Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där entreprenör inte är upphandlad i Orust

Om- och tillbyggnad av reningsverk på Orust
Projektet avser tillbyggnad av bassängblock och ombyggnad av reningsverk.
Ombyggnad av skola på Orust
Projektet är under utredning.
Om- och tillbyggnad av värdshus i Mollösund
Projektet är under utredning.
Breddning av betongramper vid Lyrleden i Orust kommun
Projektet avser betong-och bryggarbeten i vatten och på land.
Nybyggnad av förskola på Orust
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av skola i Ellös
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av kök i äldreobende på Orust
Projektet avser ombyggnad av kök i äldreboende. Byggstart tidigast oktober 2017.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.2 - 1.4
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med bl a ombyggnad av personallokaler, kontor och konferensytor. Uppskattad kostnad.
Byte bryggdäck mm i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring.
Utbyte vattenedning i Orust
Projektet avser utbyte av vattenledning.
Reparation av betongpiren i Orust
Projektet avser renovering av betongpiren. Byggstart tidigast hösten 2017.
Byte av bryggdäck i Orust
Projektet avser byte av bryggdäck. Byggstart tidigast hösten 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: