Byggsveriges affärskälla!

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Älmhult

Ombyggnad av bangården i Älmhult
Spår 3 förlängs norrut och spår 4 ansluts till Olofströms-banan.
Tillbyggnad med nytt lager i Älmhult
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart. IKEA har option på markområdet.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 5 km lång sträcka. Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd.
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper. Anbud kommer att infordras på sluttäckningsarbetena. Avvaktar besked från Länsstyrelsen.
Ombyggnad av vattenverk i Älmhult
Ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Avser ombyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av ytter mark vid entré på kommunhuset i Älmhult
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2016-2019.
Tillbyggnad av väg i Älmhult
Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast 2019.
Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.
Ombyggnad av gata i Älmhult
Planer som ej är beslutade. Projektet är avhängigt IKEAS planer på nytt framtida lager. Byggstart tidigast 2020.
Ombyggnad av gata i Älmhult
Byggstart tidigast 2020.
Ombyggnad för miljöanpassning av gator i Älmhult
Man river bort bef. kantsten & asfalt för handikappanpassning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: