Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Uddevalla

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Uddevalla
Projektet avser totalt ca 600-700 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 250-300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidsbåtsmuseum i Uddevalla
Förhandlingar om finansiering pågår. Byggstart tidigast 2016.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser ca 100 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av enbostadshus etapp 6-8
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder. Totalt planeras 141 bostäder under en sexårsperiod.
Nybyggnad av stadshus i Uddevalla
Idéer finns på nybyggnad av ett stadshus i centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus/gruppbyggda småhus, Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av 50-70 lägenheter i flerbostadshus och gruppbyggda småhus samt ca 70 villa tomter. Byggstart efter år 2020.
Nybyggnad av bostäder i Herrestad
Projektet avser nybyggnation av 17 stycken villor samt 2 stycken flerbostadshus som är uppdelat i 2 våningar var och innehåller 8 stycken lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Vilande projekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 30-50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Byggstart 2019 eller senare.
Ombyggnad alt nybyggnad av förskola i Uddevalla
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter.
Nybyggnad av handels- och kontorslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler.
Exploatering för enbostadshus i Ljungskile
Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av 10-15 gruppbyggda småhus.
Exploatering av område i Uddevalla
Gator och grönytor m m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus eller villatomter.
Anläggande av ny väg i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av väg.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkusbyggnad/samlingslokal. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av grupphus i Uddevalla
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Ny gc-väg längs väg 679 i Uddevalla
Ca 2500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: