Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund
Avser kapacitetshöjande åtgärder, ca 5 km nytt dubbelspår samt rivning av det gamla spåret.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler för verksamhet för senior-center och ungdomsmottagning.
Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 1
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 1. 50-70 nya lägenheter
Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.
Energieffektivisering i skola, Avesta, etapp 1
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan. Etapp 1 ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-01-15.
Energieffektivisering i skola, Avesta, etapp 2
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan. Etapp 2 ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2021-01-15
Nybyggnad för handel och kontor i Avesta
Syftet med planen är att möjliggöra för handel (utom livsmedel), kontor och tillfällig vistelse inom området. Bebyggelse och utemiljöer ska gestaltas med omsorg då området ligger vid en av entréerna till Avesta.
Ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett
Projektet avser ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av 12-15 lägenheter mittemellan Skillinggränd och tennishallen på Älvbrovägen.
Leverans av nya kylmaskiner till sjukhus i Avesta
Avser leverans av kylanläggning till Avesta lasarett.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nya lakvattendammar samt överföringsledning i Karlslund
Avser nybyggnad av lakvattendammar samt en överföringsledning.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Avesta
Ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Ny- och tillbyggnad av LSS-boende i Avesta
Avser ny,- och ombyggnad av LSS-boende.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Avser ombyggnad och anpassning för kontorslokaler till Arbetsförmedlingen.
Tillbyggnad av idrottshall i Avesta
Avser tillbyggnad av gymnastikhall.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Byte av UPS:er på Avesta Lasarett
Byten av ålderstigna UPS:er för en robust och säker elförsörjning.
Nybyggnad av brandövningsanläggning, Avesta kommun
Avser nybyggnad av brandövningsanläggning byggt av minst 4 containers i minst 2 våningar.
Tillbyggnad av kontor i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av förråd med kontor och tvätthall inom fastigheten horndalsbyn 19:16, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring (inglasning av balkong) av enbostadshus inom fastigheten ingeborgbo 8:39, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av garage i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av garage inom fastigheten föraren 3, avesta kommun.
Ombyggnad av vandrarhem i Avesta
Bygglov för ändrad användning av bostad till bed and breakfast inom fastigheten övre fornby 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av cistern i Avesta
Bygglov för cistern.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lusthus inom fastigheten stjärnan 3, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nis 248161 ät0221-l11 smedsbo-hovnäs) inom fastigheten gaddbo 3:2, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av vaktstuga samt marklov inom fastigheterna västanfors 7:11 och västanfors 4:68, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten lastaren 7, avesta kommun.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av temporär skolbyggnad inom fastigheten krylbo 6:10, avesta kommun.
Nybyggnad av barack i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av baracker (moduler) inom fastigheten horndals bruk 2:33, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för nybyggnad av kopplingsstation inom fastigheten ombenning 1:33, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens för schaktning inom fastigheten horndalsbyn 5:7 med flera, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Avesta
Utvändig ändring (byte av fönster) av vårdcentral.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Avesta
Rivningslov för rivning av industribyggnad (byggnad 230) inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Anmälan om installation av ventilation i kontorsbyggnad inom fastigheten förrådet 13, avesta kommun.
Ombyggnad av hissar vid Avesta Lasarett
Avser byte av 2 hissar på Avesta Lasarett.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: