Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sölvesborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Planer för ny stadsdel i Sölvesborg. Sölvesborgshem planerar bostäder i fem till sju våningsplan. Detaljplanen är lagakraftvunnen.
Nybyggnad av RASTA-anläggning i Ynde, Sölvesborg
Objektet avser ny servicebyggnad innehållande butik, restaurang och fastfood med förråd och personallokaler samt hotell. Lednings- och gatuarbeten för kör- och uppställningsytor samt mastbelysning.
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.
Ombyggnad av skola och fritidshem i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.
Utökning av balkonger på flerbostadshus i Sölvesborg
Avser breddning av balkonger samt inglasning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av siloanläggning och foderfabrik i Sölvesborg
Rivning inför kommande byggnation av ny stadsdel.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Avser om- och tillbyggnad av containerhall och renshanterin.
Utbyggnad av gator och ledningar till verksamhetsområde i Sölvesborg
Avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde med gator, va och ledningar.
Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mjällby Ljunga, Sölvesborg
Avser en utbyggnad för vatten och avlopp i Mjällby Ljunga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning till flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sölvesborg
Projektet avser byte av fönster samt fönsterpartier (rivning och deponi av befintliga, leverans och montage av nya, invändig listning) samt erforderliga plåtarbeten på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av lager i Sölvesborg
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ramavtal avseende för tekniska tjänster, Sölvesborg
Avser ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom landskapsprojektering, trafikutredning, infrastruktur inom gata, mark och VA, geoteknik och markmiljöutredning. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förlängning 1+1.
Ramavtal avseende för VVS-tekniska tjänster, Sölvesborg
Avser ramavtal avseende VVS-tjänster. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förlängning 1+1.
Ramavtal avseende konsulter för arkitektur och gestaltning, Sölvesborg
Konsulttjänster för arkitektur och gestaltning.
Ramavtal avseende konsulter inom byggprojektering.
Ramavtal avseende konsulter inom byggprojektering. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förläning 1+1.
Ombyggnad av gym i Sölvesborg
Ändrad användning från butik till gym.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sölvesborg
Avser takbyte och reparation av skorstenar på fastigheten Neptunus 3.
Byte av sarg på Sölveshovs ishall, Sölvesborg
Demontering och deponering av befintligt sargsystem. Montage av nytt sargsystem av typen Flexsarg enligt Svenska Ishockeyförbundets regelbok 2018-2022.
Nybyggnad av utegym i Sölvesborg
Nybyggnad av ett utegym intill svarta led.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från hvbhem till flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Sölvesborg
Ändrad användning från kallager till gym, kontor, försäljn. och lager.
Tillbyggnad av kallgarage i Sölvesborg
Tillbyggnad av kallgarage.
Tillbyggnad av radhus i Sölvesborg
Tillbyggnad av 6 radhus med uterum.
Nybyggnad av fritidshus i Sölvesborg
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av plank i Sölvesborg
Nybyggnad av glasplank runt padelbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sölvesborg
Nybyggnad av husvagns o husbilsparkering, Tillbyggnad av förrådsbyggnad med handikapptoalett Istaby 44:2.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Sölvesborg
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Sölvesborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Sölvesborg
Nybyggnad av 42 m högt ostagat fackverkstorn.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Sölvesborg
Omfattar för utvändigt målningsunderhåll på fastigheten Älgen 3, 5 huskroppar.
Installation av kameraövervakning i Sövesborg
Avser installation av fullt fungerande kameraanläggning. Kameraanläggningen omfattar i huvudsak: • Rörliga kameror inkl. objektsanpassad montagemateriel • Fasta kameror inkl. objektsanpassad montagemateriel • Inspelningsutrustning • Arbetsstation för kameraoperatör • Kommunikationsnät • Aktiv kommunikationsutrustning • Dokumentation • Utbildning och snabbguider • Service och underhåll
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Omfattar utvändig ändring av flerbostadshus med uppsättning av grindar/ staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: