Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 1
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. Eventuellt påbörjas arbetet med detaljplanen hösten 2017. Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Karlshamn
Etapp 1 avser ett höghus med bostäder. Dessutom inleds parallellt ett programskede som omfattar hela stationsområdet. Det kommer bli 6 våningshus med ca 18-20 lägenheter. Området är beläget intill tågstationen i centrala Karlshamn.
Nybyggnad av ishall samt Flyttning av bef kraft/luftledning i Mörrum, Karlshamns kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Gamla Jössarinken kan komma att byggas om till träningshall. Innan byggnationen kan påbörjas, måste en elektrisk luftledning flyttas. Uppskattad byggstart.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Avser nytt bad med nya bassänger. Oviss byggstart.
Nybyggnad eller ombyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Nytt klubbhus och omklädningsutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2020.
Renovering av högstadieskola och tillb av fritids Mörrum
Avvaktar politiska beslut. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Byggstart tidigast hösten 2018. Idag F-6 skola, byggs eventuellt om till F-3 skola.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Ombyggnad av kontorshus, Karlshamn
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Ombyggnation av befintlig lokal.
Nybyggnad av verkstad i Karlshamn
Nybyggnad verkstad/kontor/butik.
Nybyggnad av industri i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av VA-ledning i Karlshamn
Nybyggnad av VA-ledningar från södra änden av Dagsländevägen i Korpadalen mot nordväst genom Graneforsverken, med anslutningar för fastigheter längs Graneforsvägen och ett stycke av vägen norrut mot Tararp En pumpstation och en ca 1150 m lång tryckavloppsledning för överföring av spillvatten skall byggas.
Ny belysning samt renovering av Hinsetunneln, Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Invändiga renoveringar samt ny beysning. Tunnelns sträcka är ca 2.5 kilometer lång.
Nybyggnad av klubbhus i Karlshamn
Nybyggnad av klubbstuga, 650 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i centrala Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus 2,5 våning, 3 lägenheter, (hyresrätter), med hög standard, samt en lokal om 80 kvm på bottenplan. Tomten är centralt belägen i Karlshamn. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av förskola i Mörrum
Avser renovering av golv m.m. Arbetena kommer att utföras i två etapper. Etapp 1: Lek + Trollebo. Etapp 2: Polkagrisen.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 2
Detaljplan finns. Projekteringsskede. Objektet kommer att lämnas ut på markanvisningstävlin avseende byggande av markbostäder. Delar av området avser självbygg.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 3
Detaljplan finns. Projekteringsskede. Objektet kommer att lämnas ut på markanvisningstävlin avseende byggande av markbostäder. Delar av området avser självbygg.
Nybyggnad av affärshus i Karlshamn
Nybyggnad av affärshus.
Upphöjning av körbana med mera i Karlshamn
Tanken är att höja upp körbanan till samma nivå som trottoarerna. Anordnande av cykelväg. Eventuellt ny kantsten. Anbud kommer att infordras på arbetet.
Hygieniseringsanläggning i Mörrum
Avser hygienisering av VätskeFasen från avvattnad rötrest.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Avser omläggning av papptak på skola.
Utvändigt underhåll av skola i Asarum
Avser omläggning av papptak.
Ombyggnad av tak på rådhus i Karlshamn
Objektet avser ombyggnad av befintligt tegeltak samt lagning och avfärgning av fasad på Rådhuset i Karlshamn.
Utvändigt underhåll av rådhus i Karlshamn
Renovering av tegelpannor samt målning och renovering av takfönster och takkupor. Fasadrenovering och fasadmålning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering av äldre ladugård, modiferad i norra Karlshamn
Ladugården vid Håkansgården är i stort behov av underhåll. Renoveringen av byggnad ska göras på ett byggnadsantikvariskt lämpligt sätt och ett åtgärdsprogram finns upprättat för ladugården. Kostnaden är uppskattad.
Rivning samt tillbyggnad av industrilager i Karlshamn
Rivning samt tillbyggnad industrilager.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak, industribyggnad.
Nybyggnad av industrilager i Karlshamn
Uppförande av lagertält.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Montering av utvändig utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av förråd i Karlshamn
Fasadändring, ny ytterdörr till förråd.
Nybyggnad av kyrkogård i Karlshamn
Nybyggnad av askgravplats samt förändring av utförande askgravlund.
Nybyggnad av elverk i Karlshamn
Nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av skärmtak i Karlshamn
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av två ventilkammare.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivning och flytt av kontorsmoduler.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Nybyggnad av återvinningsstation.
Underhåll av bro över järnväg vid Mörrum Öst
Betongreparation på kantbalk, platta och utbyte av tätskikt. Byggtid vecka 22-27 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: