Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Luleå

Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Muddring av farled och ombyggnad av hamn med nya kajer.
Rivning av fd Valsverket i Luleå
Flera huskroppar berörs.
Ombyggnad av parkering till park och ev parkeringshus i Luleå
Eventuellt bygger man om en parkering till park samt ett underjordiskt p-hus. Uppskattad start och kostnad.
Reparation av Bergnäsbron i Luleå
Reparation av klaffar och farbana.
Utbyggnad till äventyrsbad mm i Luleå
Volleybollplaner, boulebanor mm
Ombyggnad av cirkulationsplats i Luleå
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård.
Eventuellt rivning av samlingslokal i Luleå
Denna fastighet är mögelskadad och det är osäkert när rivning kan komma att ske. Sker rivning är det oklart om det blir nybyggnad av bostäder.
Ombyggnad av gata i Luleå
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Tillbyggnad av skola i Luleå
Tillbyggnad av skola samt ändring av storkök Björkskatan 2:142, Hertsön 12:162.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: