Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Hylte

Renovering av skola och nybyggnad av förskola i Hylte
Projektet avser renovering av skola, nu panncentral och nybyggnad av förskola med 2 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Hylte
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ny- och ombyggnad av överföringsledning i Hylte
Projektet avser omläggning av vattenledning och ny spillvattenledning. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område. Byggstart tidigst sommar 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: