Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där entreprenör inte är upphandlad i Uddevalla

Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd.
Utbyggnad av köpcentrum i Uddevalla
Planer finns på en utbyggnad av den äldsta delen, ny entré, utvändig upprustning, ombyggnad parkeringsplats samt nya infarter.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Ombyggnad av gågata i Uddevalla
Projektet kommer att indelas i etapper.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast hösten 2018.
Skredsäkring hamn i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast våren 2018.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola utöver det tillkommer gårdsförråd, sop-och miljöhus, mindre ombyggnad i befintligt hus B (slöjdsalar) samt om- och tillbyggnad gymnastik hus C. Uppskattad kostnad.
Om och tillbyggnad av vårdanläggning i Ljungskile
5 nya villor + utbyggnad av rehabcenter
Underhåll av Uddevallatunnlarna
Ny belysning tunnel 4, sedimenteringsbassäng, montering av skyddsbarriärer.
Ombyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Ombyggnad av lägenheter i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av biograf till 12 st lägenheter.
Anpassning av gator till badhus i Uddevalla
Projektet avser anpassning av gator.
Ombyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 3
Beslut saknas. Planer finns på ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna.
Ombyggnad kring torg i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ombyggnad kring torget från Rådhuset till Norra Hamngatan.
Tillbyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av lager. Omfattning är i dagsläget oklart.
Ombyggnad av väg 172 i Uddevalla
Stigningsfält på den ca 1,4 km långa sträckan mellan den signalreglerade korsningen vid Kuröd och infarten till Lillesjö industriområde.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Ombyggnad av torg i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa och konstverk. Byggstart februari/mars 2018.
Sanering av va-ledning i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser sanering av va-ledning.
Rivning av skola i Herrestad
Projektet avser rivning av skola.
Tillgänglighet och belysning vid torg i Uddevalla
Projektet avser tillgänglighet och ny belysning vid torg. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off. Byggstart tidigast 2018.
Rivning av industrihus i Uddevalla
Projektet avser rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: