Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Ombyggnad av galleria och kontor mm på Östermalm, Stockholm
Sturebadet ingår i planerna. Projektet kommer att samordnas med tunnelbanan.
Nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av konferensanläggning, hotell och bostäder. Omfattning oklar.
Tele, styr-och övervakning FSE901 Förbifart Stockholm
Telesystem, tex branddetektering, kommunikationsplattform, kameror, meddelandesystem, radio, telefoni. Överordnat styr- och övervakningssystem för alla tekniska system i anläggningen.
Trafiksystem, FSE904 Förbifart Stockholm
Avser utrustning och system för övervakning, trafikledning och trafikstyrning inklusive anpassning till befintligt vägnät.
Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan
Ledningsomläggning för tillfälliga spår och permanent anläggning.
Ombyggnad av E4/E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg
Ny utformning av trafikplats Barkarby samt åtgärder i anslutning till trafikplats Hjulsta. Breddning av E18 till tre körfält i vardera riktningen mellan Jakobsberg trafikplats och Hjulsta trafikplats.
På/tillbyggnad av studentlägenheter på Gärdet, Stockholm
Påbyggnad med 2-3 våningar. Totalt ca 450 lägenheter.
Utveckling av centralstationen i Stockholm
Avser utveckling och förtätning av centralstationsområdet i Stockholm.
Tunnelventilation, FSE903 Förbifart Stockholm
Avser installation av fläktar i trafikutrymmen alla fläktstationer samt tunnel- och brandventilationsstyrning.
Ombyggnad till bostäder och handel i Kista
Fastigheten ska konverteras till ca 750 bostäder samt ca 10000 m2 handel och service.
Nya likriktarstationer för utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm
33 KV, 400 V. Trafo ink. byggnader. Gemensam upphandling för samtliga utbyggnadsgrenar.
Leverans prefabricerade portalelement FSE814 Förbifart Stockholm
Omfattar prefabricerade portalelement (för nödutrymningsvägar) i huvudtunnlar samt i ramptunnlar längs E4 Förbifart Stockholm.
Ny markkabelförbindelse mellan Örby - Snösätra
5km 400 kV-markkabelförbindelse mellan Örby och Snösätra. Leverans av 42 000 meter 400 kV PEX kabel.
Upprättande av ledverk vid Essingeleden
Upprättande av två ledverk för skydd av brons pelare.
Rivning av kraftledning Beckomberga-Bredäng
Planerat framtida projekt. Finansieringsfrågan ej löst än. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område C
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator samt eventuellt finplanering. E-422 HAG.
Upprustning mm av Kampementsbadet i Stockholm
Upprustning av vattenrening mm i simhall.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg
Invändiga rivningsarbeten.
Ombyggnad av Botanhuset på Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm
Det finns ett stort behov av att få ändamålsenliga lokaler. De tekniska installationerna är uttjänta och i stort behov av att bytas ut liksom ytskikten. Eftersom Botanhuset är ett statligt byggnadsminne kommer de åtgärder som påverkar stommen och planlösningen att vara tillståndspliktiga hos RAÄ.
Leverans och montage av dörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Avser leverans och montage av dörrar till trafikutrymmen.
Manövrering öppningsbara broar i Mälardalen
Manövrering Hjulsta, Stallarholmen, Kvicksund och Kungsör öppningsbara broar, väg och järnvägsbroar. 3-83-1, 4-14-1, 4-12-1, 3500-3508-1, 19-28-1 och 3500-3507-1.
Byte av övergångskonstruktioner på broar vid Essingeleden, Tpl Fredhäll
Utbyte övergångskonstruktioner 601, 602, 603, 604, 701, 702.
Påbyggnad av kontor på Östermalm, Stockholm
Planområdet omfattar fastigheten Stettin 8, Tegeluddsvägen 88- 94 och fastigheten Stettin 9, Sandhamnsgatan 61-65.
Förnyelse av del av Tenstaledningen, etapp 2
Syftet med projektet är att förnya bef. fyrkantskulverten samt att dimensionera upp fjärrvärmeledningen från DN 600 till en ny modern plastkulvert DN 800 samt att säkerställa framtida värmeutbyte mellan Hässelby –Brista.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område D
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator.
Utbyte av kabelnät, kablifiering av luftledningar i Västerort, Stockholm
Avser ersättning av ca 15 km luftledningslinjer och ca 200 luftserviser med jordkabel i Västerort, Stockholm. Utförs som utförandeentreprenad med undantag för servisanslutningarna som utförs som totalentreprenad. Utförs under 2018-2019.
Omb av park, torgytor, rivning av ramp mm på Södermalm
Detta projekt kommer få annan omfattning som är under utredning. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Utbyte av 0,4-12 kV kabelnät i centrala och södra Stockholm
För denna upphandling kommer 4 st tilldelningsbeslut att fattas: Tilldelning 1: Reimersholme Tilldelning 2: Övre Östermalm Tilldelning 3: Perstorpsvägen Tilldelning 4: Kata Dalströms gata Objekten avser utbyte av kabel samt ombyggnad av nätstationer.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Rinkeby
Takpåbyggnader 25 st lägenheter
Tillbyggnad av frysanläggning i Västberga
Rivning och tillbyggnad av befintlig fastighet, frysrum och kyld terminaldel.
Tillbyggnad av kontor i Kungsholmen
Påbyggnad/tillbyggnad.
Flytt av Norra länkens avluftstorn i östra delen av Hagastaden
Uppdraget innebär att utföra projektering, skaffa myndighetstillstånd samt anlägga ett nytt avluftstorn inom Östra Hagastaden.
Ombyggnad av hotell i Årsta, Stockholm
Ändrad användning av kontor till hotell, 55 rum.
Byte av lager mm på Gröndalsbron i Stockholm
Betongreparation stöd (stöd i vatten) och lagerbyte.
Förstärkning av ändtvärbalkar på broar i Stockholm
Bro 2-2037-1 och 2 samt bro 2-2035-1 och 2.
Ombyggnad av Fredhällsbron vid Tpl Fredhäll/Tpl Nyboda
Reparation kantbalk samt utbyte tätskikt på bro 2-2040-1 och 2, 2-2042-5, 2-2042-10 samt 2-2030-7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: