Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Skåne län

Bjuv (14)
Bromölla (10)
Burlöv (14)
Båstad (18)
Eslöv (11)
Höganäs (22)
Hörby (2)
Höör (8)
Klippan (7)
Kävlinge (17)
Landskrona (12)
Lomma (13)
Lund (13)
Malmö (47)
Osby (15)
Perstorp (1)
Simrishamn (11)
Sjöbo (2)
Skurup (5)
Svalöv (4)
Svedala (24)
Tomelilla (4)
Vellinge (36)
Ystad (7)
Åstorp (2)
Ängelholm (21)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 382 st.

Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Ombyggnad av fastigheter till lägenheter i Kävlinge
Projektet är vilande. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga om tre fastigheter till 110-120 lägenheter. De tre fastheterna har inrymnt kontor, lager samt silobyggnad.( Kvartersnamn: Lantmannen 12 o 13, Exporten 12 och Raneringen 5). Fastigheterna är belägna intill kommunhuset.
Utvidgning av tunnel, anläggande av broar mm.i Arlöv
Igångsättning tidigast 2020. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Samarbetsprojekt mellan Burlövs kommun och Trafikverket.
Ombyggnad av väg i Ängelholm
Detaljplanearbete. Igångsättning är ej fastställd.
Utbyggnad av lokaler för forskning mm i Lund
Projektet ligger vilande. Inga beslut finns. Lokaler för forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Ombyggnad av lokaler för bostäder och kontor på Rörsjöstaden i Rörsjöstaden, Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Ombyggnad av fd skofabrik till 55 lägenheter och kontor i 1 plan + källare. Yta;: 6100 m2 inkl källare. Objektets läge: korset Industrigatan 4/ Zenithgatan ii Rörsjöstaden.
Om- och tillbyggnad av resecentrum med kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 4:e kv t 2017. Planer finns för ytterligare om- och tillbyggnad av kontor vid resecentrum Knutpunkten. Omfattning är ej fastställd.
Utbyggnad av lägenheter i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser utbyggnad av 50-60 lägenheter.
Ombyggnad av bangård i Ystad
Kapacitetsåtgärder. Breddning och förlängning av plattformar, byte av spår, växlar och stoppbockar, flytt av spår, motorisering av gamla växlar, elektrifiering, signalåtgärder.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2017/2018.. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar i 4 våningsplan med 32 lägenheter i vardera huskropp samt tillhörande parkering och markanläggning. Objektets adress: Närlundavägen 6 och 10 I projektet kommer eventuellt att ingår även påbyggnad av ett 5:e våningsplan med 7 lägenheter i vardera huskropp. I projektet ingår även en option under projektnummer 1444361.
Tillbyggnad för LSS-boende i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad med 6-8 våningar för LSS-boende. Inga beslut tagna.
Utbyggnad av ställverk i Trelleborg, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt utbyggnad av 10 kV ställverk.
Påbyggnad av bostadshus i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019/2020. Planer finns för påbyggnad av 4 bostadshus med 2 våningar. Omfattning ej fastställd, kan bli som mest 32 lägenheter.
Om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus.
Ombyggnad för kulturhus i Kristianstad etapp 2
Inga beslut är tagna. Planer finns för ombyggnad av skola till kulturhus för barn och ungdomar.
Anläggande av botanisk trädgård i Malmö
Inga beslut är fattade. Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatta anläggningsarbeten. Arbetena kommer att etappindelas.
Ombyggnad av Förslövs skola, Båstad
Ombyggnation Förslövs skola F-6.
Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arkelstorp Kristianstad
Projektet avser ombyggnad samt tillbyggnad med 3 avdelningar vid förskola.
Ombyggnad av väg i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018 .
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Avser option från projektnummer 1396770. I'gångsättning tidigast 2019. Projektet avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4 våningsplan med 32 lägenheter.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Lund
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Svaleboskolan.
Ombyggnad av vägnät i Lund
Planer finns för ombyggnad av vägnät i västra Lund. Utredningsarbeten skall utföras. Projektet ligger många år framåt.
Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Projektet ligger vilande. Avser nybyggnad av industrihus med en yta på 3000-4000 m2.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på broar i Skåne län, Blekinge län mfl
Avser områdena Skåne län, Blekinge län, Hallands län, västra delen av Västra Götalands län och Värmlands län. Drift och underhåll, ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem vid mindre tunnlar, broar och öppningsbara broar. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Projektet omfattning och igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av 210 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av ca 220 badrum.
Tillbyggnad av skola i Flyinge Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3.
Ombyggnad till mötesfri väg 100 mellan Höllviken-Vellinge
Avser utbyggnad till mötesfri fyrfältsväg.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Avsere ombyggnad av kontor och lager till 10st lägenheter.
Ombyggnad av fastighet i Örkelljunga
Beslut saknas. Planer finns för ombyggnad av äldreboende till annan verksamhet, tex bostäder, kontor mm.
Utbyggnad av lager i Malmö
Avser utbyggnad av lagerkapacitet.
Ombyggnad av bostadshus i Lindängen
Igångsättning tidigast 2018. Klimatsmart ombyggnad.
Tillbyggnad av bostadshus i Osby
Tillbyggnad med 16 lägenheter.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringbudget 2017.
Rivning och ombyggnad alt nybyggnad av kommunalhus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad alternativt nybyggnad av kommunhus.
Ombyggnad av gata i Malmö
Igångsättning tidigast 2020.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 10 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av Solrosens förskola.
Förnyelse av väg i Helsingborg
Projektet ligger på is.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019 Endast planer.
Tillbyggnad av förskola i Åhus Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Tillbyggnad av skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Inbyggnad av terrass vid bibliotek i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Ombyggnad av bibliotek i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020. Avser ombyggnad av busstorg, flytt av bensinstation mm.
Tillbyggnad av rådhus i Ystad
Avser tillbyggnad av gamla rådhuset.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på ca ,2,5 hektar. Igångsättning avhängigt intressenter.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Igångsättning 2020
Ombyggnad av lokaler vid skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019. Avser ombyggnad av lokaler för AV, IT och B vid Söderslättsgymnasiet.
Ombyggnad av församlingshem ii Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av S:t Andreas församlingshem.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Helsingborg
Avser ombyggnad av vind till 20 små lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av slottvångsskolan.
Tillbyggnad av verktygshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Ombyggnad av gata på Lindängen, Malmö
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för att bygga till Allerums förskola. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Dalhem östra förskola. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.
Relining och tappvattenbyte i flerbostadshus, Limhamn
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för relining och tappvattenbyte i 71 lägenheter. Projektet har tidigare ingått under obj.nr 872357.
Renovering av simhall i Bromölla
Avser renovering av tätskikt i simbassäng samt utbyte avfuktningsaggregat.
Om- och tillbyggnad vid servicehus i Östra Göinge
Rivning av 2 gamla avdelningar och uppförande av 11 stycken nya lägenheter. Övriga befintliga lägenheter rustas upp och totalt blir det 33 lägenheter. I projektet ingår även nybyggnad av kök till varje avdelning.
Ombyggnad för inomhushall i Trelleborg
Söker befintlig lokal för ombyggnad till inomhushall för ungdomsverksamhet.
Upprustning av del av torg inkl gata i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Inkl Torpstigen Upprustning av torget skall göras, Mark/bänkar/grönytor osv.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Endast planer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: