Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älvdalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Säkerhetshöjande åtgärder m.m. vid kraftverk i Älvdalen
Säkerhetshöjande åtgärder vid Trängslets kraftverk.
Nybyggnad av hotell & spa i Idre, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 841386. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av ställverk i Dalarna (50/130 kV)
Blyberg, planerad idrifttagning Q2, 2020. Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk samt nytt 50 kV ställverk Ny kontrollanläggning i befintlig byggnad, och modifiering eller ny hjälpkraft. Beredning av mark för infartsväg, ställverk och transformatorgrop 2 nya ledningsspann över Dalälven. Spjutmo, planerad idrifttagning Q1, 2021. Total rasering av befintligt 50 kV ställverk. Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk. Nytt kontrollhus med ny kontrollanläggning och tillhörande hjälpkraft. Beredning av mark för ställverk och transformatorgrop.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen, Dalarna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 36 fritidshus.
Nybyggnad av skidliftar och snökanonanläggning i Idre
Etapp 2 består av nybyggnad av 1 kopplingsbar stolslift, 7 släpliftar, samt snökanonanläggning. Etapp 1 finns på projektid: 1101169.
Ombyggnad av 50 kV-station i Idre Fjäll
Ellevios 50 kV ställverk ska förnyas och förses med en transformator T1 med större kapacitet än den befintliga.
Ombyggnad av ställverk i Dalarna (50/130 kV)
Avser ombyggnad av befintliga 130kV ställverk i Långhag och Skedvi. Nya kontrollhus med ny kontrollanläggning och tillhörande hjälpkraft. Beredning av mark för ställverk och modifiering av infartsväg till kontrollbyggnad.
Nybyggnad av hotell & spa i Idre, Etapp 1
Hotellet kommer att inrymma 20 rum, litet spa, mindre restaurang, golfshop samt behandlingsrum i källaren.
Utbyggnad av reningsverk, Älvdalens kommun
Objektet avser om- och utbyggnad av Storsäterns avloppsreningsverk för att öka kapaciteten och möjliggöra högre reningsgrad samt för att ersätta gammal och sliten utrustning. Entreprenaden indelas i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser komplett leverans av anläggningen inklusive samordnad provning och funktionsprovning. Huvuddel 2 avser provdrift under 12 månader. Provdriften utförs i beställarens regi och under provdriften utvärderas i anläggningen ingående funktioner och process. Huvuddel 1 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 15 månader efter beställning (preliminärt 2019-09-30) Innan Huvuddel 2 får påbörjas skall Huvuddel 1 vara godkänd. Huvuddel 2 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 12 månader godkänd slut-besiktning av huvuddel 1.
Utbyggnad av fiberbaserat bredbandsnät i Älvdalen
Avser utbyggnad av fiberbaserat bredbandsnät för 28 hushåll i Åsen i Älvdalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av 2 flerbostadshus med 4 lägenheter per huskropp fördelat på 2 plan. Option från etapp 1.
Nybyggnad av bostadsrätter i Idre Himmelfjäll
Avser nybyggnation av 8 bostadsrättslägenheter på Idre Himmelfjäll.
Nybyggnad av camping i Älvdalen, etapp 1
Etapp 1 består av nybyggnad av camping vid Fjätervålen. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 1129521.
Nybyggnad av ställverk i Sågliden, Idre
Nytt 20 kV ställverk inklusive byggnad. Ny nollpunktsbildare och nollpunktsutrustning 20 kV. Ny Kontrollutrustning och ny fjärrkontroll (RTU). Befintlig T2 rivs (trafogrop sparas) ersätts av reservmatning från Gömslet. Nytt växel- och likspänningssystem. Nytt stängsel, jordningsnät, åskskydd. 50 kV ventilavledare. Rivning av gammal utrustning och återställning av mark.
Nybyggnad av ställverk i Särna
Nytt 50 kV-ställverk. 50 kV ställverksportal. Tre nya transformatorer (55/22, 55/11, 22/11) levereras av BE. 10 och 20 kV ställverk. Byggnad för 10 och 20 kV ställverk med kontrollutrustning. Nollpunktsbildare och nollpunktsutrustning 10 och 20 kV. KD-batterier 10 och 20 kV. Ny Kontrollutrustning och ny fjärrkontroll (RTU). Nytt växel- och likspänningssystem. Nytt stängsel, jordningsnät, åskskydd. Rivning av gammal utrustning och återställning av mark.
Rivning samt uppförande av 3 nya cisterner i Trängslet, Älvdalen
Tre dieselcisterner på 25 m3 vardera ska tas bort och ersättas av tre nya cisterner. Cisternerna ligger vid en bränsledepå som är i bruk med fem cisterner som ligger tillsammans vid intilliggande pumpstation. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Idre
Avser försäljning av mark i Idre.
Ombyggnad av transformatorstation i Idre
Transformatorer T1 och T2 byts ut (transformator levereras av BE) och får ny oljegrop. Ny nollpunktsutrustning och KD-batterier. Spänningen på lokalnätet skall höjas från 10 kV till 20 kV och detta skall koordineras med det här projektet. Nytt 20 kV inomhusställverk inklusive byggnad. Ny Kontrollutrustning och ny fjärrkontroll (RTU). Nytt växel- och likspänningssystem. Nytt stängsel, jordningsnät, åskskydd. Rivning av gammal utrustning och återställning av mark.
Reparation av gång- och cykelbro, Särna
Avser upprustning av befintlig balk- och träbro. Sträckan är ca 100 m.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad 46 fritidshus (parhus) Idre 11:10-11:9.
Nybyggnad av affärshus i Älvdalen
Nybyggnad av flötningen supermarket ab.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Idre 80:203, nybyggnad flerbostadshus (13 lgh).
Tillbyggnad av kallförråd i Älvdalen
Idre 80:325, tillbyggnad hotell ( kallförråd).
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Idre 84:48, nybyggnad fritidshus (4 st lägenheter).
Nybyggnad av servicebyggnad i Älvdalen
Lillfjäten 5:7, nybyggnad av tre servicebyggnader för camping.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad 2 fritidshus Idre 85:49,85:50.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Älvdalen
Idre 5:23, nybyggnad bullerplank.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Älvdalen
Idre 80:1, tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Älvdalen
Foskros 10:6, ansökan ändring av marknivå för helikopterplatta.
Nybyggnad av väg i Älvdalen
Foskros 10:6, arbetsväg till etableringsområde, Foskros 10:6, marklov iordningställande av pister Foskros 10:6.
Rivning av enbostadshus i Älvdalen
Holen 12:7, anmälan rivning enbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Älvdalen
Nybyggnad bränslestation.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad fritidshus Idre 5:199,5:191.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Älvdalen
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Anmälan nybyggnad förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Dysberg 11:5, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Dysberg 27:1, nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älvdalen
Fasadändring tak över entré.
Nybyggnad av damm i Älvdalen
Foskros 10:6, ansökan marklov anläggande av damm samt utgrävning av myr.
Tillbyggnad av skärmtak i Älvdalen
Särnabyn 5:20, tillbyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av bastu i Älvdalen
Tidsbegränsat bygglov för bastu och omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Älvdalen
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad tälthall.
Tillbyggnad av förråd i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 9:10, strandskyddsdispens tillbyggnad, Älvdalens kyrkby 9:10, tillbyggnad takad veranda Älvdalens Kyrkby 9:10.
Rivning av reningsverk i Särna, Älvdalen
Rivning av gamla delen vid Särna reningsverk.
Nybyggnad av tunnel i Älvdalen
Foskros 10:6, ansökan nybyggnad tunnel vid lift 9, Foskros 10:6, ansökan nybyggnad tunnel vid pist 6 Foskros 10:6.
Nybyggnad av näridrottsplats i Särna
Avser leverans och montering av näridrottsplats/multirink i Särna, Älvdalen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: