Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där entreprenör inte är upphandlad i Sotenäs

Ombyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad av Hunnebohemmet med två avdelningar.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser filteranläggning för biologisk rening.
Stabiliseringsåtgärder av mark i Sotenäs
Utredning pågår angående hamnområdet som visats vara instabil med rasrisk. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av vattenledning i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA i Orrvik/Vansvik.
Tillbyggnad av badhus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av omklädningsrum, gym samt personalrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: