Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Olofström

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola till verksamhetslokaler inom äldreomsorgen i Olofström
Upptaget i investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Ombyggnad av skola till äldreboende/trygghetsboende med 54 platser samt lokaler för hemtjänst och hemsjukvård.
Nybyggnad av SABO kombohus i Olofström
Omfattar två huskroppar i vardera fyra plan. Det ena huset blir trygghetsboende/äldreboende. Utemiljö med grillplats, boulebana, lekplats. Gamensamhetslokal med stor terrass. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gruppboende i Olofström
Nybyggnad av gruppboende för elever med särskilda behov. Centralt belägen tomt, mitt emot kommunhuset. Färdig detaljplan som tillåter max två våningar.
Utbyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Utbyggnad av skolan samt ombyggnad av matsal. Tilläggsisolering och byte panel. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av konstgräsplan i centrala Olofström
Ombyggnad av befintlig grusplan till ny konstgräsplan. Entreprenaden omfattar mark, VA, samt el- och belysningsarbeten.
Ombyggnad av skolkök i Olofström
Projektet omfattar ny planlösning för befintligt skolkök. Upptaget till kommunens investeringsbudget för 2018-2020. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av skolkök i Olofström
Upptaget till kommunens investeringsbudget för 2018-2020. Uppskattad byggstart.
Gestaltning av Å-rummet, Olofström
Anläggande av brygga med sittplatser för 50-tal personer samt gångstråk vid vattendrag, i centrala Olofström. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Olofström
Tillbyggnad flerbostadshus. Bygger ut vinkel på befintlig byggnad.
Ombyggnad till utbildningslokal för musikskolan i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Ej beslutat. Uppskattad byggstart.
Uppförande av klättervägg i simhallen i Olofström
Avser 2 st sidomonterade klätterväggar med en bredd om ca 2 meter vardera och innefattande även en klättringsdel som påbörjas ca 70 cm under vattenytan i bassängen. Klätterväggen skall sluta ca 4 meter över vattnet, som vid aktuell monteringsplats skall ha ett vattendjup anpassad för väggens höjd och får där f.ö aldrig vara under 1,4 meter.
Nybyggnad av annex i Olofström
Nybyggnad av annex museum.
Nybyggnad av garage i Olofström
Nybyggnad av cykelgarage samt skärmtak.
Nybyggnad av teknikbod i Olofström
Nybyggnad av IT-byggnad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Olofström
Nybyggnad av klassrum/växthus.
Nybyggnad av panncentral i Olofström
Nybyggnad av mobil panncentral.
Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Olofström
Uppförande av tältdukshall.
Nybyggnad av garage i Olofström
Rivning av garage samt nybyggnad av garage.
Rivning av skärmtak i Olofström
Rivning av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Strandskyddsdispens för transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Olofström
Tidsbegräsnat bygglov för tälthall i fem år.
Tillbyggnad av lager i Olofström
Tillbyggnad av däckförvaringslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Olofström
Tillbyggnad av servicebyggnad samt anläggning av incheckningsfil.
Tillbyggnad av soprum i Olofström
Tillbyggnad av soprum.
Tillbyggnad av transformatorstation i Olofström
Tillbyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av utbildningslokal i Olofström
Ändrad användning från affärslokal till utbildningsverksamhet.
Ombyggnad av folkhögskola i Olofström
Ändring av utrymningsväg.
Underhåll av bro över Snöflebodaån i Olofström
Byte av kantbalk, räcke samt utbyte av tätskikt. Byggtid vecka 32-38 2018.
Målning och fasadarbeten på skola i Olofström
Upptaget i kommunens budget för åren 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Ny ventilationsanläggning inom delar av befintlig ishall, Olofström
Avser främst installation av nytt ventilationssystem inom delar av anläggningen, där ett av byggherren sedan tidigare anskaffat FTX-aggregat skall installeras med tillhörande kringarbeten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av panel på skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av takfot vid hemkunskapen, Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Anpassning av verksamhetslokaler i skola, Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Byte av ventilationen i skolans aula, Olofström.
Upptaget till kommunens investeringsbudget för 2018-2020. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: