Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Värmlands län

Arvika (9)
Eda (1)
Filipstad (2)
Forshaga (0)
Grums (3)
Hagfors (5)
Hammarö (2)
Karlstad (18)
Kil (2)
Munkfors (0)
Storfors (1)
Sunne (2)
Säffle (2)
Torsby (12)
Årjäng (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Värmland
Vägnätets totala längd för området är 1331 km varav 413 km grusväg. I objektet ingår väg 514 som ligger i Dalarnas län
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av E18 mellan Valnäs-Riksgränsen
Ca 84 km lång sträcka. Stigningsfält, breddning av vägen, mitträffling, sidoräcken vid mindre hinder samt förbättring av korsningar. Ca 37 km viltstängsel.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Renovering av simhall i Arvika
Bassängerna ska rivas och byggas om, golvet behöver bytas ut, duschar, bastu och omklädningsrum är i behov av restaurering.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Äldsta byggnaden innehåller idag mellanstadiet och skall anpassas till ny verksamhet för personal, särskola och specialundervisning. Lågstadiets byggnad rivs och på platsen byggs en ny byggnad för låg- och mellanstadiet. Verksamheterna byggs ihop och görs tillgängliga genom ny entré och hiss.
Ombyggnad av kaj till parkyta
Ingen tidplan finns för detta projekt.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Utbyggnad äldreboende i Hagfors
Avser utbyggnad med 10 lägenheter på Lillåsens äldreboende.
Ledningsåtgärder i Tandö-Borgvik
Ledningsåtgärder CL26 S5-6
Ombyggnad till lägenheter i Karlstad
Planer finns på ombyggnad av lokaler till 5 lägenheter.
Ev. utbyggnad av allmänt VA till Alsters Gräsås i Karlstad
Förslag till VA-plan 2014. Utföres ev. under 2021-2026. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Ombyggnad av trafikplats med ny rondell i Arvika
Ombyggnad av korsning Fallängsvägen/Blästervägen/Graningevägen, Rondell OK.
Ombyggnad av skola i Hammarö
Projektet avser ombyggnad av skola från F - 6 till F -9.
Ombyggnad av E18 vid Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred.
Ombyggnad av idrottshall i Säffle
Projektet omfattar bl.a. renovering av omklädningsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad från affärslokal till 6-7 lägenheter. Renovering av hela byggnaden in- och utvändigt, nytt värmesystem.
Ombyggnad av Hagfors badhus.
Avser ombyggnad av omklädningsrum mm på badhuset.
Ombyggnad av ventilation vid folkets hus i Storfors
Avser ombyggnad av styr och reglerventilationen i Folkets hus i Storfors.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.
Underhåll av idrottsanläggning i Arvika
Avser upprustning av idrottsanläggning. Renovering av läktare, dränering.
Trafiksäkerhetshöjande i Arvika
Upptaget i investeringsbudget 2018-2020
Reparation av bro över Norsälven
Ommålning, förstärkning.
Ombyggnad av bro över Sorkan vid Lid
Utbyte kantbalk, tätskikt mm.
Upprustning av torg, Arvika
Upprustning av torget i Arvika.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 5
Avser upprustning av gång- och cykelstråket längs östra älvgrenen mellan Sandgrundsbron och Hagaleden.
Tillbyggnad av växthus och kök i Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018. Ev ramavtalad entreprenör.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.
Anpassning vid hemtjänsten i Hagfors
Avser tillgänglighetsanpassning, hiss och ny entre vid Tranan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av en lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Grums
Ändrad användning från skollokaler till tillfälligt boende.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Avser ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av ventilation i idrottshall, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Projektering av Värme i Torsby.
Upptaget inversteringsbudget.
Ombyggnad av kök i flerbostadshus i torsby
Upptaget inversteringsbudget. Byte av kök i flerbostadshus.
Renovering av duschar
Upptaget i inversteringsbudget. Renovering av duschar i Omsorgsverksamheten.
Ombyggnad av fasad i Torsby
Omfattar målning Gömmanberg samt panelbyte av fasad. Upptaget i inversteringsbudget.
Ombyggnation av kylrum i Torsby
Ombyggnad av kylrum, skogsbacken. Upptaget i Inversteringsbudget.
Ombyggnad av tornet av kyrka i Torsby
Ombyggnad av tornet på kyrka. Upptaget inversteringsbudget.
Dränering vid äldreomsorgen, i Klarastrand
Avser dränering av vid Klarastrand, äldreboende i Torsby. Upptaget inversteringsbudget.
Ombyggnad av personalrum i Torsby
Omfattar ombyggnation av personalutrymme på fastigheten Slättene 1:50.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Upptaget inversteringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: