Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Uppsala län

Enköping (7)
Heby (7)
Håbo (1)
Knivsta (9)
Tierp (6)
Uppsala (25)
Om-ny eller tillbyggnad av äldrebostäder i södra Heby
Ca 60 lägenheter behövs i södra kommundelen i Heby. Ev byggs eller rivs Tegelbacken om. Oklart om man bygger nytt eller bygger om/till befintlig fastighet.
Förtätning av bostäder i Uppsala
Påbyggnad av befintligt hus.
Ombyggnad av väg i Uppsala
Gatan ska göras mera stadsmässig med separata gc-banor på båda sidorna mm. Avser sträckan mellan Gnistarondellen och Fålhagsleden.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala Kommun
Ombyggnad av kontor till lägenheter på ca 2000 kvm. Även planer för nybyggnation av bostäder på ca 1700 kvm.
Renovering eller nybyggnad av skola i Länna
Tidiga planer. Ur lokalplanering. Uppskattad oklar byggstart, kostnadsuppgift saknas. Kommer etappindelas.
Påbyggnad med skollokaler, vårdhem & lägenheter i Knivsta
Påbyggnad bef 1-planshus med 1 våning, totalt 3500-4000 kvm. Kommer att innehålla skollokaler, ett 10-tal hyreslgh samt ett vårdhem (ca 1800 kvm).
Stolphöjning mellan Hamra - Åker
Svenska kraftnät höjer stolparna vid Mälaren, söder om Enköping för möjliggöra trafik för större båtar i området. Stolparna är en del av en stamnätsledningen mellan Hamra och Åker.
Renovering eller nybyggnad av skola i Uppsala
Renovering eller nybyggnad samt utökning till totalt 700 elevplatser. Projektet kommer att ske parallellt med nybyggnad av läktare på projekt: 1211474.
Renovering eller nybyggnad av skola i Bälinge
Renovering eller nybyggnad samt ökad kapacitet till 540 elever.
Ombyggnad till äldrebostäder i norra kommundelen, Östervåla
Projektet ligger stilla. Byggstart eventuellt 2020. Oklart vem som blir byggherre. Kostnadsuppgift saknas.
Ombyggnad av lägenhet i Uppsala
Planer för ombyggnad av kontorshus till 20-30 st lägenheter.
Stambyte mm i flerbostadshus i Heby, Etapp 2 mfl
Avser stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt ca 112 lägenheter i 4st fastigheter.
Ombyggnad av studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Planer för ombyggnad av studentbostäder.
Till- och ombyggnad av skola i Östervåla
Planer för utbyggnad av Östervåla skola med ca 6 klassrum.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Ur investeringsbudget 2017-2020. Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Ombyggnad av lägenhet i Uppsala
Ombyggnad av kontor till ett 20-tal lägenheter.
Ombyggnad av studentlägenhet i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från laboratielokaler till student och forskarbostäder med installation av hiss samt fasadändring, c4:12.
Ombyggnad av järnväg mellan Kummelby-Karlberg och Uppsala C-Myrbacken
Ombyggnad för hastighetshöjning, ytterspåren.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Avser ändrad användning av industrifastighet till 13 st bostäder.
Ombyggnad av förskola i Uppsala
Renovering eller ersättning med nya lokaler.
Reparation av bro över Trunstaån
Uppsala-Märsta km 50+123. Utbyte kantbalk, räcke, reparation platta.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tierp
Trafiksäkerhet till Wallskoga/ Strömsbergsvägen.
Reparation av bogårdsmur vid Knutby kyrka
Avser reparation av bogårdsmur vid Knutby kyrka.
Renovering av spontanidrottsplats i Alsike
Renovering av spontanidrottsplats Thunman.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: