Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler för verksamhet för senior-center och ungdomsmottagning.
Energieffektivisering i skola, Avesta, etapp 1
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan. Etapp 1 ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-01-15.
Energieffektivisering i skola, Avesta, etapp 2
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan. Etapp 2 ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2021-01-15
Nybyggnad för handel och kontor i Avesta
Syftet med planen är att möjliggöra för handel (utom livsmedel), kontor och tillfällig vistelse inom området. Bebyggelse och utemiljöer ska gestaltas med omsorg då området ligger vid en av entréerna till Avesta.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av 12-15 lägenheter mittemellan Skillinggränd och tennishallen på Älvbrovägen.
Ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett
Projektet avser ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett.
Leverans av nya kylmaskiner till sjukhus i Avesta
Avser leverans av kylanläggning till Avesta lasarett.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 40 ha ledig industrimark.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Avesta
Ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Ny- och tillbyggnad av LSS-boende i Avesta
Avser ny,- och ombyggnad av LSS-boende.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Avser ombyggnad och anpassning för kontorslokaler till Arbetsförmedlingen.
Tillbyggnad av idrottshall i Avesta
Avser tillbyggnad av gymnastikhall.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Nybyggnad av mottagningsstation för el vid Avesta Lasarett
Avser nybyggnation av en till mottagningsstation för el (M2), för att säkerställa elförsörjningen för hela lasarettsområdet.
Installation av solcellsanläggning vid skola i Avesta
Omfattar installation av solcellsanläggning på Åvestadalsskolan till fullt färdig och driftsatt anläggning.
Nybyggnad av brandövningsanläggning, Avesta kommun
Avser nybyggnad av brandövningsanläggning byggt av minst 4 containers i minst 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus samt carport/förråd inom fastigheten lindsnäs 2:59, avesta kommun.
Nybyggnad av kylanläggning i Avesta
Bygglov för nybyggnad av ett kyltorn inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Sanering av deponiområde i Avesta
Upptaget på Länsstyrelsen Dalarnas prioriteringslista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstationer Näckenbäck 5:1,2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten lastaren 7, avesta kommun.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av vandrarhem i Avesta
Bygglov för ändrad användning av bostad till bed and breakfast inom fastigheten övre fornby 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för nybyggnad av kopplingsstation inom fastigheten ombenning 1:33, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av cistern i Avesta
Bygglov för cistern.
Ombyggnad av bensinstation i Avesta
Anmälan om installation av oljeavskiljare inom fastigheten djupvik 2:4, avesta kommun.
Rivning av kontor i Avesta
Anmälan för rivning av kontor inom fastigheten stora dicka 29:6, avesta kommun.
Rivning av industrihus i Avesta
Rivningslov för rivning av industribyggnad (byggnad 230) inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Rivning av industrihus i Avesta
Rivningslov för rivning av industribyggnad inom fastigheten falken 10, avesta kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av affärshus inom del av fastigheten åsbo 9:3, Avesta kommun.
Ombyggnad av bilhall i Avesta
Bygglov för utvändig ändring och ändrad planlösning inom fastigheten bulten 2, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Avesta
Utvändig ändring (byte av fönster) av vårdcentral.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: