Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade ROT-projekt där entreprenör inte är upphandlad i Söderhamn

Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av befintlig F-6 sklola samt markarbeten inklusive nya ledningar.
Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.
Ombyggnad av väg Söderhamn-Bollnäs
Projektet avser ombyggnad för ökad trafiksäkerhet.
Ombyggnad av badhus i Söderhamn
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Ny strandpromenad samt gc-stråk mm i Söderhamn
Ny strandpromenad, gc-stråk längs båda sidor av ån, förstärkning av marinan med nya bryggor mm. Ingår i det "Blåa Paketet" som ska ingå i en utveckling i söderhamn under 2017-2019.
Ombyggnad av park i Söderhamn
Ombyggnad till aktivitetspark. Denna ingår i det "Blåa Paketet" som ska ingå i en utveckling i Söderhamn, del 1 under 2017-2018.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Söderhamn
Objektet omfattar renovering av 30 st badrum och 8 st WC-rum inkl utbyte av vatten-, spillvattenledningar och avloppsluftare samt komplettering av elinstallationer. Värmeledningar kommer att bytas i vissa typer av lägenheter.
Rivning av sjukhusbyggnader i Söderhamn
Avser sanering och rivning av hus 6 och 7 samt rivning av murar, anläggningskompletteringar, hårdgjorda ytor mm.
Ombyggnad av park i Söderhamn
Lekparken i västra delen ska byggas om till en upplevelsepark.
Ombyggnad av gata i Söderhamn
Ombyggnad för kantstensparkering.
Ombyggnad till gångfartsgata i Söderhamn
Avser delen vid Köpmantorget och Stadsparken.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: