Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser.
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av verksamheter i Karlshamn
Karlshamns kommun erbjuder markanvisning för att hitta en eller flera aktörer som är intresserade av att utveckla ett område för verksamheter. Totalt avser markanvisningen ett markområde om ca 36 hektar.
Tillbyggnad av färjeläge i Karlshamn
Avser en ny ro-ro ramp för färja samt en automatisk förtöjning i Stilleryds hamn
Nybyggnad av gruppbostad i Karlshamn
Nybyggnad av LSS boende om ca 6 lägenheter med personal och gemensamhetsutrymmen inom Karlshamns kommun och där tillhörande kringarbeten.
Nybyggnad av nytt roro (färje) läge, i Karlshamn
Avser nybyggnad av ny roro(färje)läge i Stilleryshamnen i Karlshamn.
Nybyggnad av förskola i Mörrum
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Hällaryd
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Kommer att byggs ihop med skolan med en passage. Avser även rivning av bef förskola. Oviss byggstart.
Nybyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Avser nybyggnad av klubbhus, kiosk samt markarbeten för Asarums IF samt rivning av byggnader. Klubbhuset är på 979m2 och kioskbyggnaden på 75m2.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av 60-65 lägenheter.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Strategisk partnering. Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Byte av fönster på skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Byte av fotbollsplan från grus till konstgräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli konstgräsplan.
Ny bro över allmän väg vid Trensums station
1,5 km OSO Trensums station.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Marksanering intill Östra Skogsborg i Karlshamn
Avser sluttäckning eller sanering av förorenat markområde. 80% av kostnad går till mottagning av massor. Oviss igångsättning.
Ombyggnad av kök på förskola, i Karlshamn
Ombyggnation av tillagningskök samt intilliggande utrymmen i ”köksflygeln” på Svängsta förskola.
Nybyggnad av parhus i Karlshamn
Nybyggnad av parhus, Duken 1-5.
Utveckling av Väggaviken i Karlshamn etapp 2 och 3
Planer finns på att utveckla Väggaviken med flera båtplatser och eventuellt en gästhamn. Utredningsskede. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av sjöbodar i Karlshamn
Planer finns på bostadsbebyggelse såväl som friluftsliv och turism.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus, gäller fönster, fasad, balkonger och tak.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Stilleryd 2:90 nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av parhus i Karlshamn
Nybyggnad av 6 parhus.
Exploatering av villaområde i Mörrum
Ligger på is. Konsult handlas från ramavtal. Uppskattad byggstart. Kostnaden avser exploateringen. 35 villor.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Nytt exploateringsområde i Hällaryd
Exploatering för möjliggörande av flerfamiljshus samt markbostäder.
Anläggningsarbeten i Karlshamn
Ramavtal avser att utföra anläggningsarbeten för förläggning, reparation och underhåll av elkablar och kanalisation, bredband, fjärrvärmeledningar, vatten och avloppsledningar samt arbeten i anslutning till dessa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändras användning från kontorslokaler till bostadslägenheter.
Rivning av befintliga byggnader m.m, i Karlshamn
Avser rivning av befintliga byggnader mm inom ”Pilen” (del av Karlshamn 5:1)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Gustavsborg 3 matrosgatan 18 inglasning av balkonger, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Marieberg 1:176 mariegården 44-45 ändrad användning av lokaler.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Karlshamn 7:12 öresundsvägen 23 nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Mörrum 2:12 stationsvägen 21 inglasning av balkonger, flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Trädgården 15 flytt av innervägg, stambyte - flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Svanen 11 utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Reval 8 ändrad användning, invändig och utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av damm, Marieberg
Avser rivning av damm med tillhörande anordningar i vattendraget vid Mariebergs kraftverk i Svängsta.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser utvändig och invändig ändring av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser fasadrenovering och stambyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av flerbostadshus/affärshus.
Nybyggnad av telestation i Karlshamn
Asarum 1:1 nybyggnad av telekommunikationsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Askaremåla 1:10 ljungsjömålavägen nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Karlshamn
Elleholm 6:9 rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Guö 1:6 nybyggnad av transformatorstation n148176 guö s.
Rivning av klubbhus i Karlshamn
Hästaryd 1:163 rivning av klubbhus.
Rivning av garage i Karlshamn
Hästaryd 25:1 rivning av garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Ire 1:13 ljungsjömålavägen 144-55 nybyggnad av transformatorstation n4191.
Nybyggnad av mast i Karlshamn
Karlshamn 5:1 nybyggnad av mast och teknikbodar.
Tillbyggnad av verkstad i Karlshamn
Stilleryd 8:8 tillbyggnad av verkstad med kallförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Päronet 22 och 24 utvändig ändring med solceller på tak, flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Karlshamn
Mörrum 57:20 tidsbegränsat bygglov för skolbyggnader.
Tillbyggnad av personallokal i Karlshamn
Oljefabriken 2 tillbyggnad av personalbod i anslutning till silosbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Marstrand 18 ändring av ventilation, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av naturreservat, i Karlshamn
Avser att utföra gränsmarkering av Hjärtsjömåla naturreservat. Reservatet är beläget i Karlshamns kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: