Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Västra Götalands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 350 st.

BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus. Kommer att indelas i flera etapper. Omfattning oklar.
Ombyggnad av väg, Vårgårda-Ribbingsberg E20
7 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg.
Ombyggnad av flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimpatanläggning och ombyggnad till passifhusnivå i 300 lägenheter samt förtätning ca 100 lägenheter under en 12-års period. Koordinator: Kvarnström Arkitektkontor AB, Kerstin Säfblad.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för den konstnärliga fakulteten på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till ca 200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Basunderhåll på Kust till Kustbanan Väst
Bandelarna 641, 654, 655 och 721.
Ombyggnad av Nordre älvbron i Kungälv
Byte av rörliga klaffar mot fasta brodelar samt upprustning av hela bron; byte av kantbalkar, beläggning och räcken.
Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St.Sigfridsgatan.
Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv,
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av huvudentré (Hus 3).
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet asver om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 50-60 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Byggstart tidigast våren 2018.
Utbyggnad av köpcentrum i Uddevalla
Planer finns på en utbyggnad av den äldsta delen, ny entré, utvändig upprustning, ombyggnad parkeringsplats samt nya infarter.
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende.
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv,
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Ombyggnad av skola i Herrljunga
Avser ombyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med 40 nya rum, kongresshall samt ombyggnad av huvudentré på hotell.
Påbyggnad av sjukhus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med två våningar vårdavdelningar.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Till- och ombyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av 7 klassrum, idrottshall, fritidsavdelning samt utökning av kök och matsal.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Beslut saknas. Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast början 2018.
Utbyggnad av äldreboende i Öckerö
Planer finns på utbyggnad av boendet med ca 48 platser.
Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny bassäng.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Ombyggnad till studenthotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell med 90 rum för internationella studenter och forskare. Byggnaden har bevarande krav q. Byggstart tidigast början 2019.
Ombyggnad av gågata i Uddevalla
Projektet kommer att indelas i etapper.
Utbyte av snedkablar på Tjörnbron
Utbyte av 14 snedkablar.
Ombyggnad av äldreboende i Gällstad etapp 1
Projektet avser ombyggnad av äldreboende.
Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.
Ny- och ombyggnad till äldreboende i Örgryte
Projektet avser ny- och ombyggnad till äldreboende (totalt 3000-4000 kvm). Ombyggnad av en huskropp ca 800 kvm. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum. Byggstart tidigast våren 2018.
Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.
Ramavtal avseende distributionstransformatorer, Göteborg energi
Distributionstransformatorer avsedda för nätstationer. Transformatorerna ska vara oljefyllda alternativt torrisolerade. Beräknad omfattning är ca 60 st transformatorer per år med varierande märkeffekt.
Tillbyggnad av badhus i Borås
Avser tillbyggnad av badhus. Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. 16 mkr 2017 och 17,7 mkr 2018.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Beslut saknas. Idéer finns på tillbyggnad med 6 våningar och ca 30 lägenheter.
Tillbyggnad av äldreboenden i Karlsborg
Avser utbyggnad av två demensavdelningar. Grunden blir platta på mark.
Ny-, till- och ombyggnad av skola på Öckerö
Projektet avser ny långsiktig lösning för skollokalfrågan, Björkö. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förstärkning av kaj i Lysekil
Projektet avser förstärkning av kaj. Byggstart tidigast våren 2018.
Påbyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med ett plan per hus med totalt 27 lägenheter.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Byggstart oviss.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser filteranläggning för biologisk rening.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Planerat projekt efter provpålningen, 889293.
Tillbyggnad av demensboende i Tranemo
Avser tillbyggnad av demensboende.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ombyggnad av gågatsdelen.
Renovering-, och ombyggnad av skola i Tranemo
Avser renovering-, och ombyggnation av skola. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Ombyggnad av idrottshall och friidrottsanläggning i Ulricehamn, etapp 2
Inga beslut tagna, avser nybyggnad av friidrottsarena.
Ramavtal avseende dyktjänster Göteborgs Hamn
Möjlighet till förlängning upp till 48 månader. 3 teknikområden, dykarbeten, dykinspektion och dyksyn
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och 250 kvm butikslokaler.
Utfyllning av vattenområde till hamnplan i Lysekil
Projektet avser utfyllning vid vattenområde till hamnplan. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skärhamn, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av kontor till 20 lägenheter.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Om- och tillbyggnad av reningsverk etapp 3 i Falköping
Projektet avser ombyggnad av rötkammare.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola utöver det tillkommer gårdsförråd, sop-och miljöhus, mindre ombyggnad i befintligt hus B (slöjdsalar) samt om- och tillbyggnad gymnastik hus C. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till vandrarhem i Göteborg
Ombyggnad av garage till vandrarhem med 45-50 rum. Byggstart tidigast våren 2018.
Stabiliseringsåtgärder av mark i Sotenäs
Utredning pågår angående hamnområdet som visats vara instabil med rasrisk. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ny hall och anläggande av konstgräsplan i Ed
Projektet ny hall över ny konstgräsplan delvis placerad på tidigare stenmjölsplan.
Ombyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad av Hunnebohemmet med två avdelningar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: