Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där entreprenör inte är upphandlad i Solna

Utbyggnad av Mälarbanan mellan Tomteboda-Huvudsta
Projektet omfattar utbyggnad till 4 spår.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus mm i Vasalund, Solna
Befintligt 5-vånings kontorshus byggs på med 4 våningar och omvandlas till lägenheter. Sju våningar bostäder, två möjliga våningar garage och ett plan med förskola (4-6 avdelningar). Lokaler för centrumändamål mot gatan. Fastigheten ligger vid korsningen Södra Långgatan-Vasavägen.
Ny- och ombyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel, ombyggnad till verkstad mm.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Ca 12 lgh i 1 och 2 våningar.
Reparation av bro vid Essingeleden i Tomteboda
Invändig reparation, livavstyningar.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och laboratorieverksamhet. Framtida användning är fortfarande kontor men med en högre andel laboratorier vilket även inkluderar elektronmikroskop. Projektet omfattar ombyggnad om ca 500 m2 respektive en tillbyggnad om drygt 1000 m2 (BTA).
Ombyggnad av gata, va-ledning och markanläggning i Solna
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas.
Grundförstärkning av mark i Solna
Avser grundförstärkning av allmän platsmark inom detaljplanen för kv Startboxen. Kv. Startboxen ligger mellan Galoppvägen, Enköpingsvägen och Vallgatan.
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Solna
Planer för dränering, i investeringsbudget.
Ombyggnad av vind i Solna
Avser ombyggnad av vind till 1 lägenhet. Hissarbete kan även komma att ingår.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: