Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Ombyggnad av Flygplatsvägen/Väg 1053 i Sälen
Ny väg (Väg 1053) ca 6 km (2 körfält, 8 m vägbredd) samt två nya broar över Stora Tandån och Sittan, en kontrollplats med parkeringsplatser och en cirkulationsplats.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Borlänge.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Kvarnsveden. Samarbete mellan Klarabo Sverige AB och SBB i Norden AB.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Omfattning i etapp 2 är oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Projektets omfattning är ej fastställt. Beslut kommer att tas senare om det blir alternativ 1 renovering och ombyggnad befintliga lokaler. Alternativ 2 är rivning av befintliga lokaler och bygga helt nytt. Alternativ 3 är en kombination av renovering och ombyggnad av befintliga lokaler med viss nybyggnation. Genomförandet är uppdelat i 2 skeden där skede 1 är projektering och utvärdering i samverkan och skede 2 är detaljprojektering och utförandefas.
Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 45 bostäder i området där Alsbäcks skola låg. Bebyggelsen föreslås att uppgöras i två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utveckling av Sportfältet i Borlänge
Olika alternativ finns för utveckling av Sportfältet i Borlänge. Visionen är att utveckla Sportfältet till en lockande mötesplats för olika åldrar och intressen med fokus på folkhälsa och ekologi.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industrilokal på 200 kvm samt en kontorsmodul på 3x9 m.
Drift och underhåll av vägbelysning i Dalarnas län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Dalarnas Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2 år.
Sanering av mark i Borlänge
Avser sanering av mark.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen i Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser tillbyggnad och mindre ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Tillbyggnad av förråd samt komplettering av taksäkerhet Borlänge
Avser tillbyggnad av förråd samt utbyte av portar och komplettering av taksäkerhet.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Borlänge
Avser anläggande av GC-väg med belysning samt VA-ledningar.
Nybyggnad av anläggning för uppgradering av biogas vid Fagersta by i Borlänge
Borlänge Energi avser uppföra en uppgraderingsanläggning av biogas vid avloppsreningsverket vid Fagersta by. Samt en kompressorstation för fyllning av mobila gaslager och dispenser för tankning av fordon. Anläggningarna samlokaliseras i direkt anslutning till reningsverket i Fagersta by i Borlänge.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 635 mellan Halvarsgårdarna-Tolsbo
Gång- och cykelväg mellan Halvarsgårdarna skola till Tolsbo.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus.
Nybyggnad av deponigasanläggning i Borlänge
Omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nya va-ledningar mellan Dalsjö by och Igeltjärna, Borlänge kommun
Avser utbyggnad av vatten och avlopp mellan Dalsjö by och Igeltjärna och omfattar en sträcka på totalt ca 2200 m. Borlänge kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Avser fasadmålning samt balkongrenovering på Lintegen 2. Objektet är ett flerbostadshus med övervägande putsfasad som innehåller 30 lägenheter och 5 garageplatser.
Installation av passivt fiberoptiskt nät i Rämshyttan, Borlänge
Avser installation av erforderlig aktiv utrustningen, drift av bredbandsnätet och tillhandahållande av bredbandstjänster i Rämshyttan, Borlänge kommun. I dag vill 49 av totalt 56 anslutna fastigheter i området erhålla bredbandstjänster.
Installation av ny rökgaskondensering vid fjärrvärmecentralen i Borlänge
Avser installation av ny rökgaskondensering efter avfallseldade Panna 6.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Nybyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Avser anläggande av ny infart.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Ombyggnad av undercentral i flerbostadshus, Borlänge
Befintlig växlarcentral ska demonteras och ny prefabricerad värmeväxlare med tillhörande pumpar, ventiler och styrventiler installeras. UC beläget i Klöverstigen 16 försörjer via intern kulvert Klöverstigen 10, 12, 14 och 20.Objekten är flerbostadshus som innehåller 142 st lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Tillbyggnad av ett fönster inne i kupolen.
Ombyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av hästbox till omklädningsrum.
Ombyggnad av frisersalong i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal till frisörsalong.
Utvändigt underhåll av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / trapp på utsidan.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Bygglov för uppsättande av bullerplank samt spiraltrappa.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering.
Ombyggnad av frisersalong i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utbildningslokal till frisör.
Rivning av carport i Borlänge
Rivningslov för rivning av carport/garage/förråd.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd/garage.
Nybyggnad av regionnät i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av kabelförläggning.
Nybyggnad av va-ledning i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av vattenledning med pump.
Ombyggnad av badanläggning i Borlänge
Strandskyddsdispens för broreparation, byggnation av ramper, återställande av badplats mm.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av hygienbod.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodul.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad med tältbyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till utbildningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Anläggande av parkering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus / inglasad altan.
Nybyggnad av kiosk i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av kiosk/glass.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av lagertält, marklov mm.
Nybyggnad av mast i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av plank (staket runt industriområde).
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av markanläggning i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av spolplatta för hästar.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tryckstegring för vatten Strandbro 14:6,Yttre Medväga 10:25.
Nybyggnad av gäststuga i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av övernattningsstugor samt rivningslov för befintliga.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad/inredande av ytterligare lokaler i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av affärslokal till kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Anmälan om ändring av butikslokal till samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av planlösning till kontor.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Anmälan om ändring av ventilation i skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus / flytt av garageportar mm.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för fasadändring av samlingslokal /ria.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av bostad till personal och gemensamhetsyta.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skola.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av samlingslokal till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: