Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Västra Götalands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 284 st.

BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus. Kommer att indelas i flera etapper. Omfattning oklar.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Ombyggnad av väg, Vårgårda-Ribbingsberg E20
7 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg.
Ombyggnad av flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimpatanläggning och ombyggnad till passifhusnivå i 300 lägenheter samt förtätning ca 100 lägenheter under en 12-års period. Koordinator: Kvarnström Arkitektkontor AB, Kerstin Säfblad.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för den konstnärliga fakulteten på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser nya lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till ca 200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.
Basunderhåll på Kust till Kustbanan Väst
Bandelarna 641, 654, 655 och 721.
Varmmassa- och värmebeläggning i distrikt Mariestad och Vänersborg
Distrikt Mariestad (DM) och Vänersborg (DV) i distrikt Väst.
Varmmassabeläggning i distrikt Göteborg
Varmmassabeläggningar inom distrikt Göteborg (DG och DGF) i distrikt Väst.
Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv,
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av huvudentré (Hus 3).
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende.
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv,
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet asver om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 50-60 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Utbyggnad av köpcentrum i Uddevalla
Planer finns på en utbyggnad av den äldsta delen, ny entré, utvändig upprustning, ombyggnad parkeringsplats samt nya infarter.
Ombyggnad av skola i Herrljunga
Avser ombyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Om- och tillbyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med 40 nya rum, kongresshall samt ombyggnad av huvudentré på hotell.
Påbyggnad av sjukhus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med två våningar vårdavdelningar.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Karlstad (DK), Mariestad (DM) och Vänersborg (DV) i distrikt Väst.
Ombyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad av Hunnebohemmet med två avdelningar.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny bassäng.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad till studenthotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell med 90 rum för internationella studenter och forskare. Byggnaden har bevarande krav q. Byggstart tidigast början 2019.
Ombyggnad av äldreboende i Gällstad etapp 1
Projektet avser ombyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av äldreboende i Åmål
Projektet avser ombyggnad och renovering av äldreboende.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny- och ombyggnad till äldreboende i Örgryte
Projektet avser ny- och ombyggnad till äldreboende (totalt 3000-4000 kvm). Ombyggnad av en huskropp ca 800 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.
Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar.
Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.
Tankbeläggning i distrikt Göteborg, Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Göteborg (DG), Karlstad (DK), Mariestad (DM) och Vänersborg (DV) i distrikt Väst.
Utbyte av snedkablar på Tjörnbron
Utbyte av 14 snedkablar.
Tillbyggnad av badhus i Borås
Avser tillbyggnad av badhus. Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. 16 mkr 2017 och 17,7 mkr 2018.
Tillbyggnad av äldreboenden i Karlsborg
Avser utbyggnad av två demensavdelningar. Grunden blir platta på mark.
Påbyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med ett plan per hus med totalt 27 lägenheter.
Förbättringsåtgärder längs väg 156 mellan Härryda-Skene
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal, åtgärder vid Hyssna Handel (bredda vägen, ny belysning mm) utbyggnad av pendlarparkering och tillgänglighetsanpassning av två busshållplatser vid Hjorttorp, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Eriksmyst, Bugärde och Gästigivargården (bredare och längre plattformar, taktila ytor för synskadade samt bygga säkra gångbanor till och från hållplatserna).
Förstärkning av kaj i Lysekil
Projektet avser förstärkning av kaj. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny-, till- och ombyggnad av skola på Öckerö
Projektet avser ny långsiktig lösning för skollokalfrågan, Björkö. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Hjo
Entreprenaden omfattar nybyggnad av dagvårdavdelning och personalutrymmen samt 18 st lägenheter, 9 st särskilt boende och 9 st korttidsboende, med tillhörande komplement och lokaler. Samtliga tillhörande delar inklusive delar av utemiljö och anslutningsväg ingår i entreprenaden. Byggnaden uppförs i tre plan inkl. suterrängplan och ansluts till befintlig byggnad.
Tillbyggnad av demensboende i Tranemo
Avser tillbyggnad av demensboende.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ombyggnad av gågatsdelen.
Renovering-, och ombyggnad av skola i Tranemo
Avser renovering-, och ombyggnation av skola. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Utfyllning av vattenområde till hamnplan i Lysekil
Projektet avser utfyllning vid vattenområde till hamnplan. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar och kök. Byggstart tidigast hösten 2018.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skärhamn, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av kontor till 20 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av reningsverk etapp 3 i Falköping
Projektet avser ombyggnad av rötkammare.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och 250 kvm butikslokaler.
Ombyggnad till vandrarhem i Göteborg
Ombyggnad av garage till vandrarhem med 45-50 rum. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Ny hall och anläggande av konstgräsplan i Ed
Projektet ny hall över ny konstgräsplan delvis placerad på tidigare stenmjölsplan.
Stabiliseringsåtgärder av mark i Sotenäs
Utredning pågår angående hamnområdet som visats vara instabil med rasrisk. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart tidigast våren 2018.
Upprustning av väg i Härryda
Projektet avser upprustning av väg.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Påbyggnadl av kontor i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av kontor samt nytt trapphus med hiss på kontorshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg 172 vid Härsängen
Profiljustering, kurvrätning och breddning.
Om och nybyggnad vid hamn i Stenungsund
Muddring och spontning måste ske först (940523). Avser ändring av detaljplan för nybyggnad av småindustri, lager, partihandel och kontor. Området ska även kunna inrymma lokaler för hamnkontor, sjöräddning mm. Planer för 5 st byggnader på 3 våningar.
Underhåll av Uddevallatunnlarna
Ny belysning tunnel 4, sedimenteringsbassäng, montering av skyddsbarriärer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: