Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Vänersborg

Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Ombyggnad av rondell i Vänersborg
Cirkulationsplats vid norra utfarten och Djupedalsvägen.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser utbyggnad av förskola. Upptaget i investeringsbudget 2015-2019.
Gång- och cykelbro i Vänersborg
GC-bro mellan Sundsgatan och Sanden.
Ombyggnation av förskola i Vänersborg
Avser ombyggnation av förskola.
Ny beläggning samt belysning till tennisbanor i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Konstgräs till idrottsplats i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Cykelbefrämjande åtgärder, GC-väg i Vänersborg
Projektet avser ny GC-väg utmed Stationsvägen, mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 2
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola, finns även tidiga planer på att göra en tillbyggnad av storkök.
Åtgärder för värmedistribution vid grundskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av takterasser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: