Företagspresentation

Verksamhet

Vår vision är att erbjuda den mest kostnadseffektiva bostadslösningen, med fokus på hög kvalitet, miljöhänsyn och enastående service.

Våra värderingar

Ansvar– Kundens trygghet och tillit står i centrum för vårt uppdrag.
Hållbarhet – Vi vill bidra till ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.
Flexibilitet – Vi anpassar oss efter kundens och marknadens behov av bostadslösningar.
Tillgänglighet – Vi står alltid redo att hjälpa våra kunder närhelst de tar kontakt.

Övrigt

info@sweahus.com
46 (0)10 33 09 905
Lilla torget 4, 411 18 Göteborg

Företagets kontor

Sweaira Houses AB Hemsida
Lilla torget 4
411 18, GÖTEBORG
010-3309905 Kontakta

Rubriker

Byggnadsentreprenörer Prefabricerade Byggnader/moduler Stomleverantör

Sökord

byggnation entreprenör trähus tillverkare stomme trä yrkesarbetare småhus flerfamiljsbostäder betongarbetare snickare vvs radhus parhus kjedehus

Geografi

Västra Götalands län

Kategori

Flerbostadshus Gruppbyggda småhus

Byggnadsart

Invändigt underhåll Nybyggnad Ombyggnad Rivning Sanering Tillbyggnad Utvändigt underhåll