Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser.
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 2
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. Eventuellt påbörjas arbetet med detaljplanen hösten 2017. Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar.
Nybyggnad av skola, idrottshall och bibliotek i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av en skola för ca 400-600 elever med idrottshall, skolkök, bibliotek och skolgård m.m.
Tillbyggnad av färjeläge i Karlshamn
Avser en ny ro-ro ramp för färja samt en automatisk förtöjning i Stilleryds hamn
Nybyggnad av förskola i Hällaryd
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Kommer att byggs ihop med skolan med en passage. Avser även rivning av bef förskola. Oviss byggstart.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av 60-65 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för renovering av badrum i lägenheter. Oklart med antal badrum.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Strategisk partnering. Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för nya fönster i ca 21 lägenheter.
Byte av fönster på skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Byte av fotbollsplan från grus till konstgräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli konstgräsplan.
Ny bro över allmän väg vid Trensums station
1,5 km OSO Trensums station.
Nybyggnad av padelhall i Karlshamn
Omfattar nybyggnad av padelhall i karlshamn.
Ny belysning samt renovering av Hinsetunneln, Karlshamn
Invändiga renoveringar samt ny beysning. Tunnelns sträcka är ca 2.5 kilometer lång.
Invändigt underhåll av Möllegårdenskolas kök, Karlshamn
Projektet omfattar ombyggnad av kök.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Marksanering intill Östra Skogsborg i Karlshamn
Avser sluttäckning eller sanering av förorenat markområde. 80% av kostnad går till mottagning av massor. Oviss igångsättning.
Nybyggnad av parhus i Karlshamn
Nybyggnad av parhus, Duken 1-5.
Utveckling av Väggaviken i Karlshamn etapp 2 och 3
Planer finns på att utveckla Väggaviken med flera båtplatser och eventuellt en gästhamn. Utredningsskede. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av sjöbodar i Karlshamn
Planer finns på bostadsbebyggelse såväl som friluftsliv och turism.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus, gäller fönster, fasad, balkonger och tak.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Stilleryd 2:90 nybyggnad av industrilokal.
Exploatering av villaområde i Mörrum
Ligger på is. Konsult handlas från ramavtal. Uppskattad byggstart. Kostnaden avser exploateringen. 35 villor.
Nybyggnad av parhus i Karlshamn
Nybyggnad av 6 parhus.
Ombyggnad av kök på förskola, i Karlshamn
Ombyggnation av tillagningskök samt intilliggande utrymmen i ”köksflygeln” på Svängsta förskola.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Stamrenovering i flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för renovering av stammar i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för utvändig renovering av fasader, fönster, tak och balkonger på flerbostadshus som avser 5 huskroppar och 98 balkonger.
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Nytt exploateringsområde i Hällaryd
Exploatering för möjliggörande av flerfamiljshus samt markbostäder.
Anläggningsarbeten i Karlshamn
Ramavtal avser att utföra anläggningsarbeten för förläggning, reparation och underhåll av elkablar och kanalisation, bredband, fjärrvärmeledningar, vatten och avloppsledningar samt arbeten i anslutning till dessa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändras användning från kontorslokaler till bostadslägenheter.
Rivning av befintliga byggnader m.m, i Karlshamn
Avser rivning av befintliga byggnader mm inom ”Pilen” (del av Karlshamn 5:1)
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser fasadrenovering och stambyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av flerbostadshus/affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Reval 8 ändrad användning, invändig och utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser byte av fjärrvärme, värmepump i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Svanen 11 utvändig ändring av skola.
Tillbyggnad av verkstad i Karlshamn
Stilleryd 8:8 tillbyggnad av verkstad med kallförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Päronet 22 och 24 utvändig ändring med solceller på tak, flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Karlshamn
Elleholm 6:9 rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Karlshamn
Asarum 1:1 nybyggnad av telekommunikationsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Guö 1:6 nybyggnad av transformatorstation n148176 guö s.
Nybyggnad av mast i Karlshamn
Karlshamn 5:1 nybyggnad av mast och teknikbodar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Marstrand 18 ändring av ventilation, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av naturreservat, i Karlshamn
Avser att utföra gränsmarkering av Hjärtsjömåla naturreservat. Reservatet är beläget i Karlshamns kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: