Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Avesta
Avser nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler för verksamhet för senior-center och ungdomsmottagning.
Energieffektivisering i skola, Avesta, etapp 1
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan. Etapp 1 ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-01-15.
Energieffektivisering i skola, Avesta, etapp 2
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan. Etapp 2 ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2021-01-15
Ombyggnad till cirkulationsplats i Avesta
Ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Ny dubbelledning Grönviken - Horndal
Grönviken-Horndal ny 400 kV dubbelledning, 100 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 12 lägenheter.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett
Projektet avser ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Nybyggnad av återvinningscentral i Krylbo
Nybyggnad av återvinningscentral inklusive markarbeten. I entreprenaden ingår bl a nybyggnad av personalbyggnad, byggnad för insamling av farligt avfall samt carport/förrådsbyggnad.
Ombyggnad till lägenheter i Avesta, etapp 1
Ombyggnad till 19 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 7 lägenheter.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ställverk inom Avesta
Avser utförande av ställverk vid produktionsanläggning.
Ny kompressorcentral för medicinsk luft till sjukhus i Avesta
Avser rörarbeten vid utförande av ny kompressorcentral för medicinsk luft, Avesta lasarett.
Sanering av mark i Avesta
Avser sanering av mark inför etablering av bostäder. Bostäder finns på projektid: 1464234
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 32 ha ledig industrimark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av 4 hyresrätter på Engelbrektsgatan i Avesta.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer i Dalarna och Jämtlands län
Tillgänglighetsanpassning utifrån gällande TSD-krav för 5 stationer i Jämtlands och Dalarnas län. De 5 stationerna är Avesta C på bandel 333, Bräcke bandel 212, Mörsil bandel 221, Duved bandel 221 och Storlien bandel 221.
Byte av UPS:er på Avesta Lasarett
Byten av ålderstigna UPS:er för en robust och säker elförsörjning.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Marklov för anläggning av mark inför nybyggnad av flerbostadshus inom del av fastigheten boken 4, avesta kommun.
Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av tank och maskinbyggnad inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod inom fastigheten jugansbo 13:1, avesta kommun.
Nybyggnad av teknikbod i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikhus inom fastigheten horndalsbyn 12:13, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med solcellsanläggning inom fastigheten lastaren 3, avesta kommun.
Tillbyggnad av värmestuga i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av värmestuga/cafe inom fastigheten fornby 4:1, avesta kommun.
Tillbyggnad av enbostadshus i Avesta
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten stammen 4, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för anläggning av parkeringsplatser samt mur inom fastigheten strået 3, avesta kommun.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation inom fastigheten björkarsbo 3:3, avesta kommun.
Rivning av barack i Avesta
Rivningslov för rivning av moduler inom fastigheten Syrenen 19, Avesta kommun.
Rivning av mur i Avesta
Rivningslov för rivning av stödmur inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält inom fastigheten förrådet 13, avesta kommun.
Ombyggnad av skola i Avesta
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation i särskola inom fastigheten krylbo 6:20, avesta kommun.
Ombyggnad av skola i Avesta
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation i särskola inom fastigheten skogsbo 1:106, avesta kommun.
Ny belysning till fotbollsplan i Krylbo
Avser montage av ny LED-belysning till konstgräsplan för fotboll 100 x 56 meter.
Tillbyggnad av lasarett i Avesta
Avser montering av solskydd samt underhåll av taksarg.
Tillbyggnad av kontor i Avesta
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av kontorsbyggnad samt uppsättning av skylt inom fastigheten gjutaren 15, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av församlingshem (ytskikt tak) inom fastigheten bruksgården 5, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad inom fastigheten bulten 1, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av affärshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring och uppsättning av skyltar inom fastigheten hjorten 1, avesta kommun.
Ombyggnad av affärshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring samt ändring av brandskydd i affärsbyggnad inom fastigheten skogsbo 26:18, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: