Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av bostäder, kontor, marina m m i Karlskrona
Ny stadsdel planeras med bostäder, kontors- och handelslokaler, skolor, trädgårdsanläggningar med mera. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny sträckning av E22 mellan Lösen och Jämjö
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled. Fram till korsningen med länsväg 738 vid Torstäva får vägen två körfält i vardera riktningen och därefter omväxlande ett respektive två körfält. Vägen breddas i befintlig sträckning fram till Ramdala (7 kilometer), därefter går vägen i ny sträckning norr om Jämjö (8 kilometer). I objektet ingår även byggnation av tre trafikplatser
Exploatering för nybyggnad av kontor, bostäder och butiker i Karlskrona
Markägare är till viss del Real Nya bostäder i Karlskrona och till viss del kommunen.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Avser nybyggnad av 3 bostadshus, varav det högsta är 8 våningar. Bostadsrättsförening kommer att bildas. Ett boende direkt vid havet med hög komfort. Detaljplanen är lagakraftvunnen.
Tillbyggnad av hamn i Karlskrona
Planer finns för utbyggnad med nytt färjeläge. Avser muddring, igenfyllning med 9000 kbm sprängstensmassor från "Ryssgrundet" som sprängs bort, anläggande av en 240 m lång kaj med Ro/Ro-ramp. Avvaktar beslut.
Nybyggnad av flerbostadshus på Pantarholmen, Karlskrona Etapp 2
I denna andra etapp byggs bostadsrätter. Det blir 4 st huskroppar med 3-7 våningar. 2 hus med hyresrätter( 45 lgh) samt 2 hus med bostadsrätter (62 lgh) + gemensamt garage under mark. Projektet utföres i två etapper. Etapp 1: 1409615.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och byggnation av ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter, hemtjänstlokal och tillhörande mark och anläggningsarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med en huskropp och 49 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar 40 nya bostäder. Första etappen obj 1397884.
Nybyggnad av markbostäder i Torhamn Karlskrona
Tanken är att uppföra ca 60 marklägenheter för seniorboende. Marken kommer att försäljas, kanske under 2017. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kulturhus i Karlskrona
Nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus på Trossö i Karlskrona
Planer i tidigt skede. Byggstart år 2021 eller senare. Uppskattad kostnad.
Utökade körfält på österleden i Karlskrona
Projektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus för äldre i Lyckeby Karlskrona
Byggande av nytt flerbostadshus med inriktning för äldre, innehållande lägenheter och gemensamhetslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar ett 20-tal lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Karlskrona
Tanken är att den nya hallen ska vara särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av vårdbostäder, alternativt förskola eller bostäder i Karlskrona kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av vårdboende, alternativt förskola eller bostäder.
Nybyggnad av Ambulansstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av ambulansstation på ca 2200 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av 21 lägenheter och 5 våningar.
Nybyggnad av lägenheter på Trossö, Karlskrona
Planområdet ligger inom stadsdelen Kalvhagen på norra Trossö.
Anläggande av gator och VA för industri i Karlskrona
Kommunen har 7000 kvm industrimark till försäljning. Omfattar infrastruktur och utfyllnad för att skapa mer hamnyta. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad för gynmottagning i Karlskrona
Avser ombyggnad för gynekologisk mottagning på Blekingesjukhuset i Karlskrona.
Ny 130/20/10kV-station på ny plats m.m i Karlskrona
Ny 130/20/10kV-station på ny plats som preliminärt omfattar fem 130kVapparater, sex msp-fack 10kV, fyra msp-fack 20kV samt två 3-lindade transformatorer.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Ny hall för Audi i denna etapp.
Till- och ombyggnad av byggnad, Karlskrona
Projektet omfattar rivning, färdigprojektering och byggnation av omklädningsrum och föreningsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter).
Nybyggnad av äldreboende i Karlskrona
Avser nybyggnad av gruppboende.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser ombyggnad av källarlokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser ombyggnad av lager till paddeltennishall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av miljöhus i Lyckeby, Karlskrona
Nybyggnad av 5 stycken miljöhus, ombyggnad av mark med nya beläggningar, elinstallationer etc.
Nybyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av verkstadsbyggnad, förråd och garage.
Nybyggnad av fritidsgård i Nättraby
Avser nybyggnad av fritidsgård i Nättraby, Karlskrona kommun.
Nybyggnad av vågbrytare i Karlskrona
Avser leverans och montage av vågbrytare ( trä- och betongponton).
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten. Objektet är beläget på Marieberg med följande adresser; Mariebergsvägen 12-22 och Nyhemsvägen 1A-1E i Karlskrona.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av tankstation.
Fönsterrenovering på byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Byggnaden består av kontor i två plan där det är ca 100 fönsterlufter med karmar samt 6 st pardörrar med karmar som ska renoveras.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på öppningsbara broar i Blekinge och Skåne län
Drift, underhåll samt ev nyinstallation och reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Rivning av f.d. omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Tanken är att riva fastigheten och uppföra ett nytt boende på platsen. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad start och kostnad.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona, etapp 2
Etapp 2 omfattar fasad med Kalkstensbeklädnad och putsfasader mot norr, samt högdelens tak. Etapp 1 finns på projektid: 1241795.
Upphandling av svaveldoseringsutrusning för kraftvärmeverk i Karlskrona
Objektet är beläget på fastigheten Västra Rödeby 3:1 inom Mältans avfallsanläggning, ca 2 mil norr om centrala Karlskrona. Affärsverken Karlskrona AB avser att upphandla en totalentreprenad för uppförande av en doseringsanläggning avseende svavel till Kraftvärmeverket på Mältan. Doseringsanläggningen med tillhörande byggnad kommer att uppföras i anslutning till Kraftvärmeverkets norra del, på en gjuten platta. Svaveldoseringsutrustningen ska bidra till lägre utsläpp av CO och NOx och minska risken för alkalikloridinducerad korrosion i eldstad och på värmeöverförande ytor.
Ombyggnad av högskola i Karlskrona
Avser ombyggnad av högskola.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona, etapp 1
Avser målning av plåttak på Konserthuset Karlskrona, lågdelar. Målning av plåtklädda väggytor på takets överbyggnader. Målning av järnräcke vid takfoten på stora takytan. Målning av dörr från hissmaskinrum , in / utsida.
Nybyggnad av byggvaruhus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bygghandel samt rivning av befintliga byggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad och inglasning av balkonger, fönsterbyte, tilläggsisolering samt byte av fasadmaterial i flerbostadshus.
Invändig ytskiktsrenovering av museum i Karlskrona
Avser invänding ytskiktsrenovering av Grevagården plan 2.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnad/utbyggnad av kök/frys/kylrum, restaurang.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser 15 stycken mindre hyresrätter, ettor och tvåor om ca 25 - 40 m2. Fastigheten är K-märkt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för utbyggnad och inglasning av balkonger i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av försäljningslokal med kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av lss boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fönsterbyte i flerbostadshus.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (24 lgh).
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av förråd, cykelskjul och omlastningsrum.
Ombyggnad av vårdhem i Karlskrona
Avser en ändring av verksamhet till hvb-hem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Rivningslov för del av kontor/fabrik samt tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från bostad till hvb-hem.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostadsändamål till kontor.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Tillbyggnad av lager/industribyggnad samt rivningslov för del av byggnad, Tidsbgränsat bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält) Hammarby 1:192.
Rivning av skola i Karlskrona
Rivningslov för skolbyggnader.
Utvändigt underhåll av galleria i Karlskrona
Ändrad fasadändring av köpcentrum.
Fönsterrenovering på byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Avser fönster renovering på runt 70-80 100 fönsterlufter med karmar
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av frysrum på skola.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning från lager till nya kontorsutrymmen.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av småbåtshamn i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flytbrygga/småbåtsanläggning.
Nybyggnad av carport i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnader + brandväggar.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av vandrarhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till bed and breakfast.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av solpaneler.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av väderskydd.
Tillbyggnad av cafeteria i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kafé byggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak i flerbostadshus samt nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av småbåtshamn i Karlskrona
Avser ombyggnad/nybyggnad av fritidsbåtanläggning.
Uppdrag av konsulter för Tullskolan i Karlskrona
Avser arbetsställning för planerat murningsabeten av tegelfasad/takfotslist på Tullskolan By 5 i Karlskrona.
Utvändig renovering av skola i Karlskrona
Avser arbetsställning för planerat murningsabeten av tegelfasad/takfotslist på Tullskolan By 5 i Karlskrona.
Ombyggnad av veterinärstation i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till hunddagis.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: