Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 52 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 20 platser.
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total 27 lägenheter. Entreprenör för betongtrappor är UBAB.
Nybyggnad av utställningshall i Leksand
Avser nybyggnad av utställningshall vid Leksands folkhögskola.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av krafttransformatorer, Dala Energi AB, Leksand
Avser inköp av två nya krafttransformatorer (55/11 kV, 31,5/40 MVA) för att ersätta befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i station M10 Övermo. I sidoentreprenad upphandlas anslutning av primär- och sekundäranslutningar inkl. kontrollkablar och anpassning för uppställning och idrifttagning av nya krafttransformatorerna. Denna upphandling omfattar uppställning och montage till driftfärdigt skick av de nya krafttransformatorerna. Anbudsgivaren skall efter beställning från köparen leverera, transportera och montera på plats båda transformatorerna till driftfärdigt skick. Leveransen består av två 55/11 kV; 31,5/40 MVA transformatorer.
Anläggande av överföringsledning mellan Leksand-Tällberg
Avser bottenförlagd sjöledning för vatten mellan Barkdal och Orsandbaden (sträcka ca 520 m) samt för vatten och tryckavlopp mellan Hjortnäs och Tällberg (sträcka ca 3300 m) inklusive landanslutningar. I Barkdal, Orsandbaden och Hjortnäs utförs landanslutning med borrning. I Tällberg utförs landanslutning med grävning.
Ombyggnad av korsning vid väg 70 i Leksand
Breddning av väg 70, nytt vänstersvängfält.
Byte av rörbro vid Limsjö utlopp
Avser byte av befintlig rörbro (W389) vid Limsjöns utlopp mot en ny. Objektet är beläget i Leksands kommun länsväg 929 vid Norsbro.
Renovering av hiss i äldreboende i Leksand
Avser renovering av en befintlig hiss på Edshult äldreboende i Leksand. I entreprenaden ingår leverans, installation, programmering, driftsättning, provning, och utbildning till fullt färdig hissanläggning.
Anläggande av löparbanor vid Siljansvallen i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Leksand
Tillbyggnad ändrad användning, flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Leksand
Nybyggnad restaurang.
Nybyggnad av badbassäng i Leksand
Marklov för schaktning/fyllning, rivningslov, anläggning av pool.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Nybyggnad industribyggnad, skylt.
Nybyggnad av plank i Leksand
Nybyggnad plank, bäverhyddan, Nybyggnad plank, vattenreningshuset Noret 54:1.
Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad garagebyggnad, uthus/förråd, schaktning/fyllning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad avloppspumpstation.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Marklov för anläggande av markyta för aktiviteter, avverkning av tall.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad uthus/förråd.
Nybyggnad av förråd i Leksand
Nybyggnad utsiktstorn.
Tillbyggnad av garage i Leksand
Tillbyggnad garagebyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Leksand
Tillbyggnad tryckstegringsstation för vatten.
Ombyggnad av omklädningsrum i Leksand
Ändrad användning, utvändig ändring omklädningsrum, Nybyggnad plank Noret 62:28.
Ombyggnad av affärshus i Leksand
Ändrad planlösning, handelsfastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad planlösning, ny ventilation, flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Leksand
Ändrad användning, utvändig ändring, entresol, kontorslandskap, clas ohlsons distribution center.
Ombyggnad av cafeteria i Leksand
Ändrad användning, utökad yta café, anmälan.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad användning, skylt, ändrad planlösning, industribyggnad, anmälan.
Tillbyggnad av ridhus i Leksand
Tillbyggnad ridhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Schaktning/fyllning, utvändig ändring, asfaltering, anläggning p-platser.
Rivning av fastighet i Leksand
Rivning av hela fastigheten genom sanering och sedan selektiv demontering för att slutligen riva hela huslängan inklusive källardelar med tillhörande bortforsling inklusive dokumentering av vart samtligt material lämnas.
Nybyggnad av nöjesfält i Leksand
Nybyggnad slänggunga med teknik- och kontrollrum, nytt staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: