Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkerö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Leksand
Ny detaljplan möjliggör för nya bostäder beläget belägen öster om södra brofästet där det idag inrymmer parkering och skateboardpark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av utställningshall i Leksand
Avser nybyggnad av utställningshall vid Leksands folkhögskola.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 52 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 20 platser.
Nybyggnad av småindustri i limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.
Nybyggnad av ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Avser nybyggnad av 12 kV ställverk vid anläggningen i Leksand. Uppförande av byggnad och kontrollrum finns på projekt ID 1550473.
Utbyggnad av överföringsledning i Leksand
Avser utbyggnad tryckspillvattenledningar ca 1 400 m TS 355. Från södra stranden av Österdalälven och ansluter till befintlig självfallsledning vid Övermo reningsverk, Leksand kommun.
Nybyggnad av bro över bäck vid Helgnäs
Bro över bäck 0,1 km nv Helgnäs inklusive anslutande väg.
Nybyggnad av kall-och varmförråd, Dala Energi AB, Leksand
Avser nybyggnad av kall- och varmförråd samt kontrollrum till ställverk vid anläggningen i Leksand. Nybyggnad av ställverk finns på projekt ID 1550475.
Rivning av fastigheter samt sanering av mark i Leksand, etapp 1
Avser rivning och sanering på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av väg i Leksand
Marklov för schaktning för anläggande av väg.
Ombyggnad av hotell i Leksand
Ändrad användning, hotell/bed and breakfast.
Ombyggnad av lägenhet i Leksand
Ändrad användning, förråd till lägenhet, Stengärdet 4, Stengärdet 12.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation, t9209, projekt 18217, helgbo-djuptjärnbo.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation, t9226n, projekt 18217, helgbo-djuptjärnbo.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Leksand
Nybyggnad av nätstation för eldistribution, t9054.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad av ostagat kommunikationstorn, 42 m, med teknikbod.
Nybyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad av uthus/förrådsbyggnad.
Installationer inom fiber och elverksamheten, Dala Energi AB
Dala Enerig AB avser förstärka sin arbetskraft inom fiber- och elverksamheten.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Leksand
Tillbyggnad av omklädningsbod.
Tillbyggnad av restaurang i Leksand
Tillbyggnad av restaurang, tillfälligt lov t o m 2023-04-01.
Tillbyggnad av servering i Leksand
Tillbyggnad, ändrad användning, serveringsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Leksand
Påverkan bärande delar, anmälan.
Rivning av garage i Leksand
Rivning av garagebyggnad, brandmur.
Rivning av uthus i Leksand
Rivning av uthus/förråd, brandmur.
Tillbyggnad av gäststuga i Leksand
Tillbygggnad av gäststuga, altan.
Tillbyggnad av hotell i Leksand
Tillbyggnad av hotell, balkong.
Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus, garagebyggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Leksand
Nybyggnad av golfstudio/träningsplats.
Ombyggnad av församlingshus i Leksand
Ändrad användning, del av församlingshem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad användning, flerbostadshus, utbyggnad av våtrum, brandgräns flyttas, anmälan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad användning, flerbostadshus.
Upprustning av lekplatser i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Renovering av Siljansvallen i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Byte av belysning vid gångbana i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Upprustning av Insjöns IP i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: