Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Avesta/Krylbo-Hedemora
21 km spår. Byte av räls, slipers, makadam och växlar.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Samtidig infart och förlängning av mötesspår. Ny mötesstation vid Lustån.
Hastighetshöjande åtgärder längs Dalabanan mellan Avesta/Krylbo-Hedemora
Spår- och växelbyte samt hastighetshöjande åtgärder.
Ombyggnad av kontorsfastighet i Hedemora
Avser ombyggnad (ROT) av kontor ny el, nytt värmesystem, nytt ventilationsystem med absortionskyla, delvis ytskiktstrenovering.
Nybyggnad av grupphus i Hedemora
Nybyggnad av 4 enbostadshus Mälby 1:1.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus i Hedemora
Avser renovering av tak och fasad på Västra Järnvägsgatan 7, 11 och 15 i Hedemora.
Byte av hissar vid äldreboende i Hedemora
Byte av 3 st hydraulhissar vid Gussarvsgården som består av många huskroppar. Hedbygatan 2A, Vintgergatan 2A och 2B.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till samvarolokal.
Ombyggnad av kontorlokaler i Hedemora, etapp 2
Avser ombyggnad kontorsytor för nya kontorsarbetsplatser, byte ventilation och elinstallationer.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola inför nybyggnation av bostäder som finns på projektid: 1345468
Nybyggnad av skola i Hedemora
Avser nybyggnad av skola. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Hedemora
Nybyggnad av samlingsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande balkongbyte, 16 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande byte av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Utvändig ändring av skola ommålning av fasad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av ytterdörr med foder och trapp.
Ombyggnad av gym i Hedemora
Ändrad användning från verkstadslokal till gymlokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Hedemora
Ändrad användning till undervisningsverksamhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad gällande skärmtak.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av flerbostadshus gällande hissar.
Ombyggnad av kontor i Hedemora
Ombyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av garage i Hedemora
Rivning av garage/förråd.
Rivning av lager i Hedemora
Rivning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Hedemora
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Hedemora
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av grillstuga samt rivning av vindskydd.
Ombyggnad av kontor i Hedemora
Avser ombyggnad av kontorslokaler. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Ansökan om strandskyddsdispens gällande markförlagd elkabel.
Fiberarbeten för optofiberkabel, LBP Fline
Avser fiberarbeten så som blåsning av optofiberkabel, skarvning och installation av mediaomvandlare. Beställaren står för grävarbeten, material och projektering.
Utvändig målning av flerbostadshus i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Sexbovägen 5,9,11 och 13, Långshyttan.
Utvändig målning av flerbostadshus i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Backliden 4,6,8 0ch 10, Långshyttan.
Utvändig målning av flerbostadshus i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Backliden 5,7,9 samt Tornvägen 8, Långshyttan.
Hydraulisk modellering dagvatten Hedemora
Avser upprättande av en hydraulisk modell över en del av dagvattennätet i Hedemora tätort för att kartlägga dagvattensystemets kapacitet och begränsningar.
Utvändig målning av musikcentrum i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Hemgatan 2.
Utvändig målning av flerbostadshus i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Polhemsgatan 1-3, Långshyttan.
Utvändig målning av skola i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Smedbyvägen 2, Dala Husby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: