Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älvdalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Säkerhetshöjande åtgärder m.m. vid kraftverk i Älvdalen
Säkerhetshöjande åtgärder vid Trängslets kraftverk. Omfattar bland annat sprängning av cirka 200 000 kubikmeter berg, förbättring av vattenvägar och tunnelbygge i befintlig damm.
Nybyggnad av hotell, lift och bostäder m.m i Älvdalen, etapp 2 mfl
Planer finns för utveckling av Fjätervålens skidanläggning. Nya lägenheter, småhus, hotell med konferensfaciliteter, kursgård, utbyggnation av lift m.m
Nybyggnad av hotell & spa i Idre, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 841386. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av hotell & spa i Idre, Etapp 1
Hotellet kommer att inrymma 20 rum, litet spa, mindre restaurang, golfshop samt behandlingsrum i källaren.
Utbyggnad av reningsverk, Älvdalens kommun
Objektet avser om- och utbyggnad av Storsäterns avloppsreningsverk för att öka kapaciteten och möjliggöra högre reningsgrad samt för att ersätta gammal och sliten utrustning. Entreprenaden indelas i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser komplett leverans av anläggningen inklusive samordnad provning och funktionsprovning. Huvuddel 2 avser provdrift under 12 månader. Provdriften utförs i beställarens regi och under provdriften utvärderas i anläggningen ingående funktioner och process. Huvuddel 1 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 15 månader efter beställning (preliminärt 2019-09-30) Innan Huvuddel 2 får påbörjas skall Huvuddel 1 vara godkänd. Huvuddel 2 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 12 månader godkänd slut-besiktning av huvuddel 1.
Utvidgning av kyrkogård mm i Älvdalen
Ny gravmark, p-platser, förråd. wc. Projektet vilar för tillfället.
Anläggande av ny infart, Märbäck, Älvdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av återvinningshus till Älvdalens återvinningscentral
Avser nybyggnad av återvinningshus vid Älvdalens ÅVC.
Reparation av gång- och cykelbro, Särna, etapp 1
Avser upprustning av befintlig balk- och träbro. Sträckan är ca 100 m. Kommer troligen uppdelas i etapper.
Reparation av gång- och cykelbro, Särna, etapp 2
Avser upprustning av befintlig balk- och träbro. Sträckan är ca 100 m. Kommer troligen uppdelas i etapper.
Anläggande av isrink i Älvdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av personallokal i Idre
Nybyggnad av personalutrymme, uppsättning av elstängsel och grindar samt asfaltering av 2 ytor på idre åvc.
Nybyggnad av skidlift i Älvdalen
Nybyggnad av lift 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (8 lägenheter).
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad förråd.
Nybyggnad av garage i Älvdalen
Nybyggnad pistmaskins-/industrigarage.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Älvdalen
Nybyggnad återvinningshus på älvdalens åvc.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Älvdalen
Nybyggnad av multirink/fotbollsplan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älvdalen
Nybyggnad av parkering vid älvdalsskolan.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad av 3 små bodar för fiskeverksamhet.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad av förråd (flytt av förråd från älvdalsskolan till buskoviusskolan).
Nybyggnad av telestation i Älvdalen
Anmälan nybyggnad av teknikbodar för liftar.
Nybyggnad av automatstation i Älvdalen
Ansökan om förhandsbesked nybyggnad av automatbensinstation.
Ombyggnad av markanläggning i Älvdalen
Ansökan om marklov på särna åvc (asfaltering).
Nybyggnad av friggebod i Älvdalen
Nybyggnad av visningshus (attefall & friggebod).
Rivning av förråd i Älvdalen
Rivningslov (flytt av förråd från älvdalsskolan).
Nybyggnad av parkeringsplats i Älvdalen
Tidsbegränsat lov för parkering.
Tillbyggnad av garage i Älvdalen
Tillbyggnad garage.
Ombyggnad av automatstation i Älvdalen
Ombyggnad och rivning av automatstation för drivmedel.
Badrumsrenovering i Älvdalen
Avser badrumsrenovering i 3 villor, Älvdalen kyrkby 15:32, Älvdalen kyrkby 8:9, Älvdalen kyrkby 3:37.
Ombyggnad av vandrarhem i Älvdalen
Anmälan ändring av planlösning till vandrarhem samt anordning för ventilation.
Trafiklösning vid torg i Älvdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: