Företagspresentation

Företagets kontor

Turalex AB Hemsida
Jungfrudansen 76
171 51, SOLNA
070-0128573 Kontakta

Rubriker

Byggnadsentreprenörer Golventreprenörer Målningsentreprenörer

Sökord

Byggservice Gipsarbete Snickeri Träarbete Montering av dörr Montering av fönster finstädning grovstädning Altan Takarbete Köksmontering Håltagning Rivning Fasadmålning

Geografi

Stockholms län

Kategori

Flerbostadshus Gruppbyggda småhus Kontorsbyggnader

Byggnadsart

Invändigt underhåll Nybyggnad Ombyggnad Rivning Sanering Tillbyggnad Utvändigt underhåll