Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där entreprenör inte är upphandlad i Vellinge

Ombyggnad till mötesfri väg 100 mellan Höllviken-Vellinge
Avser utbyggnad till mötesfri fyrfältsväg.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringbudget 2017.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av lokaler vid skola i Trelleborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019. Avser ombyggnad av lokaler för AV, IT och B vid Söderslättsgymnasiet.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Ombyggnad av väg 519 vid Räng Sand och Kämpinge by
Ca 700 m lång ny förbifart utanför Kämpinge by.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101 mellan Arrie-Käglinge
Även trafiksäkerhetsåtgärder i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie ingår samt ny gc-väg mellan Arrie-Käglinge.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017/2018.
Ombyggnad av rondell i Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Ombyggnad av kök vid förskolor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av kök vid förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.
Åtgärder vid torg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av g/c-väg i Arrie, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning tidigast 2018. .
Åtgärder av Ångastråket i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av lekplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. .
Ombyggnad av pumpstationer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Asfaltering vid idrottsområde i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av gata i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skola i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser åtgärder av utemiljö vid 7-mannafotbollsplan vid skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: