Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Avesta Krylbo-Hedemora
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder, signalanläggning.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Samtidig infart och förlängning av mötesspår.
Nybyggnad av vårdbostad i Hedemora
Boendet skall omfatta 54 vård– och omsorgsboendeplatser uppdelat på 7 enheter, en enhet med tolv korttidsplatser, funktion för dagverksamhet för ca 15 brukare åt gången, serveringskök, personalutrymmen och gemensamhetsutrymmen. En stor gemensam samlingsyta där alla boende får plats ska anordnas, i anslutning till denna uppförs en Pub/Café/butik med känsla av lanthandel. Ett tillagningskök med restaurangfunktion anordnas i anslutning till den stora samlingsytan. Två enheter delar på gemensamhetsutrymmen med sällskapsrum, serveringskök (ej storkök) för gemensam matlagning och utspisning, mindre personalkontor, samtalsrum mm.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Hedemora
I etapp 2 ersätts den befintliga entrén med nytt inglasat vindfång på ca 7 kvm. Samt en ombyggnad av foajé, kontor, omklädning och tvättstuga. Etapp 1 finns på projektid: 1471366
Anläggande av gård i Hedemora
Avser asfaltering av gård och tillfartsväg, ny lekplatsutrustning samt ny gräsmatta.
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Nybyggnad av gc-väg i Hedemora
Avser nybyggnad av gc-väg vid Bergslagsgatan.
Ombyggnad av gata i Hedemora
Planer för ombyggnad av August Lindbergs plan, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande byte av källarfönster.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Utvändig ändring av skola gällande montering av markiser.
Ombyggnad av frisersalong i Hedemora
Ändrad användning från affärslokal till fotvård.
Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från kontor till tillfällig bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande balkonger Långshyttan 1:20,1:19.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för markkabel el.
Tillbyggnad av förråd i Hedemora
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Hedemora
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation Jälkarbyn 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Nybyggnad av tälthall.
Ombyggnad av restaurang i Hedemora
Butikslokal till restaurang.
Ombyggnad av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Ombyggnad av industrihus i Hedemora
Uppförande av entresolplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad användning från vandrarhem till hyreslägenheter.
Ombyggnad av cafeteria i Hedemora
Ändrad användning från affärslokal till cafe.
Utvändigt underhåll av förskola i Hedemora
Utvändig ändring av förskola.
Anbud gällande vägvalsutredning VA Hedemora kommun
Hedemora Energi önskar utreda förutsättningarna för att reducera antalet VA-verk genom anläggande av överföringsledning(ar). Det finns fler alternativ till var överföringsledningar kan dras och vilka anläggningar som då berörs. Genom att titta på verksamheten inom hela kommunen önskar vi få förslag på vilka anläggningar och sträckningar där anläggande av överföringsledningar är genomförbart och kostnadsmotiverat

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: