Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Sollentuna

Påbyggnad av äldreboende på Tureberg
50-70 nya äldrebostäder planeras.
Rivning och nybyggnad av förskola och LSS-boende på Helenelund, Sollentuna
Förskola för ca 100 barn, 1400 kvm. LSS-boende med 6 lgh, ca 600 kvm.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Sollentuna
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad med fler våningar. Byggnaden ligger vid järnvägsspår och byggnationen hänger på detaljplan och granntomten.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för påbyggnation med en våning. Kan bli ändrad omfattning.
Omläggning av pist i Sollentuna
Avser omläggning av pist i ishall A på Sollentunavallen.
Konvertering av hållplatser längs Ostkustbanan
Konvertering till driftplatser.
Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 3
Rivning av idrottshall och komplementbyggnad. Kommer ske efter nybyggnationen (1326866).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: