Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Hedemora, etapp 2
Avser nybyggnad av äldreboende i Hedemora. Först måste en förskola som ligger på tomten rivas. Det projektet finns på idnr: 1526905
Dräneringsarbeten vid äldreboende i Hedemora
Option från projekt 1557034. Avser dränering.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Hedemora
Ombyggnad av 2 hus i Kv. Abborren i Hedemora. Entreprenaden avser ombyggnad samt till vissa delar rivning och till-gänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Förläggning av fibernät i Dala-Husby
Projektet innebär förläggning, aktivering och ansluta samtliga som tecknat anslutningsavtal inom området och vidare ett ägande av fibernät med tillhörande framtida drift och underhåll samt utveckling av anläggningen.
Rivning av förskola i Hedemora, etapp 1
Avser rivning av förskola inför kommande nybyggnation av äldreboende. Först måste beslut tas om var barnen skall förflyttas. Nybyggnationen av äldreboende finns på projektid: 1295188
Installation av passersystem vid äldreboende i Hedemora
Option från projekt 1557034. Avser passersystem.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till samvarolokal.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av processhall i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad gällande processbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad gällande tak över cykelställ.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anläggande av parkering och tillfartsväg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anläggande av parkering.
Rivning av förråd i Hedemora
Rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Hedemora
Rivning av förråd.
Rivning av sågverk i Hedemora
Rivning av hyvleri.
Rivning av förråd i Hedemora
Rivning av mindre byggnader.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskydd gällande markkabel för el.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för elkabel och optoslang i mark.
Tillbyggnad av elverk i Hedemora
Tillbyggnad för reservkraftaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande byte av fönster.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hedemora
Utvändig ändring av industribyggnad gällande höjning av förrådsdel.
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Utvändig ändring av skola gällande montage av spiraltrappa.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Nybyggnad av conatiner för ställverk.
Ombyggnad av idrottshall i Hedemora
Utvändig ändring av sporthall, Väsentlig ändring av sporthall gällande ventilationssystem, rivning av innertak Hedemora 3:11.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Ändrad användning från dagvård till förskola.
Tillbyggnad av idrottshall i Hedemora
Tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i förskola.
Ombyggnad av cafeteria i Hedemora
Ombyggnad av caféverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: