Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 52 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 20 platser.
Nybyggnad av bostäder i Leksand
Ny detaljplan möjliggör för nya bostäder beläget belägen öster om södra brofästet där det idag inrymmer parkering och skateboardpark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av utställningshall i Leksand
Avser nybyggnad av utställningshall vid Leksands folkhögskola.
Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.
Ombyggnad av reningsverk i Leksand
Projektet omfattar bl.a. rivning av befintlig kalksilo samt ombyggnad/renovering av verket.
Nybyggnad av ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Avser nybyggnad av 12 kV ställverk vid anläggningen i Leksand. Uppförande av byggnad och kontrollrum finns på projekt ID 1550473.
Utbyggnad av överföringsledning i Leksand
Avser utbyggnad tryckspillvattenledningar ca 1 400 m TS 355. Från södra stranden av Österdalälven och ansluter till befintlig självfallsledning vid Övermo reningsverk, Leksand kommun.
Ombyggnad av korsning vid väg 70 i Leksand
Breddning av väg 70, nytt vänstersvängfält.
Nybyggnad av bro över bäck vid Helgnäs
Bro över bäck 0,1 km nv Helgnäs inklusive anslutande väg.
Rivning av bensinstationer i Leksand
Avser rivning av fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. Innefattar verkstadslokal och en fristående bensinstationsdel. . I entreprenaden ingår även att lyfta upp kvarvarande cisterner och tillhörande ledningssystem samt återställning av marken.
Rivning av fastigheter samt sanering av mark i Leksand, etapp 1
Avser rivning och sanering på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Nybyggnad av kall-och varmförråd, Dala Energi AB, Leksand
Avser nybyggnad av kall- och varmförråd samt kontrollrum till ställverk vid anläggningen i Leksand. Nybyggnad av ställverk finns på projekt ID 1550475.
Demontering av cisterner och ledningar under mark i Leksand, etapp 2
Avser demontering av cisterner och ledningar under mark på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Installation av styr- och reglerutrustning på reningsverk i Leksand
Avser installation av styr- och reglerutrustning på reningsverk i Leksand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Leksand
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Leksand
Tillbyggnad, utvändig ändring, uppsättning av skylt på idrottshall.
Nybyggnad av skola i Leksand
Nybyggnad, tillbyggnad, schaktning/fyllning, rivning av skola, uthus/förråd.
Tillbyggnad av servering i Leksand
Tillbyggnad, ändrad användning, serveringsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Leksand
Tillfälligt lov, containerlösning för träning utomhus.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad av uthus/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Leksand
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av soprum i Leksand
Nybyggnad soprum, anläggande av p-platser.
Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad, schaktning/fyllning.
Ombyggnad av restaurang i Leksand
Påverkan bärande delar, anmälan.
Rivning av pumpstation i Leksand
Rivning av distributionsbyggnad.
Tillbyggnad av gäststuga i Leksand
Tillbygggnad av gäststuga, altan.
Tillbyggnad av hotell i Leksand
Tillbyggnad av hotell, balkong.
Tillbyggnad av restaurang i Leksand
Tillbyggnad av restaurang, tillfälligt lov t o m 2023-04-01.
Tillbyggnad av församlingshus i Leksand
Tillbyggnad kyrkolokal, nybyggnad uthus/förråd.
Tillbyggnad av förråd i Leksand
Tillbyggnad plank och förråd, industribyggnad.
Installationer inom fiber och elverksamheten, Dala Energi AB
Dala Enerig AB avser förstärka sin arbetskraft inom fiber- och elverksamheten.
Nybyggnad av väg i Leksand
Marklov för schaktning för anläggande av väg.
Utvändigt underhåll av butik i Leksand
Ny färgsättning, bostad/butik.
Upprustning av lekplatser i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Renovering av Siljansvallen i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Byte av belysning vid gångbana i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Upprustning av Insjöns IP i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: