Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Munkedal

Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Växelbyte längs bandel 621 i Munkedal, Dingle och Tanum
Byte av växel 1 och 2 i Munkedal, växel 1 i Dingle och växel 2 i Tanum.
Köksombyggnad i skola i Dingle
Projektet avser ombyggnad kök i skola. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Omläggning av gator i Munkedal
Projektet avser omläggning av gata.
Trafiklösning vid skola i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-vägar vid skola.
Upprustning av verksamhetslokaler i Munkedal
Projektet avser upprustning av verksamhetslokaler.
Åtgärder utmed strandzon vid Gårvik i Munkedal
Projektet avser åtgärder utmed strandzonen.
Ombyggnad av cafe i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av cafeteria i sporthallen. Byggstart tidigast hösten 2018.
Åtgärdande av bro i Munkedal
Projektet avser renovering av bro.
Upprustning av förråd i Munkedal
Projektet avser upprustning av gamla kommunförrådet.
Upprustning av sporthall i Munkedal
Projektet avser upprustning av sporthall.
Upprustning av torg i Munkedal
Projektet avser upprustning av torg.
Renoveirng av gångbro i Munkedal
Projektet avser renovering av gångbro.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: