Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Landskrona

Ombyggnad av gata och park i Landskrona
Igångsättning planeras under 2018. Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Sandvången 28, midhemsvägen 11 - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Igångsättning tidigast 1: kv 2018. Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad av skola efter brand. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ny dricksvattenledning m.m. Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.) Uppskattad byggstart.
Rivning av kontor i Landskrona
Projektet är vilande. Eventuell igångsättning kan bli om 5 eller 10 år.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: