Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Kristianstad

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Ombyggnad för kulturhus i Kristianstad etapp 2
Inga beslut är tagna. Planer finns för ombyggnad av skola till kulturhus för barn och ungdomar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arkelstorp Kristianstad
Projektet avser ombyggnad samt tillbyggnad med 3 avdelningar vid förskola.
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3.
Tillbyggnad av förskola i Åhus Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Inbyggnad av terrass vid bibliotek i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Konservering av gamla gravhällar m.m.
Omgestaltning av kyrkogård, förvandla park till kyrkogård, staket, askgravplatser samt flytt av gravhällar.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2017. Om- och tillbyggnad av hotell.
Kurvrätning mm på järnväg i Karpalund
Kurvrätning och slopning av växel.
Ombyggnad av hållplatser för superbusskoncept i Kristianstad
Planer finns för ombyggnad av hållplatser och vägar för superbussar.
Ombyggnad av larmcentral i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Ombyggnad larmcentral i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021. Avser larmcentralen.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigat 2020.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
För närvarande pågår underhållsspolning av stammarna. Stambytet kan ev ske om ca 4-5 år.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.
Anläggande av dammar och vattenspegel
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för anläggande av dammar och vattenspegel vid Blekingevägen.
Ombyggnad övningsbyggnad i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021. Avser övningsbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: