Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Trollhättan

Ombyggnad av gata i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ombyggnad av gågatsdelen.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet ligger för närvarande på is.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning i skola.
Ombyggnad gator i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av väg/gata i Trollhättan
Ombyggnad av Olofs Palmes gata, Sträckan Strandgatan-Drottninggatan. Upptaget i investeringsbudget 2015-2018.
Ledmurar vid bräddavlopp 2016 i Trollhättan
Projektet avser ledmurar vid bräddavlopp.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Ev komplatteringar av bef gatunät som inte ingår i exploatering.
Ombyggnad av lägenhet i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare bostad (en lägenhet blir två lägenheter).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: