Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där entreprenör inte är upphandlad i Eslöv

Renovering av högstadieskola i Eslöv
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av reningsverk i Eslöv
Avser ombyggnad av Södra Sandby reningsverk.
Tillbyggnad av skola i Flyinge Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Ombyggnad av järnvägsövergång och gata i Eslöv
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2020. Planskild korsning med Mareiholmsbanan.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019 Endast planer.
Upprustning av del av torg inkl gata i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Inkl Torpstigen Upprustning av torget skall göras, Mark/bänkar/grönytor osv.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Endast planer.
Tillbyggnad av restaurang i Eslöv
Avser tillbyggnad och ändrad planlösning av restaurang.
Ombyggnad av gata (cirkulationsplats)i Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser ändrad användning (kontor till lägenheter) av flerbostadshus på fastigheten skräddaren 18, malmgatan 2, eslöv.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: