Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Göteborg

BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus. Kommer att indelas i flera etapper. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för den konstnärliga fakulteten på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.
Basunderhåll på Kust till Kustbanan Väst
Bandelarna 641, 654, 655 och 721.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St.Sigfridsgatan.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast början 2018.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Beslut saknas. Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Ombyggnad till studenthotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell med 90 rum för internationella studenter och forskare. Byggnaden har bevarande krav q. Byggstart tidigast början 2019.
Ny- och ombyggnad till äldreboende i Örgryte
Projektet avser ny- och ombyggnad till äldreboende (totalt 3000-4000 kvm). Ombyggnad av en huskropp ca 800 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar.
Ramavtal avseende distributionstransformatorer, Göteborg energi
Distributionstransformatorer avsedda för nätstationer. Transformatorerna ska vara oljefyllda alternativt torrisolerade. Beräknad omfattning är ca 60 st transformatorer per år med varierande märkeffekt.
Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Planerat projekt efter provpålningen, 889293.
Ramavtal avseende dyktjänster Göteborgs Hamn
Möjlighet till förlängning upp till 48 månader. 3 teknikområden, dykarbeten, dykinspektion och dyksyn
Ombyggnad till vandrarhem i Göteborg
Ombyggnad av garage till vandrarhem med 45-50 rum. Byggstart tidigast våren 2018.
Drift och underhåll av Infrasystem VA/Vent
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm).
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Beslut saknas. Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet är under utredning.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med ca 1500 kvm kontor. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Ombyggnad av hotell i Göteborg
Planerat projekt. Avser flyttning av entré, renovering eller utbyte av 3 st gästhissar, uppfräschning av 5 st lägenheter samt byggnation av en vinterträdgård. Projekten kan komma att delas upp. Byggstart planerad inom 2 år.
På- och ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Nytt bygglov ska sökas. Projektet avser påbyggnad med ett tak över det översta planet, nytt tätskikt och invändig målning i parkeringhus. Avvaktar styrelsebeslut.
Tillbyggnad av vandrarhem i Göteborg
Projektet avser utvidgning av vandrarhem med 30-40 bäddar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad med 5-6 våningar med ca 90 kvm/våning med mindre lägenheter.
Ombyggnad lokaler i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning. Projektet är under utredning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Tidiga planer. Uppskattad byggstart och kostnad okänd.
Upprustning av kontaktledningar mm längs järnväg i Sävenäs
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Tillbyggnad av restaurang hotell i Göteborg
Planer finns för tillbyggnad av restaurang på plan 1 med burspruk. Ger ca 80 nya platser. Utbyggnad med glasgolv. Osäker byggstart.
Utökning av restaurang i Göteborg
Projektet avser utökning av restaurangen på östra sidan.
Ombyggnad av huvudentré i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/funktionsanpassning av huvudentréen och läktare samt hissåtgärder.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av komplementbyggnad/gårdshus till tre mindre lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av annex i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning av fd stallbyggnaden Annexet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av ventilationssystem vid bränslemottagningen på Sävenäs KVV, Göteborg
Upphandlingen avser en komplett installation av ett ventilationssystem för dammuppsamling från tippfickan vid bränslemottagningen på Sävenäs. Byggstart oviss. Uppskattad byggstart.
Ny askgravlund på kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser ny askgravlund på befintlig kyrkogård.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: