Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus. Kommer att indelas i flera etapper. Omfattning oklar.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2019.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för den konstnärliga fakulteten på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St. Sigfridsgatan.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Renovering och ombyggnad av underjordiskt garage i Göteborg
Projektet avser renovering och ombyggnad av underjordiskt garage.
Ombyggnad till studenthotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell med 90 rum för internationella studenter och forskare. Byggnaden har bevarande krav q. Byggstart tidigast början 2020.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 30 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ny- och ombyggnad till äldreboende i Örgryte
Projektet avser ny- och ombyggnad till äldreboende (totalt 3000-4000 kvm). Ombyggnad av en huskropp ca 800 kvm. Uppskattad kostnad.
Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Planer finns på att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbygga en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca: 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 4 lägenheter och 1 lokal i bottenplan i flerbostadshus med bevarande krav. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 18 lägenheter, upprustning av fasaden samt byte av fönster.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 18 lägenheter.
Påbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av kontor samt nytt trapphus med hiss på kontorshus. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Beslut saknas. Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kortedala, etapp 2
Avser stambyte, renovering av badrum samt ny FTX-ventilation i 74 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av kaj mm i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av kaj och ny avloppsanläggning.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med ca 1500 kvm kontor. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av vandrarhem i Göteborg
Projektet avser utvidgning av vandrarhem med 30-40 bäddar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny servicegång vid Jordfallsbron
Utförande av servicegång.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av affärsbyggnad med äldreboende. Uppskattad kostnad.
Rivning av affärshus i Göteborg
Projektet avser rivning av centrumbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nya terminalen vid Arendal. Förberedande arbeten för etapp 1
Projektet avser byggnation av vallar, etableringsområde och förberedande arbete för den nya terminalen vid Arendal (objektnummer för etapp 1 är 1188966). Uppskattad kostnad.
Reinvestering av styr- och övervakningssystem i tunnlar i Västra Götalands län
För utförande av drift och underhåll samt nyinstallation av styr- och övervakningssystem i komplexa vägtunnlar i Göteborg samt i enkla anläggningar i Västra Götaland, Värmland och Hallands län. Omfattar Götatunneln, Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln, Skulltorpstunneln, Gerumstunneln, Gårdstenstunneln, Älvsborgsbron, Uddevallabron, Svinesundsbron samt 4 st pumpstationer (Gullbergsvass, Åbro, Marieholm, Gårda). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Drift och underhåll av VA/Vent i Region Väst
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 5 lägenheter samt takkupor i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Tidiga planer. Uppskattad byggstart och kostnad okänd.
Upprustning av kontaktledningar mm längs järnväg i Sävenäs
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Reinvestering av HSWIM vid Delsjön
HSWIM (High Speed Weigh in Motion Scales).
Utökning av restaurang i Göteborg
Projektet avser utökning av restaurangen på östra sidan.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av huvudentré i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/funktionsanpassning av huvudentréen och läktare samt hissåtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av komplementbyggnad/gårdshus till tre mindre lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad samlingssal i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal vid äldreboende. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av parkeringshus i Göteborg
Nybyggnad av tak över befintligt parkeringsdäck med 400 parkeringsplatser. Ytan på taket är 1200m2 Det skall även installeras en bom vid infarten till parkeringen.
Invändig ombyggnad i konserthus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser att toaletter vid Stora salen renoveras (kapphallen) och utökas som påverkar omklädningsrum som i sin tur påverkar restaurangköket. Uppskattad kostnad.
Rivning av idrottshall i Göteborg
Projektet avser rivning av idrottshall.
Ny askgravlund på kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser ny askgravlund på befintlig kyrkogård.
Montering av spårspärrar på rangerbangården i Sävenäs
34 spårspärrar/skyddsväxlar på rangerbangården i anslutning till Västra Stambanan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: