Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt garage och förråd. Rivning av projekt 1345438 kommer att ske före detta projekt påbörjas.
Anläggande av gård i Hedemora
Avser anläggning av gård vid Kv. Hästen.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av fastigheten Elverket 1 i Hedemora. Projektet kommer utföras i 2 etapper. I etapp 1 byggs befintliga kontorslokaler till med en ny kontorsflygel på ca 254 kvm. Dessutom byggs en ny personalbyggnad på ca 165 kvm. Etapp 2 finns på projektid: 1487757
Om- och tillbyggnad av industrihus i Hedemora
I etapp 2 ersätts den befintliga entrén med nytt inglasat vindfång på ca 7 kvm. Samt en ombyggnad av foajé, kontor, omklädning och tvättstuga. Etapp 1 finns på projektid: 1471366
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser installation av hiss, tillgänglighetsanpassningar av innerdörrar, ommålning av trapphus och hissplan samt byte av yttertak.
Upprustning av park i Hedemora
Avser upprustning av Kloster Herrgårdspark med nytt fårstängsel, nya självstängande grindar, nya gångstigar, nybyggnation av bro samt restaurering av befintliga broar, plantering av träd, nya sittplatser samt ny gräsyta.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av gör-det-själv tvätthall med plats för fyra bilar.
Rivning av flerbostadshus och butikslokaler i Hedemora
Avser rivning av byggnad som tidigare varit bostadshus och butikslokaler (Hus A) samt en mindre garagebyggnad (Hus B).
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 3.
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Åtgärder av gångleder mm Hovran i Hedemora
Åtgärder som planeras inom de stadsnära delarna av Hovran.
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Avser kittning och målning av fönster samt byte av tätningslister på Vasaskolan Hus D.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Avser rengöring målning fasad, vindskivor samt målning av alla plåtdetaljer (takavvattning, vindskiveplåtar, fönsterbleck).
Nybyggnad av gc-väg i Hedemora
Avser nybyggnad av gc-väg vid Bergslagsgatan.
Nybyggnad av gc-väg i Hedemora
Avser nybyggnad av gc-väg vid Sturegatan.
Ombyggnad av gata i Hedemora
Planer för ombyggnad av August Lindbergs plan, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av va-ledning i Hedemora
Installation av va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Marklov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Invändigt underhåll av skola i Hedemora
Avser målning av fönsterbågar vid skola i Hedemora.
Rivning av cistern i Hedemora
Rivning av cistern.
Rivning av enbostadshus i Hedemora
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Hedemora
Tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad Tyskgården 5:2,Backgården 3:3.
Ombyggnad av cafeteria i Hedemora
Ombyggnad av café gällande nytt kök.
Upprustning av elljusspår i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.
Ombyggnad av gatubelysning i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: