Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Avesta
Ny vårdbyggnad på ca 9000 kvm. Rivning av befintligt hus (hus 2) kommer ske innan detta kommer till utförande. Rivning finns på projektid: 1327397.
Ny vårdbyggnad vid Avesta lasarett i Avesta
Avser nybyggnation av vårdbyggnad hus 02 vid Avesta lasarett.
Nybyggnad av bostäder i Avesta, etapp 1
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. Mattsbohöjden ger möjlighet till att bygga bostäder i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Avesta, etapp 2
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. Mattsbohöjden ger möjlighet till att bygga bostäder i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Avesta, etapp 3
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. Mattsbohöjden ger möjlighet till att bygga bostäder i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler för verksamhet för senior-center och ungdomsmottagning.
Nybyggnad av skola i Avesta
Nybyggnad av skola med samlokalisering av storkök och matsal samt entré på nedre plan och undervisningslokaler på övre plan. BTA ca 2100 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 50-70 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Ledig mark ca 4343kvm för nybyggnation av flerbostadshus.
Energieffektivisering i skola, Avesta, etapp 2
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan. Etapp 2 ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2021-01-15
Ombyggnad till cirkulationsplats i Avesta
Ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av LSS-boende i Skogsbo, Avesta
Avser nybyggnad av LSS-boende, 6 platser i Skogsbo, Avesta.
Ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett
Projektet avser ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett.
Sanering av mark i Avesta
Avser sanering av mark inför etablering av bostäder. Bostäder finns på projektid: 1464234
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 24 lägenheter.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krylbo
Nybyggnad av återvinningscentral inklusive markarbeten. I entreprenaden ingår bl a nybyggnad av personalbyggnad, byggnad för insamling av farligt avfall samt carport/förrådsbyggnad.
Sluttäckning grov- och byggavfallsdeponi, fas 2 Avesta
Sluttäckning fas 2”grov- och byggavfallsdeponin”. Objektet omfattar en yta på ca 2 ha. Området har under 2019 grovavjämnats. Omfattar i huvudsak följande sluttäckningskonstruktioner: Finavjämning, Dränering (täckt ytvattendike), Tätskikt(LLDPE), Dränmatta, Skyddsskikt samt Växtskikt (Option)
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av 4 hyresrätter på Engelbrektsgatan i Avesta.
Ny kompressorcentral för medicinsk luft till sjukhus i Avesta
Avser rörarbeten vid utförande av ny kompressorcentral för medicinsk luft, Avesta lasarett.
Nybyggnad av högreservoar i Avesta
Avser nyproduktion av ny högreservoar utanför Horndal. Högreservoaren ska utföras med två cirkulära dricksvattenreservoarer av prefab betong samt en maskinhall innehållande maskinutrustning och personallokaler.
Rivning av byggnader Avesta
Projektet avser rivning av hus 6 och 10 efter den nya vårdbyggnaden är färdigställd.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer i Dalarna och Jämtlands län
Tillgänglighetsanpassning utifrån gällande TSD-krav för 5 stationer i Jämtlands och Dalarnas län. De 5 stationerna är Avesta C på bandel 333, Bräcke bandel 212, Mörsil bandel 221, Duved bandel 221 och Storlien bandel 221.
Underhåll av KV-, VV- , samt VVC-system på lasarettet i Avesta
Avser underhållsarbeten på KV-VV- och VVC systemen inom Avesta lasarett. Utbyte av befintliga VV och VVC ledningar samt ventiler för hus 1 och 3. Dessutom ska utbyte av ett antal befintliga avstängningsventiler för kallvattnet ingå som även finns placerade i andra huskroppar.
Rivning av byggnader Avesta
Projektet avser rivning av hus inför uppförande av den nya vårdbyggnaden som finns på projektid: 1166034.
Byte av UPS:er på Avesta Lasarett
Byten av ålderstigna UPS:er för en robust och säker elförsörjning.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten skogsbo 8:2, avesta kommun.
Nybyggnad av parhus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av parhus inom fastigheterna avesta kommun Trädan 1,3,5,7,9.
Nybyggnad av byggvaruhus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av byggvaruhandel inom fastigheten månsbo 1:24, avesta kommun.
Sanering av deponiområde i Avesta
Upptaget på Länsstyrelsen Dalarnas prioriteringslista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Strandskyddsdispens för parkeringsplats inom fastigheten horndalsbyn 19:16, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad (padelhall) inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten brisen 1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns12751 färjan utsund, ref nis206876) inom fastigheten utsund 2.3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns41392 prästgården, ref nis206876) inom fastigheten folkärna prästgård 1:21, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns62128 skälsbo) inom fastigheten djäknehyttan 1:14, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns68494 klockarbo) inom fastigheten klockarbo 5:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns93892 utsund sommarstuge omr, ref nis206876) inom fastigheten folkärna prästgård 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ref: id276128 friluftsvägen) inom fastigheten åsbo 9:1, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod inom fastigheten horndals bruk 2:1, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Avesta
Bygglov för nybyggnad av tälthall (förråd) inom fastigheten krylbo 8:21, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser för boende inom fastigheten gullvivan 1, avesta kommun.
Tillbyggnad av enbostadshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten sonnbo 11:12, avesta kommun.
Tillbyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av förråd inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (burspråk) inom fastigheten luxvreten 2, avesta kommun.
Ombyggnad av gym i Avesta
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till gym inom fastigheten rådjuret 1, avesta kommun.
Ombyggnad av affärshus i Avesta
Anmälan om installation av nytt kylsystem i affärsbyggnad inom fastigheten vinden 1, avesta kommun.
Ombyggnad av restaurang i Avesta
Anmälan om installation av ventilation i restaurang inom fastigheten älgen 1, avesta kommun.
Ombyggnad av järnvägsstation i Avesta
Anmälan om ändring av ventilation i stationsbyggnad inom fastigheten krylbo 9:2, avesta kommun.
Ny belysning till fotbollsplan i Krylbo
Avser montage av ny LED-belysning till konstgräsplan för fotboll 100 x 56 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: