Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (3)
Gislaved (19)
Gnosjö (7)
Habo (1)
Mullsjö (3)
Nässjö (15)
Sävsjö (7)
Tranås (2)
Vaggeryd (1)
Vetlanda (2)
Värnamo (24)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Ombyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Ändrad användning av byggvaruhandel.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Byggstart kan ej anges. Genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Utbyggnad av skidby i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Rivning av C-längan Trälleborgsskolan, Värnamo
Projektet avser rivning av mögelskadad skola. Utförande är planerat till 2018-2019.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län.
Förstudie och renovering av viadukten, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ca 3000 kvm.
Påbyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser en påbyggnaden på en yta på ca 1000-1500 kvm.
Rehabbassäng i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Reparation av Röttlebron i Gränna
Utbyte av kantbalk, räcke, övergångskonstruktioner samt lager.
Ombyggnad till tillagningskök, Rörstorpsskolan, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.
Ombyggnad av gator i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Ombyggnad av gator samt gång- och cykelväg.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad byggstart 2017. Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.
Ombyggnad till demensboende i Smålandsstenar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2018.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av skolkök & diskrum i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök samt diskrum.
Anläggande av spåranläggning vid terminal i Stockaryd
Ett 30 000 kvm stort område för terminalverksamhet samt anläggande av ca 300 m spår.
Trafikåtgärder Elmia i Jönköping
I trafikutredningen för Elmiaområdet föreslås ett antal åtgärder för att förbättra trafiksituationen till/från och inom området.
Utbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Omfattar tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten.
Ombyggnad av Stockarydsskolan
Projektet omfattar anpassning av skollokalerna till modernare arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Byte av fönster och ventilation.
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Tillbyggnad av bilhall i Nässjö
Tillbyggnad av, Er Bil i Nässjö. Tillbyggnaden kommer vara tillför för uppställning av bilar.
Ombyggnad av skolkök i Gränna
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av motell i Mullsjö
Avser tillbyggnad av motell med 350 kvm.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal på samma plats som den gamla salen. Rivning av befintlig gymnastiksal: 1316121 Tidigast byggstart 2019.
Anläggande av konstgräsplan på Skogsvallen i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2018.
Ombyggnad vid Hisingstorpsskolan, etapp 2, Västra Höjderna, Jönköping
Omställning av nuvarande gymnastiksal till fullstor idrottshall alt. gymnastikhall som kan avdelas till två. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Tillbyggnad av grupprum.
Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Utbyggnad av VA till Vik fritidshusområde i Gislaved
Även påkoppling Hestraviken. Utföres ev. under 2018 och 2019.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 3
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Omfattar mindre ombyggnadsåtgärder i Gisleområdet.
Ombyggnad av gata, Götagatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2020.
Åtgärdande av GC-väg på Järnvägsgatan m.fl. i Nässjö
Utföres i samband med ombyggnad av gata. Kostnad okänd.
Ombyggnad av väg 133 och 1007 i Gripenbergs tätort
Väg 133 (Jönköpingsvägen) och väg 1007 (Stationsvägen/Månstorpsvägen). Nya gc-vägar, belysning och beläggning.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.
Utbyggnad av VA i Hären-Målskog
Planerat projekt. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Tillbyggnad av grundskola i Vaggeryd
Projektet avser en tillbyggnad av Götafors skola. Omfattning oklar i dagsläget. Byggstart uppskattad.
Tillbyggnad av industri i Reftele
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-23. Planens syfte är bl.a. att möjliggöra en utökning av bef. industriverksamhet. Kostnad okänd.
Utökning av förskola i Tånnö
Ej upptaget i budgeten för de första 5 åren.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Rivning av gymnastikhall på Gröndal i Värnamo
Rivning av gymnastikhall för uppförande av ny skola, se objektnummer 881478.
Exploatering av bostäder och industri
Upptaget i investeringsbudget 2017-2019
Ev. utbyggnad av kommunalt VA i Vareviken, Nässjö
Upptaget i förslag till VA-plan 2014-2018.
Utökning av parkeringsplatser i Eksjö
Planer finns för utökning av Bryggeritomten med parkeringsplatser intill Höglands sjukhuset.
Ombyggnad av stationsområde i Sävsjö, etapp 2
Hissar båda sidor bef. gångbro samt inbyggnad av trappor och passage över järnvägen. Projektet förutsätter samfinansiering med Trafikverket.
Fyrklövern förskola i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av korsning i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2015-2020.
Åtgärdande Södra Storgatan i Gislaved
Avseende bussgata gamla Nissastigen förbi Sörgårdsområdet.
Ugglan förskola i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Byggstart och byggkostnad uppskattad.
Grimstorp förskola i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Uppskattad byggstart och kostnad.
Trafikmiljö, Hestra Norra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Ombyggnad av gata, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.
Va-ledning, Hallarydsvägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Nybyggnad av trädäck i tranås
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser Tillbyggnad med ett trädäck till Tranås stadshus.
Kompressor ishall, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Ev. förlängning av gc-väg längs genomfarterna i Stockaryd
Dels mot Tallbacken och dels längs Järnvägsgatan till Radhusgatan. Kostnad okänd.
Fförlängning av gc-väg i Klevshult
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Rivning eller ombyggnad av flerbostadshus i Aneby
Omfattar större renovering på Linden 2.
Tillbyggnad av lokal, Norrgård
Tidigt planerat projekt. Avser tillbyggnad av befintlig byggnad. Tidigast byggstart 2019
Tillbyggnad av kyrka i Jönköping
Tillbyggnad av kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: