Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Avesta Krylbo-Hedemora
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder, signalanläggning.
Nybyggnad av vårdbostad i Hedemora
Boendet skall omfatta 54 vård– och omsorgsboendeplatser uppdelat på 7 enheter, en enhet med tolv korttidsplatser, funktion för dagverksamhet för ca 15 brukare åt gången, serveringskök, personalutrymmen och gemensamhetsutrymmen. En stor gemensam samlingsyta där alla boende får plats ska anordnas, i anslutning till denna uppförs en Pub/Café/butik med känsla av lanthandel. Ett tillagningskök med restaurangfunktion anordnas i anslutning till den stora samlingsytan. Två enheter delar på gemensamhetsutrymmen med sällskapsrum, serveringskök (ej storkök) för gemensam matlagning och utspisning, mindre personalkontor, samtalsrum mm.
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till samvarolokal.
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Avser kittning och målning av fönster samt byte av tätningslister.
Ombyggnad av gata i Hedemora
Planer för ombyggnad av August Lindbergs plan, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Ombyggnad till lägenheter i Dala-Husby
Ombyggnation av 3st lägenheter, ny rumsindelning. Nya våtrum i lgh 1001, 1002, 1005. Ny brandcellsindelning.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av vind i Hedemora
Inredande av vind till bostad samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av processhall i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad gällande processbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande byte av fönster.
Ombyggnad av frisersalong i Hedemora
Ändrad användning från affärslokal till fotvård.
Nybyggnad av skärmtak i Hedemora
Uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande balkonger Långshyttan 1:20,1:19.
Nybyggnad av fritidshus i Hedemora
Nybyggnad av fritidshus.
Rivning av pumpstation i Hedemora
Rivning av pumphus och tillhörande transformatorbyggnad.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för markkabel el.
Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för optofiberkabel i mark.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet.
Nybyggnad av servering i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov gällande nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum i Hedemora
Nybyggnad av omklädningsrum, samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av omklädningsrum i Hedemora
Nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation Jälkarbyn 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation, samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Nybyggnad av tälthall.
Ombyggnad av förråd i Hedemora
Inredande av ytterligare lokal gällande förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av frisersalong i Hedemora
Ändrad användning till frisörsalong.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i förskola.
Ombyggnad av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad användning från vandrarhem till hyreslägenheter.
Anbud gällande vägvalsutredning VA Hedemora kommun
Hedemora Energi önskar utreda förutsättningarna för att reducera antalet VA-verk genom anläggande av överföringsledning(ar). Det finns fler alternativ till var överföringsledningar kan dras och vilka anläggningar som då berörs. Genom att titta på verksamheten inom hela kommunen önskar vi få förslag på vilka anläggningar och sträckningar där anläggande av överföringsledningar är genomförbart och kostnadsmotiverat

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: