Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Mölndal

Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till ca 200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.
Dräneringsarbeten mm vid flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser dräneringsarbeten och rivning och nybyggnad av skärmtak på torg.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.
Kapacitetsökning vid Mölndalsån
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Denna entreprenad avser byte av luftbehandlingsanläggning på Krokslättsskolan, hus A. Byggstart tidigast våren 2018.
Omläggning av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: