Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älvdalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell & spa i Idre, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 841386. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av reception och sporthall i Älvdalen
Planer för att bygga ihop reception och sporthallen samt en ny restaurang.
Nybyggnad av handelsplats i Idre
Projektet avser nybyggnad av handelsplats med bl a kombinerad matbutik och restaurang, boende och butiker med inriktning på inredning, skidutrustning, apotek samt kontor. Fjällbäckstorgets innetorg ska skapa en levande handelsplats för alla.
Nybyggnad av hotell & spa i Idre, Etapp 1
Hotellet kommer att inrymma 20 rum, litet spa, mindre restaurang, golfshop samt behandlingsrum i källaren.
Nybyggnad av restaurang, reception m.m i Idre Himmelfjäll
Avser nybyggnad av restaurang samt butik och reception för Idre Himmelfjäll. Även allmänna toaletter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (15 lgh).
Nybyggnad av kontorsbyggnad mm vid Idre ÅVC, Älvdalen
Projektet avser nybyggnad av personalbyggnad samt asfaltering, hårdgörande av ytor, stödmur, elstängsel, grindar samt schakt för VA/fiber/el.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (10 lgh). Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (12 lgh). Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av fritidshus i Idre
Husen kommer att byggas ca 30 meter från golfbanan. Husen får måtten 66-79 kvm + loft 15-22 kvm. 4- stycken. Husen byggs för försäljning men kommer till att börja med att hyras ut.
Nybyggnad av tryckstegringsstationer i Idre
Omfattar nybyggnad av två olika tryckstegringsstationer (Djuploken, Neptunus) för att förse både Idre by och Himmelfjäll m.fl. med dricksvatten från den framtida nya vattentäkten ”Storåa”.
Utvidgning av kyrkogård mm i Älvdalen
Ny gravmark, p-platser, förråd. wc. Projektet vilar för tillfället.
Nybyggnad av va-ledning i Älvdalen
Avser nybyggnad av VA-ledning ca 5 km som kopplas samman med redan befintlig. Görs i samband med planer för nytt vattenverk som sedan kommer kopplas in i den nya vattenledningen.
Reparation av bro i Borlänge
Omfattar reparation av befintlig lådbalksbro av limträ för vägtrafik bro över Lusbäcken.
Nytt säkerhetsskydd på tak på gymnasieskola i Älvdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Älvdalen
Avser yttre målning av fasader och fönster. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Renovering fasad och byte av fönster på flerbostadshus i Älvdalen
Avser fasadrenovering, byte av fönster och fönsterdörrar.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät i Älvdalen
Avser nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Väsa.
Nybyggnad av väg i Älvdalen
Marklov för väg.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad parhus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av tennishall i Älvdalen
Ändrad användning från förvaring till padelhall/förvaring.
Nybyggnad av industrihus i Älvdalen
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Älvdalen
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad slogbod, Marklov Foskros 10:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Älvdalen
Nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad vindskydd.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Älvdalen
Ombyggnad av skärmtak över drivmedelspumpar samt omfärgning av fasader.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad fritidshus och komplementbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Älvdalen
Nybyggnad industribyggnad (bulk/tälthall).
Rivning av förråd i Älvdalen
Rivning komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Älvdalen
Rivningslov enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Älvdalen
Tidsbegränsat lov för byggnadsmoduler.
Nybyggnad av lager i Älvdalen
Tidsbegränsat lov för lagertält.
Nybyggnad av vattenverk i Älvdalen
Tidsbegränsat lov för vattenverk.
Ombyggnad av restaurang i Älvdalen
Tidsbegränsat lov ombyggnad av tält/förråd till restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Älvdalen
Tillbyggnad affärsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Älvdalen
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Älvdalen
Fasadändring affärs- och kontorslokal.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Älvdalen
Fasadändring drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus.
Ombyggnad av bensinstation i Älvdalen
Anmälan installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Anmälan nybyggnad förråd.
Rivning av enbostadshus i Älvdalen
Anmälan rivning enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Älvdalen
Anmälan ändring av planlösning i affärslokal.
Ombyggnad av butik i Älvdalen
Anmälan ändring av planlösning/inredande av obemannad butik.
Anläggande av väg till gymnasieskola i Älvdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: