Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Olofström

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola till verksamhetslokaler inom äldreomsorgen i Olofström
Ombyggnad av skola till äldreboende/trygghetsboende med 54 platser samt lokaler för hemtjänst och hemsjukvård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Utbyggnad av skolan samt ombyggnad av matsal. Tilläggsisolering och byte panel. Samt renovering av Gymnastikbyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Olofström
Nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av konstgräsplan i centrala Olofström
Ombyggnad av befintlig grusplan till ny konstgräsplan. Entreprenaden omfattar mark, VA, samt el- och belysningsarbeten.
Exploatering för nytt industriområde i Olofström
Syftet med planen är att möjliggöra exploatering av industrimark
Nyb av enbostadshus och/eller markbostad i Olofström
Markområde till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. Ca 4000 m2 mark. Detaljplan finns.
Ombyggnad av skolkök i Olofström
Projektet omfattar ombyggnad av skolköket på Rödhults förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av industribyggnad på cirka 200kvm. Byggentreprenören har sitt säte i Polen.
Nybyggnation byggnation av hängbro, Olofström
Nybyggnation av hängbro över Frickasundet i Halens naturreservat i Olofström. Hängbron kommer att ingå i naturreservatets vandringsleder och användas av gående, cyklister, permobiler m.fl. Avståndet över Frickasundets vattenyta är ca 60 meter.
Installation av slamavskiljare på fd beredskapslager i Vilshult, Olofström
Avser installation av slamavskiljare samt anslutning till bef rörledning.
Tillbyggnad av värmeverk i Olofström
Avser tillbyggnad av befintligt värmeverk. Tillbyggnaden skall innehålla kontor, driftrum, verkstad och teknikutrymmen.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Avser byte av ventilation vid högavångsskolan.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Etapp 1 & 2 , 1116879. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av idrottshall i Olofström
Tillbyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av ställverk i Olofström
Nybyggnad av industribyggnad, ställverkshus.
Rivning av skärmtak i Olofström
Rivningslov för skärmtak och pumpö samt bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av stängsel i Olofström
Skalskydd runt parkeringar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Olofström
Utvändig ändring av flerfamiljshus, dit sättning av en balkong av en lägenhet samt renovering av lägenheten.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Tillbyggnad av i ett skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Ansökan om tillbyggnad av ett skärmtak.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Olofström
Byta kulör på fasad från gult till grått.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: