Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Orust

Om- och tillbyggnad av sjukhem på Orust
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning (ca 325 kvm( och tillbyggnad (ca 325 kvm) till äldreboende/särskilt boende. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Ellös
Projektet avser ombyggnad av Låg- och mellanstadie skola. Byggstart tidigast början 2019.
Breddning av betongramper vid Lyrleden i Orust kommun
Projektet avser betong-och bryggarbeten i vatten och på land.
Nybyggnad av förskola på Orust
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av värdshus i Mollösund
Projektet är under utredning.
Ombyggnad av kök i äldreobende på Orust
Projektet avser ombyggnad av kök i äldreboende.
Rivning och återuppbyggnad av pir på Orust
Projektet avser rivning och nybyggnad av pir.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Byte bryggdäck mm i Henån
Projektet avser byte av bryggdäck, pir och muddring. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av skolgård i Ellös
Projektet avser ombyggnad av skolgård. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: