Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sölvesborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Utbyggnad av reningsverket samt anläggande av sjöledning för avloppsvattnet från Hanön. Sölvesborgs energi ansöker om miljötillstånd hos länsstyrelsen.
Nybyggnad av radhus i Sölvesborg
Avser nybyggnad av 17 radhus.
Nybyggnad av marklägenheter i Mjällby.
Planer finns för nybyggnad av 17 stycken marklägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
5 parhus. Objektet ligger på västra sidan av Herrgårdsvägen, Sölvesborg. Exploateringen finns på ID: 1495809
Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad, tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av gator och ledningar till Sölve industriområde i Sölvesborgs
Omfattar nybyggnad av nytt exploateringsområde med terrassering för 7 st fastigheter, lokalgata med full överbyggnad, VA-ledningar, pumpstation för spillvatten och dagvatten, belysning, fiber och el.
Nybyggnad av villor i Sölvesborg
Avser nybyggnad av 5 friliggande villor.
Nybyggnad av veterinärklinik i Sölvesborg
Avser nybyggnad av veterinärklinik på ca 556 kvm.
Nybyggnad av gym i Sölvesborg
Avser nybyggnad av gym i Sölvesborg.
Utökning av balkonger på flerbostadshus i Sölvesborg
Avser breddning av balkonger samt inglasning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sölvesborg
Nybyggn av avloppsreningsverk.
Utbyggnad av gator och ledningar till verksamhetsområde i Sölvesborg
Avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde med gator, va och ledningar.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbyggn av industribyggnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet omfattar byte av fönster och källardörr, samt erforderliga plåtarbeten på fastigheten Vitsippan 7 i Sölvesborg. Objektets läge: Nordstadsgatan 11, Asplyckegatan 28 i Sölvesborg.
Utvändigt målningsunderhåll på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet omfattar utvändigt målningsunderhåll av fastigheten Kv Älgen 4. Området består av 5st flerbostadshus. Objektets läge: Hjortakroksvägen 1 A-J.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet omfattar byte av fönster och källardörr, samt erforderliga plåtarbeten på fastigheten Kv Älgen 4. Området består av 5st flerbostadshus. Objektets läge: Hjortakroksvägen 1 A-J.
Utbyte av hiss på skola i Sölvesborg
Projektet avser utbyte av plattformshiss på skola.
Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad av stålhall.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Nybyggn av två tvåbostadshus.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av lager i Sölvesborg
Ombyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sölvesborg
Avser uppsättning av nya fönster.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av en mindre lagerbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sölvesborg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Sölvesborg
Nybyggnad av glasplank.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av hamnbod.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggn av komplementbyggn.
Tillbyggnad av fritidshus i Sölvesborg
Om och tillbyggn av fritidshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Om, tillbyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av automatstation i Sölvesborg
Nybyggnad av dieselanläggning.
Nybyggnad av kiosk i Sölvesborg
Periodiskt bygglov för sommarcafe/glasskiosk.
Installation av fiberstamnät i Sövesborg
Avser installation av ett fiberstamnät och spridningsnät för trådlöst nätverk vid fobollsarenan Strandvallen i Sölvesborg.
Ombyggnad av grillplatser i naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommun
Länsstyrelsen Blekinge inbjuder er att lämna anbud på anläggning av 3 st grillplatser i naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommu.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: