Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där konsult inte är upphandlad i Gävleborgs län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Integrerat brounderhåll i Dalarnas län, Gävleborgs län mfl
Dalarnas län (W), Gävleborgs län (X), Västernorrlands län (Y), Jämtlands län (Z) och Norrbottens län (BD).
Nybyggnad av kontorshus vid stadshuset i Gävle
Nybyggnad av en till fastighet på gården.
Tillbyggnad av äldreboende i Hudiksvall
En tillbyggnad på befintligt äldreboende med ca 40 platser planeras.
Förnyelse av transformatorstationer i Murgården och Höljebro
Förnyelse av 145, 77 & 12 kV transformatorstationer i Murgården och Höljebro
Ny station för anslutning av vindkraftpark i Los
Ny 400 kV station för att möjliggöra anslutning av en vindkraftpark som byggs av Arise.
Spårbyte vid Gävle utfarter
Avser 4 etappsträckor, 7000 spårmeter, växelriktning samt ballastkomplettering.
Ombyggnad av grundskola i Gävle
Allmän upprustning.
Ombyggnad av restaurang och läktare till hotell i Sätra
Planerat projekt i tidigt skede. Inga beslut är tagna. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.
Allmän upprustning av skola i Gävle
Ur investeringsbudget 2012-2015.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Ur investeringsbudget 2012-2015.
Ombyggnad av kontorshus i Gävle, Etapp D mfl
Ombyggnad av fd Skogmurskolan till kontorslokaler.
Tillbyggnad av ridhus i Gävle
Ur investeringsbudget 2013-2019.
Upprustning av ställverk samt vägskydd längs järnvägen mellan Gävle-Storvik
Upprustning ställverk m59 samt vägskydd på bandelen.
Hastighetshöjande åtgärder på väg 84 mellan Kårböle-Funäsdalen, del 2 mfl
Projektet avser hastighetshöjande/trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Avser om- och tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av väg/gata i Sandviken
Avser trafiklösning vid Västerled - Fredriksgatan.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Entreprenaden omfattar invändig upprustning, påbyggnad av yttertak för installationsutrymme ovan kapprum, ny elinstallation, ny VVS-installation mm i Hus M på Björksätraskolan i Sandviken.
Beläggningsarbeten väg/gata i Bollnäs
Beläggningsarbeten på Örsängesvägen.
Stambyte i flerbostadshus i Edsbyn
Avser stambyte i 32 lägenheter.
Ombyggnad av torg och parkeringsplatser i Ljusdal
Upprustning av torgyta samt omdisponering av parkeringsplatser.
Upprustning av väg i Bollnäs
Avser en sista etapp av upprustning av Skogsvägen.
Ombyggnad av bro över bäck vid Rimsbo
Bro över bäck 2 km nv Rimsbo.
Upprustning av bro över bäck vid Jädraås
Bro över bäck vid fritidsområde 2,5 km so Jädraås.
Ombyggnad av bro över Hallstaån i Hudiksvall
Bro över Hallstaån 3 km n Hudiksvall.
Ombyggnad till gångfartsgata i Söderhamn
Avser delen vid Köpmantorget och Stadsparken.
Ombyggnad av konstgräs i Edsbyn
Byte av konstgräsmatta.
Ombyggnad av park i Söderhamn
Lekparken i västra delen ska byggas om till en upplevelsepark.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Gävle
Ur investeringsbudget 2014-2020.
Ombyggnad och utv underhåll av vattentorn i Färila
Projektet omfattar renovering av fasad samt invändig renovering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: