Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontorsfastighet i Hedemora
Avser ombyggnad (ROT) av kontor ny el, nytt värmesystem, nytt ventilationsystem med absortionskyla, delvis ytskiktstrenovering.
Hastighetshöjande åtgärder längs Dalabanan mellan Avesta Krylbo-Hedemora
Spår- och växelbyte samt hastighetshöjande åtgärder.
Nybyggnad av grupphus i Hedemora
Nybyggnad av 4 enbostadshus Mälby 1:1.
Ombyggnad av kontorlokaler i Hedemora, etapp 2
Avser ombyggnad kontorsytor för nya kontorsarbetsplatser, byte ventilation och elinstallationer.
Byte av hissar vid äldreboende i Hedemora
Byte av 3 st hydraulhissar vid Gussarvsgården som består av många huskroppar. Hedbygatan 2A, Vintgergatan 2A och 2B.
Ramavtal avseende byggnadsinspektör för Hedemora och Säters kommun
Avser ramavtal gällande byggnadsinspektörer för Hedemora och Säters kommuner.
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Rivning av förskola i Hedemora, etapp 1
Avser rivning av förskola inför kommande nybyggnation av äldreboende. Nybyggnationen av äldreboende finns på projektid: 1295188
Nybyggnad av vattenverk i Hedemora
Nybyggnad av vattenverk.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola inför nybyggnation av bostäder som finns på projektid: 1345468
Nybyggnad av skola i Hedemora
Avser nybyggnad av skola. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av garage i Hedemora
Rivning av garage/förråd.
Rivning av förråd i Hedemora
Rivningslov gällande fallfärdig lada.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Ansökan om strandskyddsdispens gällande markförlagd elkabel.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av ytterdörr med foder och trapp.
Ombyggnad av gym i Hedemora
Ändrad användning från verkstadslokal till gymlokal.
Fiberarbeten för optofiberkabel, LBP Fline
Avser fiberarbeten så som blåsning av optofiberkabel, skarvning och installation av mediaomvandlare. Beställaren står för grävarbeten, material och projektering.
Nybyggnad av omklädningsrum i Hedemora
Nybyggnad av omklädningsrum.
Hydraulisk modellering dagvatten Hedemora
Avser upprättande av en hydraulisk modell över en del av dagvattennätet i Hedemora tätort för att kartlägga dagvattensystemets kapacitet och begränsningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: