Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Noret, Leksand
Planer finns för uppförande av ca 300 bostäder i Noret.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Avser uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.
Nybyggnad av förskola i Leksand
Avser nybyggnad av förskola med fyra förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök samt samlingstorg i ett plan med tillhörande markanläggning och parkeringar. Färdigställande för mark och lekplatser: 2018-11-30
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 6 huskroppar.
Rivning av flerbostadshus i Leksand
Avser rivning av 2 äldre hus som i dagsläget inrymmer lägenheter.
Nybyggnad av lägenheter m.m. i Leksand
Uppförande av lägenheter i flerbostadshus, kontor samt tillhörande funktioner.
Nybyggnad av restaurang i Leksand
Avser nybyggnad av restaurang vid skidanläggning Granberget i Leksand.
Ombyggnad av gata i Leksand Centrumutvecklingsprojekt etapp 5
Projektet omfattar bland annat renovering av den nuvarande torgetparkeringen samt delan av Leksandsvägen inklusive tillhörande el och VA-arbeten.
Anläggande av överföringsledningar, Leksand
Avser anläggande av tryckspillvattenledningar från Karlsarvet/Sundet över Källberget till Yttermo, sedan en vattenledning längs Yttermo Häradsvägen samt en spillvattenledning i Yttermo.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Avser ombyggnad och anpassning av ventilation inom 6st flerbostadshus om 72 lägenheter. Idag med system med självdrag till system med till- och frånluft.
Utbyggnad av va-ledning i Hjortnäsheden, etapp 2
Utbyggnad sker utifrån efterfrågan.
Nybyggnad av grupphus i Leksand
Nybyggnad 5 enbostadshus, grupphusbebyggelse Övermo 16:54,16:48,16:45,16:47,16:46.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 14 stallplatser.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerbyggnad, uppsättning av skylt.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation t9020, berg, elit 2.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk.
Utvändigt underhåll av hotell i Leksand
Installation av solceller på tak, 360 m2.
Rivning av automatstation i Leksand
Rivning av obemannad drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Leksand
Schaktning/fyllning för parkeringsplatser.
Tillbyggnad av tennishall i Leksand
Tillbyggnad, ny entré.
Tillbyggnad av campingplats i Leksand
Tillfälligt lov campingplatser, ändrad användning omklädningsrum till servicehus, marklov, rivning av pool.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad av avloppspumpstation, borrning nödutlopp i siljan, schaktning/fyllning.
Nybyggnad av bastu i Leksand
Nybyggnad av bastu, strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Leksand
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad och uthus/förråd.
Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av butik i Leksand
Utvändig ändring, nytt skärmtak, nya fasadskyltar.
Ombyggnad av fritidshus i Leksand
Ändrad användning, utvändig ändring, attefall, anmälan.
Ombyggnad av vandrarhem i Leksand
Ändrad användning, från boendeanläggning till bed and breakfast.
Nybyggnad av gym i Leksand
Nybyggnad av gym och träningsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Inglasning av balkonger och uteplatser, flerbostadshus.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Leksand
Tillbyggnad av f d tågstation, butik, lager och tillverkning.
Rivning av parhus i Leksand
Rivning av 2 st parhus. Etapp 2 finns på projektid: 1400365
Invändigt underhåll av kontor i Leksand
Invändig ändring kontorsbyggnad, anmälan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: