Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Avesta/Krylbo-Hedemora
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder, signalanläggning, samtidig infart Hedemora.
Uppförande av vindkraftspark i Hedemora kommun
Ansöker om miljötillstånd för 7 verk.
Dräneringsarbeten vid äldreboende i Hedemora
Option från projekt 1557034. Avser dränering.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Hedemora
Ombyggnad av 2 hus i Kv. Abborren i Hedemora. Entreprenaden avser ombyggnad samt till vissa delar rivning och till-gänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Kablifiering Riskebo Vindkraftpark
Projektet avser schakt, borrning, förläggning och återfyllning av av låg- och högspänningskabel 0,4-24kV samt rör för fiber.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av gör-det-själv tvätthall med plats för fyra bilar.
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Avser kittning och målning av fönster samt byte av tätningslister.
Installation av passersystem vid äldreboende i Hedemora
Option från projekt 1557034. Avser passersystem.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till samvarolokal.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Hedemora
Ändrad användning från kontor till boende.
Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hedemora
Utvändig ändring av industribyggnad gällande höjning av förrådsdel.
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Utvändig ändring av skola gällande montage av spiraltrappa.
Ombyggnad av förråd i Hedemora
Ombyggnad av flerbostadshus gällande piskbalkong till förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande byte av fönster.
Rivning av sågverk i Hedemora
Rivning av hyvleri.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Rivningslov för transformatorbyggnad samt bygglov för transformatorkiosk.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för elkabel och optoslang i mark.
Ombyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens gällande optofiberkabel i mark.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Nybyggnad av conatiner för ställverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anläggande av parkering och tillfartsväg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad gällande väderskydd och ventilhus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av cafeteria i Hedemora
Ombyggnad av caféverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus, fasadunderhåll.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus, underhåll av fasader, Utvändig ändring av flerbostadshus, unerhåll av fasader Storken 1,3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: