Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Västra Götalands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 242 st.

BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus. Kommer att indelas i flera etapper. Omfattning oklar.
Ombyggnad av väg, Vårgårda-Ribbingsberg E20
7 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg.
Basunderhåll på Kust till Kustbanan Väst
Bandelarna 641, 654, 655 och 721.
Ombyggnad av Nordre älvbron i Kungälv
Byte av rörliga klaffar mot fasta brodelar samt upprustning av hela bron; byte av kantbalkar, beläggning och räcken.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för den konstnärliga fakulteten på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till ca 200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.
Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv,
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av huvudentré (Hus 3).
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv,
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av köpcentrum i Uddevalla
Planer finns på en utbyggnad av den äldsta delen, ny entré, utvändig upprustning, ombyggnad parkeringsplats samt nya infarter.
Om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet asver om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 50-60 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Om- och tillbyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med 40 nya rum, kongresshall samt ombyggnad av huvudentré på hotell.
Påbyggnad av sjukhus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med två våningar vårdavdelningar.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast början 2018.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny bassäng.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Ombyggnad till studenthotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell med 90 rum för internationella studenter och forskare. Byggnaden har bevarande krav q. Byggstart tidigast början 2019.
Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad av äldreboende i Gällstad etapp 1
Projektet avser ombyggnad av äldreboende.
Ny- och ombyggnad till äldreboende i Örgryte
Projektet avser ny- och ombyggnad till äldreboende (totalt 3000-4000 kvm). Ombyggnad av en huskropp ca 800 kvm. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum. Byggstart tidigast våren 2018.
Utbyte av snedkablar på Tjörnbron
Utbyte av 14 snedkablar.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.
Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.
Ramavtal avseende distributionstransformatorer, Göteborg energi
Distributionstransformatorer avsedda för nätstationer. Transformatorerna ska vara oljefyllda alternativt torrisolerade. Beräknad omfattning är ca 60 st transformatorer per år med varierande märkeffekt.
Tillbyggnad av badhus i Borås
Avser tillbyggnad av badhus. Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. 16 mkr 2017 och 17,7 mkr 2018.
Tillbyggnad av äldreboenden i Karlsborg
Avser utbyggnad av två demensavdelningar. Grunden blir platta på mark.
Förstärkning av kaj i Lysekil
Projektet avser förstärkning av kaj. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Påbyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med ett plan per hus med totalt 27 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Tillbyggnad av demensboende i Tranemo
Avser tillbyggnad av demensboende.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ombyggnad av gågatsdelen.
Renovering-, och ombyggnad av skola i Tranemo
Avser renovering-, och ombyggnation av skola. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Ramavtal avseende dyktjänster Göteborgs Hamn
Möjlighet till förlängning upp till 48 månader. 3 teknikområden, dykarbeten, dykinspektion och dyksyn
Om- och tillbyggnad av reningsverk etapp 3 i Falköping
Projektet avser ombyggnad av rötkammare.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skärhamn, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av kontor till 20 lägenheter.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och 250 kvm butikslokaler.
Utfyllning av vattenområde till hamnplan i Lysekil
Projektet avser utfyllning vid vattenområde till hamnplan. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad till vandrarhem i Göteborg
Ombyggnad av garage till vandrarhem med 45-50 rum. Byggstart tidigast våren 2018.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola utöver det tillkommer gårdsförråd, sop-och miljöhus, mindre ombyggnad i befintligt hus B (slöjdsalar) samt om- och tillbyggnad gymnastik hus C. Uppskattad kostnad.
Stabiliseringsåtgärder av mark i Sotenäs
Utredning pågår angående hamnområdet som visats vara instabil med rasrisk. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ny hall och anläggande av konstgräsplan i Ed
Projektet ny hall över ny konstgräsplan delvis placerad på tidigare stenmjölsplan.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet ligger för närvarande på is.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart tidigast våren 2018.
Upprustning av väg i Härryda
Projektet avser upprustning av väg.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Underhåll av Uddevallatunnlarna
Ny belysning tunnel 4, sedimenteringsbassäng, montering av skyddsbarriärer.
Ombyggnad av idrottshall i Lidköping
Förslag finns på en om- och utbyggnad av anläggningen för bla större planer. Ev kan det bli en nybyggnad istället. Byggstart tidigast 2019.
Ombyggnad av väg 172 vid Härsängen
Profiljustering, kurvrätning och breddning.
Om och nybyggnad vid hamn i Stenungsund
Muddring och spontning måste ske först (940523). Avser ändring av detaljplan för nybyggnad av småindustri, lager, partihandel och kontor. Området ska även kunna inrymma lokaler för hamnkontor, sjöräddning mm. Planer för 5 st byggnader på 3 våningar.
Drift och underhåll av Infrasystem VA/Vent
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar.
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår.
Om och tillbyggnad av vårdanläggning i Ljungskile
5 nya villor + utbyggnad av rehabcenter
Till- och ombyggnad av skola i Nödinge
Projektet avser tillbyggnad av skola. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skolor/förskolor i Ale
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolor/förskolor, ca 3000 kvm ombyggnad och ca 3500 kvm tillbyggnad. Uppskattad kostnad.
Ny gångförbindelse under järnvägen Härryda
Projektet avser ny gångförbindelse under järnvägen.
Byte av vägportal under Västra Stambanan vid Heneporten i Skövde
Byte av vägportal samt tillhörande anslutningsvägar inklusive trafiksignaler.
Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Planerat projekt. Undersökningar pågår.
Anpassning av gator till badhus i Uddevalla
Projektet avser anpassning av gator.
Ombyggnad av väg/gata i Skövde
Ombyggnad för trafiklösning av kv Vipan - Hallenbergsrondellen.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: