Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Vänersborg

Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Ombyggnad av vattenverk i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus och inredande av tillkommande lägenheter 7 stycken samt utvändig ändring.
Ombyggnad av rondell i Vänersborg
Cirkulationsplats vid norra utfarten och Djupedalsvägen.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser utbyggnad av förskola. Upptaget i investeringsbudget 2015-2019.
Gång- och cykelbro i Vänersborg
GC-bro mellan Sundsgatan och Sanden.
Ombyggnation av förskola i Vänersborg
Avser ombyggnation av förskola.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden. Uppskattad kostnad.
Ny beläggning samt belysning till tennisbanor i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ombyggnad av väg E45 mellan Vänersborg-Frändefors
Åtgärden består av en mötesfri landsväg med omkörningsfält genom ombyggnad av befintlig väg. Den sträcka som avses är från infarten till väg 2064 och norrut fram till norra delen av Ekenäs mosse, strax före där E45 korsar järnvägen.
Konstgräs till idrottsplats i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Cykelbefrämjande åtgärder, GC-väg i Vänersborg
Projektet avser ny GC-väg utmed Stationsvägen, mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen.
Åtgärder för värmedistribution vid grundskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av takterasser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: