Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där entreprenör inte är upphandlad i Höör

Ombyggnad av ledningsnätet i Höör
Igångsättning tidigast 2018.
Va-utbyggnad i yttre områden i HÖör
Avser kommunalt vatten och avlopp.
Renovering av skola i Höör
Projektet ligger på is.
Beläggningsunderhåll i Höör
Igångsättning tidigast 2018. Avser beläggningsunderhåll (asfalt) inom Höörs kommun.
Ombyggnad av gata i Höör
Igångsättning tidigast hösten 2018. Planer finns för ombyggnad av Storgatan, delen Parkgatan/gamla torg.
Renovering av bro i Höör
Projektet avser renovering av vägbro. Isolering av nya räcken, beläggningsarbeten m.m.
Komplettering av gatubelysning i Höör
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör
Igångsättning tidigast 2018.
Åtgärder av cykelparkeringar i Höör
Avser om -och utbyggnad av cykelparkeringar inom Höörs kommun. Uppskattad igångsättning.
Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: