Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sölvesborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Utbyggnad av reningsverket samt anläggande av sjöledning för avloppsvattnet från Hanön. Sölvesborgs energi ansöker om miljötillstånd hos länsstyrelsen.
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborgs kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
5 parhus. Objektet ligger på västra sidan av Herrgårdsvägen, Sölvesborg. Exploateringen finns på ID: 1495809
Tillbyggnad av låg-och mellanstadieskola SÖlvesborg
Planer finns för tillbyggnad. Byggstart och kostnad oviss.
Utbyggnad av avloppsledningar Sandviken etapp 5
Projektet avser utbyggnad av avloppslednignar. Föregående etapp nr 4 har objektnr 861913 och 939810.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Nybyggnad av fem parhus och komplementbyggnad på Skönabäck 1:443, 1:444, 1:1445. Etapp 2: 1554339
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg etapp 2
Nybyggnad av tre parhus och komplementbyggnad på Skönabäck 1:443, 1:444, 1:1445. Etapp 1: 1548609
Uppföra campingstugor m m i Sölvesborg
Omfattar 5000 kvm varav 10 % är byggrätt. Avser uppförande av campingstugor intill havet, utan vatten och avlopp. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gym i Sölvesborg
Avser nybyggnad av gym i Sölvesborg.
Utökning av balkonger på flerbostadshus i Sölvesborg
Avser breddning av balkonger samt inglasning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sölvesborg
Nybyggn av avloppsreningsverk.
Utbyggnad av gator och ledningar till verksamhetsområde i Sölvesborg
Avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde med gator, va och ledningar. Kostnaden är uppskattad.
Utbyggnad av gator och ledningar till Sölve industriområde i Sölvesborgs
Omfattar nybyggnad av nytt exploateringsområde med terrassering för 7 st fastigheter, lokalgata med full överbyggnad, VA-ledningar, pumpstation för spillvatten och dagvatten, belysning, fiber och el.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av mur.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbyggn av industribyggnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet omfattar byte av fönster och källardörr, samt erforderliga plåtarbeten på fastigheten Vitsippan 7 i Sölvesborg. Objektets läge: Nordstadsgatan 11, Asplyckegatan 28 i Sölvesborg.
Utvändigt målningsunderhåll på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet omfattar utvändigt målningsunderhåll av fastigheten Kv Älgen 4. Området består av 5st flerbostadshus. Objektets läge: Hjortakroksvägen 1 A-J.
Nybyggnad av bostäder och handel i Sölvesborg
Avser nybyggnad av bostäder samt handel i Sölvesborg
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet omfattar byte av fönster och källardörr, samt erforderliga plåtarbeten på fastigheten Kv Älgen 4. Området består av 5st flerbostadshus. Objektets läge: Hjortakroksvägen 1 A-J.
Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad av stålhall.
Utbyte av hiss på skola i Sölvesborg
Projektet avser utbyte av plattformshiss på skola.
Ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Nybyggn av två tvåbostadshus.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av en mindre lagerbyggnad.
Ombyggnad av lager i Sölvesborg
Ombyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbyggnad av ett skärmtak som ska sättas upp mellan två byggnader.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sölvesborg
Ombyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av fritidshus i Sölvesborg
Om och tillbyggn av fritidshus.
Nybyggnad av kiosk i Sölvesborg
Periodiskt bygglov för sommarcafe/glasskiosk.
Nybyggnad av plank i Sölvesborg
Nybyggnad av glasplank.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av stugby i Sölvesborg
Nybyggnad av campingstugor.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggn av komplementbyggn.
Stängsling av Valje naturreservat i Sölvesborgs kommun
Avser stängsling samt nedtagning av gammalt stängsel i Valje naturreservat. Total sträcka är ca 975 meter. Åtgärden görs inom Lifeprojektet Bridging the Gap LIFE15 NAT/SE/000772
Ombyggnad av grillplatser i naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommun
Länsstyrelsen Blekinge inbjuder er att lämna anbud på anläggning av 3 st grillplatser i naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommu.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: