Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Södermanlands län

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser. 20 000 kvm rivning, 30 000 kvm ombyggnad och 40 000 kvm tillbyggnad. Beräknad kostnad ca 2 mdr kr med en byggtid på ca 10 år.
Rivning, om- och tillbyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Entreprenaden berör rivning, om- och tillbyggnader vid Nyköpings lasarett. Projekten ligger i olika faser av planering, projektering och entreprenad. Rivning ca 3600 kvm, ombyggnad ca 9600 kvm och tillbyggnad ca 9000 kvm. Beräknad kostnad ca 0,5 mdr kr med en byggtid på ca 6 år.
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Tillbyggnad av vårdbostad i Eskilstuna
Tillbyggnad av vård och omsorgsboende.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2018.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Ombyggnad av kök på Breviksskolan i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Ombyggnad av stora torget i Gnesta
En helombyggnad av stora torget.
Spårväxelbyten i Flen
Projektet avser byte av spårväxel 131 a och b samt 133 a och b.
Tillbyggnad av reningsverk i Strängnäs
Tidiga planer. Omfattningen är ej fastställd, kostnad okänd.
Ombyggnad av Torshällavägen i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017. Avser sträckan Rinmansgatan-Idunplan.
Flytt av återvinningsstation i Trosa
Ombyggnad av bommar, återvinningsfack mm.
Tillbyggnad av kontor i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Ombyggnad av Hagbyvägen i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019. Avser trafiksäkerhetsåtgärder, ny gång- och cykelväg samt busshållplats.
Ombyggnad av infart till Djulöområdet i Katrineholm etapp 2
Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 ombyggnad av infart från Djulökvarnvägen.
Byte av tak på flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus samt Ändring av bärande konstruktion (byte av tak).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: