Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Ljusnarsberg

Växelbyte i Kopparberg
Byte av växlar till 80-växlar.
Ombyggnad av skola till bostäder i Kopparberg
Planer finns på ombyggnad av Garhytteskolan till flerbostadshus.
Kontaktledningsupprustning längs järnvägen mellan Storå-Ställdalen
Omfattar avsnittet (Storå)-Ställdalen inkl de mellanliggande trafikplatserna Rällså och Kopparberg, samt de delar av Ställdalens trafikplats som hänförs till bdl 391.
Utbyggnad av reningsverk i Bångbro
Avser eventuell utbyggnad av slamhanteringen vid Bångbro reningsverk.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av Ljusnarshallen.
Rivning av kontor i Kopparberg
Rivning av kontorsbyggnad/f d bostadshus samt transformatorbyggnad vid indsutri.
Stenläggning vid lekplatsen på Malmtorget i Kopparberg
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Byte kvicksilverlampor i elljusspår i Kopparberg
Upptaget ur kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Upprustning av utemiljö vid förskola i Ställdalen
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: