Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Avesta
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av varuhus i Avesta
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Förnyelse av stamnätsledningar mellan Horndal och Avesta
Mellan Horndal och Avesta går idag två stycken 220 kV stamnätsledningar som har till huvudsaklig funktion att förse områdena kring Avesta, Krylbo och Forssjön med el. Detta projekt avser ersättning av den ålderstigna ledningen med en ny modern 220 kV-ledning.
Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.
Nybyggnad av idrottshall i Avesta
Avser nybyggnad av idrottshall med trä- och syslöjd, Marcusskolan i Avesta.
Nybyggnad för handel och kontor i Avesta
Syftet med planen är att möjliggöra för handel (utom livsmedel), kontor och tillfällig vistelse inom området. Bebyggelse och utemiljöer ska gestaltas med omsorg då området ligger vid en av entréerna till Avesta.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Upprustning av Godsstråket mellan Avesta Krylbo-Frövi
Godsstråket Storvik-Frövi kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken-Kungsgården mötesstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av 12-15 lägenheter mittemellan Skillinggränd och tennishallen på Älvbrovägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Skogsbo, Avesta.
Trafiksäkerhetsåtgärder järnvägsövergång i Ingeborgbo söder Horndal
Planer finns på plankorsning alternativt port under järnvägen, flera alternativ utreds.
Ombyggnad till lägenheter i Avesta, etapp 1
Ombyggnad till 19 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Ombyggnad av bro älven i Krylbo
Byte till trädäck, 210 m. Eventuellt kommer bron att byggnadsminnesförklaras.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Flyttning av vårdcentral i Avesta
Projektet avser flytt av vårdcentral från plan 3 till plan 1 efter uppförande av ny vårdbyggnad.
Sanering av mark i Avesta
Avser sanering av mark inför etablering av bostäder. Bostäder finns på projektid: 1464234
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 40 ha ledig industrimark.
Nybyggnad av väg och GC-väg i Horndal, Avesta
Avser ny väganläggning. Vägen planeras till ca 600 m med ny gång- och cykelväg förlagd norr om ny väg, avskild med 3 m bred skiljeremsa. Objektet är beläget ca 2 km norr om centrala Horndal i Avesta kommun, strax söder om korsningen Krångedevägen -Strandvägen - väg 68. Område för ny väg och GC-väg är söder om befintliga ställverksområden. Ny väg ansluter till väg 68 där befintlig väg mot ställverksområden ansluter.
Tillbyggnad av gruppbostad i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av stödboende inom fastigheten vattnet 4, avesta kommun.
Energieffektivisering i skola, Avesta
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan.
Nybyggnad av mottagningsstation för el vid Avesta Lasarett
Avser nybyggnation av en till mottagningsstation för el (M2), för att säkerställa elförsörjningen för hela lasarettsområdet.
Ombyggnad av hissar vid Avesta Lasarett
Avser byte av hissar eller hissmaskineri, enligt plan för hissbyten.
Nybyggnad av kontor i Avesta
Bygglov för nybyggnad kontorsbyggnad inom fastigheten månsbo 1:24, avesta kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Marklov för utfyllnad gällande sportanläggning inom fastigheten åsbo 9:1, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser inom fastigheten ässjan 4, avesta kommun.
Ombyggnad av lägenhet i Avesta
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad och bostad till lokal inom fastigheten rågen 3, avesta kommun.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av fem st komplementbyggnader inom fastigheten månsbo 1:24, avesta kommun.
Rivning av skorsten i Avesta
Rivningslov för rivning av skorsten inom fastigheten snickaren 10, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.
Ombyggnad av gym i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till gym inom fastigheten avesta 3:43, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av entré på industribyggnad inom fastigheten bulten 1, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av affärshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av affärshus med skärmtak inom fastigheten sälen 1, avesta kommun.
Nybyggnad av stall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av ligghallar inom fastigheten krylbo 7:12, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bondarvet 4:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bondarvet 7:13, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten grossbo 9:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten morshyttan 11:1, avesta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och uppförande av murar inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av vattendistributionsbyggnad inom fastigheten horndals bruk 2:29, avesta kommun.
Rivning av enbostadshus i Avesta
Anmälan för rivning av enbostadshus inom fastigheten östanfors 6:5, avesta kommun.
Rivning av fritidshus i Avesta
Anmälan för rivning av fritidshus inom fastigheterna åsbo 1:1 och åsbo 1:3, avesta kommun.
Ombyggnad av bilhall i Avesta
Anmälan om installation av oljeavskiljare inom fastigheten björnen 1, avesta komnmun.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Anmälan om ombyggnad av industrilokal inom fastigheten bulten 2, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för inglasning av 10 balkonger inom fastigheten västanfors 6:40, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheterna månen 7 och månen 8, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad inom fastigheten gjutaren 15, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad samt ändring av brandskydd och ventilation inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av kontor i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad inom fastigheten avesta 2:43 (byggnad 1), avesta kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av skola inom fastigheten skogsbo 29:2, avesta kommun.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inom fastigheten örnen 5, avesta kommun.
Tillbyggnad av fritidshem i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av affärshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad samt uppsättning av skyltar inom fastigheten spiken 22, norbergs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: