Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler för verksamhet för senior-center och ungdomsmottagning.
Ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett
Projektet avser ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av 12-15 lägenheter mittemellan Skillinggränd och tennishallen på Älvbrovägen.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krylbo
Nybyggnad av återvinningscentral på Gruvgärdet i Krylbo.
Leverans av nya kylmaskiner till sjukhus i Avesta
Avser leverans av kylanläggning till Avesta lasarett.
Tillbyggnad av idrottshall i Avesta
Avser tillbyggnad av gymnastikhall.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ställverk inom Avesta
Avser utförande av ställverk vid produktionsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av 4 hyresrätter på Engelbrektsgatan i Avesta.
Nya lakvattendammar samt överföringsledning i Karlslund
Avser nybyggnad av lakvattendammar samt en överföringsledning.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Avesta
Ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Avser ombyggnad och anpassning för kontorslokaler till Arbetsförmedlingen.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Installation av solcellsanläggning vid skola i Avesta
Omfattar installation av solcellsanläggning på Åvestadalsskolan till fullt färdig och driftsatt anläggning.
Byte av UPS:er på Avesta Lasarett
Byten av ålderstigna UPS:er för en robust och säker elförsörjning.
Nybyggnad av brandövningsanläggning, Avesta kommun
Avser nybyggnad av brandövningsanläggning byggt av minst 4 containers i minst 2 våningar.
Tillbyggnad av kontor i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av förråd med kontor och tvätthall inom fastigheten horndalsbyn 19:16, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus inom fastigheten malmen 9, avesta kommun.
Ombyggnad av butik i Avesta
Avser ändrad användning av livsmedelsbutik till leksaksbutik inom fastigheten telegrafen 29, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av kontor i Avesta
Utvändig ändring av kontorsbyggnad inom fastigheten storken 1, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lusthus inom fastigheten stjärnan 3, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (tryckstegringsbyggnad) inom fastigheten stora dicka 5:13, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nis 248161 ät0221-l11 smedsbo-hovnäs) inom fastigheten gaddbo 3:2, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av vaktstuga samt marklov inom fastigheterna västanfors 7:11 och västanfors 4:68, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring (inglasning av balkong) av enbostadshus inom fastigheten ingeborgbo 8:39, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av garage i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av garage inom fastigheten föraren 3, avesta kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens för schaktning inom fastigheten horndalsbyn 5:7 med flera, avesta kommun.
Nybyggnad av skola i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av temporär skolbyggnad inom fastigheten krylbo 6:10, avesta kommun.
Nybyggnad av barack i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av baracker (moduler) inom fastigheten horndals bruk 2:33, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av tvätthall i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av biltvätt inom fastigheten pumpen 4, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av fasad på flerbostadshus inom fastigheten asken 3, avesta kommun.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Anmälan om installation av ventilation i kontorsbyggnad inom fastigheten förrådet 13, avesta kommun.
Ombyggnad av hissar vid Avesta Lasarett
Avser byte av 2 hissar på Avesta Lasarett.
Tillbyggnad av skola i Avesta
Ansökt om en mindre komplettering på ett bygglov för tillbyggnad av teknikrum på skola inom fastigheten karlbo 6:20,.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: