Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älvdalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Säkerhetshöjande åtgärder m.m. vid kraftverk i Älvdalen
Säkerhetshöjande åtgärder vid Trängslets kraftverk.
Nybyggnad av hotell, lift och bostäder i Älvdalen, etapp 2 & 3
Etapp 2 och 3 består av nybyggnad av hotell, lift och bostäder.
Utbyggnad av reningsverk, Älvdalens kommun
Objektet avser om- och utbyggnad av Storsäterns avloppsreningsverk för att öka kapaciteten och möjliggöra högre reningsgrad samt för att ersätta gammal och sliten utrustning. Entreprenaden indelas i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser komplett leverans av anläggningen inklusive samordnad provning och funktionsprovning. Huvuddel 2 avser provdrift under 12 månader. Provdriften utförs i beställarens regi och under provdriften utvärderas i anläggningen ingående funktioner och process. Huvuddel 1 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 15 månader efter beställning (preliminärt 2019-09-30) Innan Huvuddel 2 får påbörjas skall Huvuddel 1 vara godkänd. Huvuddel 2 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 12 månader godkänd slut-besiktning av huvuddel 1.
Förnyelse av befintlig 50 kV ledning i Idre Fjäll
För att utöka överföringskapaciteten till station Idre Fjäll byggs en ny 50 kV ledning parallellt med den befintliga. I samband med detta förnyas även den befintliga L1523. Båda ledningarna kablifieras de ca 1,2 km närmast Idre Fjäll.
Nybyggnad av bostadsrätter i Idre Himmelfjäll
Avser nybyggnation av 8 bostadsrättslägenheter på Idre Himmelfjäll.
Nybyggnad av fritidshus i Idre
Husen kommer att byggas ca 30 meter från golfbanan. Husen får måtten 66-79 kvm + loft 15-22 kvm. 4- stycken. Husen byggs för försäljning men kommer till att börja med att hyras ut.
Markarbeten inför nybyggnad av restaurang, reception m.m i Idre Himmelfjäll
Avser exploatering inför nybyggnad av restaurang samt närbutik och reception för Idre Himmelfjäll. Även allmänna toaletter. Nybyggnationen finns på projektid; 1575724.
Konsult för centrumutveckling och översiktsplaner, Idre och Älvdalen
Avser konsultuppdrag för stöd i arbetet med centrumutveckling och underlag för fördjupade översiktsplaner, i Idre och Älvdalen.
Reparation av gång- och cykelbro, Särna, etapp 1
Avser upprustning av befintlig balk- och träbro. Sträckan är ca 100 m. Kommer troligen uppdelas i etapper.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad 2 flerbostadshus ( parhus med 4 lägenheter).
Tillbyggnad av restaurang i Älvdalen
Tillbyggnad/ombyggnad restaurang och lägenheter.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Rivning och nybyggnad av dammkoja, Rivning och nybyggnad av eldkoja Idre 34:14.
Ombyggnad av kök i Älvdalen
Tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av kök på vårdcentral.
Nybyggnad av lager i Älvdalen
Tidsbegränsat bygglov för tälthall.
Tillbyggnad av förråd i Älvdalen
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Älvdalen
Tillbyggnad av ica idrebua (container).
Tillbyggnad av vattenverk i Älvdalen
Tillbyggnad av vattenverk/pumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Älvdalen
Tillbyggnad av veranda med förråd.
Tillbyggnad av fritidshus i Älvdalen
Tillbyggnad fritidshus, Anmälan eldstad Foskros 10:75.
Tillbyggnad av förråd i Älvdalen
Tillbyggnad förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad flottarkoja.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad fritidshus (parhus) Idre 11:12,11:13.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad fritidshus (parhus) Idre 85:41,85:42.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av kallförråd i Älvdalen
Nybyggnad kallförråd/skoterförråd.
Nybyggnad av ställverk i Älvdalen
Nybyggnad kontrollbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Älvdalen
Nybyggnad miljöstation.
Nybyggnad av telestation i Älvdalen
Nybyggnad mobiltorn samt teknikbodar.
Ombyggnad av bensinstation i Älvdalen
Montering av oljeavskiljare.
Nybyggnad av gärdsgård i Älvdalen
Avser uppsättning och material till traditionell gärdsgård ca 200-300 meter i centrala Älvdalen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: