Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund
Avser kapacitetshöjande åtgärder, ca 5 km nytt dubbelspår samt rivning av det gamla spåret.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Avesta
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Förnyelse av stamnätsledningar mellan Horndal och Avesta
Mellan Horndal och Avesta går idag två stycken 220 kV stamnätsledningar som har till huvudsaklig funktion att förse områdena kring Avesta, Krylbo och Forssjön med el. Detta projekt avser ersättning av den ålderstigna ledningen med en ny modern 220 kV-ledning.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Skogsbo, Avesta.
Ombyggnad till lägenheter i Avesta, etapp 1
Ombyggnad till 19 lägenheter.
Ombyggnad av bro älven i Krylbo
Byte till trädäck, 210 m. Eventuellt kommer bron att byggnadsminnesförklaras.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Flyttning av vårdcentral i Avesta
Projektet avser flytt av vårdcentral från plan 3 till plan 1 efter uppförande av ny vårdbyggnad.
Sanering av mark i Avesta
Avser sanering av mark inför etablering av bostäder. Bostäder finns på projektid: 1464234
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 40 ha ledig industrimark.
Nybyggnad av väg och GC-väg i Horndal, Avesta
Avser ny väganläggning. Vägen planeras till ca 600 m med ny gång- och cykelväg förlagd norr om ny väg, avskild med 3 m bred skiljeremsa. Objektet är beläget ca 2 km norr om centrala Horndal i Avesta kommun, strax söder om korsningen Krångedevägen -Strandvägen - väg 68. Område för ny väg och GC-väg är söder om befintliga ställverksområden. Ny väg ansluter till väg 68 där befintlig väg mot ställverksområden ansluter.
Ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett
Projektet avser ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett.
Tillbyggnad av gruppbostad i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av stödboende inom fastigheten vattnet 4, avesta kommun.
Energieffektivisering i skola, Avesta
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan.
Nybyggnad av mottagningsstation för el vid Avesta Lasarett
Avser nybyggnation av en till mottagningsstation för el (M2), för att säkerställa elförsörjningen för hela lasarettsområdet.
Nybyggnad av kontor i Avesta
Bygglov för nybyggnad kontorsbyggnad inom fastigheten månsbo 1:24, avesta kommun.
Ombyggnad av hissar vid Avesta Lasarett
Avser byte av hissar eller hissmaskineri, enligt plan för hissbyten.
Nybyggnad av reservoar i Avesta
Förhandsbesked för nybyggnad av vattenreservoar.
Ombyggnad av lägenhet i Avesta
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad och bostad till lokal inom fastigheten rågen 3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Nybyggnad av nätstation på Högfors 6:1, Nickebo 1:5, Bennebo 9:1 och Karbenningby 6:1.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av fem st komplementbyggnader inom fastigheten månsbo 1:24, avesta kommun.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad inom fastigheten horndalsbyn 12:1, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten föraren 10, avesta kommun.
Ombyggnad av samlingslokal i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till lokal inom fastigheten rågen 3, avesta kommun.
Ombyggnad av gym i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till gym inom fastigheten avesta 3:43, avesta kommun.
Rivning av fritidshus i Avesta
Anmälan för rivning av fritidshus inom fastigheterna åsbo 1:1 och åsbo 1:3, avesta kommun.
Ombyggnad av bilhall i Avesta
Anmälan om installation av oljeavskiljare inom fastigheten björnen 1, avesta komnmun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Anmälan om installation av trapphiss i flerbostadshus inom fastigheten snödroppen 1, avesta kommun.
Rivning av förråd i Avesta
Anmälan om rivning av förråd inom fastigheten jularbo 6:21, avesta kommun.
Rivning av markanläggning i Avesta
Anmälan om rivning av platta på mark inom fastigheten krylbo 6:10, avesta kommun.
Ombyggnad av butik i Avesta
Bygglov för inredning av ytterligare lokal (butik) inom fastigheten lärkan 8, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation (nis251853 horndal-hede kp36940) inom fastigheten horndals bruk 2:43, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bondarvet 4:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bondarvet 7:13, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten morshyttan 11:1, avesta kommun.
Nybyggnad av paviljong i Avesta
Bygglov för nybyggnad av paviljong inom fastigheten åsgarn 1:6, avesta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och uppförande av murar inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten bofinken 1, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten månsbo 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten videt 10, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser och underjordsbehållare inom fastigheter månen 4, månen 5 samt månen 6, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av entré på industribyggnad inom fastigheten bulten 1, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av affärshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av affärshus med skärmtak inom fastigheten sälen 1, avesta kommun.
Nybyggnad av carport i Avesta
Bygglov för carportar och parkeringsplatser m.m.
Tillbyggnad av fritidshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus inom fastigheten norbergsby 21:22, norbergs kommun.
Tillbyggnad av fritidshem i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för inglasning av 10 balkonger inom fastigheten västanfors 6:40, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheterna månen 7 och månen 8, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av kontor i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad inom fastigheten avesta 2:43 (byggnad 1), avesta kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av skola inom fastigheten skogsbo 29:2, avesta kommun.
Ombyggnad av cafeteria i Avesta
Bygglov för ändrad användning av affär till café inom fastigheten älgen 1, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad inom fastigheten Disa 8 och Disa 9, Fagersta kommun.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inom fastigheten örnen 5, avesta kommun.
Ombyggnad av vårdhem i Avesta
Ändrad användning av bostad till HVB-hem.
Ombyggnad av samlingslokal i Avesta
Ändrad användning av enbostadshus till evenemangslokal.
Tillbyggnad av kontor i Avesta
Bygglov föt tillbyggnad och ombyggnad av kontor/verkstad inom fastigheten avesta 2:72, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: