Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av drygt 70 lägenheter, cirka 30 av lägenheterna ska utgöra så kallat trygghetsboende och är avsedda för hyresgäster omkring 70 år eller äldre. Utöver lägenheter ska huset innehålla lokaler för ett seniorcenter samt en ungdomsmottagning.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan
Ombyggnad av mötesstation. Samtidig infart.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer i Dalarna och Jämtlands län
Tillgänglighetsanpassning utifrån gällande TSD-krav för 5 stationer i Jämtlands och Dalarnas län. De 5 stationerna är Avesta C på bandel 333, Bräcke bandel 212, Mörsil bandel 221, Duved bandel 221 och Storlien bandel 221.
Nybyggnad av LSS-boende i Skogsbo, Avesta
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 platser i Skogsbo, Avesta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av 4 hyresrätter på Engelbrektsgatan i Avesta.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 1
Avser ny överföringsledning för dricksvatten från Byn Dicka till Horndal. På delar av planerad sträckning kommer även ledningar för trycksatt spillvatten anläggas. Man planerar även att anlägga VA-ledningar från Hede till By/Näs. Detta projekt avser etapp 1, sträckan Dicka - Räfsbo ca 5km
Byte av UPS:er på Avesta Lasarett
Ombyggnad av elanläggningar för UPS-försörjning som utgör en del av planerande åtgärder för att utöka och säkerställa UPS-försörjningen vid Avesta lasarett.
Ramavtal avseende besiktning av ventilation, OVK ,anbudsomr Avesta
Avser besiktning av ventilation (OVK) till Region Dalarna uppdelat på fyra anbudsområden, Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.
Installation av solcellsanläggning vid skola i Avesta
Omfattar installation av solcellsanläggning på Åvestadalsskolan till fullt färdig och driftsatt anläggning.
Underhåll av KV-, VV- , samt VVC-system på lasarettet i Avesta
Avser underhållsarbeten på KV-VV- och VVC systemen inom Avesta lasarett. Utbyte av befintliga VV och VVC ledningar samt ventiler för hus 1 och 3. Dessutom ska utbyte av ett antal befintliga avstängningsventiler för kallvattnet ingå som även finns placerade i andra huskroppar.
Upphandling av cykelställ och cykelpollare mm i Avesta, Hedemora och Ludvika
Avser nya cykelställ och cykelpollare, tillhörande väderskydd i form av tak samt servicestationer med pump för cyklar.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom hantverkaren 3, avesta kommun, Marklov för va-ledningar inom fastigheten hantverkaren 3, avesta kommun Hantverkaren 3. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Avesta
Bygglov för nybyggnad av multifunktionshall inom fastigheten månsbo 1:42, avesta kommun. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av byggvaruhus i Avesta
Avser nybyggnad av byggvaruhandel inom fastigheten månsbo 1:24, avesta kommun. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad flerbostadshus med inglasade balkonger inom fastigheten syrenen 16, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser inom fastigheten orren 7, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (nya balkonger samt inglasning) inom fastigheten karlbo 1:66, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av skola inom fastigheten ingeborgbo 9:62, avesta kommun.
Ombyggnad av cafeteria i Avesta
Bygglov för ändrad användning av frisersalong till café inom fastigheten snödroppen 1, avesta kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Marklov för utfyllnad samt schakning av mark inom fastigheten avesta 4:36, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser OVK-besiktning.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak inom fastigheten örnen 12, avesta kommun.
Rivning av enbostadshus i Avesta
Rivningslov för rivning av enbostadshus inom fastigheten karlbo 3:87, avesta kommun.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av äldreboende inom fastigheten pilen 2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id 267852 ns51253 majsen) inom fastigheten majsen 3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id267852 ns49947 föraren) inom fastigheten föraren 7, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id267852 ns68087 ravinen) inom fastigheten avesta 4:36, avesta kommun.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Avesta
Bygglov för nybyggnad av padelbana inom fastigheten avesta 2:43 (byggnad 272), avesta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten åsbo 10:1, avesta kommun.
Tillbyggnad av altan i Avesta
Bygglov för tillbyggnad (inglasad altan) av parhus inom fastigheten trädan 8, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten lastaren 4, avesta kommun.
Tillbyggnad av vattenverk i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av vattenverk inom fastigheten torp 1:3, avesta kommun.
Rivning av telestation i Avesta
Anmälan för rivning av teknikbod inom fastigheten fornby 9:1, avesta kommun.
Ombyggnad av va-ledning i Avesta
Anmälan om väsentlig ändring av vatten/avlopp i enbostadshus inom fastigheten Stammen 4, Avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: