Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och byggnation av ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter, hemtjänstlokal och tillhörande mark och anläggningsarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med en huskropp och 49 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Ca 40 bostadsrätter. Ett flerfamiljshus med 20 lägenheter och 20 st friliggande radhus/atriumhus. Radhusen i ett plan. Preliminär byggstart våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar 40 nya bostäder. Första etappen obj 1397884.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av väg 28 mellan Uddabygd-Holmsjö
Trafiksäkerhetsåtgärder, nya sidoräcken, förbättring av korsningar mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar ett 20-tal lägenheter. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning.
Nybyggnad av Ambulansstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av ambulansstation på ca 2200 kvm.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Karlskrona
Avser nybyggnad av hus för äldre eller funktionshindrade. Projektet ska vara klart sommaren 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer för nybyggnad av flerbostadshus (24 lgh).
Ny 130/20/10kV-station på ny plats m.m i Karlskrona
Ny 130/20/10kV-station på ny plats som preliminärt omfattar fem 130kVapparater, sex msp-fack 10kV, fyra msp-fack 20kV samt två 3-lindade transformatorer.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Avser utbyggnad av en ny hall för Audi i denna etapp.
Till- och ombyggnad av multiarena, Karlskrona
Projektet omfattar rivning, färdigprojektering och byggnation av omklädningsrum och föreningsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 21 lägenheter.
Anläggande av strandpromenad på Pottholmen, Karlskrona, etapp 1
Avser sanering, spontning, trädplanteringar och markarbeten. Det kommer att byggas ytterligare etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter).
Förhyrning av förskolelokaler i Karlskrona
Avser förhyrning av lokaler för förskola med 6 avdelningar, tillagningskök samt skolgård.
Anläggande av gator och VA för industri i Karlskrona
Kommunen har 7000 kvm industrimark till försäljning. Omfattar infrastruktur och utfyllnad för att skapa mer hamnyta.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Upptaget i kommunens investeringsplan. Byggstart efter 2020.
Nybyggnad av villor i Karlskrona
Avser nybyggnad av sex nya villor som byggs av enskild aktör.
Kulturbyggnader renoveras i Karlskrona
Avser totalrenovering av det gamla församlingshemmet för att bli kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av fritidsgård i Nättraby
Avser nybyggnad av fritidsgård i Nättraby, Karlskrona kommun.
Nybyggnad av vågbrytare i Karlskrona
Avser leverans och montage av vågbrytare ( trä- och betongponton).
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Nybyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av verkstadsbyggnad, förråd och garage.
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Utfyllning av Verkö samt kaj på Verkö
Nybyggnad av Kaj på Verkö samt utfyllning.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av tankstation.
Rivning omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Rivning av omvårdnadsboende. Nya boende finns på obj.nr : 1190159
Upphandling av svaveldoseringsutrusning för kraftvärmeverk i Karlskrona
Objektet är beläget på fastigheten Västra Rödeby 3:1 inom Mältans avfallsanläggning, ca 2 mil norr om centrala Karlskrona. Affärsverken Karlskrona AB avser att upphandla en totalentreprenad för uppförande av en doseringsanläggning avseende svavel till Kraftvärmeverket på Mältan. Doseringsanläggningen med tillhörande byggnad kommer att uppföras i anslutning till Kraftvärmeverkets norra del, på en gjuten platta. Svaveldoseringsutrustningen ska bidra till lägre utsläpp av CO och NOx och minska risken för alkalikloridinducerad korrosion i eldstad och på värmeöverförande ytor.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnad/utbyggnad av kök/frys/kylrum, restaurang.
Nybyggnad av väderskydd i Karlskrona
Avser nybyggnad av väderskydd för att kunna genomföra utbildningar med åtgärder vid haveri och skador på fartyg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad och inglasning av balkonger, fönsterbyte, tilläggsisolering samt byte av fasadmaterial i flerbostadshus.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Invändig ytskiktsrenovering av museum i Karlskrona
Avser invänding ytskiktsrenovering av Grevagården plan 2.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av förskola.
Utbyggnad av exploateringsområde, Karlskrona
Objektet avser nybyggnad av väg, VA-ledning och belysning för nytt exploateringsområde.
Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona
Utbyggnad med GC-väg utmed Gullbernavägen.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Rivning av byggnad samt bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från vind till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Ombyggnad av en vind till lägenheter i flerbostadshus, 4 lägenheter.
Kulturbyggnader renoveras i Karlskrona
Avser målning av fasad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskrona
Bygglov för utvändig ändring av handelslokal.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av stormarknad i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad och fasadförändring av stormarknad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad/ändring av balkonger i flerbostadshus.
Nybyggnad av datorhall i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av server/datahall samt marklov för fällning av träd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fem flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (71 st bostäder och 2 st lokaler).
Tillbyggnad av restaurang i Karlskrona
Bygglov av uppsättande av skyltar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av hotell.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fönsterbyte i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlskrona
Bygglov för fönsterbyte i förskola.
Nybyggnad av räddningscentral i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av ambulansstation.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning från bostadsändamål till kontor.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontorshus, i Karlskrona
Avser fasadändring för fönsterpartier.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fönsterbyte i flerbostadshus i 8 lägenheter, ca 7-10 fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser en fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Avser nybyggnad av förråd, cykelskjul och omlastningsrum.
Ramavtal Stängsling, Karlskrona
Ramavtal för stängsling
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Rivningslov samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från verkstad till skolverksamhet (kulturskola).
Uppdrag av konsulter för Tullskolan i Karlskrona
Avser arbetsställning för planerat murningsabeten av tegelfasad/takfotslist på Tullskolan By 5 i Karlskrona.
Utvändig renovering av skola i Karlskrona
Avser fönsterrenovering på samtliga fönster på Tullskolans Gymnastiksal.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för skärmtak på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av mur i Karlskrona
Bygglov för stödmur.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av silo i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av spånsilo.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av bullerplank.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av teknikbod.
Nybyggnad av omklädningsrum i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av tillfälliga omklädningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från en lägenhet till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från förråd till lägenhet/personalutrymme.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (balkong).
Nybyggnad av garage i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av garage, förråd Stäven 3,4.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: