Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Älvdalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av ställverk i Dalarna (50/130 kV)
Blyberg, planerad idrifttagning Q2, 2020. Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk samt nytt 50 kV ställverk Ny kontrollanläggning i befintlig byggnad, och modifiering eller ny hjälpkraft. Beredning av mark för infartsväg, ställverk och transformatorgrop 2 nya ledningsspann över Dalälven. Spjutmo, planerad idrifttagning Q1, 2021. Total rasering av befintligt 50 kV ställverk. Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk. Nytt kontrollhus med ny kontrollanläggning och tillhörande hjälpkraft. Beredning av mark för ställverk och transformatorgrop.
Nybyggnad av skidliftar och nedfarter i Idre
Projektet avser nybyggnad av 1 kopplingsbar stolslift, 7 släpliftar, ett 20-tal nedfarter samt snökanonanläggning.
Ombyggnad av 50 kV-station i Idre Fjäll
Ellevios 50 kV ställverk ska förnyas och förses med en transformator T1 med större kapacitet än den befintliga.
Ombyggnad av ställverk i Dalarna (50/130 kV)
Avser ombyggnad av befintliga 130kV ställverk i Långhag och Skedvi. Nya kontrollhus med ny kontrollanläggning och tillhörande hjälpkraft. Beredning av mark för ställverk och modifiering av infartsväg till kontrollbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Idre, Älvdalen
Avser nybyggnad av 28 bostadsrättslägenheter. Samtliga lägenheter är på 86 kvm och innehar 3 sovrum/ 8 bäddar, öppen spis och bastu. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1487064
Renovering av kraftverk i Älvdalen
Avser renovering av Åsens kraftstation med byte av turbinen och dess löphjul. Även generatorn och de mekaniska och elektriska systemen kommer att rustas upp.
Utbyggnad av reningsverk, Älvdalens kommun
Objektet avser om- och utbyggnad av Storsäterns avloppsreningsverk för att öka kapaciteten och möjliggöra högre reningsgrad samt för att ersätta gammal och sliten utrustning. Entreprenaden indelas i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser komplett leverans av anläggningen inklusive samordnad provning och funktionsprovning. Huvuddel 2 avser provdrift under 12 månader. Provdriften utförs i beställarens regi och under provdriften utvärderas i anläggningen ingående funktioner och process. Huvuddel 1 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 15 månader efter beställning (preliminärt 2019-09-30) Innan Huvuddel 2 får påbörjas skall Huvuddel 1 vara godkänd. Huvuddel 2 skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 12 månader godkänd slut-besiktning av huvuddel 1.
Nybyggnad av hotell i Älvdalen
Projektet avser nybyggnad av ett hotell med 32 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 4 stycken 3 rums lägenheter per huskropp med en ungefärlig bostadsyta om 60-70 m2 fördelat på 2 plan. Option från etapp 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Idre, Älvdalen
Avser nybyggnad av 8 bostadsrättslägenheter. Samtliga lägenheter är på 86 kvm och innehar 3 sovrum/ 8 bäddar, öppen spis och bastu. Detta avser etapp 1.
Nybyggnad av Sapmi Lodge, Idre Himmelfjäll
Sapmi Lodge ska bli en ikonisk byggnad med reception för Idre Himmelfjäll, men också en byggnad där samernas kultur kommer att möta besökaren.
Utvändig renovering av kyrka i Särna
Avser omtjärning av tak och fasader på Särna gamla kyrka.
Nybyggnad av högreservoar i Idre Himmelfjäll
Avser projektering och nybyggnad av en högreservoar för dricksvatten. Högreservoaren består av betongreservoarer sammanbyggda med ett maskinrum. Maskinprojektör: Ingenjörsfirma Lars Järlefors AB, Lars Järlefors. Ledningar i mark: Mavacon AB, Torbjörn Ågren
Nybyggnad av sportshop i Idre
Avser nybyggnad av en sportshop i Idre, Älvdalen.
Rivning samt uppförande av 3 nya cisterner i Trängslet, Älvdalen
Tre dieselcisterner på 25 m3 vardera ska tas bort och ersättas av tre nya cisterner. Cisternerna ligger vid en bränsledepå som är i bruk med fem cisterner som ligger tillsammans vid intilliggande pumpstation. Uppskattad kostnad.
Reparation av gång- och cykelbro, Särna
Avser upprustning av befintlig balk- och träbro. Sträckan är ca 100 m.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Älvdalen
Objektet avser målning av befintliga takutsprång, fönster och fönsterdörrar och plåtdetaljer samt plåtarbeten.
Rivning av skolbyggnad i Älvdalen
Avser rivning av skolbyggnad (fritidsbyggnad).
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Idre 80:241 och idre 80:338, nybyggnad av flerbostadshus (antal lgh 15).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älvdalen
Idre 80:193, ansökan om ommålning färgsättning flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Älvdalen
Näset s:21, ansökan bygglov för ändrad användning vävstuga till liten lägenhet.
Nybyggnad av garage i Älvdalen
Storbo 1:21, nybyggnad campanläggning (garage och lägenheter ).
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 16:55, nybyggnad av redskap förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Floåsen 13:2, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Floåsen 14:20, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Floåsen 15:3, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Floåsen 19:2, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Floåsen 20:4, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Floåsen 9:7, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Älvdalen
Heden 1:5, nybyggnad pistmaskin garage/förråd.
Nybyggnad av carport i Älvdalen
Idre 5:23, nybyggnad carport (komplementbyggnad till flerbostadshus).
Nybyggnad av förråd i Älvdalen
Idre 55:49, anmälan nybyggnad förråd/bastu "attefall".
Tillbyggnad av restaurang i Älvdalen
Idre 80:1, om och tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av fotbollsplan i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 16:55, nybyggnad bollplan.
Rivning av avloppsreningsverk i Älvdalen
Särnabyn 60:5, rivningsanmälan gamla avloppsverket.
Huvudinspektion broar, Älvdalens skjutfält
Avser huvudinspektion av 9 st broar, 4 st betong och 4 st stålbalksbroar med träkörbana samt 1 st stålbalksbro med betongkörbana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: