Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Olofström

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Avser nybyggnad av flerbostadshus och en samlingslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Olofström
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Olofström
Tillbyggnad flerbostadshus. Bygger ut vinkel på befintlig byggnad.
Nybyggnation byggnation av hängbro, Olofström
Nybyggnation av hängbro över Frickasundet i Halens naturreservat i Olofström. Hängbron kommer att ingå i naturreservatets vandringsleder och användas av gående, cyklister, permobiler m.fl. Avståndet över Frickasundets vattenyta är ca 60 meter.
Rivning av industribyggnad i Olofström
Avser rivning av sju byggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Anmälan för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Olofström
Marklov för att säkerställa grundarbeten.
Nybyggnad av carport i Olofström
Nybyggnad av carportar 36 platser samt cykelförråd/soprum.
Tillbyggnad av affärshus i Olofström
Tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Tillbyggnad av butik i Olofström
Tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av gc-väg i Olofström
Avser anläggande av ny gc-väg, ca 455 m samt flyttning av belysningsstolpar och arbeten med befintlig dagvattenledningar. Objektet är beläget strax söder om Olofströms centrum. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1557632.
Markarbete inför framtida handelsområde i Olofström
Avser i fyllningsarbete för framtida handelsområde samt skyddsvallar mot Holjeån. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1557623.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: