Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser.
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av vindkraftverk i Karlshamn
Uppförande av 5 stycken vindkraftverk.
Nybyggnad av kultur- och bibliotekshus i Karlshamn
Vinnande förslag är framtaget av Schmidt Hammer Lassen Architects i samarbete med SLA och Bruno Happold. Byggnaden ska innehålla bibliotek/barnavdelning, konsthall, biograf, café, turistbyrå, infotorg, kulturkansli, reception/vaktmästeri, diverse förråd, samlingslokaler med mera. Omfattar även utemiljö på Östra Piren. Yta plan 1: 2272 m2. Yta plan 2: 2284. Detaljplan finns.
Tillb av galleria med kontor i Karlshamn etapp 1
Detaljplanen är fastställd. Hyresgäst för kontorslokalerna i denna första etapp, blir kommunens omsorgsförvaltning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontorshus, Karlshamn
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Ombyggnation av befintlig lokal.
Nybyggnad av verkstad i Karlshamn
Nybyggnad verkstad/kontor/butik.
Nybyggnad av industri i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av VA-ledning i Karlshamn
Nybyggnad av VA-ledningar från södra änden av Dagsländevägen i Korpadalen mot nordväst genom Graneforsverken, med anslutningar för fastigheter längs Graneforsvägen och ett stycke av vägen norrut mot Tararp En pumpstation och en ca 1150 m lång tryckavloppsledning för överföring av spillvatten skall byggas.
Ny belysning samt renovering av Hinsetunneln, Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Invändiga renoveringar samt ny beysning. Tunnelns sträcka är ca 2.5 kilometer lång. Oviss byggstart.
Balkongarbete på flerbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av terass/balkong.
Ombyggnad av förskola i Mörrum
Avser renovering av golv m.m. Arbetena kommer att utföras i två etapper. Etapp 1: Lek + Trollebo. Etapp 2: Polkagrisen.
Upprustning av promenadstråk i Mörrum, Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget fö 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Upphöjning av körbana med mera i Karlshamn
Tanken är att höja upp körbanan till samma nivå som trottoarerna. Anordnande av cykelväg. Eventuellt ny kantsten. Anbud kommer att infordras på arbetet.
Renovering av äldre ladugård, modiferad i norra Karlshamn
Ladugården vid Håkansgården är i stort behov av underhåll. Renoveringen av byggnad ska göras på ett byggnadsantikvariskt lämpligt sätt och ett åtgärdsprogram finns upprättat för ladugården. Kostnaden är uppskattad.
Hygieniseringsanläggning i Mörrum
Avser hygienisering av VätskeFasen från avvattnad rötrest.
Rivning samt tillbyggnad av industrilager i Karlshamn
Rivning samt tillbyggnad industrilager.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivning och flytt av kontorsmoduler.
Tillbyggnad av affärshus i Karlshamn
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av förskola i Karlshamn
Tillbyggnad av groventré samt barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak, industribyggnad.
Tillbyggnad för kontor i Karlshamn
Tillbyggnad industribyggnad samt kontorsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av skjuthall i Karlshamn
Nybyggnad av skjuthall samt integrerat sekretariat och målbod.
Nybyggnad av skärmtak i Karlshamn
Nybyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kontorsbyggnad i Karlshamn
Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt.
Nybyggnad av kyrkogård i Karlshamn
Nybyggnad av askgravplats samt förändring av utförande askgravlund.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlshamn
Fasad och takförändring samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av förråd i Karlshamn
Fasadändring, ny ytterdörr till förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Inändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrilager i Karlshamn
Uppförande av lagertält.
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Ändrad användning av kontor till rum för korttidsboende.
Utvändig/invändig ändring samt tillbyggnad av restauranglokal i Karlshamn
Ändrad användning. In och utvändig ändring samt tillbyggnad av industri/restauranglokal.
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Utvändig samt invändig ändring av affärshus.
Ombyggnad till kontor i Karlshamn
Utvändig ändring.
Ombyggnad av hissar vid sjukhus i Karlshamn
Avser ombyggnad av hissar i Byggnad 25-20, hiss 21 och 22. Polering av rostfria ytor utföres av hissentreprenören. Målning i liten omfattning. Upphandlas tillsammans med Projekt 1461048 och 1461050. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av maskinhall i Karlshamn
Nybyggnad maskinhall.
Underhåll av bro över järnväg vid Mörrum Öst
Betongreparation på kantbalk, platta och utbyte av tätskikt. Byggtid vecka 22-27 2018.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Ansökan om bygglov. Ändrad användning samt ombyggnad av lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: