Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Malmö

Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130
Ombyggnad av lokaler för bostäder och kontor på Rörsjöstaden i Rörsjöstaden, Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Ombyggnad av fd skofabrik till 55 lägenheter och kontor i 1 plan + källare. Yta;: 6100 m2 inkl källare. Objektets läge: korset Industrigatan 4/ Zenithgatan ii Rörsjöstaden.
Utbyggnad av lägenheter i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser utbyggnad av 50-60 lägenheter.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.
Anläggande av botanisk trädgård i Malmö
Inga beslut är fattade. Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatta anläggningsarbeten. Arbetena kommer att etappindelas.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på broar i Skåne län, Blekinge län mfl
Avser områdena Skåne län, Blekinge län, Hallands län, västra delen av Västra Götalands län och Värmlands län. Drift och underhåll, ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem vid mindre tunnlar, broar och öppningsbara broar. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 220 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Projektet omfattning och igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av 210 badrum.
Ombyggnad av bostadshus i Lindängen
Igångsättning tidigast 2018. Klimatsmart ombyggnad.
Utbyggnad av lager i Malmö
Avser utbyggnad av lagerkapacitet.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Avsere ombyggnad av kontor och lager till 10st lägenheter.
Ombyggnad av gata i Malmö
Igångsättning tidigast 2020.
Ombyggnad av församlingshem ii Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av S:t Andreas församlingshem.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Relining och tappvattenbyte i flerbostadshus, Limhamn
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för relining och tappvattenbyte i 71 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 872357.
Ombyggnad av gata på Lindängen, Malmö
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Åtgärder av kajer i Västra hamnen Malmö
Projektet avser att utforma kajerna utmed Södra Varvsbassängen i Varvsstaden i Västra hamnen,
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp.
Ombyggnad av vind i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser ändring av vind till bostäder. Omfattning kan ej anges.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
Tillbyggnad av skola i Oxie Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för tillbyggnad av skola.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Avser ändring av vind till 6 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ev ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Eventuellt kan det bli planer på ändring av vind till bostäder. Omfattning oklar Kostnad okänd.
Cykelåtgärder i Malmö
Igångsättning tidigast 2023. Planer finns för cykelåtgärder mellan Västra hamnen och Hakegatan. Igångsättning 2016/2017.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändring av vind till etagelägenheter.
Ombyggnad av butiker i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad till butikslokaler.
Tillbyggnad av bilhall i Malmö
Planer för tillbyggnad av bilhall.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 4 st lägenheter.
Åtgärder av parkering vid golfklubb i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: