Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av skola i Avesta
Nybyggnad av skola med samlokalisering av storkök och matsal samt entré på nedre plan och undervisningslokaler på övre plan. BTA ca 2100 kvm.
Förnyelse av stamnätsledningar mellan Horndal och Avesta
Mellan Horndal och Avesta går idag två stycken 220 kV stamnätsledningar som har till huvudsaklig funktion att förse områdena kring Avesta, Krylbo och Forssjön med el. Detta projekt avser ersättning av den ålderstigna ledningen med en ny modern 220 kV-ledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Horndal, Avesta
Syftet med denna planändring är att även möjliggöra flerbostadshus i upp till fyra våningar. Bestämmelserna ska också hålla öppet för andra typer av bostadsbebyggelse t ex radhus, kedjehus och småhus med olika typer av upplåtelseformer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Ledig mark för flerbostadshus.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer i Dalarna och Jämtlands län
Tillgänglighetsanpassning utifrån gällande TSD-krav för 5 stationer i Jämtlands och Dalarnas län. De 5 stationerna är Avesta C på bandel 333, Bräcke bandel 212, Mörsil bandel 221, Duved bandel 221 och Storlien bandel 221.
Ny dubbelledning Grönviken - Horndal
Grönviken-Horndal ny 400 kV dubbelledning, 100 km.
Sanering av mark i Avesta
Avser sanering av mark inför etablering av bostäder. Bostäder finns på projektid: 1464234
Om- och tillbyggnad av vattenverk i Avesta
Avser tillbyggnad och ombyggnad av Brunnbäck vattenverk. Tillbyggnaden görs i direkt anslutning till befintligt vattenverk i källarplan och ska innehålla ny maskinutrustning. Ombyggnation avser ny elutrustning i befintligt vattenverk.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 1
Avser ny överföringsledning för dricksvatten från Byn Dicka till Horndal. På delar av planerad sträckning kommer även ledningar för trycksatt spillvatten anläggas. Man planerar även att anlägga VA-ledningar från Hede till By/Näs. Detta projekt avser etapp 1, sträckan Dicka - Räfsbo ca 5km
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av 4 hyresrätter på Engelbrektsgatan i Avesta.
Lagerbyte på bro över Dalälven i Avesta
Lagerbyte och reparation.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 2
Detta projekt avser etapp 2, sträckan Räfsbo - Hede ca 5 km.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 3
Detta projekt avser etapp 3, sträckan Hede - Fornbyklint ca 8 km.
Byte av UPS:er på Avesta Lasarett
Ombyggnad av elanläggningar för UPS-försörjning som utgör en del av planerande åtgärder för att utöka och säkerställa UPS-försörjningen vid Avesta lasarett.
Installation av solcellsanläggning vid skola i Avesta
Omfattar installation av solcellsanläggning på Åvestadalsskolan till fullt färdig och driftsatt anläggning.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Ändrad användning av produktionslokal till kontor.
Nybyggnad av lager i Avesta
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom hantverkaren 3, avesta kommun, Marklov för va-ledningar inom fastigheten hantverkaren 3, avesta kommun Hantverkaren 3. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten tornsvalan 8, avesta kommun.
Tillbyggnad av skola i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av skola med skärmtak inom fastigheten domarhagen 2, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring (inglasning av balkonger) av flerbostadshus inom fastigheten solen 10, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av mataffär inom fastigheten västanfors 4:108, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för ändrad användning av lokaler till bostäder inom fastigheten gripvreten 2, avesta kommun.
Ombyggnad av restaurang i Avesta
Anmälan om ändrad planlösning och ändrad ventilation i restaurang inom fastigheten gjutaren 24, avesta kommun.
Nybyggnad av carport i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd och carport inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Marklov för utfyllnad samt schakning av mark inom fastigheten avesta 4:36, avesta kommun.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad (fd scoutstuga) inom fastigheten rutbo 1:1, avesta kommun.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av nedbrunnen komplementbyggnad ("tvättstugan") inom fastigheten avesta 2.54, avesta kommun.
Rivning av telestation i Avesta
Rivningslov för rivning av teknikbyggnad för järnvägsdrift (ef107696) inom fastigheten ingeborgbo 8:31, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall samt uppställning av container inom fastigeten krylbo 6.10, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: