Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av vattenverk i Froarp, Karlshamn
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt verk ingår i planområdet.
Ny regional fjärrvärmeledning mellan Karlshamn-Olofström
Projektet ligger vilande. Byggstart uppskattas till om 3-5 år.
Nybyggnad av skola i Mörrum
Nybyggnad av skola för 400-600 elever, bibliotek samt gymnastiksal.
Nybyggnad av gruppbostad i Karlshamn
Nybyggnad av LSS boende om ca 6 lägenheter med personal och gemensamhetsutrymmen inom Karlshamns kommun och där tillhörande kringarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svängsta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Svängsta.
Nybyggnad av nytt roro (färje) läge, i Karlshamn
Avser nybyggnad av ny roro(färje)läge i Stilleryshamnen i Karlshamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Karlshamn
Etapp 1 avser ett höghus med bostäder. Dessutom inleds parallellt ett programskede som omfattar hela stationsområdet. Det kommer bli 6 våningshus med ca 18-20 lägenheter. Området är beläget intill tågstationen i centrala Karlshamn.
Nybyggnad av förskola i Mörrum
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar på 1200 kvm. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerfamiljshus samt markbostäder i Hällaryd
Nybyggnad av 1 flerfamiljshus samt 5-6 markbostäder. Exploatering ska först genomföras på 1217237.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse, kontor och vårdverksamhet, i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus, kontor samt vårdverksamhet i Karlshamn, ca 500 meter öster om Stortorget i Karlshamn, vid polishuset.
Byte av apparatbyte och upprustning till anslutning krafttransformator i Karlshamn
Avser konstruktion, leverans, montage och utbyte av apparater, anslutning av ny krafttransformator samt upprustningsåtgärder i ställverksområdet för station Karlshamn Västra.
Nybyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Avser nybyggnad av klubbhus, kiosk samt markarbeten för Asarums IF samt rivning av byggnader. Klubbhuset är på 979m2 och kioskbyggnaden på 75m2.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger. Oviss byggstart.
Ombyggnad av Österslättskolan kök, Karlshamn
Avser ombyggnad då hela skolköket skall göras om.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Avser upprustning av skolkök i Karlshamn på Österlättsskolan.
Ny gång- och cykelväg längs väg 554 mellan Vekerum-Mörrum
Från trafikplats Mörrum Öst vid E22 och längs Vekerums byväg (väg 564) och norrut till Byggesvägen (väg 554) i Mörrum.
Nybyggnad av utomhusbassäng i Karlshamn
Avser nybyggnad av utomhusbassäng på Väggabadet.
Kabling i Karlshamn
50 kV HRD-MRMB. Kabling på grund av att Södra Cell ska utöka.
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Byte av fotbollsplan från grus till konstgräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli konstgräsplan.
Byte av fönster på skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Rivning och nybyggnad av industribyggnad.
Invändigt underhåll av Möllegårdenskolas kök, Karlshamn
Projektet omfattar ombyggnad av kök.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Ombyggnad av kök på förskola, i Karlshamn
Ombyggnation av tillagningskök samt intilliggande utrymmen i ”köksflygeln” på Svängsta förskola.
Utveckling av Väggaviken i Karlshamn etapp 2 och 3
Planer finns på att utveckla Väggaviken med flera båtplatser och eventuellt en gästhamn. Utredningsskede. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus, gäller fönster, fasad, balkonger och tak.
Ombyggnad av kök i skola, Karlshamn
Avser ombyggnad av skolkök och matsal samt tillbyggnad av teknikrum.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Avser nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Omläggning av papptak på byggnader Karlshamn
Avser omläggning av tätskikt av byggnader belägna i Karlshamn, Mörrum, Svängsta och Asarum. Benämning / Fastighetsbeteckning E1: VÄGGASKOLAN (DEL AV) LÄROVERKET 2 E2: TUBBARYD (DEL AV) KARLSHAMN 6:1 E3: NORREVÅNGSSKOLAN (DEL AV) HÄSTARYD 5:15 E4: MÖLLEGÅRDENS SKOLA (DEL AV) MÖLLEGÅRDEN 1:137 E5: KLOCKEBACKSSKOLAN (DEL AV) ASARUM 32:1 E6: HÄSTARYDSSKOLAN (DEL AV) HÄSTARYD 25:1
Undersökning gällande förorenad mark mm vid Karlshamns Yllefabrik
Omfattar undersökning med avseende på föroreningar i mark och i grundvatten samt även i byggnader (byggnadsrester) i syfte att verifiera misstankar från inventeringsfasen samt översiktligt kartlägga föroreningarnas art, omfattning och spridning.
Renovering av Hinsetunneln, Karlshamn
Invändiga renovering av stadsporten och Hinsetunneln. Objektet är beläget på Hinseleden i centrala Karlshamn.
Anläggningsarbeten i Karlshamn
Ramavtal avser att utföra anläggningsarbeten för förläggning, reparation och underhåll av elkablar och kanalisation, bredband, fjärrvärmeledningar, vatten och avloppsledningar samt arbeten i anslutning till dessa.
Rivning av damm, Marieberg
Avser ramavtal på rivning av damm med tillhörande anordningar i vattendraget vid Mariebergs kraftverk i Svängsta. Avtalstid gällande 2020-04-30 - 2020-09-30
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Munken 3 munkahusvägen 103 tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Ändrad användning av lokaler.
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Ändring av bärande konstruktion affärshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlshamn
Avser ombyggnad av eventlokal. 400 kvm på befintlig kall yta.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändrad användning av flerbostadshus. Gäller en verksamhetsändring. Särskilt boende på 3 plan som nu ska använda 1 plan som kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Avser en tak ändring av Hästaryds skola.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser utvändig och invändig ändring av kontor.
Ombyggnad av industribyggnad i Karlshamn
Avser en liten lokalanpassning.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Askaremåla 1:10 ljungsjömålavägen nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Avser fasadförändring kontorsbyggnad, det ska sättas dit ett fönster.
Ombyggnad av bilhall i Karlshamn
Bagaren 4 väsentlig ändring av brandskydd, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av radhus i Karlshamn
Avser utvändig ändring av tak.
Rivning av förråd i Karlshamn
Hovmansbygd 1:9 rivning av bod och återställning av mark.
Rivning av klubbhus i Karlshamn
Hästaryd 1:163 rivning av klubbhus.
Rivning av garage i Karlshamn
Hästaryd 25:1 rivning av garage.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Karlshamn
Hästaryd 5:1 nybyggnad av två padelbanor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Ändrad användning av flerbostadshus på Göken 2 och Jönköping 23.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Uppsala 3 fönsterbyte flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Stampens trädgård 2 tidsbegränsat bygglov för tält.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Södertälje 15 installation av solcellanläggning.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Mörrum 10:36 tidsbegränsat bygglov för kontor och parkering.
Nybyggnad av skola i Karlshamn
Mörrum 57:20 tidsbegränsat bygglov för skolbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Ire 1:13 ljungsjömålavägen 144-55 nybyggnad av transformatorstation n4191.
Ombyggnad av cafeteria i Karlshamn
Karlshamn 5:23 installation av ventilation café.
Nybyggnad av lager i Karlshamn
Lund 1 tidsbegränsat bygglov för tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av personallokal i Karlshamn
Oljefabriken 2 tillbyggnad av personalbod i anslutning till silosbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Karlshamn
Tillbyggnad av ventilationsaggregat på yttertak.
Ombyggnad av naturreservat, i Karlshamn
Avser att utföra gränsmarkering av Hjärtsjömåla naturreservat. Reservatet är beläget i Karlshamns kommun.
Gränsmarkering av naturreservaten Hoka och Stilleryd, Karlskrona
Avser att utföra gränsmarkering av naturreservaten Hoka och Stilleryd. Reservaten är belägna i Karlshamns kommun. Avtalstid 1 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: