Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftspark i Hedemora kommun
Nybyggnad av 7 vindkraftverk. Beräknas producera cirka 130 GWh (miljoner kilowattimmar) el årligen.
Spårbyte mellan Avesta/Krylbo-Hedemora
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder, signalanläggning, samtidig infart Hedemora. 21 km spår. Byte av räls, slipers, makadam och växlar.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Samtidig infart och förlängning av mötesspår. Ny mötesstation vid Lustån.
Renovering av flerbostadshus i Hedemora
Avser invändig ROT/stambyte av 71 lägenheter inklusive biutrymmen. Leverantör av köksluckor är Modexa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt garage och förråd. Rivning av projekt 1345438 kommer att ske före detta projekt påbörjas.
Ombyggnad av kontorsfastighet i Hedemora
Avser ombyggnad (ROT) av kontor ny el, nytt värmesystem, nytt ventilationsystem med absortionskyla, delvis ytskiktstrenovering.
Tak- och fasadrenovering på flerbostadshus i Hedemora
Avser renovering av tak och fasad på Västra Järnvägsgatan 7, 11 och 15 i Hedemora.
Byte av hissar vid äldreboende i Hedemora
Byte av 3 st hydraulhissar vid Gussarvsgården som består av många huskroppar. Hedbygatan 2A, Vintgergatan 2A och 2B.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till samvarolokal.
Ombyggnad av bro över Dalälven vid Grådö
Bärighet (BK4), bro över Dalälven 0,7 km sv Grådö.
Ombyggnad av kontorlokaler i Hedemora, etapp 2
Avser ombyggnad kontorsytor för nya kontorsarbetsplatser, byte ventilation och elinstallationer.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola inför nybyggnation av bostäder som finns på projektid: 1345468
Nybyggnad av skola i Hedemora
Avser nybyggnad av skola. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Hedemora
Nybyggnad av 4 enbostadshus Mälby 1:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande utbyte av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande balkongbyte, 16 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande byte av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Utvändig ändring av skola ommålning av fasad.
Ombyggnad av tennishall i Hedemora
Ändrad användning från verkstadslokal till padelhall.
Ombyggnad av utbildningslokal i Hedemora
Ändrad användning till undervisningsverksamhet.
Rivning av lager i Hedemora
Rivning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler.
Tillbyggnad av skärmtak i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad gällande skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Hedemora
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Hedemora
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av grillstuga samt rivning av vindskydd.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Hedemora
Nybyggnad av öppen cistern.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av flerbostadshus gällande hissar.
Ombyggnad av kontor i Hedemora
Ombyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anordnande av parkering.
Ombyggnad av kontor i Hedemora
Avser ombyggnad av kontorslokaler. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Fiberarbeten för optofiberkabel, LBP Fline
Avser fiberarbeten så som blåsning av optofiberkabel, skarvning och installation av mediaomvandlare. Beställaren står för grävarbeten, material och projektering.
Utvändig målning av flerbostadshus i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Backliden 4,6,8 0ch 10, Långshyttan.
Utvändig målning av flerbostadshus i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Backliden 5,7,9 samt Tornvägen 8, Långshyttan.
Utvändig målning av flerbostadshus i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Sexbovägen 5,9,11 och 13, Långshyttan.
Hydraulisk modellering dagvatten Hedemora
Avser upprättande av en hydraulisk modell över en del av dagvattennätet i Hedemora tätort för att kartlägga dagvattensystemets kapacitet och begränsningar.
Utvändig målning av skola i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Smedbyvägen 2, Dala Husby.
Utvändig målning av musikcentrum i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Hemgatan 2.
Utvändig målning av flerbostadshus i Hedemora
Omfattar målning av fönster utvändigt, och målning av takfot samt vindskivor. Fastigheten är belägen efter Polhemsgatan 1-3, Långshyttan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: