Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Boden

Ny planskild korsning väg 97/Travbaneleden i Boden
Vägen kommer att förskjutas ca 180 meter i en båge västerut. Den nuvarande trevägskorsningen mellan väg 97 och Travbaneleden ersätts med en cirkulationsplats. I projektet ingår även gång- o cykelväg samt gång- och cykelport.
Ombyggnad av spolhall på Bodens Garnison
Fortifikationsverket bygger om befintlig spolhall med tre fack, två fack för manuell spolning och ett fack med en automattvätt, för att i första hand hantera tunga stridsfordon/stridsvagnar. För att rymma processutrustning krävs en tillbyggnad.
Tillbyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Objektet avser en ny/tillbyggd verkstadslokal avsedd för hjulfordon för FMTIS/OP LedTekBat. Byggnaden ansluter mot befintlig byggnad BY 111 och ska certifieras enligt Miljöbyggnad.
Bärighetsåtgärder på väg 356 mellan Åskogen-Degerselet
Ca 7 km, förstärkning av vägen, breddning av befintliga p-platser, höjning av vägprofilen, dikesrensning, byte av skadade vägtrummor.
Renovering av ishall i Boden
Kommunen avser att upphandla en ny flexsarg som uppfyller Svenska Ishockeyförbundets Regelbok Ishallar 2014-2018 till Björknäshallen. Uppdraget kommer ske som en totalentreprenad. För att säkerställa bästa tänkbara lösning avser Kommunen att bjuda in leverantörer för visning av Björknäshallen för att leverantörerna ska få en så bra bild av de förutsättningarna som råder. Vi kommer även föra en dialog med leverantörerna vid dessa visningar där leverantörerna ges möjlighet att komma med förslag och synpunkter på olika lösningar. Efter dessa möten kommer Kommunen att utforma det slutliga förfrågningsunderlaget och har då möjlighet att beakta förslag och synpunkter.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Björknäs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: