Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Olofström

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetslokaler inom äldreomsorgen i Olofström
Planer finns för äldreboende/trygghetsboende med 54 platser samt lokaler för hemtjänst och hemsjukvård.
Nybyggnad av äldreboende i Olofström
Avser nybyggnad av äldreboende med 6 avd, ca 7000 kvm totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Avser nybyggnad av flerbostadshus, ett vinkelhus med 16 lägenheter, 2 våningar.
Om- och nybyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Nybyggnad av byggnad F samt renovering och ombyggnad av befintliga lokaler på Vilboksskolan i Olofström i Byggnad A, B, D och E.
Tillbyggnad av bilhall i Olofström
Tillbyggnad bilhall och förråd.
Exploatering för nytt industriområde i Olofström
Syftet med planen är att möjliggöra exploatering av industrimark
Rivning av aktivitetshus, i Olofström
Avser rivning av befintlig byggnad dvs aktivitetshus.
Nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning, Olofström
Avser nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Rivning av skola i Olofström
Avser rivning av Holjeskolan i Olofströms kommun.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Etapp 1 & 2 , 1116879. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Avser byte av ventilation vid högavångsskolan.
Tillbyggnad av skola i Olofström
Tillbyggnad av kapprum på varje våning i hus C, högavångskolan. BTA ca 600 kvm.
Ramavtal avseende bygg, Olofström
Ramavtal avseende bygg.
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar som kommer från deras (olofströms kraft) fjärrvärmeverk. Askplattan ska ligga inom deras inhängda område.
Ombyggnad av välfärdssystem på äldreomsorg, Olofström
Välfärdssystem för SÄBO inom äldreomsorg.
Tillbyggnad av vattenverk i Olofström
Tillbyggnad vattenverk.
Nybyggnad av barack i Olofström
Tillfälligt bygglov, 5 år, förvaringscontainer.
Tillbyggnad av förråd i Olofström
Tillbyggnad cykelskjul.
Nybyggnad av hönshus i Olofström
Nybyggnad av hönshus.
Nybyggnad av sophus i Olofström
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av plank i Olofström
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av nätstation i Olofström
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av pumpstation i Olofström
Ombyggnad av befintlig pumpstation.
Avser nybyggnad av en solcellsanläggning i Olofström
Avser att bygga en komplett solcellsanläggning som består av 340 m2 solpaneler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: