Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älvdalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell, lift och bostäder i Älvdalen, etapp 2 & 3
Etapp 2 och 3 består av nybyggnad av hotell, lift och bostäder.
Förnyelse av befintlig 50 kV ledning i Idre Fjäll
För att utöka överföringskapaciteten till station Idre Fjäll byggs en ny 50 kV ledning parallellt med den befintliga. I samband med detta förnyas även den befintliga L1523. Båda ledningarna kablifieras de ca 1,2 km närmast Idre Fjäll.
Nybyggnad av fritidshus i Idre
Husen kommer att byggas ca 30 meter från golfbanan. Husen får måtten 66-79 kvm + loft 15-22 kvm. 4- stycken. Husen byggs för försäljning men kommer till att börja med att hyras ut.
Rivning samt uppförande av 3 nya cisterner i Trängslet, Älvdalen
Tre dieselcisterner på 25 m3 vardera ska tas bort och ersättas av tre nya cisterner. Cisternerna ligger vid en bränsledepå som är i bruk med fem cisterner som ligger tillsammans vid intilliggande pumpstation.
Nybyggnad av bro över Slåttbäcken i Floåsen
Ny bro inklusive anslutande väg och upprustning av enskild väg för tillfällig omledning.
Konsult för centrumutveckling och översiktsplaner, Idre och Älvdalen
Avser konsultuppdrag för stöd i arbetet med centrumutveckling och underlag för fördjupade översiktsplaner, i Idre och Älvdalen.
Tillbyggnad av restaurang i Älvdalen
Tillbyggnad/ombyggnad restaurang och lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad 2 flerbostadshus ( parhus med 4 lägenheter).
Nybyggnad av kontor i Älvdalen
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Nybyggnad stolphus samt slogbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Älvdalen
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Älvdalen
Tillbyggnad av ica idrebua (container).
Tillbyggnad av vattenverk i Älvdalen
Tillbyggnad av vattenverk/pumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Älvdalen
Tillbyggnad av veranda med förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad fritidshus (parhus) Idre 11:12,11:13.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av ställverk i Älvdalen
Nybyggnad kontrollbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Älvdalen
Nybyggnad miljöstation.
Nybyggnad av telestation i Älvdalen
Nybyggnad mobiltorn samt teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Älvdalen
Nybyggnad nätstation.
Ombyggnad av bensinstation i Älvdalen
Montering av oljeavskiljare.
Nybyggnad av nätstation i Älvdalen
Nybyggnad 5 nätstationer Älvdalens Skjutfält 1:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: