Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Stenungsund

Påbyggnad gruppboendei Stenungsund
Planer finns för påbyggnad av lägenheter samt gemensamhetsutrymme på särskilt boende.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.
Anläggande av båtplatser mm i Stenungsund
Projektet avser fyra nya bryggor för ca 150 nya båtplatser, muddring mm.
Ombyggnad till skola i Kyrkenorum
Projektet avser ombyggnad av gamla gymnastiksalen till klassrum, arbetsrum mm.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektering pågår. Projektet avser spontning längs kaj samt muddringsarbeten. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av affärshus och lager i Stora Höga, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av affärshus och lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.
Spontningsarbeten i hamn i Stenungsund
Projektet avser spontning inför muddringsarbete. Byggstart tidigast våren 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: