Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förnyelse av stamnätsledningar mellan Horndal och Avesta
Mellan Horndal och Avesta går idag två stycken 220 kV stamnätsledningar som har till huvudsaklig funktion att förse områdena kring Avesta, Krylbo och Forssjön med el. Detta projekt avser ersättning av den ålderstigna ledningen med en ny modern 220 kV-ledning.
Energieffektivisering i skola, Avesta, etapp 1
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan. Etapp 1 ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-01-15.
Energieffektivisering i skola, Avesta, etapp 2
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan. Etapp 2 ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2021-01-15
Nybyggnad för handel och kontor i Avesta
Syftet med planen är att möjliggöra för handel (utom livsmedel), kontor och tillfällig vistelse inom området. Bebyggelse och utemiljöer ska gestaltas med omsorg då området ligger vid en av entréerna till Avesta.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler för verksamhet för senior-center och ungdomsmottagning.
Ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett
Projektet avser ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Ombyggnad till lägenheter i Avesta, etapp 1
Ombyggnad till 19 lägenheter.
Leverans av nya kylmaskiner till sjukhus i Avesta
Avser leverans av kylanläggning till Avesta lasarett.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Flyttning av vårdcentral i Avesta
Projektet avser flytt av vårdcentral från plan 3 till plan 1 efter uppförande av ny vårdbyggnad.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Avesta
Ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 1
Avser ny överföringsledning för dricksvatten från Byn Dicka till Horndal. På delar av planerad sträckning kommer även ledningar för trycksatt spillvatten anläggas. Man planerar även att anlägga VA-ledningar från Hede till By/Näs. Detta projekt avser etapp 1, sträckan Dicka/Fors - Fornby/Horndal.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 2
Avser ny överföringsledning för dricksvatten från Byn Dicka till Horndal. På delar av planerad sträckning kommer även ledningar för trycksatt spillvatten anläggas. Man planerar även att anlägga VA-ledningar från Hede till By/Näs. Detta projekt avser etapp 2, sträckan Hede - By/Näs.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 40 ha ledig industrimark.
Ny- och tillbyggnad av LSS-boende i Avesta
Avser ny,- och ombyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av väg och GC-väg i Horndal, Avesta
Avser ny väganläggning. Vägen planeras till ca 600 m med ny gång- och cykelväg förlagd norr om ny väg, avskild med 3 m bred skiljeremsa. Objektet är beläget ca 2 km norr om centrala Horndal i Avesta kommun, strax söder om korsningen Krångedevägen -Strandvägen - väg 68. Område för ny väg och GC-väg är söder om befintliga ställverksområden. Ny väg ansluter till väg 68 där befintlig väg mot ställverksområden ansluter.
Tillbyggnad av idrottshall i Avesta
Avser tillbyggnad av gymnastikhall.
Tillbyggnad av gruppbostad i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av stödboende inom fastigheten vattnet 4, avesta kommun.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Installation av solcellsanläggning vid skola i Avesta
Omfattar installation av solcellsanläggning på Åvestadalsskolan till fullt färdig och driftsatt anläggning.
Nybyggnad av brandövningsanläggning, Avesta kommun
Avser nybyggnad av brandövningsanläggning byggt av minst 4 containers i minst 2 våningar.
Ombyggnad av hissar vid Avesta Lasarett
Avser byte av hissar eller hissmaskineri, enligt plan för hissbyten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus samt carport/förråd inom fastigheten lindsnäs 2:59, avesta kommun.
Nybyggnad av reservoar i Avesta
Förhandsbesked för nybyggnad av vattenreservoar.
Nybyggnad av kylanläggning i Avesta
Bygglov för nybyggnad av ett kyltorn inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation (nis251853 horndal-hede kp36940) inom fastigheten horndals bruk 2:43, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstationer Näckenbäck 5:1,2:1.
Nybyggnad av paviljong i Avesta
Bygglov för nybyggnad av paviljong inom fastigheten åsgarn 1:6, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten bofinken 1, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten månsbo 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten videt 10, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser och underjordsbehållare inom fastigheter månen 4, månen 5 samt månen 6, avesta kommun.
Tillbyggnad av fritidshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus inom fastigheten norbergsby 21:22, norbergs kommun.
Ombyggnad av bensinstation i Avesta
Anmälan om installation av oljeavskiljare inom fastigheten djupvik 2:4, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Anmälan om installation av trapphiss i flerbostadshus inom fastigheten snödroppen 1, avesta kommun.
Rivning av förråd i Avesta
Anmälan om rivning av förråd inom fastigheten jularbo 6:21, avesta kommun.
Rivning av markanläggning i Avesta
Anmälan om rivning av platta på mark inom fastigheten krylbo 6:10, avesta kommun.
Nybyggnad av carport i Avesta
Bygglov för carportar och parkeringsplatser m.m.
Ombyggnad av butik i Avesta
Bygglov för inredning av ytterligare lokal (butik) inom fastigheten lärkan 8, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Nybyggnad av nätstation på Högfors 6:1, Nickebo 1:5, Bennebo 9:1 och Karbenningby 6:1.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad inom fastigheten horndalsbyn 12:1, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten föraren 10, avesta kommun.
Ombyggnad av samlingslokal i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till lokal inom fastigheten rågen 3, avesta kommun.
Ombyggnad av vårdhem i Avesta
Ändrad användning av bostad till HVB-hem.
Ombyggnad av samlingslokal i Avesta
Ändrad användning av enbostadshus till evenemangslokal.
Rivning av industrihus i Avesta
Rivningslov för rivning av industribyggnad (byggnad 230) inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Rivning av industrihus i Avesta
Rivningslov för rivning av industribyggnad inom fastigheten falken 10, avesta kommun.
Rivning av kontor i Avesta
Anmälan för rivning av kontor inom fastigheten stora dicka 29:6, avesta kommun.
Ombyggnad av bilhall i Avesta
Bygglov för utvändig ändring och ändrad planlösning inom fastigheten bulten 2, avesta kommun.
Ombyggnad av cafeteria i Avesta
Bygglov för ändrad användning av affär till café inom fastigheten älgen 1, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad inom fastigheten Disa 8 och Disa 9, Fagersta kommun.
Tillbyggnad av kontor i Avesta
Bygglov föt tillbyggnad och ombyggnad av kontor/verkstad inom fastigheten avesta 2:72, avesta kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av affärshus inom del av fastigheten åsbo 9:3, Avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: