Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Skåne län

Bjuv (7)
Bromölla (7)
Burlöv (7)
Båstad (11)
Eslöv (11)
Höganäs (35)
Hörby (2)
Höör (11)
Klippan (3)
Kävlinge (13)
Lomma (10)
Lund (11)
Malmö (26)
Osby (12)
Perstorp (0)
Sjöbo (2)
Skurup (4)
Svalöv (0)
Svedala (12)
Tomelilla (4)
Vellinge (25)
Ystad (6)
Åstorp (1)
Ängelholm (14)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 286 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av väg 23 mellan Ekeröd-Sandåkra
Ombyggnad till 2+1 väg med mitträcke, gång- och cykelport i norra Mellby med anslutande cykelnät.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Ombyggnad av fastigheter till lägenheter i Kävlinge
Projektet är vilande. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga om tre fastigheter till 110-120 lägenheter. De tre fastheterna har inrymnt kontor, lager samt silobyggnad.( Kvartersnamn: Lantmannen 12 o 13, Exporten 12 och Raneringen 5). Fastigheterna är belägna intill kommunhuset.
Utvidgning av tunnel, anläggande av broar mm.i Arlöv
Igångsättning tidigast 2020. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Samarbetsprojekt mellan Burlövs kommun och Trafikverket.
Ombyggnad av väg i Ängelholm
Detaljplanearbete. Igångsättning är ej fastställd.
Utbyggnad av lokaler för forskning mm i Lund
Projektet ligger vilande. Inga beslut finns. Lokaler för forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Höllviken-Vellinge
Avser utbyggnad till mötesfri fyrfältsväg.
Nytt färjeläge vid Ystads hamn Ystad
Avser nybyggnation av två nya färjelägen 7 och 8 i form av en ny pir, med uppmarschområde, samt muddringsarbeten, och ett utfyllnadsområde utfyllt med bland annat muddermassor och nybyggnation av en ny vågbrytare i sydöst samt förlängning av befintlig vågbrytare i sydväst.
Ombyggnad av järnvägsstation längs Västkustbanan, Helsingborg
Avser ombyggnad av stationsområdena vid Maria stationsområde och Ödåkra stationsområde i samband med Trafikverkets ombyggnad av Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Planer finns för om- och tillbyggnad av skola. Yta: 3000 m2 ombyggnad samt 1000-1500 tillbyggnad.
Utbyggnad av ställverk i Trelleborg, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt utbyggnad av 10 kV ställverk.
Påbyggnad av bostadshus i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019/2020. Planer finns för påbyggnad av 4 bostadshus med 2 våningar. Omfattning ej fastställd, kan bli som mest 32 lägenheter.
Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.
Ombyggnad till bostäder mm i Eslöv
Planer finns för ombyggnad till bostäder och centrumverksamhet samt rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad för kulturhus i Kristianstad etapp 2
Inga beslut är tagna. Planer finns för ombyggnad av skola till kulturhus för barn och ungdomar.
Anläggande av botanisk trädgård i Malmö
Inga beslut är fattade. Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatta anläggningsarbeten. Arbetena kommer att etappindelas.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Avser renovering av 210 badrum.
Tillbyggnad av äldreboende i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av demensboende, omfattning kan i dagsläget inte anges.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Ombyggnad av vägnät i Lund
Planer finns för ombyggnad av vägnät i västra Lund. Utredningsarbeten skall utföras. Projektet ligger många år framåt.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3.
Rivning och ombyggnad alt nybyggnad av kommunalhus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad alternativt nybyggnad av kommunhus.
Tillbyggnad av bostadshus i Osby
Tillbyggnad med 16 lägenheter.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringbudget 2017.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser ombyggnad av kontor och lager till 10 lägenheter.
Ombyggnad av fastighet i Örkelljunga
Beslut saknas. Planer finns för ombyggnad av äldreboende till annan verksamhet, tex bostäder, kontor mm.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 10 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Förnyelse av väg i Helsingborg
Projektet ligger på is.
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av Solrosens förskola.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt.
Inbyggnad av terrass vid bibliotek i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Ombyggnad av bibliotek i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020. Avser ombyggnad av busstorg, flytt av bensinstation mm.
Tillbyggnad av rådhus i Ystad
Avser tillbyggnad av gamla rådhuset.
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder Lund
Avser inredande av 29 ungdomsbostäder i i flerbostadshus 4 huskroppar. Förråd på vindsplan samt tillbyggnad med takkupor och trapphus. Objektets läge Fjeliev 5-9, Trollebergsv 10-14 i Lund.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser ombyggnad av Östergatan med dess korsningar i Kvarngatan och i Gasverksgatan.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Igångsättning 2020
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Projektet består av dels ombyggnader av Jönköpingsgatan för att förbättra trafiksäkerheten. I projektet ingår även ombyggnad av befintligt va-system. Objektets läge: centrala Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av församlingshem ii Malmö
Projektet avser ombyggnad av S:t Andreas församlingshem.
Förlängning av gata samt ny bro i Kävlinge
Projektet avser förlängning av Parkgatan samt nybyggnad av bro.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Dalhem östra förskola. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av gator i norra Malmö
Avser anpassning och ombyggnad av gator i en del av storstadspaketet i Malmö.
Exploateringsarbete, Kv Gåsen i Eslöv
Avser nya lokalgator samt en park med lekplats.
Renovering av simhall i Bromölla
Avser renovering av tätskikt i simbassäng samt utbyte avfuktningsaggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av lokal till 5 st lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för att bygga till Allerums förskola. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser ombyggnad av kontor till bostäder med 8-9 lägenheter i 4 våningsplan.
Om- och tillbyggnad vid servicehus i Östra Göinge
Rivning av 2 gamla avdelningar och uppförande av 11 stycken nya lägenheter. Övriga befintliga lägenheter rustas upp och totalt blir det 33 lägenheter. I projektet ingår även nybyggnad av kök till varje avdelning.
Ombyggnad för inomhushall i Trelleborg
Söker befintlig lokal för ombyggnad till inomhushall för ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av gata i Ystad
Avser ombyggnad av gata gällande förbättringar för busstrafik.
Ombyggnad av Hotell, Broby
Avser invänd renovering och ombyggnad.
Ombyggnad av centrum i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd.
Renovering och tillbyggnad av skola i Edenryd Bromölla
Avvaktar beslut. Avser renovering/modernisering av skola för dagens behov.
Tillbyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad och tillbyggnad av bilhall i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av bilhall samt uppsättning av nya reklamskyltar.
Ombyggnad anpassning av fritidsanläggning i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2017-2020
Ombyggnad till kulturcentrum vid Östra Nöbbelöv kyrka
Projektet avser invändig renovering/säkerställning av kyrkan.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Om- eller tillbyggnad av simhall i Osby
Planer finns för om alternativt tillbyggnad av Osby simhall.
Ombyggnad av centrum i Skanör, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad till bostäder i Eslöv
Avser ombyggnad av skola till 7 lägenheter.
Anläggande av torgyta i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Åtgärder vid reningsverk i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för åtgärder vid Höganäs avloppsreningsverk.
Utbyggnad av gc-väg i Höganäs
Projektet ligger vilande.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning för Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Skåne och Blekinge län.
Ombyggnad av va-ledning i Skurup
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Utbyggnad av va-ledningar i Häggenäs, Hörby
Planer finns för utbyggnad av va-ledningar i Häggenäs.
Renovering av pirar i Höllviken, Vellinge
Planer finns för renovering av pirar vid Falsterbokanalen. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av skola i Lund
Avser om- och tillbyggnad av Vikingaskolan.
Ombyggnad av va-ledning i Janstorp Skurup
Avser ombyggnad av Va-ledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: