Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Ladda hem Jämtlands län

Fyll i din e-postadress för att utan kostnad ta del av rapporten för Jämtlands län som exempelrapport:

Bostadsbyggandet i ditt län

Ta del av det aktuella och planerade bostadsbyggandet samt aktörerna inom bostadsbyggandet i länsvisa rapporter.

Varför har vi tagit fram dessa rapporter?

Bostadsbyggandet är hetare än någonsin. Så hett att du nästan varje dag kan se eller höra politiker, journalister eller branschfolk uttala sig om det. Det är viktigt för Sverige och viktigt för väldigt många företag. Ofta handlar det om att det lyfts fram som ett problem - det byggs för lite bostäder. Men även om det kan tyckas byggas för lite så byggs- och planeras det rekordmycket bostäder nu! För dig innebär dessa rapporter därför rekordmånga möjligheter.

Du får en samlad bild och ett bra beslutsunderlag för allt inom er verksamhet som kan relateras till aktuellt och planerat bostadsbyggande. Dessutom är innehållet konkret användbart i sälj- och marknadsarbetet, du kan direkt agera på de viktigaste aktörerna och projekten!

Du får helt enkelt en väldigt bra koll på bostadsbyggandet i de län som intresserar dig. De aktuella och kommande planerade projekten, de viktigaste aktörerna (såväl kunder som konkurrenter och samarbetspartners), bostadsrättsföreningarna, statistiken, med mera.
Kampanj! - Nu endast 4950 kr eller Excel-fil på köpet vid ord.pris 7950kr/län
För dig som vill ha mer än bra koll finns även stora möjligheter att använda de tips på projekt och aktörer du får och knyta nya kontakter som kan leda till nya möten, offerter, affärer och nya viktiga kunder.

Du får allt detta:

 • De aktuella, planerade, kommande byggprojekten, en blandning av flerbostadshus, gruppbyggda småhus, både ny-, till-, ombyggnad och invändiga och utvändiga renoveringar. Projekt i olika faser samt kontaktuppgifter till beslutsfattarna.
 • Byggranking med ranking av de mest aktiva byggherrarna, arkitekterna, byggföretagen och installatörerna inom länets bostadsbyggande de senaste 4 åren.
 • De senaste två månadernas sökta/beviljade bygglov gällande bostäder i länet, även privatpersoners nya styckebyggda villor eller åtgärder på befintliga villor. Med kontaktperson och adress.
 • Uppgifter om länets största aktiva Bostadsrättsföreningar med minst 10 lägenheter och byggår till och med 2006. Med kontaktuppgifter till en person i styrelsen.
 • Byggstatistik med byggstartsindex, byggstartsvolymer för länet - även jämfört med andra läns byggvolymer och index på bostadsbyggande. Nuläget med alla planerade byggstarter samt vad som ligger i projekteringsfas inför 2017. Dessutom ingår bygglovsstatistik, befolkningsstatistik, statistik om antal lägenheter per hustyp och upplåtelseform (2015) samt information om vilka kommuner inom länet som fått statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

  Bonus! Utan extra kostnad får du dessutom en ny unik och färsk länsranking där vi rankat bostadsbyggandet på 10 olika sätt. T ex. både byggstartsvolymer, projekteringsvolymer, påbörjade lägenheter totalt samt per capita.

 • Tillägg: För enkel hantering vid exempelvis egna utskick m.m. kan du lägga till en Excelfil innehållande postadresser till bostadsprojektens byggherrar och ev. arkitekter och byggföretag samt till byggloven och bostadsrättsföreningarna. Även kontaktperson, telefonnummer och e postadress ingår om uppgifter finns. Att köpa till en Excelfil med adressuppgifter kostar endast 1500 kr för befintliga kunder och 2500 för icke kunder. Du kan även låta oss ta hand om dina utskick eller be oss ringa åt dig och ställa frågor, boka möten, förprospektera om du vill.

Se innehållet i ditt län:

Område
Projekt BRF Bygglov Sidor
Blekinge län 60 164 17 53
Dalarnas län 113 482 110 91
Gotlands län 31 71 103 53
Gävleborgs län 105 424 179 91
Hallands län 128 221 255 85
Jämtlands län 66 246 49 63
Jönköpings län 153 391 215 97
Kalmar län 129 257 174 85
Kronobergs län 72 164 89 63
Norrbottens län 91 283 125 73
Skåne - Kristianstad 140 350 200 93
Skåne - Malmöhus 516 1969 621 187
Stockholm - Centrala 371 4019 277 137
Stockholm - Norra 340 1269 527 161
Stockholm - Södra 231 653 193 115
Södermanlands län 173 487 284 107
Uppsala län 203 783 267 123
Värmlands län 106 425 124 85
Västerbottens län 102 289 179 83
Västernorrlands län 55 374 109 77
Västmanlands län 88 463 102 83
Västra Götalands län - Göteborg 376 1355 531 165
Västra Götalands län - Skaraborg 81 365 163 85
Västra Götalands län - Älvsborg 157 490 275 111
Örebro län 143 34 104 85
Östergötlands län 136 502 317 109

Vilken nytta har jag av de länsvisa rapporterna om Bostadsbyggandet?

Du får ett bättre beslutsunderlag som gör att du kan ta rätt beslut samt planera och agera på rätt aktörer och projekt.


Bättre koll och en samlad bild och bra överblick av bostadsbyggandet länsvis
 • De viktigaste, aktivaste aktörerna, kunderna, projektörerna, beställarna, konkurrenterna etc. inom bostadsbyggandet.
 • Trenden, statistiken, byggvolymerna, projekteringsläget
 • Färsk bygglovs- och befolkningsstatistik med utveckling/förändring
 • De planerade byggprojekten inom bostadsbyggandet 2017

Bättre beslutsunderlag inför:
 • Budget
 • Planering
 • Organisation
 • Etablering
 • Företagsförvärv
 • Försäljningsinsatser
 • Marknadsinsatser
 • Analyser

Benchmark - hur ligger ni själva till mot ev. konkurrenter? Dels utifrån ranking men även också utifrån vilka aktörer inom bostadsbyggandet som ni fokuserar på.

Innehållet ger dig och ditt företag självklart även en hel del leads i form av såväl konkreta projekt som viktiga aktörer.

Om bostadsbyggandet är relevant för ditt företags verksamhet köper du dig helt enkelt bättre förutsättningar för ett framgångsrikare och lönsammare 2017!

Vilka frågor får jag svar på?

I grunden får du en grym och unik koll på länets bostadsbyggande. Både nuläge, trend och framtidsutsikter. Aktörerna, projekten, statistiken. Men mer konkret får du svar på frågor som:

 • Vilka aktörer inom bostadsbyggandet är mest aktiva och viktigast att ha koll på inför och under 2017?
 • Du får svar på hur bra koll du egentligen har på de viktigaste aktörerna inom bostadsbyggandet.
 • Har du koll på konkurrenterna? Hur högt rankar de inom bostadsbyggandet?
 • Har du koll på projektörerna inom bostadsbyggandet? Vilka bostadsprojekt jobbar de med inför och under 2017?
 • Vilken typ av bostadsbyggande ökar respektive minskar i länet? Vilka kommuner är hetast?
 • Nybyggnation vs ROT-marknaden i länet?
 • Vilken typ av bostadsbyggande står för den största byggvolymen i länet?
 • Hur ser projekteringsläget ut inför 2017? Vilken typ av byggande har bäst förutsättningar för att öka framåt?
 • Hur ser bygglovsstatistiken ut i länet och vilka kommuner ökar eller minskar mest
 • Hur ser befolkningsutvecklingen ut i länet och vilka kommuner ökar eller minskar mest?
 • Vilka bostadsprojekt planeras 2017 och vilka beställare har de?
 • Har ditt företag, dina säljare, din kalkylavdelning koll på de viktigaste aktörerna, beställarna och planerade bostadsprojekten? Är du verkligen säker? Har du råd att inte veta säkert?

För vilka passar rapporterna om bostadsbyggandet?

Alla företag vars verksamhet på något sätt har en koppling till det aktuella och planerade bostadsbyggandet (nybyggnation och ROT, B2B-och offentligt byggande samt privatpersoners) bör vilja ha en bra koll på denna marknad och ha möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter i den. Många av de kunder som vill ha denna sammanställning är små- eller mellanstora byggföretag, installatörer, underentreprenörer av något slag. En hel del har konsultverksamhet, några är byggherrar, fastighetsägare, mäklare, analytiker eller leverantörer med ett stort intresse av just bostadsbyggandet.


Kostnadsfri genomgång av rapport / intresseanmälan.

Fyll i formuläret så får du mer information och om du önskar även en kostnadsfri genomgång av en länsrapport.

Genomgången sker via skärmdelning online och telefon.

Intresseanmälan är ej bindande(* obligatoriska fält)

Stockholms län, Västra Götalands län är uppdelade i tre rapporter. Skåne län är uppdelat i två rapporter.