Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Hylte

Renovering av skola och nybyggnad av förskola i Hylte
Projektet avser renovering av skola, ny panncentral och nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Ombyggnad av skola i Hylte
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ny- och ombyggnad av överföringsledning i Hylte
Projektet avser omläggning av vattenledning och ny spillvattenledning.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Utbyte konstgräsplan i Hylte
Omfattar utbyte av konstgräs på konstgräsplan för fotboll (11-mannaplan) med padd och utan uppvärmning. Planen kommer att snöröjas och saltas. Vidare linjemarkering för två planer för 7-mannalag, samt linjemarkering för 9-mannalag på samma yta. Planbelysning finns.
Tillbyggnad av lagerlokal i Hyltebruk
Projektet avser tillbyggnad av lagerlokal. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: