Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där entreprenör inte är upphandlad i Munkedal

Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.
Växelbyte längs bandel 621 i Munkedal, Dingle och Tanum
Byte av växel 1 och 2 i Munkedal, växel 1 i Dingle och växel 2 i Tanum.
Köksombyggnad i skola i Dingle
Projektet avser ombyggnad kök i skola. Byggstart tidigast början 2018.
Köksombyggnad i förskola i Dingle
Projektet är under utredning.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Köksombyggnad i förskola i Munkedal
Projektet är under utredning.
Ombyggnad av cafe i Munkedal
Planer för ombyggnad av cafeteria i sporthallen. upptaget i investeringsbudget 2017-2019.
Åtgärder utmed strandzon vid Gårvik i Munkedal
Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Asfaltering på industriområdel i Munkedal
Projektet avser asfaltering p industriområde. Upptaget i investeringsbudget.
Åtgärdande av bro i Munkedal
Upptaget i investeringsbudget för 2016.
Beläggning Myrbotten i Munkedal
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Handikappanpassning av lekplats i Munkedal
Projektet avser handikappanpassning av lekplats. Upptaget i investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: