422

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: