Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser.
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 1
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av skola i Mörrum
Nybyggnad av skola för 400-600 elever, bibliotek samt gymnastiksal.
Ny stadsdel för handel och verksamheter i Karlshamn
Avser ny stadsdel för handel och verksamheter.
Nybyggnad av förskola i Mörrum
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av gruppbostad i Karlshamn
Nybyggnad av LSS boende om ca 6 lägenheter med personal och gemensamhetsutrymmen inom Karlshamns kommun och där tillhörande kringarbeten.
Nybyggnad av hyreslägenheter i centrala Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 500 lägenheter totalt inom området. Karlshamnsbostäder planerar för sin del att uppföra 30 - 50 lägenheter. Området är beläget intill tågstationen i centrala Karlshamn.
Nybyggnad av nytt roro (färje) läge, i Karlshamn
Avser nybyggnad av ny roro(färje)läge i Stilleryshamnen i Karlshamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Karlshamn
Etapp 1 avser ett höghus med bostäder. Dessutom inleds parallellt ett programskede som omfattar hela stationsområdet. Det kommer bli 6 våningshus med ca 18-20 lägenheter. Området är beläget intill tågstationen i centrala Karlshamn.
Nybyggnad av flerfamiljshus samt markbostäder i Hällaryd
Nybyggnad av 1 flerfamiljshus samt 5-6 markbostäder. Exploatering ska först genomföras på 1217237.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av bostäder och kontor, Karlshamn
Avser nybyggnad av bostäder och kontorslokaler i anslutning till befintligt bostadsområde i Strömma, en del av Karlshamn 3:3 .
Omläggning av papptak på byggnader Karlshamn
Avser omläggning av tätskikt av byggnader belägna i Karlshamn, Mörrum, Svängsta och Asarum. Benämning / Fastighetsbeteckning E1: VÄGGASKOLAN (DEL AV) LÄROVERKET 2 E2: TUBBARYD (DEL AV) KARLSHAMN 6:1 E3: NORREVÅNGSSKOLAN (DEL AV) HÄSTARYD 5:15 E4: MÖLLEGÅRDENS SKOLA (DEL AV) MÖLLEGÅRDEN 1:137 E5: KLOCKEBACKSSKOLAN (DEL AV) ASARUM 32:1 E6: HÄSTARYDSSKOLAN (DEL AV) HÄSTARYD 25:1
Nybyggnad av LSS-boende i Karlshamn
Avser nybyggnad av LSS inkluderat 6 lgn. Bostäderna kommer att byggas i två plan med teknikutrymme, personalutrymme och komplimentbyggnad. Kommer även ingå i entreprenaden att flytta större dagvattenledning och uppföra parkering till bostäderna. Total bruttoarea ca 685 m2 Ink komplimentbyggnad.
Nybyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Avser nybyggnad av klubbhus, kiosk samt markarbeten för Asarums IF samt rivning av byggnader. Klubbhuset är på 979m2 och kioskbyggnaden på 75m2.
Nybyggnad av ställverk i Karlshamn
Avser nybyggnad av ställverk. Bef ställverk ska ersättas i en ny byggnad, ombyggnader i gamla ställverket kommer att utföras.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten. Projektet är uppdelat i 2 st faser. Fas 1 omfattas av förstudier och projektering.
Kabling i Karlshamn
50 kV HRD-MRMB. Kabling på grund av att Södra Cell ska utöka.
Nybyggnad av församlingshus i Karlshamn
Asarum 43:2 prästgårdsallén 8 nybyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Rivning och nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av vägar, vatten- och avloppslösningar, el, belysning samt schakt och återfyll för fjärrvärme för andra etappen av exploateringsområdet vid det sk ”Flygfältet” i Asarum.
Invändigt underhåll av Möllegårdenskolas kök, Karlshamn
Projektet omfattar ombyggnad av kök.
Tillbyggnad av affärshus i Karlshamn
Rivning av affärshus, tillbyggnad av affärshus Spiggen 4.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Ombyggnad av kök i skola, Karlshamn
Avser ombyggnad av skolkök och matsal samt tillbyggnad av teknikrum.
Om- och tillbyggnad av förskola i Mörrum
Avser om- och tillbyggnad av kök, personalutrymmen mm på Tuvans förskola.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Avser nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 3
Avser utbyggnad av vägar, vatten- och avloppslösningar, el, belysning samt schakt och återfyll för fjärrvärme för andra och tredje etappen av exploateringsområdet vid det sk ”Flygfältet” i Asarum
Ramavtal avseende plankonsulttjänster i Karlshamn
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Marksanering i Hällaryd, Karlshamn
Avser sanering av deponi i Hällaryd.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser flytt av innervägg och stambyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Omfattar nybyggnad av två lägenheter på 5 RoK med en Boyta av 104 m2. Befintlig fastighet har sedan tidigare en byggnad med fyra lägenheter.
Undersökning gällande förorenad mark mm vid Karlshamns Yllefabrik
Omfattar undersökning med avseende på föroreningar i mark och i grundvatten samt även i byggnader (byggnadsrester) i syfte att verifiera misstankar från inventeringsfasen samt översiktligt kartlägga föroreningarnas art, omfattning och spridning.
Renovering av Hinsetunneln, Karlshamn
Invändiga renovering av stadsporten och Hinsetunneln. Objektet är beläget på Hinseleden i centrala Karlshamn.
Rivning av damm, Marieberg
Avser ramavtal på rivning av damm med tillhörande anordningar i vattendraget vid Mariebergs kraftverk i Svängsta. Avtalstid gällande 2020-04-30 - 2020-09-30
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Tillbyggnad av industrilokal på ca 300 kvm.
Tillbyggnad av parhus i Karlshamn
Granen 5 borgmästaregatan 5 tillbyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlshamn
Avser ombyggnad av eventlokal. 400 kvm på befintlig kall yta.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Avser en tak ändring av Hästaryds skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser fasadförändring på flerbostadshus.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Utvändigt underhåll av restaurang i Karlshamn
Stockholm 14 utvändig ändring av restaurang.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Ändrad användning av förskolelokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Ändrad användning av flerbostadshus på Göken 2 och Jönköping 23.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Stampens trädgård 2 tidsbegränsat bygglov för tält.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Lastbilen 2 nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Lund 1 tidsbegränsat bygglov för tält.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Mörrum 10:36 tidsbegränsat bygglov för kontor och parkering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Karlshamn
Mörrum 90:1, nybyggnad servicebyggnad för camping.
Nybyggnad av barack i Karlshamn
Nybyggnad av bodar och ny förrådsbyggnad.
Flytt av tillfälliga bef. kontorsmoduler samt komplettering av tillfälliga kontorsmoduler
Flytt av tillfälliga bef. kontorsmoduler samt komplettering av tillfälliga kontorsmoduler
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Hjärtsjömåla 1:11 n3635 nybyggnad av nätstation n3635.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Hjärtsjömåla 1:6 nybyggnad av nätstation n3968.
Rivning av förråd i Karlshamn
Hovmansbygd 1:9 rivning av bod och återställning av mark.
Ombyggnad av bilhall i Karlshamn
Bagaren 4 väsentlig ändring av brandskydd, solceller på tak.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Bygglov för uppförande av tält.
Utvändigt underhåll av radhus i Karlshamn
Avser utvändig ändring av tak.
Rivning av kontor i Karlshamn
Avser rivning av kontor.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Asarum 3:2 stenbacka förskola - byte av ventilation.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Karlshamn
Tillbyggnad av ventilationsaggregat på yttertak.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Avser utbyggnad av industrihus med en utbyggnad med av carport, en oisolerad.
Gränsmarkering av naturreservaten Hoka och Stilleryd, Karlskrona
Avser att utföra gränsmarkering av naturreservaten Hoka och Stilleryd. Reservaten är belägna i Karlshamns kommun. Avtalstid 1 år.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlshamn
Avser utvändig ändring och uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: