Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 2
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. Eventuellt påbörjas arbetet med detaljplanen hösten 2017. Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar.
Nybyggnad av skola i Mörrum
Nybyggnad av skola för 400-600 elever, bibliotek samt gymnastiksal.
Nybyggnad av ishall samt Flyttning av bef kraft/luftledning i Mörrum, Karlshamns kommun
Gamla Jössarinken kan komma att byggas om till träningshall. Innan byggnationen kan påbörjas, måste en elektrisk luftledning flyttas.
Nybyggnad av flerfamiljshus samt markbostäder i Hällaryd
Nybyggnad av 1 flerfamiljshus samt 5-6 markbostäder. Exploatering ska först genomföras på 1217237.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Nybyggnad av ishall i Karlshamn
Avser nybyggnad av ishall i Karlshamn
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten.
Kabling i Karlshamn
Kabling på grund av att Södra Cell ska utöka.
Byte av fönster på skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Markområde till försäljning i Karlshamn
Avser nytt verksamhetsområde i Karlskrona. Beläget i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona.
Ny belysning samt renovering av Hinsetunneln, Karlshamn
Invändiga renoveringar samt ny beysning. Tunnelns sträcka är ca 2.5 kilometer lång.
Marksanering intill Östra Skogsborg i Karlshamn
Avser sluttäckning eller sanering av förorenat markområde. 80% av kostnad går till mottagning av massor. Oviss igångsättning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus, gäller fönster, fasad, balkonger och tak.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 2
Detaljplan finns. Projekteringsskede. Objektet kommer att lämnas ut på markanvisningstävlin avseende byggande av markbostäder. Delar av området avser självbygg.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 3
Detaljplan finns. Projekteringsskede. Objektet kommer att lämnas ut på markanvisningstävlin avseende byggande av markbostäder. Delar av området avser självbygg.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser 20 byten av stamledningar, flerbostadshus.
Sluttäckning av deponi i Mörrum
Projektet avser sluttäckning av deponier: Södra deponin samt Blekjordsdeponin, deponier för icke farligt avfall om ca 5,0 ha. Samt Sydostkemi, deponi för farligt avfall. Modulering och sluttäckning om ca 0,5 ha. Objektet är beläget drygt 1 km sydväst om Mörrums centrum
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Ombyggnader vid tunnel i Karlshamn
Avser renovering och förstärkning av Hinsetunneln i Karlshamn.
Nybyggnad av panncentral i Karlshamn
Karlshamn Energi avser att kompletta sin panncentral i Mörrum med en bioolje-panna på cirka 4 MW för spets- och reservproduktion. Upphandlingen avser en funktionsupphandling omfattande en biooljepanna i container med tillhörande olje-tank och tankstation.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Asarum 1:13 ändrad användning av tandvårdsklinik till kontorsverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser byte av ventilationsaggregat flerbostadshus
Rivning av grupphus i Karlshamn
Avser rivning av enbostadshus Vekerum 22:1
Service och reparation av kyl- och fryssystem.
service och reparation av kyl- och fryssystem samt värmepumpar
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlshamn
Ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlshamn
Utvändig ändring av affärshus. Omfattar att sätta dit en dörr för framtida e-handel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av förråd i Karlshamn
Gustavsborg 4 nybyggnad av redskapsskjul till parcykel.
Nybyggnad av förråd i Karlshamn
Horsaryd 3:1 rivningslov och nybyggnad för kontrollutrustning.
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Hästaryd 1:2 nybyggnad av golfbilsgarage.
Tillbyggnad av förråd i Karlshamn
Hästaryd 1:2 tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av paviljong i Karlshamn
Asarum 3:19 och asarum 3:2 nybyggnad av cykelsskjul och paviljong.
Nybyggnad av växthus i Karlshamn
Leoparden 1 nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Ljungsjömåla 1:10 nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Mörrums-björkenäs 1:111 invändig ändring samt va-installation Mörrums-björkenäs 1:111,1:112.
Rivning av förråd i Karlshamn
Karlshamn 5:1 rivning av byggnader.
Nybyggnad av carport i Karlshamn
Karlshamn 6:3 nybyggnad av carport med stålstomme.
Ombyggnad av pumpstation i Karlshamn
Karlshamn 9:1 ombyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Nybyggnad av nätstation Grimsmåla 1:4,1:5.
Nybyggnad av plank i Karlshamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Karlshamn
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser nybyggnad av hiss i befintligt trapphus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: