Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 2
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 2.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Avesta
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av varuhus i Avesta
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.
Nybyggnad för handel och kontor i Avesta
Syftet med planen är att möjliggöra för handel (utom livsmedel), kontor och tillfällig vistelse inom området. Bebyggelse och utemiljöer ska gestaltas med omsorg då området ligger vid en av entréerna till Avesta.
Upprustning av Godsstråket mellan Avesta Krylbo-Frövi
Godsstråket Storvik-Frövi kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken-Kungsgården mötesstation.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Skogsbo, Avesta.
Ombyggnad av bro älven i Krylbo
Byte till trädäck, 210 m. Eventuellt kommer bron att byggnadsminnesförklaras.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kompressorcentralbyggnad i Avesta
Avser nybyggnad av kompressorcentralbyggnad om 28 x 12 m.
Sluttäckning grov- och byggavfallsdeponi, fas 1 Avesta
Avser bla finavjämning, dränering, tätskikt, dränmatta, skyddsskikt, körväg, växtskikt samt växtetablering. Omfattar en yta på ca 41900 kvm.
Ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett
Projektet avser ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett.
Energieffektivisering i skola, Avesta
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan.
Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 18x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten sör nävde 14:16, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för ändrad användning av vårdcentral till bostäder inom fastigheten horndals bruk 2:23, avesta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Nybyggnad av industribyggnad med tvätthall, verkstad och kontor.
Sanering av deponiområde i Avesta
Upptaget på Länsstyrelsen Dalarnas prioriteringslista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad inom fastigheten månsbo 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av driftledning i Avesta
Strandskyddsdispens för förläggning av kanalisation för bredband inom fastigheten horntorpsskogen 1:12 och 1:4 , avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad (nod) inom fastigheten horndalsbyn 16:2, avesta kommun.
Nybyggnad av cistern i Avesta
Bygglov för cistern inom fastigheten åsbo 9:2, avesta kommun.
Ombyggnad av restaurang i Avesta
Anmälan om ändring som påverkar byggnadens brandskydd samt ändring av ventilation av restaurangbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Avesta
Bygglov för inredning av ytterligare lokal inom fastigheten grytnäs prästgård 1:6, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten syrenen 16, avesta kommun.
Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten buska 7.1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten färjkarlsbo 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten morshyttan 8:2, avesta kommun, Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten morshyttan 9:1, avesta kommun Morshyttan 8:2,9:1.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten Rossberga 10:37,11:21,19:2.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten östanhede 34:1, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över utvändig trapp på flerbostadshus inom fastigheten solen 5, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ns71070 knutsbo) inom fastigheten grytnäs-knutsbo 5:56, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten fornby 2:1 (fornby norra) , avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten kullhyttan 1:46, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten rossberga 2:3, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten förrådet 7:9, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skyltar inom fastigheten bulten 1, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad industribyggnad samt rivningslov för rivning av förråd inom fastigheten höken 16, avesta kommun.
Tillbyggnad av skola i Avesta
Bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring av skola inom fastigheten krylbo 6:20, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av kontor i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad inom fastigheten ollarsbo 19, avesta kommun.
Ombyggnad av skola i Avesta
Bygglov för ändrad användning av kyrka (källarplan) till musikskola inom fastigheten orren 9, avesta kommun.
Ombyggnad av va-ledning i Avesta
Anmälan om installation av va-anläggning inom fastigheten föraren 3, avesta kommun.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Anmälan om installation av ventilation i kontorsbyggnad inom fastigheten månsbo 1:26, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för inglasning av 10 balkonger inom fastigheten västanfors 6:40, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: