Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sölvesborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gångbro över järnvägen i Sölvesborg
50 meter lång gångbro som förses med hiss över järnvägen, planeras vid inre hamnen. Även en gc-bro söder om stationshuset ingår.
Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Utbyggnad av reningsverket samt anläggande av sjöledning för avloppsvattnet från Hanön. Sölvesborgs energi ansöker om miljötillstånd hos länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av RASTA-anläggning i Ynde, Sölvesborg
Objektet avser ny servicebyggnad innehållande butik, restaurang och fastfood med förråd och personallokaler samt hotell. Lednings- och gatuarbeten för kör- och uppställningsytor samt mastbelysning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.
Renovering av kaj, ny marina och vägar i Sölvesborg
Exploateringsarbeten inför kommande byggnation av ny stadsdel. Renovering och stabilisering av kaj och ny marina för småbåtar samt va-ledningar, vägar, elledningar m m. Detaljplanen är lagakraftvunnen
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborg
Exploateringsområde för tomter avseende enbostadshus. Objektet ligger på västra sidan av Herrgårdsvägen, Sölvesborg. Exploateringen finns på ID: 1495809
Nytt exploateringsområde för villatomter i Sölvesborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 7 nya bostadstomter. Planområdet är beläget vid Sillnäsvägen. Byggherren i detta fall är en privat fastighetsägare vi inte har kontaktuppgifter till.
Nytt exploateringsområde i Sölvesborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra till permanenta byggrätter för restaurang samt nya byggrätter för handels-/hantverksbodar och hamnknuten bebyggelse.
Tillbyggnad av låg-och mellanstadieskola SÖlvesborg
Projektet ligger vilande. Planer finns för tillbyggnad. Byggstart och kostnad oviss.
Utbyggnad av avloppsledningar Sandviken etapp 5
Projektet avser utbyggnad av avloppslednignar. Föregående etapp nr 4 har objektnr 861913 och 939810. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med 3 avdelningar, ca 300 kvm. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Planarbete - maj 19 Projektering våren 2019 Byggnation hösten 2020
Rivning av siloanläggning och foderfabrik i Sölvesborg
Rivning inför kommande byggnation av ny stadsdel. Detaljplanen är lagakraftvunnen. Uppskattad rivningsstart.
Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mörby, Sölvesborg
Projektet avser utbyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Uppföra campingstugor m m i Sölvesborg
Omfattar 5000 kvm varav 10 % är byggrätt. Avser uppförande av campingstugor intill havet, utan vatten och avlopp. Oviss byggstart och kostnad.
Ombyggnad av låg- och mellanstadieskola i Sölvesborg
Projektet ligger vilande. Uppskattad kostnad.
Utökning av balkonger på flerbostadshus i Sölvesborg
Avser breddning av balkonger samt inglasning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och nybyggnad av GC-stråk i Sölvesborg
Avser om- och nybyggnad av GC-stråk genom Hällevik.
Ombyggnad av kontorshus i Sölvesborg
Avser ombyggnad av Hemtjänstens lokaler med bl.a nya rumsindelningar, ny inredning och omdisponeringar.
Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mjällby Ljunga, Sölvesborg
Planer i tidigt skede. Finns inga beslut ännu.
Ombyggnad av kaj i Sölvesborg
Objektet avser förstärkning av kaj. Byggstart och kostnad uppskattad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sölvesborg
Avser byte av fönster och källardörr samt plåtarbeten på adresserna Nordstadsgatan 15 och Kindstrandsgatan 16.
Installation av passerkontroll-, porttelefon- och bokningssystem i Sölvesborg
Avser installation av passerkontroll-, porttelefon- och tvättbokningssystem samt ny belysning i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och handel i Sölvesborg
Nu är arkitekttävlingen för Hydrotomten i Sölvesborg igång. I november kommer resultatet. “Hydrotomten” är idag obebyggd och används främst som parkering och av matvagnar. Nu anordnar Sölvesborgs kommun en tävling där utvalda arkitektfirmor bjudits in, för att få förslag på vad de kan göra med tomten och området i direkt anslutning till den. I närheten finns flera viktiga historiska byggnader, till exempel järnvägsstationen från 1899, stadshotellet från 1910 och Listers härads tingshus ritat av Gunnar Asplund och uppfört under 1920-talet. Tävlingsområdet ligger precis utanför, men i direkt anslutning till riksintresseområdet för kulturmiljövård i Sölvesborg.
Nybyggnad av parkering i Sölvesborg
Avser anläggande av parkering på Bredgatan.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sölvesborg
Avser fönsterbyte på takvåning.
Ombyggnad av löparbanor i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Renovering av Bokelundsskolans aula i Sölvesborg
Projektet ligger vilande. Bokelundsskolan är en 6 - 9 skola.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sölvesborg
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Nybyggnad av flerbostadshus med garage/förråd.
Ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från kontor till 5 bostäder.
Tillbyggnad av verkstad i Sölvesborg
Tillbyggnad av verkstad samt höjning av tak.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sölvesborg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sölvesborg
Tillbyggnad av paviljong med förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sölvesborg
Tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av vinterträdgård i Sölvesborg
Tillbyggnad vinterträdgård på enbostadshus.
Ombyggnad av behandlingshem i Sölvesborg
Ändrad användning från HVB-hem för flyktingar till HVB-hem för behandlingshem (samt flytt av jourrum).
Nybyggnad av biogasanläggning i Sölvesborg
Nybyggnad av biogasstation.
Utvändigt underhåll av skyddsrum i Sölvesborg
Fasadändring - ommålning av skyddsrum.
Tillbyggnad av förråd i Sölvesborg
Anmälan för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sölvesborg
Nybyggnad av pendelparkering.
Nybyggnad av plank i Sölvesborg
Nybyggnad av plank, flyttning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av plank i Sölvesborg
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av mur i Sölvesborg
Nybyggnad av stödmur.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Sölvesborg
Tillbyggnad av flerbostadshus (äldreboende) med terass.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger.
Nybyggnad av kallager i Sölvesborg
Nybyggnad av kallager.
Byte av lägenhetsdörrar på Slottsgården, Sölvesborg
Avser byte av lägenhetsdörrar (rivning och deponi av bef. dörrar, leverans och montage av nya dörrar), leverans och montage av dörrstängare samt tillhörande elarbeten.
Upprustning av utemiljö vid Hälleviksbadet
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Upprustning av utemiljö vid Mjällby Skola
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utveckling av GC-väg i Mjällby Centrum
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: