Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där entreprenör inte är upphandlad i Solna

Utbyggnad av Mälarbanan mellan Tomteboda-Huvudsta
Projektet omfattar utbyggnad till 4 spår.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus mm i Vasalund, Solna
Befintligt 5-vånings kontorshus byggs på med 4 våningar och omvandlas till lägenheter. Sju våningar bostäder, två möjliga våningar garage och ett plan med förskola (4-6 avdelningar). Lokaler för centrumändamål mot gatan. Fastigheten ligger vid korsningen Södra Långgatan-Vasavägen.
Ny- och ombyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel, ombyggnad till verkstad mm.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Ca 12 lgh i 1 och 2 våningar.
Ombyggnad av sjukhus i Solna
Avser ombyggnad av Q kvarteret, totalt ca 1765 m² fördelat på 23 st områden med ett antal numreringar per område, fördelat på 6st olika plan. Projektet kommer att utföras i 2 st etapper under pågående verksamhet.
Reparation av bro vid Essingeleden i Tomteboda
Invändig reparation, livavstyningar.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Solna
Planer för dränering, i investeringsbudget.
Ombyggnad av vind i Solna
Avser ombyggnad av vind till 1 lägenhet. Hissarbete kan även komma att ingår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: