Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Riskreducerande åtgärder längs väg 751 förbi Jakobs-Duvåker-Myckelby
För att undvika ras och skred ner mot Dalälven.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Hedemora
I etapp 2 ersätts den befintliga entrén med nytt inglasat vindfång på ca 7 kvm. Samt en ombyggnad av foajé, kontor, omklädning och tvättstuga. Etapp 1 finns på projektid: 1471366
Om- och tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av fastigheten Elverket 1 i Hedemora. Projektet kommer utföras i 2 etapper. I etapp 1 byggs befintliga kontorslokaler till med en ny kontorsflygel på ca 254 kvm. Dessutom byggs en ny personalbyggnad på ca 165 kvm. Etapp 2 finns på projektid: 1487757
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser installation av hiss, tillgänglighetsanpassningar av innerdörrar, ommålning av trapphus och hissplan samt byte av yttertak.
Upprustning av park i Hedemora
Avser upprustning av Kloster Herrgårdspark med nytt fårstängsel, nya självstängande grindar, nya gångstigar, nybyggnation av bro samt restaurering av befintliga broar, plantering av träd, nya sittplatser samt ny gräsyta.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 3.
Rivning av flerbostadshus och butikslokaler i Hedemora
Avser rivning av byggnad som tidigare varit bostadshus och butikslokaler (Hus A) samt en mindre garagebyggnad (Hus B).
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Avser rengöring målning fasad, vindskivor samt målning av alla plåtdetaljer (takavvattning, vindskiveplåtar, fönsterbleck).
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Avser kittning och målning av fönster samt byte av tätningslister på Vasaskolan Hus D.
Nybyggnad av gc-väg i Hedemora
Avser nybyggnad av gc-väg vid Bergslagsgatan.
Nybyggnad av gc-väg i Hedemora
Avser nybyggnad av gc-väg vid Sturegatan.
Åtgärder av gångleder mm Hovran i Hedemora
Åtgärder som planeras inom de stadsnära delarna av Hovran.
Ombyggnad till lägenheter i Dala-Husby
Ombyggnad av ett tidigare LSS-boende till 4 stycken lägenheter (hyresrätter). I projektet ingår även ommålning av fasader.
Nybyggnad av grupphus i Hedemora
Nybyggnad av 7 enbostadshus Mälby 1:4,1:3,1:9,1:6,1:7,1:8,1:5.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation Stjärnsund 1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.
Invändigt underhåll av skola i Hedemora
Avser målning av fönsterbågar vid skola i Hedemora.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Marklov för anläggande av parkeringsplatser.
Rivning av växthus i Hedemora
Rivning av växthus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hedemora
Tillbyggnad av industrilokal gällande portar.
Rivning av cistern i Hedemora
Rivning av cistern.
Rivning av enbostadshus i Hedemora
Rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Hedemora
Rivning av garage.
Rivning av industrihus i Hedemora
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Bygglov gällande ändrad användning.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Hedemora
Utvändig ändring av förskola.
Ombyggnad av folkets hus i Hedemora
Utvändrig ändring av samlingslokal gällande byte av takbeläggning, Väsentlig ändring av ventilation Långshyttan 5:25.
Ombyggnad av badhus i Hedemora
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Väsentlig ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av cafeteria i Hedemora
Ombyggnad av café gällande nytt kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad användning av flerbostadshus.
Upprustning av elljusspår i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.
Ombyggnad av gatubelysning i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: